Doktori (PhD) képzés

Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a közigazgatás, a hon- és a rendvédelmet érintő területen kutató szakembereknek biztosít lehetőséget, valamint készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához.

Az NKE a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására. Az egyetem a Hadtudományok tudományágban, a Katonai műszaki tudományok tudományágban, a Közigazgatás-tudományok tudományágban, valamint a Rendészettudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek a doktori iskolák saját honlapjain (http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-kepzes), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu).

A doktori képzésre való jelentkezéssel kapcsolatban a Tudományos Ügyek Irodája munkatársa, Felegyi Júlia (, +36-1/432-9000/20-433) ad további információt az érdeklődőknek. (http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli)

Szeretettel várjuk mindazokat a tudományt művelni szándékozó, elkötelezett kutatókat és leendő kutatókat, akik éreznek magukban elszántságot, elhivatottságot a doktori fokozat megszerzésére.