Kedves Oktatók, Kutatók, Hallgatók és Egyetemi Polgárok!


Az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár nyitvatartása December hónapban:


Egyetemi Központi Könyvtár ( Ludovika Főépület):

 • December 18. - December 22.:

           Hétfő - Csütörtök: 9:00 - 16:30

           Péntek: 9:00 - 14:00
   
 • December 27. (szerda): 9:00 - 16:00
   
 • December 28.(csütörtök): 9:00 - 16:00
   
 • December 29. (péntek): 9:00 - 13:00

Kérjük, az általános nyitvatartás mellett vegyék igénybe új szolgáltatásunkat is, a Könyvvisszavevő automatát, melyről bővebb információ itt található.
 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár:

 • December 18. - December 22.:

           Hétfő - Csütörtök: 10:00 - 16:00

           Péntek: 10:00 - 13:30
   
 • December 27. - December 29.:

           Szerda - Csütörtök: 9:00 - 15:30

           Péntek: 9:00 - 13:00
   

Nyelvi Gyűjtemény:

 • December 18. - 29.: zárva
   

Víztudományi Kar Kari Könyvtár

 • December 27. - December 29.: zárva

   

2018. január 2-től ismét a megszokott nyitvatartási idő szerint várjuk Kedves Olvasóinkat!
 Ágyúcső és puskapor

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtárában 2017. december 12-én nagy érdeklődés mellett mutatták be Komán János, Pál-Antal Sándor és Süli Attila „Ágyúcső és puskapor: Bodor Ferenc a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó” című könyvét.

Az eseményt a házigazda, Sörény Edina, az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően Dr. Négyesi Lajos alezredes, egyetemi docens, a HM Kegyeleti Diplomáciáért és Hadisírgondozásért felelős miniszteri biztos belföldi referense ismertette a kötetet. Alezredes szerint át kell gondolnunk Gábor Áron szerepét az 1848-as események kapcsán. Bodor Ferenc ágyúöntő munkája rendkívül fontos volt, hiszen ágyú nélkül nem lehetett csata; a lőporgyártás, a tüzérség elengedhetetlen volt a forradalom idején. Kevesen tudják, mennyire jelentős volt a székelység határőr szerepe, hiszen nem volt magától értetődő, hogy a székelyek a magyarok mellé állva harcoltak. Négyesi Lakos szerint ez a kötet olyan, mint egy mag, amely kihajtott és az anyaországba is átnyúlt, árnyaltabbá téve a székelység és a magyarság kapcsolatát, hiszen teljesen új nézőpontból ismerhetjük meg a székelyek szerepét.

Pál-Antal Sándor, a kötet egyik szerzője röviden bemutatta a könyv írásának körülményeit. A kötet megírása hatalmas munka volt mindhárom szerző számára, mégis büszkék, hiszen a tanulmányok különállóan, mégis egy egységet alkotva tudtak újat alkotni hadtörténeti, egyháztörténeti, és politikatörténeti szempontból is. A szerzők fontos célkitűzése volt, hogy megadják a tiszteletet egy olyan személynek, aki tetteivel kiérdemelte az utókor emlékezetét.

Ezt követően Süli Attila beszélt a saját kutatásáról. Fontosnak tartotta a Gábor Áron- legendák igazságtartalmának kutatását. Meglehetősen nehéz feladat volt a forrásokat felkutatni, hiszen azok sokszor ellentmondásosak vagy félrevezetőek lehetnek.

