Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága tagjai


A Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága összetételét és megválasztását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 38/A. §-a határozza meg.

A Szenátus a Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága tagjaként 2016. október 26-i hatállyal, 2018.október 26-i szóló mandátummal az alábbi személyeket választotta meg:


A Bizottság hivatalból tagja


Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc

Tudományos rektorhelyettes, a DSZÜB elnöke


A Bizottság választott tagjai


Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy

Rendészettudományi Doktori Iskola


Baráth Noémi Emőke

Rendészettudományi Doktori Iskola (doktorandusz)


Dr. Hornyacsek Júlia alezredes

Katonai Műszaki Doktori Iskola


Kretz András r. zászlós

Katonai Műszaki Doktori Iskola (doktorandusz)


Dr. Boda Mihály

Hadtudományi Doktori Iskola


Kállai Krisztina

Hadtudományi Doktori Iskola (doktorandusz)


Dr. Belényesi Emese

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola


Fási Csaba

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (doktorandusz)