Figyelem! Az alábbi táblázatban az oszlopok tetején található keresőmezők segítségével tudja szűkíteni a listát, ill. pontos keresést végezni.

ABC Szerző Cím Doktori iskola Védés dátuma Témavezető
A Alabér László: A topográfiai térképrendszer átalakításának lehetőségei a Magyar Honvédség igényeinek és a NATO-csatlakozás követelményeinek figyelembevételével
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Paskó József
A Alkéri István: A tiszti, tiszthelyettesi illetményrendszer és a hazai közszolgálati illetményrendszer viszonya : az egységes közszolgálati törvény lehetséges hatásai a honvédség előmeneteli- illetményrendszerére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Rácz Károly
A Almási Ferenc: Honvédelmünk NATO integrációs folyamatának áttekintése, tapasztalatai és következtetései jogi szempontból
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Molnár Miklós
A Andaházi Szeghy Viktor: A magyar királyi I. gyorshadtest 1941. évi ukrajnai hadműveletei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Szani Ferenc
A Antal Örs: Az árvizek és földrengések okozta katasztrófák káros hatásai elleni hatékony védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2018 Hornyacsek Júlia
A Antalicz-Gergelics Natália: A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Grósz Zoltán
B Babos Tibor: Az európai biztonság öt központi pillére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Kőszegvári Tibor
B Bagi József: Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Nagy László
B Bajó József: A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás hatékonyságának korlátai, a gazdálkodási hatékonyság fokozásának lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Munk Sándor
B Bali Tamás: Helikoptervezetők kiválasztása és kiképzésének korszerűsítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Krajnc Zoltán
B Balla Attila: A védelmi kiadásokat meghatározó tényezők
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Gazda Pál
B Balla József: A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ- és közbiztonság alakulására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Fórizs Sándor
B Balla Tibor: A civil katonai javak béke és háborús alkalmazásba vonulásának költséghatékony forrásai, módjai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Báthy Sándor
B Balogh Zsuzsanna: Objektumok robbantásos cselekmények elleni védelmének lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Lukács László
B Bányai Kornél: Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Molnár Ferenc
B Barabás Anett: A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Tömösváry Zsigmond
B Bárdos Zoltán: Az ár-, és belvizek elleni önkormányzati védekezés korszerűsítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016 Muhoray Árpád
B Bárkányi Pál László: Katonai elektronikai felderítő rendszerek műszaki megbízhatósága
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Zsigmond Gyula
B Bartha Tibor: A nemhalálos fegyverek és alkalmazásuk lehetőségei a Magyar Honvédség egyes nem háborús katonai műveleteiben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Padányi József
B Báthori Gábor: Az Erdélyi fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Szántó Mihály
B Bebesi Zoltán: Kábítószer-bűnözés és terrorizmus
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Kőszegvári Tibor
B Beda László: Épületek tűzbiztonságának műszaki értékelése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2004 Bukovics István
B Bedros J. Róbert: Kiemelt fontosságú egészségügyi intézmények bioterror-támadások elleni védelmének néhány alapkérdése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Huszár András
B Beinschrót József: Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Munk Sándor
B Békési Bertold: A katonai repülőgépek üzemeltetésének, a kiszolgálás korszerűsítésének kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Peták György
B Békési Lívia: A honvéd-munkaegészségügy helyzetelemzése, fejlesztésének irányelvei békeellátásban, illetve rendkívüli helyzetben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Farkas József
B Bencze Balázs: A tömegpusztító fegyverek terjedésének aktuális kérdései, különös tekintettel a nukleáris fegyverekre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Nagy László
B Bene Gyula: A társadalmi tájékoztató tevékenység helye és szerepe az információs műveletekben, különös tekintettel a médiatevékenységekre
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Kiss Zoltán László
B Benedek Márta: A nemzetbiztonság stratégiai kérdései a XXI. század kül- és biztonságpolitikájában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Boda József
B Benes Károly: A 2008-as orosz-grúz háború hatása az európai biztonságra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2016 Molnár Anna
B Benkő András: Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Huszár András
B Benkő Tibor: A rekonverzió, mint a professzionális haderő humánerőforrás-gazdálkodásának egyik stratégiai kérdése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Kiss Zoltán László
B Beraczkai Antal: A nemzetközi terrorizmus elleni harcban részt vevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Kőszegvári Tibor
B Bérczi László: Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Bleszity János
B Bereczki Zsolt: Biztonság a büntetés-végrehajtásban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Bökönyi István
B Berek Tamás: A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Grósz Zoltán
B Béres János: Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Resperger István
B Bernát István: Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesítményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses állomány tagjai között. Néhány megfigyelés az alvásfüggő légzészavarok patomechanizmusát illetően.
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Szakács Zoltán
B Bernát Péter: Stratégia és taktika a Kárpát-medence erődépítészetében a késő római korban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Szabó József János
B Berzsenyi Péter: Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Zsinkó József
B Besenyő János: Az ENSZ nyugat-szaharai békemissziójának tapasztalatai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Resperger István
B Bleier Attila: A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Rajnai Zoltán
B Bob Struijk: Influence of the new trends in the economics on the military and industrial robot system design philosophy
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Szabolcsi Róbert
B Boda József: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, helye és szerepe a XXI. században
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Padányi József
B Bódi Stefánia: A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István munkásságára
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Szabó A. Ferenc
B Bodoróczki János: A különleges erők logisztikai támogatása és annak fejlesztési lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Horváth Attila
B Bognár Balázs: A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Hülvely Lajos
B Boldizsár Gábor: A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Padányi József
B Bonnyai Tünde: A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Kovács Ferenc
B Boros Anna: Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája Franciaország szemszögéből vizsgálva
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Láng Péter
B Bozsó Zoltán: A rendőrségi tevékenységirányítás szervezési kérdései és technikai fejlesztésének lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Rajnai Zoltán
B Borsányi András: Montenegró a függetlenné válás útján
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Szabó A. Ferenc
B Böszörményi Zoltán: Katasztrófa sújtotta területeken, feszültségterekben élők és szolgálatot teljesítők veszélyeztetettség érzetének vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Szabó János
B Bugner Sándor: A védelmi ágazat gazdasági-pénzügyi ellenőrzési rendszerének fejlődése, a fejlődés jövőbeni irányai, a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés, valamint a monitoring rendszer összehasonlítása, a rendszerek fejlezstési lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Gazda Pál
B Buda Lorina: Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi tételeken keresztül
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 2017 Marján Attila
B Bugyjás József: A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Sipos Jenő
B Bujtás Tibor: Sérült fűtőelemek eltávolításának sugárvédelmi tervezése és végrehajtása a Paksi Atomerőműben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Solymosi József
C Cimer Zsolt: A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló küszöbérték alatti üzemek tevékenységéből származó veszélyeztetettség meghatározásának metodikája, a kockázatcsökkentő intézkedések számszerűsítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Kátai-Urbán Lajos
C Csaba Zágon: A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet (vámigazgatás) szükséges képességei és kapacitásai meghatározását támogató kockázatelemzési eljárások
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Király László, Horváth Attila
C Cs. Nagy Géza: Korszerű módszerek, eljárások alkalmazási lehetőségei egy logisztikai ezred gépjármű-technikai eszközeinek üzemfenntartásában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Turcsányi Károly
C Cseffó Károly: A kárhelyszíni beavatkozás során közreműködő szervezetek együttműködésének vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Cziva Oszkár
C Cseh Gábor: Kockázatelemzési módszerek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozása területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Solymosi József
C Cseh Valentin: „Légiriadó vigyázz!” Angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944/45-ben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Szabó Miklós
C Cservenyi Dóra: Stratégiai logisztikai rendszermodell kialakításának lehetőségei a honvédelmi tárca logisztikai rendszerének fejlesztéséhez
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Réger Béla
C Csery-Szücs Péter: A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel a parancsnokok jogi felkészítésére a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a NATO és az Európai Unió csatlakozást követően
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Harai Dénes
C Csiki Tamás: A kelet-közép-európai államok védelmi együttműködési törekvései, 2008-2016
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Gazdag Ferenc
C Csoma Mózes: A koreai félsziget politikai viszonyai és azok biztonságpolitikai aspektusai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Láng Péter
C Csontos András: A haderőreform, a védelmi tervezés és az erőforrások kölcsönhatása
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Janza Károly
C Csuka Antal: A lézerfény terjedésének vizsgálata a katonai lézertechnikai eszközök alkalmazásának tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Ványa László
