• Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer (HSZIIR)

  A honvédelmi miniszter (103/2002. (HK. 30.) HM utasítása a tudományos információellátás rendjéről) 2002-ben hozta létre a Honvédségi Integrált Információs Rendszert (HSZIIR) a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség szervezeteinek hadtudományi szakirodalommal történő ellátására.
  A HSZIIR tagkönyvtárai a rendszer indulása, 2002 óta katalogizálják könyvállományát az OLIB integrált könyvtári rendszerben.
  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) megalakulásával az ZMNE EKK jogutódja az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár lett.
  Az NKE EKK HHK Kari Könyvtár változatlanul végzi a vezető könyvtári feladatokat, folyamatosan kapcsolatot tartva a HSZIIR könyvtárakat felügyelő, irányító szervezeteivel és a HSZIIR könyvtárakkal. • Országgyűlési Könyvtár (OGYK)

  Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság

  Az OGYK az Országgyűlés könyvtára, nyilvános országos jogi szakkönyvtár, a Parlament épületében található. A könyvtárba minden 18 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat. Az Országgyűlési Könyvtár az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a modern kori egyetemes történelem és a magyar országgyűlés dokumentumait teljességgel, az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaság-, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti. Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei: a magyar és külföldi parlamentek törvényhozási dokumentumai mellett az ENSZ és az Európai Unió hivatalos kiadványait, valamint a szervezetekkel kapcsolatos szakirodalmat is gyűjti, megőrzi és szolgáltatja a könyvtár. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz.