Tudományos Ügyek Irodája


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 16. § (2) (link ide: www.uni-nke.hu/uploads/media_items/nke-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat_-hataly-2017_-ii_-1-tol.original.pdf )  bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az SZMSZ mellékletét képező organogram alapján az Egyetem tudományos szakmai feladatainak ellátását a tudományos rektorhelyettes alárendeltségében tevékenykedő Tudományos Ügyek Irodája (rövidítve: TÜI) végzi.


Kapcsolat:


Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Tudományos Ügyek Irodája

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 32-35.

Postai cím: 1441 Budapest, Pf. 60.

Email: A TÜI általános feladatai


A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó tudományos tevékenység körébe tartozó feladatok egyetemi szintű tervezése, szervezése, koordinálása és támogatása.

Az egyetemi tudományos testületek (Egyetemi Doktori Tanács, Egyetemi Habilitációs Bizottság, Egyetemi Tudományos Tanács és a Mentorok Kollégiuma), valamint az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Közigazgatás- tudományi Albizottság, továbbá a Hadtudományi Bizottság munkájának elősegítése, támogatása.

Az Egyetem minőségbiztosítási tevékenységének központi szervezése.

Az Egyetemen megjelenő tudományos folyóiratok kiadásának támogatása.

Az egyetemi címek és elismerések adományozásának előkészítése.

A doktori felvételi eljárással, a doktori fokozatszerzéssel, a habilitációs ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Kapcsolattartás a határon túli együttműködő partnerekkel.

Tudományos rendezvények tervezése, szervezése és rendezése.

Az Egyetemen folyó tehetséggondozás támogatása.

Együttműködés az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanáccsal, a szakkollégiumokkal és a Doktorandusz Önkormányzattal.


TÜI munkatársai:


Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes, rendőrségi főtanácsos

irodavezető

Tel.: +36 (1) 432-9108

Mobil: +36 (30) 894-4345 Belső hívó: #6108

Email: 

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 33.


Ügyvivő-szakértők:


Név, beosztás Elérhetőségek Feladatkörök

Bodáné Forgács Anita

doktori iskolai adminisztrátor

+36 (1) 432-9000 / 19-143

1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. I. emelet 141.

 • A Rendészettudományi Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Borics Zsófia

tudományszervező referens

+36 (1) 432-9000 / 20-753

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Az Egyetemi Doktori Tanács munkájának adminisztratív támogatása, részvétel az ülések előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkálatokban
 • A Mentorok Kollégiuma munkájának adminisztratív támogatása
 • Kapcsolattartás a kiadói üzletággal

Dr. Bódi Roland

jogi referens

+36 (1) 432-9000 / 20-772

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 17.

 • Az Iroda munkájának jogi támogatása, szerződések előkészítése
 • A rektorhelyettes felelősségi körébe tartozó tudományos testületek (Egyetemi Doktori Tanács, Egyetemi Habilitációs Bizottság, Egyetemi Tudományos Tanács, Egyetemi Minőségügyi Bizottság) és szervezeti egységek (Nemzetbiztonsági Intézet, Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, Nordex Kft.) munkájának jogi támogatása
 • A rektorhelyettes felelősségi körébe tartozó egyetemi szabályzók kidolgozása

Csurgóné Farsang Mónika

tudományos ügyintéző

+36 (1) 432-9000 / 20-842

1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 34.

 • Általános adminisztrációs és szervezési feladatok ellátása
 • Az Egyetem oktatói, kutatói tudományos megjelenéseinek nyomon követése, publikálása az egyetem honlapján
 • Kapcsolattartás az Országos Doktori Tanács adminisztrációjával
 • Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság továbbá az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság munkájának támogatása

Deli Orsolya 

tudományos főelőadó

+36 (1) 432-9000 / 29-739

1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 34.

 • Doktori felvételivel kapcsolatos tájékoztatás
 • Doktori felvételi jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 • Doktori iskolák adminisztrációjának koordinálása
 • A doktori iskolákkal kapcsolatos adatszolgáltatás rendszerének működtetése
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

Dukai Petra

doktori iskolai adminisztrátor

+36 (1) 432-9000 / 29-286

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A. ép. IV. emelet 417.