C Csutorás Gábor: Katonai repülőterek és repülési feladatok tűzvédelmének aktuális kérdései, különös tekintettel a tűzoltó szervezetek túlélést biztosító (STO) rendszerben való működésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Grósz Zoltán
C Czene Gréta: Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége a dél-kaukázusi térségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Remek Éva
D Dal Fabbro Isabella: Die Rolle der Soldaten in der Gestaltung des Ungarnbilds im Denken von den Leuten in Nord-Italien von IX bis XIX Jahrhundert
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - német]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Szabó József János
D Daruka Norbert: A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Kovács Zoltán
D Dávidovits Zsuzsanna: A lakossági ivóvízellátás környezetbiztonsági kockázatai csökkentésének lehetőségei és az ivóvízbiztonsági tervezés kapcsolatrendszere
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016 Berek Tamás
D Deák-Molnár Dóra: A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Szenes Zoltán
D Demény Ádám: A rendvédelmi szervek gazdálkodásban megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Faggyas Zoltán
D Dénes Kálmán: Ideiglenes katonai táborok közműveinek tervezése, különös tekintettel a válságreagáló műveletekre és a környezetvédelemre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Lukács László
D Detréné Urbán Nóra: A stressz-rezisztencia és a pszichológiai reziliencia fejlesztésének és fenntartásának szükségessége a védelmi szektorban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Bolgár Judit
D Dézsi Zsolt: A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Szelei Ildikó
D Domboróczky Zoltán: A marketing-logisztika alkalmazhatóságának koncepcionális vizsgálata a katonai logisztika területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Jászay Béla
D Domokos László: A jó kormányzás támogatása a számvevőszéki tevékenység megújításán keresztül
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2017 Lentner Csaba
D Dudás Zoltán: A repülési biztonságkultúra fejlesztésének lehetőségei a Magyar Honvédség légierejében különös tekintettel az emberi tényező formálására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Hadnagy Imre
D Dunai Pál: A fizikai felkészültséggel szembeni követelmények meghatározásának módszere, mint a korszerű harc megvívásához szükséges képességek alapvető része, helye a katonai nevelés és felkészítés rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Pintér István
E Ébert László: A speciális anyagok áruforgalmának magyar szabályozása és az Európai Unió követelményeihez való alkalmazkodása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Jávor Endre
E Eigemann József Gábor: Aeroszol és gáztisztító szűrők minősítése a Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Vincze Árpád
E Elek Imre: Vagyonvédelmi eszközök, mint traszológiai nyomhordozók
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016 Berek Lajos
E Endrődi István: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénzügyi finanszírozása és együttműködése a Magyar Honvédséggel
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Hajdú István
E Erdei Gábor: A bűnözésföldrajz elméleti és gyakorlati összefüggései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Siposné Kecskeméthy Klára
E Erdeiné Mátyus Mária: A kábítószer fogyasztás vizsgálata a Magyar Honvédség állományánál különös tekintettel az ópiátokra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Halász László
E Estók Sándor: A katonai és civil ellátási lánc fejlődésének lehetőségei nemzetközi környezetben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Réger Béla
F Fábián Éva: A politika és a hadügy viszonyának megjelenése a francia hadelméletben 1945–2012
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Fregán Beatrix
F Faggyas Zoltán: A Határőrség feladatrendszerében és szervezeti felépítésében 1989 óta bekövetkezett változások gazdálkodásra gyakorolt hatásainak elemzése, a határőr gazdálkodás korszerűsítésének kutatása és tudományos vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Gazda Pál
F Faludi Gábor: A biológiai fegyver és az ellene való védelem - biovédelem (orvosi) kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Halász László
F Faragó László: Az engedély nélküli rádiók és az új média a szociális befolyásolás dimenzióiban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Kiss Zoltán László
F Farkas Attila: A mesterséges intelligencia alkalmazása az ívhegesztés robotosításában és annak gyakorlati hasznosítása a katonai járműgyártásban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Sípos Jenő
F Farkas Csaba: Katonai alkalmazhatóságú könnyű repülőgépek szerkezeti tömegének, gazdaságossági, repülésbiztonsági rendezőelvek alapján történő csökkentése, virtuális diagnosztikai eszközök felhasználásával
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Óvári Gyula
F Farkas László: Az íráskép-földrajz katonaföldrajzi aspektusai és helye az írásanalitika rendszerében, e rendszer katonai alkalmazási lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Siposné Kecskeméthy Klára
F Farkas Tibor: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai rendszer megszervezése a Magyar Honvédség többnemzeti műveleteinek tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Sándor Miklós
F Fábos Róbert: A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Horváth Attila
F Fehérvári István: A földrajzi tér, különösen az időjárás és terep hatása a szárazföldi csapatok harcára
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Lánszki János
F Fejes Zsolt: A katonai, harctéri és minősített körülmények között szerzett légúti megbetegedések elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Kóródi Gyula
F Fekete András: Modern sebkezelési eljárások alkalmazása minősített helyzetekben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Zsiros Lajos
F Fekete László: Electro-gastro-intestinográfia (EGIG): egy új neminvazív eljárás a hasi funkciók monitorizálására műveleti területeken
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Solymosi József
F Fekete Károly: A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere továbbfejlesztésének technikai lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Somos András
F Fenyvesi Károly: A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO működési rendjében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Ungvár Gyula
F Ferenczy Gábor: Internet alapú nyílt információszerzés elvi rendszertechnikai megvalósítása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Várhegyi István
F Fischl Vilmos: A nemzetközi egyházi szervezetek szerepe az államközi valamint csoportok közötti konfliktusok és válságok kezelésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Szabó János
F Fleiner Rita: Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]>
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2012 Munk Sándor, Muha Lajos
F Forgács Balázs: Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Deák János
F Forgácsné Göttler Viktória: A francia katonai szaknyelv-oktatás tapasztalatai és korszerűsítésének lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Kádas Géza
F Forray László: A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Héjja István
F Földesi Ferenc: A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezeti felépítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Horváth Csaba
F Földi Ferenc: A 12,7 mm-es GEPARD M1 mesterlövész puska műszaki alkotás leírását tartalmazó PhD munka
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Ungvár Gyula
F Földi László: A Magyar Honvédség tevékenysége a vegyi katasztrófák elleni védelem összefüggés-rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Halász László
F Fregan Beatrix: A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Szternák György
F Fridrik József: Etnikai kisebbségi konfliktusok kezelésének szociológiai kérdései Gyöngyös városában és vonzáskörzetében
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Kiss Zoltán László
F Frölich Róbert: Fegyveres konfliktusok a Szentföldön a XX. században
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Horváth Csaba
F Für Gáspár: A katonaföldrajzi információk felhasználásának lehetőségei a parancsnokok és törzsek felkészítésének rendszerében, a NATO elvek figyelembevételével
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Dobi József
F Fürjes János Norbert: Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Kovács László
F Füzesi Ottó: A felderítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata, különös tekintettel, az emberi erővel folytatott felderítésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Héjja István
G Gaál Gyula: Az embercsempész tevékenység megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság államhatárán 1991-2003 között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Fórizs Sándor
G Gácser Zoltán: A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Vass Sándor
G Gáspár Tibor: A fegyver- és lőszerbiztosítás hazai történetének fontosabb tanulságai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Ungvár Gyula
G Gelsei András: A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Padányi József
G Gerencsér Árpád: A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Siposné Kecskeméthy Klára
G Gerő Péter: Az élethelyzethez igazított E-tanulás (E-LEARNING) alkalmazása a katonai felsőoktatás példáján
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Seres György
G Gorda Éva: A magyar haditudósítás az első és második világháborúban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Szabó József János
G Gorza Jenő: A Magyar Honvédség informatikai rendszerének fejlesztése, az adatmodellezés szerepe a fejlesztési folyamatban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Munk Sándor
G Görbe Attiláné Zán Krisztina: A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Kónya József
G Görög István: A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása, és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Szabó János
G Gősi Imréné: A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Harai Dénes
G Grafjódi István: A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Nógrádi György
G Gulyás András: Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Lukács László
G Gulyás Attila: Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támogatási aspektusai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016 Németh András
G Gulyás Géza: A magyar honvédség tábori tüzér támogatásának tüzérfelderítési elvei, gyakorlati kérdései, jövője
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Furján Attila
G Gustav C. Gressel: U.S. Foreign and Security Policy in the Early 21st Century
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Magyarics Tamás, Molnár Ferenc
G Gyarmati József: Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a haditechnikai eszközök összehasonlításában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Szántai Tamás
G Gyányi Sándor: Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2012 Kovács László
