Rákóczi kvíz

A kérdésekre adott válaszokat március 4-én délig kell elküldeni a e-mail címre, pdf-formátumban, a csapat nevének feltüntetésével! A határidőn túl elküldött megoldások azok figyelmen kívül hagyásával járnak, emiatt kérjük a csapatokat, hogy pontosan tartsák be a határidőt!


1. Ismertese és elemezze II. Rákóczi Ferenc állam- és hadszervezői munkáját, annak eredményeit, kormányzásának pozitív és negatív oldalait. (50 pont)

(A kérdés írásos kidolgozása maximum 5000 karakter)


2. Olvasd el figyelmesen az alábbi idézeteket és válaszolj a feltett kérdésekre! (15 pont)

2/1.

„Ez nem rangunkhoz illően, hanem korunk miatti lenézéssel fogadott, és kevéssel azután vele együtt beszálltunk egy kocsiba, mert azt közölte, hogy be fog mutatni a császárnak. De ó, Uram, te tudod csak egyedül, mekkora volt fájdalmam, amikor megállt a kocsi, és a nyitott kapuban megláttam Szent Orsolya apácáit, akik elválasztották tőlem síró és ellenálló nővéremet, kit a bíboros erőszakkal betuszkolt a kapun…”

Ki a mű szerzője? ……………………………………………………………………..…….

Mi a mű címe? ………………………………………………………………………..….….

Milyen nyelven íródott a mű eredetileg? ……………………………………………………

Hol (egy városnév) ………………………………………………………………………….

és mikor (évszám) játszódik az idézetben leírt esemény? …………………………….…….

Nevezd meg sorrendben az idézetben szereplő (félkövér betűkkel kiemelt) személyeket:

1.: …………………………………………………………………………

2.: ……………………………………………………………………....…

3.: …………………………………………………………………………


2/2.

„Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel. … Ki sem lehet mondani, micsoda sírás és keserűség vagyon itt miközöttünk még csak a legalábbvalón is.”

Ki a mű szerzője? ……………………………………………………………………………

Mi a mű címe? ……………………………………………………………………………….

Kinek a haláláról szól az idézett rész? ………………………………………………………

Hol (városnév) …………………………………………………………………………….…

és mikor (napra pontos dátum) hunyt el az illető? ………………..…………………………

Hol (városnév) …………………………………………………………….…………………

és mikor (évszám) helyezték végső nyughelyére az illető földi maradványait? ..……………


3. Szerzők és művek (5 pont)

Állítsd párba az alábbi szerzőket és műveiket, és ennek megfelelően írd be a táblázatba az ábécé nagybetűi mellé a kisbetűket.

A) Mikes Kelemen

a) Mémoires…

B) Cserei Mihály

b) Mulatságos napok

C) II. Rákóczi Ferenc

c) Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról

D) Gyöngyösi István

d) Erdély históriája

E) Pápai Páriz Ferenc

e) Dictionarium Latino–Hungaricum et Hungarico–Latino–Germanicum


4. Rokonok és társak (10 pont)

Állítsd helyesen párba a korszak nőalakjait és férfirokonaikat! Írd be az alábbi táblázatba a nők sorszáma mellé férfirokonuk betűjelét (nagybetűk), majd a következő oszlopba a rokonsági viszonyt jelölő betűket (kisbetűk).

1.) Koháry Judit

A) Bercsényi László

a) kedvese

2.) Csáky Krisztina

B) II. Rákóczi Ferenc

b) anyósa

3.) Petrőczy Kata Szidónia

C) Károlyi Sándor

c) mostohaanyja

4.) Géczy Julianna

D) Pekry Lőrinc

d) dédnagymamája

5.) Lorántffy Zsuzsanna

E) Andrássy István

e) felesége


Rokonok

és

társak

1.2.3.4.5.
5. A felsoroltak közül mely asszonyok játszottak meghatározó szerepet II. Rákóczi Ferenc életében? (5 pont)

A)    Ferdinand Gobert Aspremont-Reckheim gróf felesége

B)    Bottka Mária

C)    Elżbieta Helena Sieniawska grófnő

D)    Thököly Imre gróf felesége

E)     Czinka Panna

F)     Csáky Krisztina

G)    Strattmann Eleonóra grófnő

H)    Kőszeghy Zsuzsanna

I)       Esterházy Ágnes

J)       Petrőczy Kata Szidónia

K)    Sarolta Amália hessen–wanfriedi hercegnő

L)     Pálffy Marianna


6. A felsorolt katonatisztek közül a szabadságharc befejeződését követően kik álltak császári és külhoni (melyik országba) szolgálatba? (5 pont)

A)    Palocsay György

B)    Beleznay János

C)    Andrássy István

D)    Cseplész János

E)     Bercsényi László

F)     Ocskay Sándor

G)    Cserei János

H)    Nyúzó Mihály

I)       Máriássy Ádám

J)       Deák Ferenc

K)    Ecsedi János

L)     Csajághy János

M)   Turóczy Gáspár


7. Az alábbi adatok alapján állapítsd meg, hogy kinek az életpályájáról van szó! (10 pont)

7/1.

- A királytól aranyláncot kaptam a török ellen vívott grabovac-batocini csatában vitézségemért.

- Még a török elleni harcokban veszítettem el fél szemem világát.

- Második házasságomra vagyok a legbüszkébb: nálam mintegy 40 évvel fiatalabb bárókisasszonyt vettem feleségül.

- A zólyomi ütközetben még császári főtisztként harcoltam a kurucok ellen.

- A fejedelemhez való csatlakozásom után első fegyvertényem Érsekújvár megvétele volt, de a legnagyobb sikereimet 1705-ben és 1707-ben a dunántúli harcokban értem el.

7/2.

-          Több évig harcoltam itthon a török, majd a franciák ellen a Rajnánál.

-           A kurucok lázadása idején emelt az uralkodó a horvát báni méltóságra.

-          Karrieremben a rút pletykák szerint az uralkodó kegyeit élvező leányomnak is szerepe volt.

-          A trencséni csatában bravúros lovasrohammal támadtam meg a lázadók seregének ingadozó jobbszárnyát, s ezzel a javunkra döntöttem el a csata végkimenetelét.

-          Rákóczi lengyel földre távozása után koronás királyunk és nemzetünk számára is előnyös megegyezést kötöttünk Károlyi báróval.