AZ „ALKOTMÁNYOS” FELKELÉS

Konferencia a Rákóczi-szabadságharcról


Időpont: április 7. (csütörtök)

Helyszín: Ludovika Campus főépület, Zrínyi terem

  

9.00-9.10

Köszöntőt mond Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok DSc egyetemi tanár Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese


9.10-9.30

Prof. Dr. Mezey Barna DSc egyetemi tanár az ELTE rektora

Előadás címe: A Rákóczi-szabadságharc (a konföderáció államának) jogalkotása, jogalkotási

problémái


9.30-9.50

Prof. Dr. Gebei Sándor DSc, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola EKF

Előadás címe: A „lengyel modellt magyar kivitelben” - a II. Rákóczi Ferenc által vezetett

konföderáció


9.50-10.10

Dr. Kalmár János CSc, habil. egyetemi docens ELTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

Előadás címe: A Rákóczi-szabadságharc diplomáciai esélyei


10.10-10.30.

Dr. G. Etényi Nóra CSc, habil. egyetemi docens ELTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

Előadás címe: A Rákóczi-szabadságharc a korabeli periodikus sajtóban


10.30-10.50 Szünet


10.50-11.10

Dr. Czigány István nyá. alezredes DSc.

Előadás címe: „Aszimmetrikus” háborúk a kora újkorban. Kuruc felkelések a Magyar

Királyságban (1672–1711)


11.10.-11.30

Prof. Dr. Kónya Péter egyetemi tanár Phd az Eperjesi Egyetem (Prešovskej univerzity v Prešove) rektora.

Előadás címe: Vallási kérdések Rákóczi-szabadságharc idején


11.30-11.50

Dr. Mészáros Kálmán tudományos főmunkatárs Phd Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Előadás címe: II. Rákóczi Ferenc tábornokai mint ezredtulajdonosok. (Alakulattörténeti

áttekintés.)


12.10-12. 30.

Dr. Négyesi Lajos nyá. alezredes Phd. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Előadás címe: A harcászati vezetés problémái a koroncói és a romhányi csatában.


12.30-13.00 Vita