Tudományos kutatás

A 2011. évi CXXXII. törvény preambuluma szerint: „a magyar felsőoktatási rendszer részeként a közigazgatási, rendészeti és katonai képzést folytató Nemzeti Közszolgálati Egyetem tevékenységének célja a közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának biztosítása, valamint az egységesülő közszolgálati életpályák közti átjárhatóság megteremtése.”
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem állami feladatként meghatározott alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás, amelyből eredően a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos, valamint tudományszervező tevékenységet folytat.
 
Az egyetemen folyó tudományos tevékenységet, a tudományos rektorhelyettes irányítja és felügyeli.
 
A tudományos szakmai feladatok ellátásában az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek támogatják:
 
  • a Tudományos Ügyek Irodája

  • az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár

  • a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont

 
Az Egyetem tudományos életében további testületek is részt vesznek:
 
  • Egyetemi Tudományos Tanács

  • Egyetemi Doktori Tanács

  • Egyetemi Habilitációs Bizottság

  • Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács

  • Mentorok Kollégiuma

 
A kari szintű tudományos tevékenységeket a kari tudományos és nemzetközi dékánhelyettesek szervezik. A karokon és a tanszékeken folyó tudományos kutatási tevékenység és a kiadványozás az egyetem Kutatási Fejlesztési és Innovációs Stratégiája (KFIS) alapján történik.