G Gyenes Zsuzsanna: Az ipari biztonságot szolgáló eljárás- és eszközrendszer fejlesztése a külső hatások elleni védekezésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Halász László
G Györffy Ágnes: Katonanők pályaszocializációjának folyamatvizsgálata az alapkiképzéstől a missziós feladatok vállalásáig
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Bolgár Judit
G Győry-Barcsa Andrea: A NATO stratégiai koncepciónak tükröződése a Németországi Szövetségi Köztársaság biztonság- és védelempolitikájában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Németh József Lajos
H Hajdú Ferenc: A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Kende György
H Hajós Dezső: A védelmi szektor kommunikációjának megváltozott kihívásai és lehetséges válaszai az önkéntes haderőre történő áttérés időszakában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Szabó János
H Halász Péter: A védelmi infrastruktúra főbb alkotó elemeinek kölcsönhatása, továbbá közös fejlesztésük lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Kovács Ferenc
H Hangya Gábor: Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Kende György
H Hanka László: Szcintillációs gamma spektrumok gyors és hatékony kiértékelésére alkalmazható numerikus módszerek továbbfejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Vincze Árpád
H Hankó Márta: Az éghajlatváltozás hatásaira adott lehetséges válaszok, különös tekintettel a magyar honvédség speciális igényeire
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Földi László
H Hausner Gábor: Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Ács Tibor
H Hautzinger Gyula: Az átalakuló honvédelem koncepciójának aspektusai, különös tekintettel a nemzetőrség megalapításának lehetőségére
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Szabó János
H Havasi Zoltán: A Magyar Honvédség ideiglenes hídhelyreállítási képességeinek, lehetőségeinek vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Lukács László
H Hegedűs Ernő: A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Turcsányi Károly
H Hegedűs Henrik: Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Krizbai János
H Helgert Imre: Budapesti Városparancsnokság 1918 - 1941
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Lengyel Ferenc
H Hernád Mária: A robbanás és a robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Kóródi Gyula
H Hesz József: Az iparibaleset-elhárítás eljárás- és eszközrendszerének kutatása és fejlesztése, különös tekintettel a kőolaj-finomítókra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Halász László
H Hoffmann Imre: A védelmi tervezés és a kockázatcsökkentés jelentőségének kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Cziva Oszkár
H Hóka Miklós: A Magyar Honvédség harcászati rádiórendszerének kialakítási lehetőségei egyes NATO-tagországok rádiórendszereinek tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Sándor Miklós
H Honfi Attila: A katonai fegyelem és a bekövetkezett katonai és köztörvényi bűncselekmények összefüggései a Magyar Honvédségnél 1991. január 1 - 1999. december 31. közötti időszakban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Malomsoki József
H Horpácsi Ferenc: A határőrség minősített időszaki feladatai, különös tekintettel a bevetési szervek alkalmazására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Sándor Vilmos
H Horváth Galina Vlagyimirovna: A tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési tevékenységére való felkészülés képzési, oktatási feladatai a katasztrófák elleni védekezés újjáalakult rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2017 Bleszity János, Nagy Lajos
H Horváth József: A költségvetési, kincstári gazdálkodás helye a piacgazdaságban, a honvédelmi ágazat kapcsolati rendszere, sajátosságai, a fejlődés irányai
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Rácz Károly
H Horváth Kristóf Csaba: Forrástag meghatározása a kibocsátást megelőzően reaktorbalesetek esetén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Solymosi József
H Horváth Pál: A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok helye, szerepe, feladatai a válságkezelő műveletek során
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Pados Ferenc
H Horváth Sándor: A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Sipos Jenő
H Horváth Tibor: A személyi állomány védelmét biztosító erődítési építmények fejlődésének vizsgálata és a továbbfejlesztés lehetséges irányai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Szabó Sándor
H Horváth Zoltán: A repülő csapatok alkalmazása a felderítésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Lükő Dénes
H Horváth Zoltán: Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Ványa László
H Hullám István: Az extrém megterhelések mentális következményeinek multifaktorális vizsgálata és elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Fűrész József
H Husi Géza: Minőségmenedzsment-rendszerek módszereinek alkalmazása a Magyar Köztársaság rendőrségénél
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Turcsányi Károly
H Hutkai Zsuzsanna: Az uniós források felhasználásának gyakorlata Magyarországon regionális dimenzióban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2014 Török Gábor
I Illési Zsolt: Információtechnológiai környezetben elkövetett támadások és bűncselekmények krimináltechnikai vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Kovács László
I Izsa Jenő: A biztonsági tisztek szakirányú képzésének célrendszerét meghatározó tényezők elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Harai Dénes
J Jäckel Márta: A különféle, iparban felhasznált azbesztpótló rostos porok légzőszervi hatásai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Fűrész József
J Janik Zoltán: A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Vincze Árpád
J Jankovics Kornélia: A gazdaságvédelemmel összefüggő törvényi és intézményi háttér
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Kónya József
J Jobbágy Szabolcs: A honvéd altiszt és zászlós híradó és informatikai üzemeltető állomány digitális szakmai ismereteinek fejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Farkas Tibor
J Jónás János: A közel-keleti hatások a magyar biztonságra és a Magyar Honvédség szerepvállalása ezek kezelésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Rózsa Erzsbébet
J Josef Ernst: Multilingualism as an intercultural phenomenon in the framework of peace support operations
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2016 Padányi József
J Jószai János: A határőrség objektumainak őrizete és védelme
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Babos Albert
J József István: Szerződéses katonák alkalmasságvizsgálatának és munkahelyi szocializációjának elemzése a Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Ribárszki István
J Juhász József: Az alkalmi harci kötelékek helye, szerepe, tevékenysége fedezőbiztosító erőként
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Hajdú István
J Juhász Zsolt: A magyar katonák külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2012 Kende György
K Kádár Pál: A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Torma András
K Kállai Attila: Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Gőcze István
K Kállai Ernő: A magyar honvédség vízellátása, különös tekintettel a víztisztításra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Padányi József István
K Kálmán Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884. és 1914. között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Bökönyi István
K Kántor Raimund: A munkaügyi konfliktusok kezelése a Magyar Honvédségben 1989-2003 között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Szabó János
K Kanyó Ferenc: A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Cziva Oszkár
K Kanyó Lászlóné: A honvédtiszti pályát választó, katonai vezető szakos hallgatók rekrutációja
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Malomsoki József
K Karácsony Veronika: A biztonság privatizálása
Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre

[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Hülvely Lajos
K Kardos Sándor István: A rendőri jogsértések között jelentkező korrupció megvalósulási körülményeinek, tendenciáinak vizsgálata a beosztotti állomány körében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Kanyó Mária
K Károlyi László: A kritikus infrastruktúrák védelme és az operatív erők tevékenységirányítása a honi katasztrófavédelemben, különös tekintettel az EU konformitásra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Bukovics István
K Károsi Zoltánné Borszéki Judit: Az angol szaknyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2016 Varga János
K Karvaly Gellért: A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Fűrész József
K Kassai Károly: A Magyar Honvédség információvédelmének - mint a biztonság részének- feladatrendszere
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Sándor Miklós
K Kasza Anett: A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei és korlátai a katasztrófák elleni védekezés területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016 Tóth Rudolf, Kovács Tibor
K Kasza Zoltán: A NATO logisztikai munkacsoportok tevékenysége a katonai termelői logisztikai képességekkel való harmonizálás érdekében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Báthy Sándor
K Kátai-Urbán Irina: Ipari baleseti védelmi tervezési és lakosságvédelmi intézkedések hatékonyságának növelését szolgáló eljárások módszertani kutatása-fejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2018 Bleszity János, Cimer Zsolt/td>
K Kátai-Urbán Lajos: Az ipari balesetek országhatáron túli hatásai elleni védekezés alkalmazási feltételeinek értékelése és fejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Solymosi József
K Kavas László: Harcászati repülőgép kiválasztásának módszere gazdasági - hatékonysági mutatók alapján, kis létszámú haderő légierejének korszerűsítésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Óvári Gyula
K Kenedli Tamás: Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Héjja István
K Keszely László: Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Héjja István
K Kéri Nagy Zsolt: A Magyar Köztársaság és a magyar nemzet biztonságát, stabilitását befolyásoló kockázatok és kihívások elemzése a nemzeti biztonsági stratégia továbbfejlesztése tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Botz László
K Kerti András: A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Rajnai Zoltán
K Keszthelyi Gyula: A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Óvári Gyula
K Kirády Attila: Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasságvizsgálatain
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Bolgár Judit
K Kirovné Rácz Réka Magdolna: Az éghajlatváltozás okozta hidrológiai katasztrófák elleni védelem oktatásának helyzete, fejlesztési lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Padányi József
K Kis-Benedek József: A palesztin intifáda biztonságpolitikai és katonai összefüggései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Szabó János
