„Doktorandusz pályázat 2016” – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a doktoranduszok felkészülésének támogatására pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat tárgya önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszok számára a doktori képzés önköltségének részbeni támogatása.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 8.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

Bővebb információ: http://uni-nke.hu/egyetem/egyeb-palyazatok/palyazati-felhivas-doktoranduszok-tamogatasara

Tisztelt Pályázók!

A Fulbright Bizottság pályázatot hirdet ösztöndíj elnyerésére. A Fulbright Posztgraduális Ösztöndíjak a 2017-2018-as tanévre szólnak (6-9 hónap), pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet, az Egyesült Államok bármelyik egyetemére. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23.

További információ és online jelentkezés:

http://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/

Tisztelt Pályázók!

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a „A kiberbiztonság kihívásai Európában és Magyarországon” címmel, szakemberek és a téma iránt érdeklődők számára. A pályázat benyújtásának határideje 2016. október 15.

További információt az alábbi linken található tájékoztatóban találnak.

Tisztelt Pályázók!

A Belügyi Tudományos Tanács és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság vezetője pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére a 2016/2017-es tanévre. Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése. A pályázat benyújtásának határideje 2016. szeptember 09.

További információt az alábbi linken található tájékoztatóban találnak.

Tisztelt Pályázók!

A Belügyi Tudományos Tanács „Biztonsági kihívások és válaszok a 21. században” címmel publikációs pályázatot hirdet olyan, a biztonság tágan értelmezett témaköréhez kapcsolódó bármely tudományterületen kutató doktorandusz, kutató, gyakorlati szakember számára, aki aktuális és releváns kutatással, újítással, fejlesztéssel rendelkezik a témában. A pályázat benyújtásának határideje 2016. június 30.

További információt az alábbi linken található tájékoztatóban találnak.

Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához.

Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására.

A 2016-os esztendő több szempontból is új dimenziókat nyitott meg a doktori képzés területén. A Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága 18/2015. számú határozatában támogatta a Rendészettudományi Doktori Iskola létesítését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2016-ban ez a doktori iskola is megkezdi működését. Ugyancsak fontos változás, hogy az Országgyűlés törvényt alkotott a doktori képzés átalakításáról. Ennek értelmében 2016. szeptember 1-jétől változik a képzés időtartama, a megszerzendő kreditek száma és a képzés ütemezése.

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

A doktori felvételivel kapcsolatos információk elérhetőek a honlapon:
http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/2016-2017

További részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától:

Ritter Noémi

+3614329000/29739