Rákóczi kvíz

A kérdésekre adott válaszokat december 10-én délig kell elküldeni a rakoczikviz@uni-nke.hu e-mail címre, pdf-formátumban, a csapat nevének feltűntetésével! A határidőn túl elküldött megoldások azok figyelmen kívül hagyásával járnak, emiatt kérjük a csapatokat, hogy pontosan tartsák be a határidőt!


1. Mutassa be a Rákóczi-szabadságharc hadseregének szervezetét, fegyvernemi, harcászati jellemzőit és parancsnoki struktúráját! Elemezze a harctéri sikerek és vereségek okait, valamint azok következményeit! (50 pont)

(A kérdés írásos kidolgozása maximum 5000 karakter)


2. Melyik ütközetben és mikor nem szenvedtek vereséget a kurucok? (5 pont)

A) Holdvilágnál

B) Feketehalomnál

C) Kölesdnél

D) Pudmericnél

E) Balatonkilitinél

F) Feketevárosnál

G) A liptói sáncoknál


3. Az ellenfelek

Állítsd párba az alábbi ellenfeleket, akik a háború különböző szituációiban szembe kerültek egymással, és írd melléjük a megfelelő évszámot, amikor ez az esemény megtörtént! (10 pont)


A) Radics András

a) Jean-Louis Rabutin

B) Majos István

b) Maximilan Starhemberg

C) Sibrik Gábor

c) Ocskay László

D) Bornemisza János

d) Hannibal Heister

E) Jávorka Ádám

e) Quirini gróf császári kapitány4. Hány ágyúval rendelkeztek a császáriak a trencséni csatában? (2 pont)

A) nem volt ágyújuk

B) 14 ágyúval

C) 26 ágyúval


5. Melyik császári tábornok meddig (év, hónap) állt II. Rákóczi Ferenc szolgálatában? (5 pont)

A) Esterházy Ferenc

B) Nádasdy Ferenc

C) Forgách Simon

D) Ebergényi László

E) Draskovich Ádám

F) Pálffy János

G) Dietrich Glöckelsperg

H) Gombos Imre

I) Koháry István6. Olvasd el figyelmesen az alábbi összetett feladatsort, majd a kérdéseknek megfelelően töltsd ki a táblázatot! Csak a császári fővezérek esetében írhatsz egy számot több helyre! (28 pont)


Császári fővezérek:

  8. Siegbert Heister

  9. Ludwig Herbeville

10. Franz Ferdinand Kuckländer

11. Jean-Louis Rabutin de Bussy

12. Johann Damian Sickingen


Az események részletezése:

13. Rákóczi felbukott a lovával és súlyosan megsebesült.

14. A csatában a kurucok jobbszárnyát Des Alleurs márki, XIV. Lajos megbízottja vezette.

15. A császáriak a város ostromának kudarca után „megdézsmálják” a hegyaljai szőlőket.

16. A császáriak és kurucok ebben a csatában mérték össze először erejüket, pontosabban ezt tekintjük a szabadságharc első nagy, szabályos keretek között vívott csatájának.

17. A fejedelem udvari nemesei Vay Ádám előzetes utasítása alapján megakadályozták, hogy Rákóczi személyesen avatkozzék a csata lefolyásába.

18. A csatavesztés megakadályozta Rákóczi tervezett erdélyi fejedelmi beiktatását.

19. A csata Rákóczi tervezett sziléziai expedíciójához kapcsolódott.

20. A kurucok fővezére Forgách Simon volt.

21. A csatavesztéshez hozzájárult a Pekry Lőrinc vezette kuruc jobbszárny ügyetlen hadmozdulata is.

22. A csatában nagyobb számban svéd és lengyel zsoldosok is harcoltak Rákóczi oldalán.

23. A csatát félig elkészült sáncok között vívták.

24. A város elfoglalásával a kurucok áttörték a császáriak dunai utánpótlási és védelmi vonalát.

25. A csatában elveszett a dunántúli kuruc gyalogság legjava.

26. A csata a kurucok utolsó támadó hadműveletéhez kapcsolódott.

27. Maga Rákóczi a csata kezdetekor Csáky László kastélyában ebédelt.

28. A fejedelem Charles Bonafous francia kuruc ezredest nevezte ki a város parancsnokává.

29. A császáriak feladva eredeti csatatervüket, hátat fordítottak a kurucok arcvonalának, és elvonuláshoz készültek, amikor Rákóczi mégis kiadta támadási parancsát.

30. Esze Tamás talpasai eredményesen vettek részt a város védelmében.

31. A csatavesztést követően megindult a kuruc vezérek tömeges átállása a császáriakhoz. (Ocskay, Bezerédj, Thuróczy stb.)

32. A csata a kuruc fegyverek diadalával kezdődött, a derékhad gyalogosai közül különösen a miskolci hajdúk tűntek ki, akik teljesen keresztülvágták magukat az ellenség vonalain.

33. A város falain alig egy hónapig lengett kuruc zászló.

34. Louis Fierville lovag, Rákóczi gyalog gránátosainak francia parancsnoka ebben a csatában esett császári fogságba, s csak egy év elteltével váltották ki.


Csata, ütközet, várostrom

Dátum  (év, hónap, nap)

A vaktérképen szereplő betűjel

A császáriak fővezére

Az események részletezése

 
   

Trencsén

           

Nagyszombat

           

Zsibó

           

Romhány

           

Koroncó

           

Esztergom

           

Kassa

           
   

    • rakoczi szabadsagharc