K Kis J. Ervin: A légvédelmi és légierők evolúciója, helye, szerepe, az arab-izraeli 1967-es, 1973-as és 1982-es háborúk során, valamint az izraeli légierő hamász és a hezbollah elleni háborús alkalmazásának tapasztalatai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Jobbágy Zoltán
K Kiss Álmos Péter: A negyedik generációs konfliktusok jellemzői és tapasztalatai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Szternák György
K Kiss Gábor: A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867-1918
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Szabó József János
K Kiss Gabriella: Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Vincze Lajos
K Kiss Lajos: A határrendészeti képzés fejlődési vonalai a schengeni térségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Sallai János
K Kissné András Klára: A magyar honvédség hivatásos és szerződéses állományának, valamint a versenyszféra motiváltságának összehasonlító elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Kovács Gábor, Kiss Zoltán László
K Kissné Akli Mária: Katonai légi rádiónavigációs rendszerek és a digitális televízió műsorszórás elektromágneses kompatibilitásának vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Zsigmond Gyula
K Kiss Roland: Az Egyesült Államok Ázsia-csendes-óceáni stratégiája – és hatása az amerikai haderőfejlesztésre a 21. században
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Kaiser Ferenc
K Kladek András: Önkéntes tartalékos rendszer és munkáltatói támogató program
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Szigeti Lajos
K Klemensits Péter: A páncélos fegyvernem Észak-Afrikában (1940-1943) a brit hadvezetés tapasztalatai alapján
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Vargyai Gyula
K Klotz Péter: Az integritás-szemlélet lehetőségei a korrupció elleni fellépésben, különös tekintettel a munkaköri kockázatok elemzésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 2017 Gregóczki Etelka
K Kocsis Sándor István: Az USA Ohio-i Nemzeti Gárda működésének tapasztalatai és azok hasznosításának lehetőségei a magyar tartalékos rendszer fejlesztése során
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Felházi Sándor
K Koháry István: A légtérfelügyelet ellenállása és a válságkezelésre történő áttérés a szuverenitás tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Hadnagy Imre
K Kohut László: Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Fűrész József
K Koleszár Béla: Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Ványa László
K Koller József: Helikopterek újszerű alkalmazási lehetőségei többnemzeti alkalmi harci kötelék szárazföldi műveleteinek támogatása érdekében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Resperger István
K Kolossa László: A Magyar Honvédség karriermodellje
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Kiss Zoltán László
K Komjáthy László: Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi képzés helyzetére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Grósz Zoltán
K Koncz Miklós Tamás: A METEOR-3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Kovács László
K Kopcsó István: A katona-egészségügyi szolgálat XXI. századi kihívásai, különös tekintettel a NATO egészségügyi transzformációs folyamatának támogatására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Svéd László
K Korkisch, Friedrich W.: The Political Military Decision-making Process in the USA Intervention Policy
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Nógrádi György
K Kóródi Gyula: Az agykoponya lövési sérüléseinek korszerű ellátása szervezési- és szakmai szempontok alapján, a NATO tagságunkból fakadó kihívások tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Farkas József
K Koronváry Péter: Az amerikai "military leadership"-elmélet rendszertana
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Horváth László
K Kósa László: A közúti közlekedési blokádok kialakulásának körülményei, rendvédelmi tapasztalatai és kezelésének lehetőségei, különös tekintettel a "taxisblokádra"
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Bökönyi István
K Kovács Csaba: A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Kőszegvári Tibor
K Kovács Ildikó: A Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Kende György
K Kovács István: A prostitúció jelensége és társadalmi kontrolljának vizsgálata empirikus módszerekkel
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Fogarasi Mihály
K Kovács Judit: Az emberi tényező matematikai modellezésének lehetőségei a katasztrófavédelmi kockázatértékelés és kockázatkezelés területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Vincze Árpád, Berek Tamás
K Kovács László: Az elektronikai felderítés korszerű eszközei, eljárásai és azok alkalmazhatósága a Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2004 Haig Zsolt
K Kovács Péter: Terhelés-, és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Farkas József
K Kovács Zoltán: A műszakizár-rendszer felépítésének lehetőségei a Magyar Honvédségben a NATO-elvek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Bodrogi László
K Kovács Zoltán: A személyi állomány felkészítésének időszerű kérdései, különös tekintettel a szervezeti és személyközi konfliktusokra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Bolgár Judit
K Kovács Zoltán: A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Vincze Árpád
K Kovács Zoltán: Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Kovács László
K Kovácsházy Miklós: A páncélozott harcjárművek vizsgálata, összehasonlítása és értékelése a mozgékonyság tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2017 Turcsányi Károly, Hegedűs Ernő
K Kozma Tibor: Az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott rendvédelmi szervezeti modellek, azok alkalmazásának lehetőségei Magyarország rendvédelmi struktúrájának fejlesztésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2016 Kovács Gábor
K Kozma Zsolt: Katonai genetikai alkalmazások, különös tekintettel a személyazonosításra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Huszár András
K Körtvélyessy Zsolt: A honvédelem helyi igazgatási szerveinek helye és szerepe a védelmi felkészítés és az országmozgosítás rendszerében, megváltoztatásának szükségessége a NATO és az EU elvek figyelembevételével
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Szigeti Lajos
K Krasznay Csaba: A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2012 Kovács László
K Kristó Katalin: Tervek és a valóság – A pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2015 Tamás András
K Krivács Györgyné: Az idegen nyelvi képzés rendszere a Magyar Királyi Honvédésgben 1920 és 1945 között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Horváth Csaba
K Kucsera Péter: Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Kovács László
K Kurilla Boldizsár: Robottechnikai eszközök fedett lézeres kommunikációja
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2018 Ványa László
K Kuti Rajmund: Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Földi László
L Lakatos Péter: Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai, különös tekintettel a Logisztikai Szolgáltató Központok lehetőségeire
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Réger Béla
L Lakatos Szilárd: A közbeszerzések helye az Európai Unió tagállamaiban, ezek hatása a Magyar Köztársaságra az Európai Unióba történő belépés után, különös tekintettel a védelemgazdaság helyzetére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Nógrádi György
L Lamper László: MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Forgon Miklós
L Lapat Attila: Robbanóanyag-analitikai vizsgálati módszerek alkalmazása az igazságügyi szakértői munkában, szerepük a robbanóanyaggal elkövetett bűncselekmények felderítésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Molnár László
L Lauer János: Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett területek havária mentesítése az elsődleges tűzoltó egységek aspektusából
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Vincze Árpád
L Laufer Balázs: A migráció rendvédelmi és nemzetbiztonsági kihívásai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Gubicza József
L Lázár Gábor: A hazai ADR balesetek jellemzői és elhárításuk stratégiai, taktikai elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Grósz Zoltán
L Lénárt Sándor József: Haditechnikai eszközök életciklusának környezetvédelmi vonatkozásai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Grósz Zoltán
L Lendvay Marianna: Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Turcsányi Károly
L Lenkey László: A védelmi szférában folytatott kábítószer bűnözés elleni küzdelem katonai biztonsági és kriminálpolitikai aspektusai a globalizált drogprevenció tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Izsa Jenő
L Less Ferenc: Az alkotmányos jogállam rendőrségének feladatai a politikai demonstrációk biztosításában - nemzetközi kitekintés
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Boda József, Kiss Zoltán László
L Lévai Zoltán: A hazai radioaktív hulladékok és az elhasznált nukleáris fűtőanyag biztonságos elhelyezésére vonatkozó nemzeti politika műszaki és gazdasági tudományos megalapozása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Solymosi József
L Lipics László: Az integrált határbiztonsági rendszer fejlesztésének lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Horpácsi Ferenc
L Lippai Péter: A küldetésorientált katonai vezetésszemlélet lehetőségei és korlátaiegy hadtörténelmi példán keresztül bemutatva
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Horváth Csaba
L L. Nagy Orsolya: Manipulatív kommunikáció a totalitárius államokban a tömeghadseregek időszakában, különös tekintettel a vizuális kommunikációra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Harai Dénes
L Lóderer Balázs: A civil szervezetek szerepe, lehetőségei és korlátai, valamint az együttműködés mechanizmusai a civil-katonai együttműködésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Padányi József
L Lőrinczy Szabolcs: A magyar légierő fejlesztése a légi utántöltő képesség megvalósításával
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Krajnc Zoltán
M Magyar Sándor: Katonai kommunikációs igények, lehetőségek a békefenntartás vezetésének támogatásában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Sándor Miklós
M Magyarné Kucsera Erika: A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Sándor Miklós
M Makk László: A haderő átalakítása a hidegháború utáni korszak biztonsági kihívásainak tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Hülvely Lajos
M Mandák Fanni: A politika prezidencializációja
– Magyarország, Olaszország –

[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2014 Szente Zoltán
M Maros Dóra: Távközlési hálozatok működésének nemzetközi és hazai szabályozási kérdései veszály- és katasztrófahelyzetekben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Sándor Miklós
M Márton Andrea: Finnország biztonság- és védelempolitikájának változása a hidegháború végétől napjainkig
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Nagy László
M Máté Kecskés Tímea: Az orosz-csecsen szembenállás története.
