Tisztelt Érdeklődő!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a jogelődöknél indult alap- és mesterszakok, szakirányú továbbképzési szakok, szakképzési programok, valamint a doktori képzések széles skálájával kíván a magyar felsőoktatás egyik legifjabb felsőoktatási intézményeként a három hivatásrend jövőbeli szakembereinek képzőhelye lenni.
 
Az egyetem oktatási szervezeteinek legfontosabb céljai közé tartozik:
 
 • a közös közszolgálati értékrend közvetítése és erősítése, az oktatás, a képzés, a nevelés által;
 • az alapképzési, mesterképzési programok alapítása és indítása, azok gondozása;
 • a felvételi eljárás lebonyolítása, a hallgatói ügyek rendezése, kapcsolattartás;
 • idegen nyelvi képzések és a vizsgáztatás felügyelete;
 • a közös egyetemi modullal a hivatásrendek közötti átjárás alapjainak megteremtése;
 • a tanulmányi informatika, a kreditrendszer zavartalan működtetésének biztosítása, a tanóra tervezési, nyilvántartási feladatok;
 • az intézményi akkreditáció feladataira történő felkészülés és annak lebonyolítása;
 • az egyes karok és karközi intézetek képzései közötti áthallgatás és átoktatás lehetőségeinek biztosításával, a hallgatók számára széles képzési paletta nyújtása;
 • a tanszékek és a karközi intézetek együttműködésével új képzés-fejlesztési lehetőségek kiaknázása;
 • a hallgatói szakmai gyakorlatok megszervezése és lebonyolítása;
 • az ALUMNI és Diplomás Pályakövető Rendszer működtetése;
 • a hallgatói esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok végzése;
 • más Egyetemi szervezetek vezetőivel szoros együttműködésben:
  • az Egyetem meglévő doktori iskoláinak működtetése, a tudomány magas szintű művelése, a rendészettudomány területén doktori iskola alapítása;
  • a hallgatóink részére a nemzetközi tanulmányi lehetőségek bővítése;
  • az összehangolt továbbképzési és vezetőképzési rendszer kialakítása és működtetése a közszolgálatban;
  • az Egyetem az összehangolt közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési rendszer központjaként biztosítani kívánja a közszolgálati életpályák közötti átlépés (mobilitás) képzési bázisát.

  Tisztelt Olvasó, a honlapunkon tájékozódhat az oktatással kapcsolatosan is, kérem, tekintse partnernek az Egyetemünk oktatással és oktatásszervezéssel foglakozó szervezeteit.

Munkatársaimmal együtt örömmel állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos
habilitált egyetemi docens
oktatási rektorhelyettes