Az „Ágyúöntés és puskapor” című kötet megírásához kapcsolódott Pál-Antal Sándor „Csíkszék az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején” című forráskiadványa. A szerző – kutató elmondta, hogy a könyv megírásának ötlete már fél évszázaddal ezelőtt megfogalmazódott benne, de csak most valósulhatott meg. Ez a könyv iskolapéldája a forráskiadásoknak, hiszen szisztematikus, az adott időszak jellemzőit kiválóan reprezentálja. Aki Csíkszék 1848-as eseményeit kutatja, nem kerülheti meg ezt a kiadványt. Több, mint 500 forrást rendezett össze, teljesen más megvilágításba helyezve az eseményeket.  Pál-Antal Sándor több évtizedes levéltári tapasztalata tette lehetővé, hogy ez a kiadvány megszülessen, mivel a téma levéltári anyagai nagyon nehezen kutathatók, ám munkájának hála, már visszakereshetőek a források. Sok irat megsemmisült, vagy már selejtezés után sikerült megtalálnia. Pál-Antal Sándor jelenleg a háromszéki 1848-as iratokkal foglalkozik.

A kötet bemutatása után a hallgatóság gondolatai következtek. Bíró László, Csíkmadaras község polgármestere elmondta, 600 kilométert utazott ma, mégis úgy érzi, Budapest sokkal közelebb áll szülőföldjéhez, mint Bukarest. Lenyűgözőnek találta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületét és ezen belül is a könyvtárat. Fontosnak tartotta, hogy a csíkmadarasi községházára a büntetések és a romániai törvények ellenére kitűzze a magyar nemzet lobogóját. Pál-Antal Sándorral egyetértettek abban, hogy a „magyar-e a székely”- vitában az igazsághoz az áll a legközelebb, hogy a székelyek magyarok, mégpedig olyan magyarok, akik Székelyföld területén élnek.

Szöveg: Margit-Horváth Noémi, EKKL

Fotó: Szilágyi Dénes

  • 1 agyucso es puskapor konyvbemutato
  • 2 agyucso es puskapor konyvbemutato
  • 3 agyucso es puskapor konyvbemutato
  • 4 agyucso es puskapor konyvbemutato
  • 5 agyucso es puskapor konyvbemutato
  • 6 agyucso es puskapor konyvbemutato
  • 7 agyucso es puskapor konyvbemutato
  • 8 agyucso es puskapor konyvbemutato
 • Előző
 • KövetkezőIsmét "Képzők képzése" az egyetemi könyvtárban

2017. december 5-én, és december 7-én, több mint 40 fő Rendészettudományi Kari oktató vett részt az egyetemi könyvtár szervezésében megtartott belső képzésen a Ludovika főépületében.

A hallgatóság számára 9.00 – 12.00 között három terület
- egyetemi online adatbázisok használata
- jelenlegi egyetemi repozitórium-rendszerünk – a LUDITA használata
- MTMT használat
bemutatására került sor, amelynek során friss információkat biztosítottunk.

A képzés végén a jelenlévők sikeres teszteket írtak az elhangzottakból.

Előadások elérhetőek az alábbi szövegekre kattintva:
  • ekkltovabbkepzes1
  • ekkltovabbkepzes2
  • ekkltovabbkepzes3
  • ekkltovabbkepzes4
  • ekkltovabbkepzes5
  • ekkltovabbkepzes6
  • ekkltovabbkepzes7
  • ekkltovabbkepzes8
  • ekkltovabbkepzes9            

Az emberközpontú könyvtárnak a minőség az alapja


„Emberközpontú tudomány- Emberközpontú könyvtár” címmel országos könyvtárszakmai konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltára. A konferencia fő gondolataként hangzott el, hogy a teljes körű minőségirányítás az emberközpontú könyvtár alapja.

Sörényi Edinától megtudhattuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudomány ünnepe kapcsán az idei évet az emberközpontúság fókuszterületének szentelte. Az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója elmondta, hogy ez magában foglalja a tudományt és az embert, aki ezt létrehozza, műveli, és a határait feszegeti, valamint benne van a tudomány élvezője is. Hozzátette, a konferencia célja azon kérdések körüljárása, mely korunk paradigmaváltásához, az ember és a gépek kapcsolatához, a minőség fontosságának és a tudás átörökítésének formáinak lehetőségeihez kapcsolódik.

Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy a konferenciát megnyitó beszédében elmondta, hogy könyvtár nélkül felsőoktatást művelni nem lehet és nem is szabad, ezért az NKE nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egész évben művelje a hivatását: oktasson, kutasson és tanítson. Az NKE tudományos rektorhelyettese kiemelte, hogy novemberben mindez intenzívebben jelen van; a tudomány ünnepe miatt a „tudomány havának” nevezve ezt az időszakot, amit azért támogat a „Jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés projekt” (KÖFOP), hogy hazánk versenyképességének javulását érjük el. Padányi József a „kimenő jelként” az egyetemen végzett hallgatókban látja, akik úgy növelik hazánk versenyképességét, hogy olyan könyvtárban tanultak, ami át tudta adni számukra az ehhez szükséges ismeretanyagot. A konferenciát fontos mérföldkőnek nevezte meg a tudásbázis gyarapításának és közkincsé tételének feladatellátásában.

Dr. Skaliczki Judit „Minőségirányítással az emberközpontú könyvtárért” címmel tartott előadásában kitért arra, hogy a könyvtár alapvetően nem lehet más, mint emberközpontú, hiszen egy szolgáltató rendszerről van szó, ami információkat gyűjt, közösségi szolgáltatást nyújt, és az emberekért van. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ny. főosztályvezetője alapelvként jelölte meg, a könyvtár vezetője felelősséggel végezze a munkáját, a felelősséget adja tovább a munkatársainak is, folyamatos képezzék magukat, tervezzék meg a stratégiájukat, legyenek partnerközpontúak, jellemezze őket a folyamatközpontúság, a folyamat- és önértékelés, valamint a dokumentálás. Az olyan eszközök, mint a csoportmunka, a stratégiai terv, az elemzések, a vizsgálatok, a diagramok, a kérdőívek, a problémamegoldás és a kockázatelemzés alkalmazása hozzájárul az emberközpontúsághoz. Hozzátette, az értékelési rendszert a könyvtár adottságai és az általa elért eredmények, a társadalmi környezetre gyakorolt hatása adja. A Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnöke az emberközpontú, minőségirányítással működő könyvtár jellemzői közé sorolta a partnereivel való együttműködést, a lényegi döntést megelőző igényfelméréseket és elégedettségi vizsgálatokat, a minőségi szemléletet és a hiteles információ nyújtását.

Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó előadásában azt vizsgálta, hogy szükség van-e a könyvtárra századunkban. Az Országos Könyvtári Kuratórium elnöke kiemelte, hogy az infrastruktúrának a tartalmat kell kiszolgálnia, a könyvtárnak pedig az írásos emlékek hosszú távú, az emberiség életkorának végső határáig való megőrzését kell biztosítani. Elmondta, a kultúra vitathatatlanul közszolgálat: a nemzet kohéziója, identitásképző, annak egyben maradása segíti elő, kiemelt feladata a nemzet és az alkotmány védelme, az állambiztonság, a mérhetetlen információk között rendezett, áttekinthető halmazok formájában tegye lehetővé az értelmezést.

Dr. Fodor Péter a „Közösségi feladatok és szolgáltatások a könyvtárban” című előadásában ismertette, hogy a könyvtár használói a könyvtárral szemben azt várják el, hogy gyorsan és hitelesen, időben és térben korlátozás nélkül juthassanak a szolgáltatásaihoz. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója elmondta, hogy a könyvtár segíti a tudásszervezést, az ismeret iránti igény kielégítését, a szellemileg gazdagodás elérését, minőségelven alapuló szolgáltatást nyújt, hatékony, felkészült személyzettel rendelkezik, és hozzájárul a közösség identitásának erősödéséhez. Példaként emelte ki a Nyék-Kurucles Egyesületet, az idén 25 éves Nagytétényi Polgári Kört, a Topotékát, mint a Budapesti Fővárosi Levéltárral közös Eu-s projektet; a Budapesti Gyűjtemény és kerületi helytörténeti múzeumokkal, a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokat.