A terrorista módszerek és eszközök szerepe az orosz-csecsen konfliktusban.

[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Tálas Péter
M Mátyás Mihály: A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Ungvár Gyula
M Medveczki Zoltán: Akusztikus rhinometria alkalmazása az alkalmassági vizsgálatok során
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Torma András
M Medveczky Mihály: A nemzetgazdaság minősített időszaki teljesítőképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének lehetséges korszerűsítési irányai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Gazda Pál
M Mészáros Géza: A Magyar Honvédség vezetői szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetői mentálhigiénére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Bolgár Judit
M Michelberger Pál: Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Munk Sándor
M Mihalik József: Térinformatikai rendszerek és digitális térképészeti adatbázisok alkalmazási lehetőségei a Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Paskó József
M Mikula László: A minőségbiztosítási kockázatok menedzselése a Magyar Honvédség katonai konfigurációinak beszerzési életciklusában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2004 Turcsányi Károly
M Miletics Pál: A mobiltechnológia beilleszkedésének vizsgálata a szakigazgatási rendszerekbe, különös tekintettel az e-health közszolgáltatásokra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2017 Budai Balázs Benjamin
M Mintál Noémi: A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi export-ellenőrző rendszerek a 21. század elején
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Babos Tibor
M Miskolczi Ildikó: Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Seres György
M Mógor Judit: A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Földi László
M Molnár Ákos: Az úti okmány szerepe a határforgalom ellenőrzésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Fórizs Sándor/td>
M Molnár András: A polgári és katonai robotjárművek fejlesztésében alkalmazott új eljárások és technikai megoldások
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Makkay Imre
M Molnár Árpád: Automatizálható integrált radiológiai és vegyi érzékelők
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Halász László
M Mucsi József: A szabadidős művelődés és a hadsereg szervezeti kultúrája
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Szabó János
M Muha Lajos: A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Kovács László
M Muhoray Árpád: A katasztrófavédelem területi irányítási modelljének vizsgálata
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Solymosi József
M Murinkó Attila: A különleges helyzetekre történő felkészítés szükségszerűsége és hazai megvalósításának lehetősége a Portyázó tanfolyam keretén belül
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Ribárszki István
N Nagy Gábor: Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztése PIN dióda alkalmazásával
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Vincze Árpád
N Nagy József: A devianciák manifesztálódását befolyásoló pszichológiai és szociológiai tényezők vizsgálata a határőrségnél
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Ribárszki István
N Nagy Lajos: A tűzoltóság nukleárisbaleset-elhárítási feladatai az Európai Uniós csatlakozás várható követelményeinek jegyében
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Solymosi József
N Nagy Milada: Az Európai Unió eszközrendszere és alkalmazása az euro-mediterrán partnerségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Nagyné Rózsa Erzsébet
N Nagy Péter: Térinformatikai szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei az átalakuló Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Paskó József
N Nagy Rudolf: A kritikus infrastruktúra védelme elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Muhoray Árpád
N Nagy Tamás: Fordulattól forradalomig a Magyar Dolgozók Pártja katonapolitikája 1948-1956
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Vargyai Gyula
N Nagy Zsolt: Önkéntes tűzoltók képzésének elméleti és gyakorlati fejlesztési kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2017 Kuti Rajmund
N Nagyné Babics Éva: Katonai hivatás tiszti értékrend a harmadik évezred küszöbén Magyarországon
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Vincze Lajos
N Nagyné Berczki Szilvia: A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Fűrész József
N Nagy-Vargáné Juhász Ágnes: Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezési-vezetési kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Bolgár Judit
N Nábrádi Nóra: A Nato Stanag 6001 nyelvvizsgarendszer visszahatása az angolnyelvoktatására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Várnainé Kis Ilona
Ujházy László
N Nagy Ákos Péter: A magyar belügyi belső elhárítás története a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és elődszervezetei tevékenységének tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Héjja István
N Négyesi Imre: A távoktatás informatikai támogatásának követelményei, elvei és módszerei a katonai képzésben és továbbképzésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Munk Sándor
N Németh András: A mobil szolgáltatók hálózatainak felhasználása, fejlesztési lehetőségei és alternatív megoldások a katasztrófavédelmi kommunikáció területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Somos András
N Németh Béla: Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonységa fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Lukács László
N Németh Gergely: A védelmi szektor transzformációját befolyásoló tényezők
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Babos Tibor
N Németh Gyula: A Rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Báthy Sándor
N Németh József Lajos: A transzatlanti kapcsolatok néhány vitás kérdése biztonságpolitikai megközelítésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Matus János
N Németh József: A Szlovák Köztársaság biztonságpolitikája és a magyar kisebbség helyzete
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Szabó A. Ferenc
N Németh József: A Rendőrség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Szabó A. Ferenc
N Neszveda József: Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Forgon Miklós
N Nikodém Edit: A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Hornyacsek Júlia
N Nyeste Péter: A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés története, rendszerspecifikus sajátosságai, szektorális elvei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Kis-Benedek József
N Nógrádiné Kiss Magdolna: A nyelvi képzés változásai és strukturáltsága a Magyar Honvédségnél a rendszerváltástól napjainkig
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Harai Dénes
N Noskó Zsolt: A tűzoltók beavatkozó képességét javító komplex döntéstámogató rendszer kifejlesztésének és alkalmazhatóságának vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2018 Nagy Lajos
O Oleksandr Aleksandrov: Az Ukrajnát fenyegető természeti és civilizációs katasztrófák
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Nagy László
O Orosz Zoltán: A Magyar Honvédség szállítórepülő- és helikopter-alegységek alkalmazási lehetőségei a NATO szövetségi rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Lükő Dénes
O Oszti Judit: Az elektronikus média szerepe korunk háborúinak társadalmi-politikai megítélésében és a közgondolkodás formálásában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Láng Péter
P Pacsay Tomassich Orsolya: A visegrádi együttműködés és regionális biztonság, védelempolitikai együttműködés a visegrádi országok között a rendszerváltástól napjainkig
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Szabó János
P Pados Ferenc: A Magyar Köztársaság katonai veszélyeztetésének lehetséges esetei és fegyveres ereje alkalmazásának elvei, politikai következményei
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Kőszegvári Tibor
P Paksi-Petró Csilla: A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatásmódszertana
Újszerű módszerek és technikák, az irányított önfejlesztés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 2017 Kis Norbert
P Palik Mátyás: Pilóta nélküli légijármű rendszerek légi felderítésre történő alkalmazásának lehetőségei a légierő haderőnem repülőcsapatai katonai műveleteiben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Szabó József
P Panajotu Kosztasz: Az angol katonai terminológia adaptálásának kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Kádas Géza
P Pándi Balázs: A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Rajnai Zoltán
P Pándi Erik: A magyar kormányzati távközlés egységesítésének hatása a rendvédelmi-, katonai-, és közigazgatási kommunikációs rendszerek megszervezése és irányítása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Somos András
P Pántya Péter: Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Cziva Oszkár
P Pap Andrea: A honvédelmi minisztérium gazdálkodásának aspektusai a 2005 – 2011. közötti időszakban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Réger Béla
P Pápai Tibor: Az egészségügyi tisztek és altisztek katona-egészségügyi ismeretei, kompetenciái, azok fejlesztésének lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Halász László
P Papp Csaba Lajos: A magyar-román államhatáron átnyúló rendészeti együttműködés korszerűsítési lehetőségeinek kutatása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Hornyacsek Júlia
P Papp Ferenc: Az Országos Tiszti Kaszinó története és működésének tanulságai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Szabó Miklós
P Papp Gyula: A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Hajdú István
P Papp Tibor: Modell és szimuláció alkalmazása a légierő vezetési irányítási rendszerének információ technológiai fejlesztése során