 • A Hadtudományi Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Fazakas Hajnalka

tudományos ügyintéző

+36 (1) 432-9000 / 20-428

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Ügyvitellel kapcsolatos feladatok ellátása (iktatás, iratkezelés)
 • Leltárfelelős
 • NKE Hírlevél tudományos részének szerkesztése
 • Tudományos rendezvényekben való közreműködés
 • Megbízási szerződések ügyintézése
 • PhD Neptun ügyintézés

Felegyi Júlia Zsuzsanna

tudományos ügyintéző

+36 (1) 432-9000 / 20-433

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • A tehetséggondozás (szakkollégiumok, TDK tevékenység) egyetemi feladatainak összehangolása
 • Határon túli együttműködések nyomon követése, kapcsolattartás az együttműködő felekkel, új partnerkapcsolatok kialakítása
 • Tudományos tevékenységi körbe tartozó hazai és nemzetközi kapcsolattartás, kapcsolatrendszer-fejlesztés
 • Együttműködés a tehetséggondozás és a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szerveivel
 • Sapientia EMTE doktori képzésével kapcsolatos ügyintézés

Dr. Horváth Lóránt

minőségbiztosítási referens

+36 (1) 432-9000 / 20-296

1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kollégiumi ép. 424.

 • Az Egyetem minőségirányítási rendszerére vonatkozó dokumentumok elkészítése
 • Az EMÜBI titkári feladatainak ellátása
 • A kari minőségügyi bizottságok munkájának támogatása
 • Az egyetemi honlap és a belső hálózati helyek minőségügyi részének naprakészen tartása

Kiss Dávid

költségvetési referens

+36 (1) 432-9000 / 29-758

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gazdasági jellegű feladatok ellátása, elemzések, beszámolók készítése
 • Az Iroda gondozásában lévő internetes tartalmak naprakészen tartása, a frissítések koordinációja

Kovács Lászlóné

titkársági főelőadó

+36 (1) 432-9000 / 29-294

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 126.

 • A tudományos rektorhelyettes munkájának közvetlen támogatása
 • Eseti adminisztrációs és szervezési feladatok intézése
 • Leltárfelelősi feladatok ellátása

Laskovics Réka

tudományos ügyintéző

+36 (1) 432-9000 / 20-804

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés koordinálása és adminisztratív feladatok ellátása
 • Doktori szigorlatok, doktori védések megszervezése és koordinálása
 • A Magyar Tudományos Művek Tárával kapcsolatos egyetemi feladatok koordinációja
 • Az Etikai Bizottság üléseinek támogatása

Dr. Molnár Viktória Zsuzsanna

doktori iskolai adminisztrátor

+36 (1) 432-9000 / 20-197

1118 Budapest, Ménesi út 5. Kollégiumi ép. II. emelet 218.

 • A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Ludányi Brigitta

habilitációért felelős referens

+36 (1) 432-9000 / 20-468

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Habilitációs eljárások támogatása
 • Egyetemi Habilitációs Bizottság munkájának támogatása, üléseinek szervezése, dokumentálása
 • Egyetemi Tudományos Tanács munkájának támogatása, üléseinek szervezése, dokumentálása

Szabó Zsuzsanna

tudományos ügyintéző

+36 (1) 432-9000 / 20-815

1083 Budapest, Ludovika tér 2. I. emelet 125.

 • Doktori képzésben oktató külső óraadók megbízási szerződéseinek ügyintézése
 • Ludovika Szabadegyetem koordinálása
 • Titkársági feladatok, ügyviteli és dokumentációs tevékenységek ellátása

Tamás Noémi

doktori iskolai adminisztrátor

 +36 (1) 432-9000 / 29-321

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A. ép. VII. emelet 723.

 • A Katonai Műszaki Doktori Iskola adminisztrációs feladatainak ellátása

Temesvári Klaudia

rendezvényekért felelős referens

+36 (1) 432-9000 / 29-728

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Egyetemi kiadványok megjelenésének támogatása
 • Tudományos rendezvények szervezése (PhD avatás és Ünnepi Szenátusi Ülés)
 • Az Egyetem partnerintézményeivel közösen szervezendő rendezvények támogatása
 • Közreműködés szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában
 • Címadományozásokhoz tartozó feladatok elvégzése