Dr. Hausner Gábor alezredes gróf Zrínyi Miklós államférfi, katona, hadvezér, költő és hadtudományi író életútjáról és könyvtárának a tudomány és közösség szolgálatában betöltött szerepéről beszélt. A könyvtárról elmondta, hogy Csáktornyán jött létre, amely nem csak Magyarországon, hanem egész Európában is az egyik legjobban ismert főúri könyvtárnak számított és több mint 700 kötetet tartalmazott. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa kiemelte, hogy Zrínyi Miklós könyvtára egyedülálló volt, hiszen a korabeli könyvtárak nagysága 200-800 kötetre tehető, számszerűsítve az ő gyűjteménye pedig legalább 731 kötetből állt, ebből az 1662-es katalógus 423 kötetről tesz említést. Jelenleg 529 kötet található meg Zágrábban, így az idők során nagyjából 202 kötet veszett el. Összefoglalva megjegyezte, hogy a hadvezér és költő könyvtára egy kulturális transzfer volt; a könyvbeszerzés és használat eszközével közvetítő szerepet töltött be az olasz, a horvát és a magyar kultúra között, valamint mivel mások is használhatták, így a közösség érdekében jött létre.

Dr. habil Kiszl Péter, az ELTE Könyvtár és Információtudományi Intézetének igazgatója a szakmai és hallgatói igények szerint történő könyvtáros-képzésről tartott előadást. Kiemelte, hogy az emberközpontú könyvtár az emberközpontú könyvtáros képzéssel kezdődik, mely tartalmi elemei összhangban állnak a munkaadó piaci igényeivel. Kiszl Péter bemutatta az ELTE BTK által kötött szakmai és hallgatói együttműködések, a szakmai gyakorlatok, szakdolgozati és TDK dolgozati témák, doktori témák, projektek, rendezvények és publikációk szerepének jelentőségét is, valamint kilátásba helyezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltárával megkötendő szakmai együttműködés lehetőségét.

Dr. Baritz Sarolta Laura előadásának címe: „Tágabb értelem, szaktudományok holisztikus megközelítése”. A közgazdász, aki egyben hittanár és lelkipásztori munkatárs előadásában kitért a KETEG, a keresztény társadalmi elveknek a gazdaságban, a közgazdaságtanban való alkalmazásának lehetőségeire. Elmondta, hogy az egyház tanításaira épülő emberközpontú szemlélethez, mely már az ókori görögöknél is jelen volt, három tantárgy vizsgálata szükséges: a teológia-filozófia, a társadalomtudomány és a közgazdaságtan. Az erkölcsi és anyagi világ kapcsolatáról Baritz Sarolta kiemelte, hogy az anyagi javak jelentik a legszélesebb réteget, emellett a környezet, a fenntarthatóság elhanyagolható, az erkölcs pedig szinte jelen sincs a profitmaximalizáló gazdaságban. Paradigmaváltásra van szükség, az erkölcsi szféra kitágítására, az anyagi javak visszaszorítására, hogy a más emberi értékrend más világrendet alakíthasson ki.

Horváth Zoltánné, a T-SYSTEMS Magyarország Zrt partner szakértékelési menedzsere „A könyvtári tervezés perspektívái az intelligens és digitális technológiák humán oldalának terjesztésében” című előadásában bemutatta az intelligens könyvtárat, az intelligens modellek és stratégiák jelentőségét, a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatását a könyvtáraknak, az intelligens könyvtári technológiák fejlődésében részt vevő külső hatásokat, a hálózat- és mobilképes könyvtári szolgáltatásokat, a kényelmi és időtényező használói prioritásokat, a kutatás érdekében végzett horizontális és vertikális fejlesztést, a fejlesztést inspiráló oktatói és hallgatói eredményességet, valamint az intelligens campuson szenzorok alapján megvalósuló, tárgyak közötti üzenetváltást.