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Czékus János
P Papula Lászlóné: A katonai pályaválasztást befolyásoló tényezők empirikus vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Szelei Ildikó
P Pászti László: A Magyar Honvédség harcászata az 1848/49-es szabadságharcban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Csikány Tamás
P Pellek Sándor: "A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében"
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Svéd László
P Pellérdi Rezső: Az ABV védelem kihívásai háborús és békeműveletekben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Grósz Zoltán
P Petőfi Gábor: Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata, következményeinek elhárítására való felkészülés
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Solymosi József
P Péter László: A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek összefüggései a védelmi szektorban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Kóródi Gyula
P Péterfalvi Attila: Átláthatóság a védelmi igazgatásban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2014 Bukovics István
P Petró Tibor: A magyarországi árvízvédelmi fejlesztések, a kapcsolódó lakosságvédelmi feladatrendszer újszerű megközelítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2017 Földi László
P Pimper László: A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016 Vass Gyula
P Pintér István: A járműfedélzeti sugárszintmérés elvei és gyakorlati megvalósításuk harctevékenység illetve nukleáris baleset-elhárítás során
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2002 Vincze Árpád
P Piroska György: A belballisztika fő feladatának numerikus megoldására alapuló modell megalkotása porózus lőporokra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Ungvár Gyula
P Pix Gábor: A lélektani műveletek jellemzőinek vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Harai Dénes
P Pócsmegyeri Gábor: A katonaföldrajzi tényezők hatása a Magyar Köztársaság közlekedési rendszerének védelmi célú előkészítésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Lánszki János
P Pogácsás Imre: A repülőeszközök mérnök-műszaki biztosításának és üzemeltetésének vizsgálata a fegyverzetváltással összefüggésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2012 Óvári Gyula
P Pohl Árpád: A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Báthy Sándor
P Porkoláb Imre: A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Kőszegvári Tibor
P Póserné Oláh Valéria: Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Haig Zsolt
P Potóczki György: A postai szolgáltatások biztonsága és a kritikus infrastruktúra védelem korszerű követelményei a postai liberalizáció tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2015 Bukovics István
P Pusztai Ágnes: A postai szolgáltatások biztonsága és a kritikus infrastruktúra védelem korszerű követelményei a postai liberalizáció tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Kóródi Gyula
P Prukner Attila: A magyar vám- és pénzügyőr szervezetek tevékenysége 1867-2010 között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Zsigovits László
R Rácz Lajos: A kínai össznemzeti erő növekedésének hatása a nemzetközi kapcsolatokra és a nagyhatalmak geostratégiai törekvéseire
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Pados Ferenc
R Remek Éva: A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése 1989-2001
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Malomsoki József
R Restás Ágoston: Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Grósz Zoltán
R Répási Béla Krisztián: Az Európai Unió terrorfenyegetettsége a 21. század elején a TE-SAT jelentések alapján
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Tálas Péter
R Réti Tamás: A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség reverse logisztikai rendszere
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Báthy Sándor
R Révai Róbert: Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Huszár András
R Révai Tamás: Ellátási hiányosságok hatásai a funkcionális vesebetegségek kialakulására a Magyar Királyi Honvédségben 1941-1945
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Szabó Miklós
R Révész Gyula: A szárazföldi csapatok híradó kiképzésének jövője, különös tekintettel a híradó tiszthelyettes képzésre
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Sándor Miklós
R Riemer, Andrea K.: The International Order at the Beginning of the 21st century
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Nógrádi György
R Rikk János: A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Kóródi Gyula
R Ritecz György: Az illegális migráció és az EU csatlakozás hatása a magyar határőrizetre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Szabó A. Ferenc
R Roeder, von Olaf Christian: Applicability of Employer Branding in the Hungarian Defence Forces – from a cross-national comparative Aspect
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Kiss Zoltán László
R Rónaky József: Az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságát szolgáló eljárások kutatása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Solymosi József
R Rózsa Tibor: Az információs műveletek vizsgálata, különös tekintettel a befolyásolási képességek alkalmazásának lehetőségeire a Magyar Honvédség feladatrendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2016 Padányi József
R Ruszin Romulusz: A Magyar Honvédség tábori tüzérségének alkalmazási lehetőségei béketámogató műveletek során
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Felházi Sándor
R Ruzsa Dóra: Stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok vizsgálata tűzoltók körében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Hullám István
R Rüdiger, Stix: Switzerland and Austria Geopolitical Legacy, alternative Models and Options in EU Security Research
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Nógrádi György
S Sági László: Radioaktív anyagok légköri kibocsátásainak elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Vincze Árpád
S Sándor András: A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági- és nemzeti katonai stratégiájának kialakítása a NATO csatlakozást követően, hatása a szárazföldi haderő doktrínájára, felkészítésére
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Kőszegvári Tibor
S Sándor Annamária: Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Szakál Béla
S Sandra Sándor: A katonai alkalmasság és a mozgásszervi betegségek kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Farkas József
S Sári Gábor: A logisztikai szakkiképzés/felkészítés helye, szerepe és sajátosságai a Magyar Honvédség kiképzési/felkészítési rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Báthy Sándor
S Sárkányné Szabó Olga: Az idegen nyelvi képzés és kommunikáció helyzete a Magyar Királyi Honvédségben 1868-1914
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Szabó József
S Sárközi Irén: Nők a rendészetben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Kormos Zsuzsanna
S Sárvári Géza: Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Farkas József, Kóródi Gyula
S Schubert Katalin: A tábornokok pere
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Szántó Mihály
S Schutzbach Mártonné: Az informatikai rendszerek biztonságának kockázatelemzése a védelmi szférában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Kun István
S Schüller Attila: Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személy és vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2016 Berek Lajos
S Sebestyén Attila: Stációk és determinánsok a rendvédelmi szervek informatikai működésének fejlődésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Zsigovits László
S Schweickhardt Gotthilf: A katasztrófavédelmi igazgatás rendszere, továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Muhoray Árpád
S Sibalinné Fekete Katalin: A helyi nyelv és kultúra ismeretének jelentősége a békemissziók állománya számára (különös tekintettel a Nyugat-Balkánra)
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Szabó Olga
S Siklósi Zoltán: A NATO előírásokhoz illeszkedő repülésbiztonság alapelveinek rendszerszemléleti vizsgálata és integrálása a magyar szabályozók rendszerébe
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Óvári Gyula
S Siku László: A katonai válságkezelés újszerű műszaki támogatási feladatrendszere
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Bodrogi László
S Simicskó István: Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Molnár Miklós
S Solti István: A titkos információgyűjtés, elvei, eszközei és módszerei, alkalmazásának lehetőségei a nemzetbiztonsági munkában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Kis-Benedek József
S Somkuti Bálint: A negyedik generációs hadviselés - az érdekérvényesítés új lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Szternák György
S Sótér Andrea: Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Szilágyi Zsuzsanna
S Stencinger Norbert: A Magyar Királyi Honvédség tábori lelkész szolgálata 1868-1918 kiemelten az I. világháború időszakában folytatott tevékenységére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Négyesi Lajos
S Sticz László: A logisztikai munkafolyamatok program alapú támogatása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Horváth József
S Strunz Herbert: Management in the Armed Forces
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Mezey Gyula
S Suri Csilla: A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelmények megvalósítása érdekében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Zsíros Lajos
S Sutka Barbara Éva: A Schengeni Információs Rendszer második generációjával összefüggő tájékoztatás magyarországi hatásainak vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Közigazgatás- tudományi Doktori Iskola 2017 Budai Balázs Benjamin
