ETT tagjai

Az Egyetemi Tudományos Tanács összetételét és megválasztását az NKE SZMSZ 33.§-a határozza meg.

A Szenátus az Egyetemi Tudományos Tanács tagjaként a 62/2017. (V. 31.) számú határozatával 2017. május 31-i hatállyal az alábbi személyeket választotta meg:


A Tanács hivatalból tagjai


Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy egyetemi tanár, DSc

Tudományos rektorhelyettes, az ETT elnöke


Dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi docens, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)


Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Államtudományi és Közigazgatási Kar)


Dr. Bóka János egyetemi docens, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar)


Dr. Mészáros Bence r. ezredes egyetemi docens, PhD

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (Rendészettudományi Kar)


Dr. Németh András őrnagy egyetemi docens, PhD

Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke


A Tanács választott tagjai – az egyetemi tanárok kari képviselői


Prof. dr. Haig Zsolt mk. ezredes egyetemi tanár, PhD

(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)


Prof. dr. Vastag Gyula egyetemi tanár, DSc

(Államtudományi és Közigazgatási Kar)


Prof. dr. Halmai Péter egyetemi tanár, DSc, az MTA l. tagja

(Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar)


Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok egyetemi tanár, PhD

(Rendészettudományi Kar)


A Tanács választott tagjai – a tudományos fokozattal rendelkező kutatók képviselői


Dr. Ujházy László alezredes egyetemi docens, PhD

(Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar)


Prof. dr. Halász Iván egyetemi tanár, PhD

(Államtudományi és Közigazgatási Kar)


Dr. Várpalotai Viktor tudományos munkatárs

(Nemzetközi és Európai tanulmányok Kar)


Dr. Major Róbert r. ezredes, egyetemi docens, PhD

(Rendészettudományi Kar)


A Tanács ülésének állandó meghívottai az Egyetem Professor Emeritusai (tanácskozási joggal)


A Tanács külsős tagjai (tanácskozási joggal)


Prof. dr. Kádár Béla

Akadémikus, egyetemi tanár


Prof. dr. Sótonyi Péter

Akadémikus, egyetemi tanár


Prof. dr. Romsics Ignác

Akadémikus, egyetemi tanár


Dr. O’sváth György

Nagykövet, az EU Bizottság h. c. igazgatója


Prof. Dr. Szabó István