A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására, valamint a doktori (PhD) fokozat odaítélésére.

Az egyetem a Hadtudományok tudományágban, a Katonai mű­szaki tudományok tudományágban, a Rendészettudományok tudományágban, valamint a Közigazgatás-tudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával.

A Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Rendészettudományi Doktori Iskola és a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján http://www.doktori.hu

2016. szeptember 1. után indult képzés

2016. szeptember 1. előtt indult képzés

    • Doktori képzés és folyamatszerzés folyamata