S Svéd László: A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai, különös tekintettel a haderő átalakításra, a NATO-ba történő integrálásra, a különböző fegyveres konfliktusok, valamint a békefentartó, béketeremtő és -támogató tevékenységre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Farkas József
S Szabó Béla: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Szani Ferenc
S Szabó Csaba: A katolikus rendőrségi lelkipásztori lehetséges modell válaszai a rendőrök erkölcsi és pszichikai problémáira
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Horváth László, Ujházi Lóránd
S Szabó Gyula: A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Berek Lajos
S Szabó György: Új módszer a magyar honvédség alkalmasságvizsgáló rendszere számára: a szénhidrátszegény transzferrin százalékos mérésének lehetősége az alkoholfogyasztók és a tiltott teljesítményfokozót használók kiszűrésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Huszár András
Kóródi Gyula
S Szabó Imre: A határőrség ideiglenes tevékenységei napjaink aktualitásában
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Nagy György
S Szabó István: A honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a dél-alföld régió munkaerőpiacára
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Kiss Zoltán László
S Szabó József Zoltán: Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Sipos Jenő
S Szabó Máté Csaba: A brit és amerikai külbirtokok státusza és biztonsági problémái
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Szabó A. Ferenc
S Szabó Miklós: Terrorcselekmények elhárításának időszerű kérdései, különös figyelemmel a polgári repülésvédelemre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Kőszegvári Tibor
S Szabó Sándor: Az új generációs mentesítő rendszerek hatása a hazai ABV mentesítő képesség átalakítására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Hadtudományi Doktori Iskola 2018 Berek Tamás
S Szabó Sándor András: A katonai repülő-hajózó állomány repülőorvosi minősítése és kiképzése a NATO standardizációs egyezmények szellemében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Solymosi József
S Szabó Sándor Tibor: A közérdekű feladatot ellátó szervezetek állományának komplex felkészítése a biztonságos közlekedésre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Sándor Vilmos
S Szabó Szilvia: A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Kónya József
S Szak Andrea: A koszovói válság magyarországi sajtóvisszhangja
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Harai Dénes
S Szakács Zoltán: Hatékony szűrő-gondozó rendszer kiépítése a katonai szolgálatot jelentősen befolyásoló alvás-ébrenlét zavarok kezelése céljából
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Köves Péter
S Szalkai Iván: A munka és harcképesség fenntartása nem konvencionális eszközökkel extrém körülmények között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2018 Kóródi Gyula
S Szalkai Szél Attila: Az édesvízhiány hatása a világbiztonságra, különös tekintettel a Közel-Keletre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Szabó A. Ferenc
S Szalai János: A speciális erődítési létesítmények alkalmazása és szerepe az új biztonsági kihívások tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Horváth Tibor
S Szászi Gábor: A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerő védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2014 Horváth Attila
S Szatmári László: A fegyverzetellenőrzés szerepe Európa biztonságában, különös tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Nagy László
S Szebenyi Gabriella: A katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszerek a Közös Európai Referenciakeret normarendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Várnainé Kis Ilona
S Szegediné Lengyel Piroska: Tanulói kompetencia-fejlesztés e-oktatási modelljének korszerűsítése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2012 Seres György
S Szegedi Péter: Repülésszabályozó rendszerek szabélyozóinak számítógépes analízise és szintézise
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Szabolcsi Róbert
S Szendrei János: Romák a rendészeti források tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Beréti László
S Szigethy-Piros János: Hadsereg és zsidóság
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Szántó Mihály
S Szilágyi László: A professzionalizálódó Magyar Honvédség hivatásos állománya munkahelyi elégedettségének alakulása 1996-2007 között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Szabó János
S Szilvágyi Tibor: Az albán kérdés biztonsági kockázatai és megoldásának lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Szabó A. Ferenc
S Szilvássy László: A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Óvári Gyula
S Szoboszlay Sándor: Katonai tevékenységek során a talajba és a talajvízbe kerülő szénhidrogén szennyezések kármentesítésének környezetbiztonsági követelményei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Solymosi József
S Szombath Csaba: A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Kiss Zoltán László
S Szőcs István: Környezetkímélő technológiák kutatás-fejlesztése tartálytüzek oltására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Cziva Oszkár
S Szöllősi Sándor: Konvergáló hálózatok fejlődési trendjei, a technikai alkalmazhatóság kérdései a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Csatári Sándor
S Szternák Nóra: Alváslaboratóriumi diagnosztikai módszerek a katonai alkalmasság megitélésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Köves Péter
S Szűcs Endre: A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi halllgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Berek Lajos
T Tájok Péter: A határellenőrzést végrehajtó szervezetek feladatai az államhatárhoz kapcsolódó, szabálysértéseknek minősülő jogellenes cselekmények megakadályozásában, felderítésében és szankcionálásában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Sándor Vilmos
T Taksás Balázs Gazdasági biztonsági kihívások napjaink globalizált világában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Jászay Béla
T Tamási Béla: A magyar honvédség katasztrófavédelmi tevékenységének hatékonyságvizsgálata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Grósz Zoltán
T Tari Tamás: A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Ritecz György
T Tarnóczi Richárd: A határainkon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Bolgár Judit
T Tatár Attila: Repülőterek tűz- és katasztrófavédelme
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2004 Hadnagy Imre
T Teknős László: A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése és feladatai a klímaváltozás okozta veszélyhelyzetben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2015 Endrődi István
T Ternyák István: NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Sándor Miklós
T Tibenszkyné Fórika Krisztina: A hatékonyságmérés informatikai lehetőségei és feltételei a katonai felsőoktatásban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Fodor Imre
T Tick Andrea: Multimédia alapú oktatási technológiák gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a katonai szaknyelvoktatásban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Kovácsné Nábrádi Márta
T Tiszolczi Balázs Gergely: Magyarországi kórházak biztonsági kérdései a célrendszer és a működési sajátosságok tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2017 Bartha Tibor
T Tollár Tibor: A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló tényezők vizsgálata a Határőrségnél
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Gazda Pál
T Tomolya János: A NATO új kihívásainak hatása a Magyar Honvédség Szárazföldi Haderő csapatainak vezetésére, irányítására és a törzsek kialakítására
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Szabó György
T Tóth András: A hálózat nyújtotta képesség megvalósításának lehetőségei a Magyar Honvédség kommunikációs rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Rajnai Zoltán
T Tóth István: Az orosz hadiipar átalakulása 1992-től napjainkig, fejlődésének várható tendenciái 2020-ig, és ezek eredményeinek lehetséges hasznosítása a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Ungvár Gyula
T Tóth János: A fizikai felkészítés hatékonyságát növelő módszerek alkalmazhatósága a katonák kondicionális felkészítésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Szelei Ildikó
T Tóth József: A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2018 Turcsányi Károly, Szegedi Péter
T Tóth László: A Határőrség költségvetési előirányzatainak elemzése, racionalizálsa, új megoldási lehetőségek kidolgozása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2004 Gazda Pál
T Tóth Sándor: A Magyar Honvédség imázsának aktuális kondíciói és arculatának néhány stratégiai dimenziója
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2002 Szabó János
T Tóth Sándor: A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2009 Szabó A. Ferenc
T Tóth Zsolt: A hadtörténelem sajátos forráscsoportja, a hadisírok kutatásának módszertana a hazai és a nemzetközi tapasztalatok tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Négyesi Lajos
T Tóthi Gábor: A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Jároscsák Miklós
T Tóthné Demus Mária: Az államhatár rendjének jogi védelme az EU-csatlakozás tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Sándor Vilmos
T Tömösváry Zsigmond: A NATO és Oroszország kapcsolatai, e kapcsolatok hatása Közép-Európa, s benne Magyarország biztonságára
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Kőszegvári Tibor
T Törő Lajos: Az erőszak, a háború és a béke XX. századi kérdései, realitások a harmadik évezred kezdetén
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Vincze Lajos
