Az Egyetemi Doktori Tanács (rövidítve: EDT) a doktori képzés szervezésére, koordinálására, a doktori eljárás engedélyezésére és felügyeletére, a doktori fokozat odaítélésére létrehozott tudományos testület. Feladata a doktori képzés tervezése, szervezése, koordinálása, illetve ellenőrzése; a doktori eljárások engedélyezése, felügyelete; a doktori fokozat odaítélése.


A Szenátus az Egyetemi Doktori Tanács tagjaként az alábbi személyeket választotta meg:

 

Az Egyetemi Doktori Tanácsnak hivatalból tagjai:


Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc

Tudományos rektorhelyettes, az EDT elnöke


Prof. dr. Csikány Tamás ezredes, egyetemi tanár, DSc

Hadtudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes


Prof. dr. Kende György ny. ezredes, egyetemi tanár, DSc

Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes


Prof. dr. Kiss György egyetemi tanár, DSc, akadémikus

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes


Prof. dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc

Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője, EDT elnökhelyettes


A Tanács választott tagjai – karonként 2 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:


Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:

Prof. dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD

Prof. dr. Kovács László mk. ezredes, egyetemi tanár, PhD


Államtudományi és Közigazgatási Kar:

Prof. dr. Egedy Gergely egyetemi tanár, CSc

Prof. dr. Nemeslaki András egyetemi tanár, CSc


Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar:

Prof. em. dr. Gazdag Ferenc DSc

Dr. Tálas Péter egyetemi docens, CSc


Rendészettudományi Kar:

Prof. dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár, PhD

Prof. dr. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár, PhD


A Tanács választott tagjai – a Nemzetbiztonsági Intézet és a Katasztrófavédelmi Intézet 1-1 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató:


Nemzetbiztonsági Intézet:

Dr. habil. Resperger István ezredes, egyetemi docens, PhD


Katasztrófavédelmi Intézet:

Prof. em. dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, DSc


Doktori Iskolánként 1 fő doktorandusz hallgató:


Hadtudományi Doktori Iskola:

Hegedűs Barbara


Katonai Műszaki Doktori Iskola:

Ronyecz Lilla


Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola:

Fási Csaba


Rendészettudományi Doktori Iskola:

Lukács Dalma


A Doktori Tanács külsős tagjai:


Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar:

Prof. em. dr. Simai Mihály MTA levelező tagja, akadémikus

Dr. Svéd László ny. o. altábornagy, egyetemi docens, PhD


Államtudományi és Közigazgatási Kar:

Prof. dr. Hajdú József egyetemi tanár, PhD

Prof. dr. Torma Andás egyetemi tanár, CSc


Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar:

Prof. dr. Farkas Beáta egyetemi tanár, CSc

Prof. em. dr. Palánkai Tibor MTA levelező tagja, akadémikus


Rendészettudományi Kar:

Dr. habil. Kabódi Csaba egyetemi docens, PhD

Prof. dr. Gellér Balázs egyetemi tanár, PhD


Víztudományi Kar:

Prof. dr. Tamás János egyetemi tanár, DSc

Prof. dr. Szűcs Péter egyetemi tanár, DSc


Rektori javaslatra:

Prof. em. dr. Korinek László MTA rendes tagja, akadémikus

Prof. dr. Varga Zs. András egyetemi tanár, PhD