Rákóczi kvíz

A kérdésekre adott válaszokat november 17-én délig kell elküldeni a rakoczikviz@uni-nke.hu e-mail címre, pdf-formátumban, a csapat nevének feltűntetésével! A határidőn túl elküldött megoldások azok figyelmen kívül hagyásával járnak, emiatt kérjük a csapatokat, hogy pontosan tartsák be a határidőt!

1. Mutassa be és elemezze a Rákóczi-szabadságharc kitörésének belpolitikai okait, társadalmi bázisát, szociális és felekezeti konfliktusait, valamint polgárháborús jegyeit!  (50 pont)

(A kérdés írásos kidolgozása max: 5000 karakter)


2. Ki nem volt protestáns (református vagy evangélikus) vallású az alábbi személyek közül, és ki volt felekezetváltó? (10 pont)

A) Ráday Pál

B) Károlyi Sándor

C) Vay Ádám

D) Esze Tamás

E) Okolicsányi Pál

F) Bercsényi Miklós

G) Esze Tamás

H) Pekry Lőrinc

I) Barkóczy Ferenc id.

J) Okolicsányi György

K) Sréter János

L) Perényi Imre id.


3. II. Rákóczi Ferenc tábornokai közül ki melyik vármegyének volt a főispánja? (10 pont)

A) Andrássy István

B) Bercsényi Miklós

C) Berthóty István

D)Andrássy György

E) Csáky István

F) Csáky Mihály

G) Forgách Simon

H) Esterházy Antal

I) Pekry Lőrinc

J )Károlyi Sándor


4. A felsorolt bebörtönzöttek közül, kiket és mikor végeztek ki árulásért? (10 pont)

A) Forgách Simon

B) Ocskay László

C) Kiss Albert

D) Bezerédj Imre

E) Csajághy János

F) Karl Bremer

G) Balogh Ádám béri

H) Sennyei István

I) Tolvaj Gábor

J) Bottka Ádám

K) Rétey György


5. A felsorolt személyek közül ki tekinthető a hivatásos katonaréteg a „vitézlő rend” tagjának? (5 pont)

A) Bottyán János

B) Bóné András

C) Cserei Mihály

D) Telekessy István

E) Pápai János

F) Esze Tamás

G) Beleznay János

H) Deák Pál

I) Radvánszky János

J) Klobusiczky Ferenc

K) Gombos Imre

L) Károlyi Sándor 


6. Állítsd időrendi sorrendbe! (15 pont)

I. a következő kuruc főurakat Rákóczihoz való csatlakozásuk időrendjében.

A) Esterházy Antal, B) Csáky István, C) Károlyi Sándor, D) Forgách Simon, E) Bercsényi Miklós


II. a fejedelem kiáltványait keletkezésük időrendjében.

A) naményi, B) brezáni, C) Ónódi, D) vetési, E) Recrudescunt…


III. a király hűségére visszatért főtiszteket.

A) Barkóczy Ferenc ezereskapitány, B) Andrássy István tábornok, C) Turóczy Gáspár ezereskapitány, D) Ocskay László brigadéros, E) Török István ezereskapitány