T Török Bálint Zoltán: Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Cziva Oszkár
T Trembeczky László: Az outsourcing működése, lehetőségeinek kihasználása a Honvédelmi Minisztérium – Magyar Honvédség gazdaságosabb ellátása érdekében
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Báthy Sándor
T Túri Viktória: A pszichés terhelés hatása különleges helyzetekben, különös tekintettel a megküzdési stratégiák nemek szerinti változataira
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Bolgár Judit
T Turmezei Péter: Napelemes energiaellátó rendszerek katonai célú alkalmazásának kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2003 Zsigmond Gyula
T Turóczi Antal: Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Haig Zsolt
U Ughy Antal: A gyakorlattervezés korszerű elvei és eljárásai a Magyar Honvédségben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Hajdú István
U Ujházi Lóránd: A katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Négyesi Lajos
U Ujházy László: Tartalékos szövetségesek a NATO-ban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Deák János
U Unger István: A határőrség kincstári gazdálkodási tevékenységének elemzése, továbbfejlesztése lehetséges irányainak vizsgálata az Európai Uniós követelmények tükrében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Orosz László
U Unicsovics György: Szteganográfia elemeinek implementálási lehetőségei a védelmi szektorban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Váncsa Julianna
U Urbán István: A Magyar Köztársaság katonai repülőgépeinek és helikoptereinek fedélzeti navigációs berendezései, korszerűsítési lehetőségei
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Óvári Gyula
U Urbán Lajos: A Tartalékos Erők helye szerepe működésének aspektusai a Magyar Nemzeti Haderőben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Szigeti Lajos
U Uri László: Az információs képesség jelentősége az EU polgári válságkezelő műveleteiben, különös tekintettel a koszovói szerepvállalásra
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Botz László, Kis-Benedek József
U Utassy Sándor: Komplex villamos rendszerek biztonságtechnikai kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Zsigmond Gyula
U Üveges László: A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Szternák György
V Vadász Istvánné: A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Várnainé Kis Ilona
V Ványa László: Az elektronikai hadviselés eszközeinek, rendszereinek és vezetésének korszerűsítése az új kihívások tükrében, különös tekintettel az elektronikai ellentevékenységre
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Makkay Imre
V Varga András: A katonai pálya és a honvédelemhez való viszony szociológiai kérdései a középiskolás korosztály körében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Kanyó Mária
V Varga Ádám József: Románia euroatlanti és európai csatlakozásának folyamata, eredményeinek hatása regionális pozícióira
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Tálas Péter
V Varga Attila Ferenc: A fegyveres erőkre vonatkozó művelet-végrehajtási szabályok, különös tekintettel a Magyar Honvédség erőinek részvételére válságreagáló műveletekben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Siposné Kecskeméthy Klára
V Varga Béla: Gázturbinás hajtóművek teljesítmény és hatásfok növelésének műszaki technológiai háttere, és ezek hatása a katonai helikopterek korszerűsítésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Óvári Gyula
V Varga Imre: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység rendszere
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2005 Halász László
V Varga László: A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Turcsányi Károly
V Varga László: Magyar légvédelmi rakéta csoportosítások harci alkalmazása és a szövetségi követelmények
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Ruttai László
V Varga Péter János: Kritikus információs struktúrák vezeték nélküli hálózatának védelme
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Haig Zsolt
V Várhalmi A. Miklós: A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2010 Héjja István
V Várhelyi Levente: Robbanásos sérülések sebészi ellátásának kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Farkas József, Kóródi Gyula
V Vartman György: A Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképzés átalakításának megalapozása a minőségi követelmények és a hazai polgári szakképzés korszerűsítésének tükrében
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Turcsányi Károly
V Vásárhelyi Györgyi: Kábítószer és mérgező harcanyag prekurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2009 Földi László
V Vásárhelyi Tóth Sándor: Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése az akut fázisban a honvéd egészségügyi ellátás keretében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2012 Zsiros Lajos, Farkas József
V Vass György: A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi aspektusai
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2016 Padányi József
V Vass Gyula: A településrendezési tervezés helye és szerepe a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Halász László
V Vekerdi Zoltán: A NATO egészségügyi biztosítás szerepének, feladatkörének átalakulása, hatása a honvéd-egészségügyre
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Svéd László
V Venekei József: A katonai logisztikai ellátási lánc koncepció fejlesztésének és alkalmazásának lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alap- és mesterszakjainak multinacionális gyakorlati képzési programjaiban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Pohl Árpád
V Veres György: Katonai alkalmazású komplex villamos rendszerek üzemeltetéséhez szükséges villamosmérnöki ismeretek oktatásának néhány sajátossága, különös tekintettel a Digitális elektronika tananyagára
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2007 Zsigmond Gyula
V Veresné Hornyacsek Júlia: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Mészáros László
V Vég Róbert: A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2013 Gyarmati József
V Vida Csaba: Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2008 Tálas Péter
V Vida Zsuzsanna: Az alvás-ébrenlét zavarok kérdőíves szűrése fegyveres szolgálatot teljesítő csoportokban, illetve ezek változása missziós küldetést követően
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Bolgár Judit
V Vogel Dávid: Brazília biztonságpolitikája: törekvés a nagyhatalmi státusz megszerzésére
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Szenes Zoltán
V Vonnák Iván Péter: A repülőtechnika állapot szerinti üzembentartása, mint a katonai repülőeszközök fenntartási költségei csökkentésének leghatékonyabb eszköze
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2011 Óvári Gyula
V Vörös Tibor: Törökország helye, szerepe a fekete-tengeri térség stabilitásában, különös tekintettel a török hadsereg szerepére az ország életében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2006 Nógrádi György
W Wolfgang Peischel: Relations Between Functional Principles of Democracies and Their Armed Forces
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2015 Ujj András
W Weinhoffer Judit: A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció XX. századi fejlődésében
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2017 Svéd László
W Wolfgang Zecha: Using military force in international operations in relation to the Austrian security policy
[Tézisfüzet - német] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Ujj András, Andrea Riemer
W Wührl Tibor: Kisméretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságtechnikája
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2008 Ványa László
Z Záborszky Zoltán: Szemléletváltozás a hasi sérültek diagnosztikájában és terápiás megítélésében rendkívüli körülmények között és minősített helyzetben
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Farkas József, Zsíros Lajos
Z Zalai Noémi: A humánerőforrás-gazdálkodás kérdéseinek vizsgálata a nemzetbiztonsági szolgálatoknál
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2013 Kobolka István
Z Zelenák János: A vegyi- és sugárhelyzet értékelés eljárásainak továbbfejlesztése
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Halász László
Z Zhu Ruichen: Kína nukleáris non-proliferációs szerepvállalása, különösen a Távol-Keleten
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Solymosi József
Z Zoltán Ferenc: Új generációs csarnok épületek aktív-passzív tűzvédelmi rendszereinek kutatása
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2006 Cziva Oszkár
Z Zoltán Márta: A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2007 Kiss Kálmánné
Z Zólyomi Géza: Mobil ventillátorok alkalmazásának lehetőségei a zárttéri tüzek oltási folyamatában
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Katonai Műszaki Doktori Iskola 2010 Cziva Oszkár
Z Zöllei Zoltán: A katonai közelharc- és kézitusa-képzés az első világháborútól napjainkig, valamint ezek hatása a magyar honvédség kiképzési rendszerére
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2003 Berek Lajos
Z Zsifkó Mariann: Az Afrikai Unió kialakulásának története. Az EU és az AU kapcsolatrendszerének biztonságpolitikai vonatkozásai.
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2014 Horváth Csaba
Z Zsigmond Gábor: A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban
[Tézisfüzet - magyar] [Tézisfüzet - angol]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2011 Horváth Csaba
Z Zsiros Lajos: Sugársérüléssel kombinált kis kaliberű, nagy kezdősebességű lövedékek okozta lövési sérülések patofiziológiája állatkísérletekben
[Tézisfüzet - magyar]
[Jegyzőkönyv kivonat]
Hadtudományi Doktori Iskola 2005 Farkas József