Tudományos Diákkör

A Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársai a központ fennállása (1992) óta részt vesznek a graduális képzés hallgatóinak mentorálásában, részben szakmai gyakorlat biztosításával, részben a hallgatói tudományos diákköri munka támogatásával témavezetőként. Az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán 2016. február 8-án alakult meg az SVKK-hoz kötődő tudományos diákkör.

A központ tudományos diákkörének tagjai kutatás-módszertani, elemzés-módszertani felkészítést kapnak, választott témájukban elősegítjük publikációs tevékenységük megalapozását, lehetőséget biztosítunk a központ szakmai tevékenységében – workshopokon, nyári egyetemen – való részvételre.

A Stratégiai Védelmi Kutatóközpont által javasolt kutatási – egyben TDK-dolgozati – témák:

Csiki Tamás

·         Globális és regionális védelmi kiadások trendjei

·         Nemzetközi fegyverkereskedelem trendjei (egyes országok fegyverkereskedelmi profilja)

·         Egyes európai országok védelempolitikája és védelmi reformjai

·         A kurdok helyzete Törökországban, Irakban és Szíriában (konfliktuselemzés)

·         A NATO 2016-os varsói csúcstalálkozója (MSc szint)

·         Közép-európai védelmi együttműködés (MSc szint)

Felméry Zoltán:

·         Az államháztartási kiadások alakulása Európában/Magyarországon a világgazdasági válság következtében

·         Kormányzati hatékonyság és versenyképesség az Európai Unióban/Magyarországon

·         Az állami társadalmi szerepvállalás mérésének és értékelésének lehetőségei

·         A magyar gazdaság adóterhelés tekintetében értelmezhető dualitásának vizsgálata

·         Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban

·         Emberi erőforrás menedzsment és személyzetfejlesztés a közszektorban


Háda Béla:

·         Az Amerikai Egyesült Államok stratégiai építkezése Dél- és Délkelet-Ázsiában

·         Japán kül- és biztonságpolitikájának formálódása a második világháborútól napjainkig

·         India hatalmi pozíciója a 21. század elején – törekvések és eredmények

·         A dél-kínai-tengeri konfliktus az amerikai-kínai stratégiai rivalizálás árnyékában

Péczeli Anna:

·         Az iráni nukleáris megállapodás gyakorlati megvalósítása

·         Az amerikai-orosz leszerelési folyamat aktualitásai

·         A NATO rakétavédelmi rendszere

·         A nukleáris leszerelés aktuális dilemmái

Tálas Péter:

·         A nemzetközi terrorizmus trendjei

·         Az európai migrációs folyamatok értelmezési keretei

Bővebbi információ: svkk@uni-nke.hu