Orosz Lajos, az NKE Vezető- és Továbbképzési Központ Minőségirányítási Központjának mb. vezetője „Ember, tudomány, minőség, kiválóság - az NKE kiválóvá válást támogató folyamatai” címmel, a konferencia utolsó előadójaként kiemelte, hogy az NKE küldetésnyilatkozata olyan értékeket sorakoztat fel, mint az „együttműködés egyeteme”, a „közösség egyeteme”, a „tradíció és innováció egyeteme” valamint az „intelligens egyetem”. Elmondta, hogy a nemzetközi szabványoknak való megfelelés az egyetemi stratégiák és szabályok mellett a kiválóság alapja.

A konferencia a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projektből valósult meg.


Szöveg: Fecser Zsuzsanna
    A konferencián elhangzott előadások prezentációi

Szőcs Géza, a Miniszterelnök főtanácsadója, az Országos Könyvtári Kuratórium elnöke: Könyvtár a kultúra fókuszában

Dr. Skaliczki Judit, EMMI ny. főosztályvezető, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság Elnöke: Minőségirányítással az emberközpontú könyvtárért

Dr. Fodor Péter főigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: Közösségi feladatok és szolgáltatások a könyvtárban

Dr. Hausner Gábor alezredes, vezető kiemelt főtiszt, Hadtörténeti Intézet és Múzeum: Egy történelmi példa - Zrínyi Miklós könyvtára a tudomány és közösség szolgálatában

Dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató, tanszékvezető, doktori programvezető, egyetemi docens, ELTE Könyvtár - és Információtudományi Intézet: Könyvtárosképzés - a szakmai és a hallgatói igények mentén

Dr. Baritz Sarolta Laura, közgazdász, hittanár, lelkipásztori munkatárs: Tágabb értelem, a szaktudományok holisztikus megközelítése

Horváth Zoltánné, partner szakértékesítési menedzser, könyvtári tanácsadó, T-SYSTEMS Magyarország Zrt: A könyvtári tervezés perspektívái az intelligens és digitális technológiák humán oldalának fejlesztésében

Orosz Lajos, mb. központvezető, minőségirányítási szakreferens, NKE Vezető- és Továbbképzési Központ, Minőségirányítási Központ: Ember, Tudomány, Minőség, Kiválóság - az NKE kiválóvá válást támogató folyamatai

  • ekkl konferencia 20171124 1
  • ekkl konferencia 20171124 2
  • ekkl konferencia 20171124 3
  • ekkl konferencia 20171124 4
  • ekkl konferencia 20171124 5
  • ekkl konferencia 20171124 6
  • ekkl konferencia 20171124 7
  • ekkl konferencia 20171124 8
  • ekkl konferencia 20171124 9
  • ekkl konferencia 20171124 10
  • ekkl konferencia 20171124 11

Nyílt Nap a bajai Könyvtárban

A Víztudományi Karon 2017. november 22-én megrendezésre került Nyílt Nap alkalmával az intézménybe érkező pályaválasztás és felvételi előtt álló több mint 150 diák a Kari Könyvtárban is látogatást tett. A bemutató során megismerkedhettek a Könyvtár szolgáltatásaival, betekintést nyerhettek egy, a Vetítő oktató teremben folyó angol nyelvű szakmai órába, felfedezhették az egyes állományrészek helyi különlegességeit (VITUKI állomány, Régi Könyvek Tára, Európai Dokumentációs Központ stb.) belakva az olvasótereket. Az interaktív körbevezetés alkalmával számos kérdés felvetődött, mely egy diák számára érdekes lehet, még a velük érkező tanári kíséret szakdolgozatának felkutatására is érkezett ötlet, részünkről megoldás.
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 01
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 02
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 03
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 04
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 05
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 06
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 07
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 08
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 09
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 10
  • nkeekkvtk nyilt nap 20171122 11

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár tisztelettel meghívja Önt az

„Emberközpontú Tudomány - Emberközpontú Könyvtár” című országos könyvtárszakmai konferenciára.

