• Google Tudós
  A világ tudományos intézményei - kutatóintézetek, egyetemek, kiadók által megjelentetett publikációk, és az azokra hivatkozó publikációk találhatók.
  Többnyire megnyitható a teljes szöveg azonban a kiadói adatbázisok cikkeire mutató előfizetéshez kötött szövegek csak az előfizetők számára nyithatók meg.
  A Google Könyvek tételei is benne vannak, de azok csak a Google Könyvek által megengedett mértékben láthatók.
  Amennyiben a Google Tudósban témánkhoz szükséges publikációt találunk, nemcsak az irodalomjegyzékében találhatunk további, témánkban fontos publikációkat, hanem megjelennek azok a publikációk is, amelyek az adott publikációt megjelenése óta hivatkoztak.


 • Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
  A magyar tudományos intézmények szerzőinek publikációi, könyvek, könyvfejezetek, folyóiratcikkek, konferencia közlemények, doktori disszertációk, "egyéb" dokumentumok érhetők el.
  Az érintett szerzők számára a feltöltése kötelező, ezért egyre teljesebb.


 • Repozitóriumi közös kereső
  A SZTAKI keresője a magyar egyetemek (pl. NKE: LUDITA) és kutatóintézetek (MTA: REAL) intézményi repozitóriumaiban keres.
  A kereső nem az összes magyar repozitórium teljes szövegeiben keres együttesen, hanem csak a teljes szövegekhez rendelt leíró adatokban.
  A teljes szövegek tartalmában kereséshez be kell lépni az egyes repozitóriumokba, amelyeknek listája linkkel együtt megtalálható a közös kereső keresőablaka alatt.


 • Digitalizált Törvényhozási Tudastár (DTT)
  A honlsap tematikája: jogforrások (törvénytárak, közlönyök, döntvénytárak), jogi szakirodalom
  A teljes szöveg egy része - tipikusan a legrégebbiek - bárhonnan megnyithatók, míg más részük csak az Országgyűlési Könyvtár gépein.
 • Belügyi Tudományos Tanács
  A Tudástár menüpontja alatt a büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi, rendészeti, vízügyi tanulmányok, jelentések érhetők el.

 • Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

  A Könyvári Intézet 2015-ben tette elérhetővé az EMMI által támogatott, új könyvtári metaadatbázisát,  amely a Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Minerva Gyűjtőköri Adatbázis teljes összevonásával jött létre, illetve több évre visszamenően tartalmazza a könyvtárak éves statisztikai adatait is. Az adatbázis keresőfelületét úgy alakítottuk ki, hogy a könyvtárlátogatók és könyvtárosok számára egyaránt könnyen kezelhető legyen, és mindkét célcsoport könnyedén megtalálhassa az őt érdeklő adatokat. • Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)

  Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak: a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak. Küldetése, hogy  megteremtse az információhoz és dokumentumhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára. Működésének célja pedig az, hogy a könyvtári információk és dokumentumok a korszerű eszközök használata révén bárki számára minél gyorsabban elérhetők legyenek. (Jogszabályi háttere: Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet) • Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA)

  A MOKKA a magyarországi nemzeti, tudományos és felsőoktatási könyvtárak és a központi szolgáltatói szerepet betöltő (megyei, városi) könyvtárak közös katalógusa.

  A MOKKA adatbázis arra szolgál, hogy a könyvtárak használói az ország bármely, hálózati kapcsolattal rendelkező könyvtárából meg tudják állapítani azt, hogy az illető könyvtárban meg nem található dokumentum mely - dokumentum-szolgáltatásra képes - könyvtárban található meg és kölcsönözhető ki. • Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)

  A MEK a legnagyobb szép- és szakirodalmi dokumentumgyűjtemény a magyar interneten, amely az elmúlt évek alatt a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában. Felajánlhat saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. • Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (MATARKA)

  A MATARKA a magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. Az adatbázis a Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. Az adatbázis építésében több mint 35 könyvtár, 30 feletti szerkesztőség, 8 magánszemély vesz részt. Alapfunkcióin túl elvezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára, hozzáférést ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon elérhetők az interneten, illetve ha nem, akkor közvetítésével a cikkek másolata megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtártól. • Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK)

  Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. Célja, hogy az ismert és kevésbé ismert képeket a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tegye, határainkon innen és azon túl.

  A képkönyvtár gyűjtőköre - az OSZK-ban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). A reprezentatív válogatás létrehozásakor elsősorban az oktatási, a tudományos és kulturális szempontok dominálnak. A könyvtárakban őrzött, digitalizált képanyag összegyűjtésével és szolgáltatásával a felhasználók áttekintést kapnak a gyűjteményekben található értékekről, és szabadon felhasználhatják azokat tanuláshoz, ismeretszerzéshez vagy akár szórakozáshoz. A képkönyvtár használatát metakereső segíti, mely a projektben részt vevő számos hazai és határontúli intézményi partner képállományában nyújt sokszínű keresési lehetőséget. • Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

  A NAVA-törvényt az Országgyűlés a 2004. decemberében fogadta el.
  A NAVA törvényileg előírt feladata a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum működtetése.

  A NAVA gyűjteményei a törvényi előírásoknak megfelelően nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakból, iskolai oktatás célját szolgáló intézményekből, muzeális intézményekből, levéltárakból, valamint kép- és hangarchívumokból érhetők el szabadon. Ezek a NAVA-pontok. • Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)

  A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 1998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.
  A digitális könyvtár teljes életművekből épül fel.