Oktatói munka hallgatói véleményezése

2017 Tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2017. április 26 és 2017. május 21-e között került sor. [1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 60367 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 32765, amely 54,3 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2809. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1500, amely 53,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.


Oktatási Iroda[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2016 Ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely –többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2016. november 21. és 2016. december 1-e, valamint 2016. december 12. és 2016. május 18. között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 60060 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 35480, amely 59 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 3271. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1714, amely 52,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.


Oktatási Iroda[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

 

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2016 Tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely –többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az eljárásnak a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2016. április 22. és 2016. május 5-e, valamint 2016. május 12 és 2016. május 31-e között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 62481 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 32406, amely 51,8 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2257. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 847, amely 37,5 százalékos válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.


Oktatási Iroda[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2015 Ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemre jellemző oktatási-tanulási folyamatot modellezi. Az OMHV- felmérés eredményei értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján, 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munka jellege miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy akik részt vesznek a kutatásban, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Ennek az új elemnek a bevezetése rendkívül pozitív hatást gyakorolt a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2015. október 29. és 2015. november 25 között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 64.860 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 31623, amely 48,75 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 3078. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1054, amely 34,2 % -s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán. Az adatok anonim módon történő feldolgozásában a hallgatói önkormányzat is közreműködött.


Oktatási Iroda
 

[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2015 tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási-tanulási folyamatot modellezi.

Az OMHV- felmérés eredményei egyaránt értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság „Az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzat” alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Az adatfelvételre 2015. április 23-a és 2015. május 29-e között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 65747 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 20480. A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 19269 db, amely 31,1 %-os válaszadási hajlandóságot mutat.  A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1940 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 269. Az adattisztítást követően 261 kérdőív került feldolgozásra, amely 13,8%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.


Oktatási Iroda

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2014 ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E feladat sikerességének egyik fokmérője az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási-tanulási folyamatot modellezi.

Az OMHV- felmérés eredményei egyaránt értékes információt szolgáltatnak az egyetem évtizedes oktatói múlttal rendelkező munkatársairól és az újabb oktatógeneráció hallgatói megítéléséről. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A kor kihívásainak megfelelően és a korábban lebonyolított véleményezések gyakorlati tapasztalatai alapján 2014 őszén megtörtént a terület újraszabályozása. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Az adatfelvételre 2014. december 3-a és 2015. január 31-e között került sor.[1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 62471 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 12872. A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 12132 db, amely 19,42 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2923 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 464. Az adattisztítást követően 428 kérdőív került feldolgozásra, amely 14,64%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.


Oktatási Iroda[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2014 tavasz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak alapján, az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. Ennek a feladatnak egyik fontos állomása az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés, amely az intézmény vezetése számára lényeges információkat ad, hiszen részét képezi annak a folyamatnak, amelyben a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen játszódó oktatási tanulási folyamatot modellezi.

A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. Jelen felmérésben a testnevelő oktatókra - a 2013-2014-es tanév I. félévében lezajlott kutatásban már alkalmazott- módosított kérdőívet alkalmaztunk az eddigi tapasztalatok feldolgozásának fényében illetve a többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt.

Az adatfelvételre 2014. május 9. és 2013. május 31-e között került sor. [1] A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni). A kitöltésre jogosult lehetőségek száma 66624 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 7149 (10,7%). A feldolgozásra került, teljesen kitöltött kérdőívek száma: 6701 db, amely az online kérdőíves módszer esetében még elfogadható, 10,06 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén 247 db kérdőív került feldolgozásra, amely, 18,5%-s válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatási Iroda[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód. 


 

Oktatói munka hallgatói véleményezése

2013 ősz

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak alapján az egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. Ennek a feladatnak egyik fontos állomása az „Oktatói munka hallgatói véleményezése” felmérés, amely az intézmény vezetése számára lényeges információkat ad, hiszen részét képezi annak a folyamatnak, amely a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, az egyetemen zajló oktatási - tanulási folyamatot modellezi. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki - magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. Jelen felmérésben a testnevelő oktatókra némileg módosított kérdőívet alkalmaztunk az eddigi tapasztalatok feldolgozásának fényében illetve a többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt.

Az adatfelvételre 2013. december 13. és 2013. december 30-a között került sor.[1] Az időintervallum hossza alátámasztja azt az előzetes várakozást illetve tapasztalatot, hogy a hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt kell biztosítani a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére. A feldolgozásra került kérdőívek száma: 12725 db, amely az online kérdőíves módszer esetében még elfogadható, 11,38 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetében 818 db kérdőív került feldolgozásra, amely magas, 24,7%-s válaszadói hajlandóságot mutat. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

A rendelkezésemre álló oktatói névjegyzék és az adatgyűjtés során keletkezett válaszok közötti különbségek alapján megállapítom, hogy nem minden oktató került be az elemzésbe, hiszen voltak, akikre nem érkeztek hallgatói vélemények. Egyértelművé vált az is, hogy az egyes oktatókra kitöltött hallgatói vélemények száma rendkívüli aránytalanságokat mutatott, hiszen több oktatóra csak 1-3 vélemény érkezett, míg némely kollégára több mint száz. (ezt természetesen bizonyos mértékig magyarázhatja az, hogy mennyien tanulták az adott tárgyat, eltérő a tantárgyak oktatásrendje, előadás - szeminárium, gyakorlat, stb.). Az adatfelvétel során a mintában szereplő 522 oktatóból 382 fő esetében volt legalább 4 hallgatói vélemény, amelyet minimális érvényességi feltételnek fogadtunk el. A testnevelő kollégák esetében mind a 18 mintába került tanár megfelelt ennek a kritériumnak.

Oktatási Iroda[1] A kérdőív struktúrája miatt csak egyváltozós elemzési módszerek alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek a tájékozódás funkcióját töltik be. A válaszok az egyes oktatók szintjére értelmezhetőek (megfelelő válaszadói elemszám esetében), összehasonlításra, mélyebb elemzésre és következtetések levonására nincs mód.