A meghívó itt tekinthető meg.

            „Train the Trainer II.” - adatbázis bemutató és tréning

2017. október 19-én csütörtökön az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, valamint a ProQuest Magyarországi Kereskedelmi Képviselete "Train the Trainer II." címmel közös tréninget szervezett a Ludovika Campus oktatási épületében. A tréning első részében az egyetemi polgárok kaphattak tájékoztatást a ProQuest széles körű információforrásainak és az egyetem által előfizetett és a jövőben előfizetésre javasolt adatbázisainak használatáról. Bemutatásra került a ProQuest Central, a SciTech Collettion és az egyetem által megvásárolt e-book law kollekció is. A jelenlévők többek között bepillantást nyerhettek a multimédiás új adatbázisokba, a CIA nyilvánosságra hozott a dokumentumaiba, és a diplomáciai dokumentumaiba.

A résztvevőket Sörény Edina főigazgató köszöntötte, majd Czeglédi Éva ProQuest Account Manager előadása következett. A délelőtti program második részét pedig a Németországból érkezett Stefan Voss tréner angol nyelvű bemutatója zárta.
Délután a Ludovika főépületben már a könyvtáros szakma képviselőit várták az előadók, ahol az adatbázisok bemutatója mellett az E-könyvek szolgáltató-oldali admin felületével is megismerkedhettek a szakmabeli érdeklődők.
       

            Tisztelt Egyetemi Oktató, Kutató és Hallgató!

Az Egyetemi Könyvtár ezúton hívja meg Önt a ProQuest céggel közösen megrendezésre kerülő adatbázis tájékoztatóra és tréningre.

A tréning időpontja: 2017. október 19.     csütörtök 12.00 - 14.00
A tréning helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus, Oktatási Épület, O-212-213 MULTI terem
Cím: 1083 Budapest Üllői u. 82.

A részletes program itt tekinthető meg.
FRISS HÍR a Magyar Tudományos Művek Tára új rendszerének bevezetéséről

Kedves Egyetemi Kutató, Oktató! Egyetemi Kutató!

Az MTMT új szoftverére (MTMT 2) való átállásra az MTMT Koordinációs Testület a 2017. november 1-től 31-ig terjedő időszakot jelölte ki.
Amennyiben az átállásra sor kerül, az MTMT jelenlegi rendszere legkorábban november 1-én áll le és a működő adatbázisnak (akár a visszakapcsolt korábbi, akár az új MTMT-nek) legkésőbb november 30-án el kell indulnia.


November 1-től nem lehet majd adatot rögzíteni az adatbázisban. Az átállásra abban az esetben kerül sor, ha az új szoftver tesztelése sikerrel zárul, és a tesztelésben résztvevő adminisztrátorok az átállás elindítását javasolják.

Amennyiben 2017 novemberében az átállást nem sikerül megvalósítani, arra későbbi időpontban - valószínűsíthetően 2018 nyarán - kerülhet sor a MTMT 2-re való átállásra.            

„Train the Trainer” elnevezésű szakmai bemutató

Október 6-án, pénteken az Egyetemi Könyvtár megrendezésre került a Ludovika Campus új Oktatási Épületében a „Train the Trainer” elnevezésű szakmai bemutató. A 10 órakor kezdődő rendezvényt Sörény Edina főigazgató asszony nyitotta meg, majd Caroline Kerbyson, a Cambridge University Press trénere tartott két előadást. Az első előadásban a Cambridge University Press által szolgáltatott Cambridge Core adatbázisról hallhattak a résztvevők. A konferencia második részében naprakész információt kaphattak a jelenlévők arról, hogy miért fontos, hogy a kutatók tudományos folyóiratokban publikáljanak és milyen folyamatok kísérik végig a publikáció megjelenését. A délelőtt végeztével mindenki hasznos és naprakész tudással gyarapodva távozott.

A Cambridge Core adatbázis több mint 33 000 címet tartalmaz, melyből több mint 600 e-könyv. Tematikája a társadalomtudományoktól kezdve a természettudományokon át igen széleskörű. Az adatbázisban témakörökön belül böngészhetünk, illetve célzott kereséseket is végrehajthatunk, ahol a találati lista eredményeit tovább finomíthatjuk a különböző szűrésekkel. A publikációkon és könyveken túl 5 nagy gyűjteményt is magába foglal: Cambridge Companions, Cambridge Histories, Cambridge Library Collection, Cambridge Handbooks és Shakespeare Survey.

Az Adatbázis bemutató és a Tudományos publikálás prezentációk itt tekinthetők meg.

  • img 20171006 100254
  • img 20171006 100320
  • img 20171006 101048
  • img 20171006 101053
  • img 20171006 104840

Kedves Oktatók, Kutatók, Hallgatók és Egyetemi Polgárok!

A Ludovika Főépületben lévő Egyetemi Központi Könyvtár nyitvatartása: 2017. október 2-től

HÉTFŐ     9.00 - 18.00
KEDD     9.00 - 18.00
SZERDA     9.00 - 18.00
CSÜTÖRTÖK     9.00 - 18.00
PÉNTEK     9.00 - 16.00


Várjunk Olvasóinkat!

Üdvözlettel:
Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár

Kedves Oktatók, Kutatók, Hallgatók és Egyetemi Polgárok!

Ma 9.00 órától nyílik az Egyetemi Központi Könyvtár a Ludovika Főépületében és a mai napon 18.00 óráig tart nyitva.

Várunk Mindenkit!

Üdvözlettel:
Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár

Kisiskolások a bajai Víztudományi Kar Kari Könyvtárban

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának általános iskolájából 2017. május 31-én 17 első osztályos gyermek, két kísérő pedagógussal könyvtárhasználati órán vett részt a kari könyvtárban.
A tanulók egy, a számukra összeállított kvízjáték után megismerkedhettek a könyvtár felépítésével, a könyvek elhelyezésével és a könyvtárhasználat alapvető szabályaival. Mindez nem volt ismeretlen számukra, hiszen rendszeres látogatói iskolájuk könyvtárának, valamint a bajai Ady Endre Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának is.
Az olvasói terekben sétálva, a dokumentumokat szemlélve a karon folytatott alapképzések is szóba kerültek, melynek kapcsán az ivóvíz ellátás - vagyis a tiszta víz kérdése - iránt nagy érdeklődést mutattak. A látogatás végén a Víztudományi Kar tájékoztató füzetével és ajándék könyvjelzővel térhettek vissza az iskolájukba.

  • 00699
  • 00701
  • 00703
  • 00705
Kedves Olvasók, Kutatók!

A Taylor & Francis kiadó május 31-ig próbahozzáférést biztosít a Science & Technology Library kollekcióhoz.

A próbahozzáférésben szereplő folyóiratok az alábbi oldalon érhetőek el.

Címlista és felhasználói tájékoztató a linkeken keresztül érhető el.


Az Alexander Street videó-adatbázis 2017. június 30-ig próbahozzáférést biztosít az alábbi gyűjteményekhez:Részletes leírás a szolgáltatásról
Nagy sikerű digitális műhelykonferencia az Egyetemi Központi Könyvtárban

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár 2017. május 2-án műhelykonferenciát szervezett „Go Digital – A közgyűjteményi digitalizáció aktuális kérdései” címmel a „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében.

A műhelykonferencia ízelítőt nyújtott a könyvtárakat, múzeumokat és levéltárakat érintő aktuális kihívásról: A tudás és információmegőrző digitalizálásról.


    A műhelykonferencián elhangzott előadások prezentációi

Dr. Vígh Annamária főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma: A közgyűjteményi digitalizáció középtávú stratégiájának irányai

Lakos Lambert István igazgató, NKE Informatikai Igazgatóság: Az Egyetem tudásmegőrzéséhez kapcsolódó informatikai stratégia

Kovács László osztályvezető, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet: Hosszútávú digitális megőrzés

Dr. Tóth Máté mb. osztályvezető, Országos Széchenyi Könyvtár: Digitalizálás az Európai Unióban – Közgyűjteményi és nemzetközi trendek

Markója Szilárd főosztályvezető-könyvtárigazgató, Országgyűlési Könyvtár: Parlamenti könyvtárak a digitalizációs világban

Fonyódi Krisztián múzeumi informatikai szakfelügyelő, Szépművészeti Múzeum: Aktuális körkép a múzeumi digitalizációról – Gyakorlati tapasztalatok

P. Holl Adrien főosztályvezető, Budapest Főváros Levéltára: Levéltári digitalizálás és megőrzés 2017-ben

Mészáros Zoltán termékmenedzser, Pedro Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.: Digitalizációs eszközök a gyakorlatban

  • padanyi j
  • soreny e
  • vigh a
  • lakos i
  • kovacs l
  • toth m
  • markoja sz
  • fonyodi k
  • holl a
  • meszaros z
  • kozonseg
  • kozonseg2
  • kozonseg3
  • kozonseg4Tisztelt Egyetemi Oktatók, Kutatók!

A Magyar Tudományos Akadémia által működtetett Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) felhasználói felülete a közeljövőben átalakul, megújul, melynek kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

Az MTMT2 rendszerre való átállást követően az MTMT jelenlegi felülete megszűnik.


Az MTMT2-re való átállás 2017. június 1. és 2017. július 31. közötti időszakban történik meg.

Az átállás során, várhatóan 2017. július 1-től az MTMT jelenlegi adatbázisa egy bizonyos időszakban nem lesz elérhető, amelynek pontos időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást Önöknek. A leállást követően kizárólag az MTMT keresési funkciói (olvasás és listázás) fognak működni, adatfelvitelre és szerkesztésre nem lesz lehetőség.

2017. május 2-tól az MTMT2-es verzió teszt változata nyilvánosan elérhető, melyben ki lehet próbálni a működését.

Az MTMT2 éles indítása legkésőbb 2017. július 31-vel történik, az Akadémia jelenlegi tájékoztatása alapján.

Az MTMT2 átállással kapcsolatos további információk elérhetősége.
Kedves Olvasók, Kutatók!

Jelenleg egy hónapra elérhető a Vizuális Történelmi Archívum.

A USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma gyűjteményében jelenleg közel 54.000 szemtanú visszaemlékezése található, a történelmet az azt megélt és átélt emberek történetein keresztül őrzi.
Minden egyes interjú különleges, egyedi, elsődleges forrás, mely páratlan történeteivel betekintést nyújt a múlt eseményeibe. A genocídiumok témájának megjelenítése kiemelten fontos a kutatás és az oktatás területén.

A Vizuális Történelmi Archívum a világ legnagyobb digitális gyűjteménye: több mint 114.000 órányi videóinterjút tartalmaz. Szinte minden egyes interjú teljes élettörténet, melynek része a visszaemlékező személyes története a népirtás idején, illetve azt megelőzően és követően is.
Részletesebb leírás

Az adatbázis elérése a következő linken keresztül lehetséges.
Az adatbázist minden egyetemi IP címmel rendelkező olvasó használhatja, de az első belépés elött regisztrálni kell.

Egyéb információ az adatbázisról és használati segítség.
A ProQuest libguides oldalán pedig további tájékoztatás.A ProQuest lehetővé tette négy adatbázis kipróbálását április 10-től 60 napra.

Econlit (Academic): Amerikai Közgazdásztársaság bibliográfiája, a PQCentral üzleti tartalmai az Econlit által feldolgozott folyóiratok 60 %-a teljes szöveggel elérhetők.

Inspec: Az Institution of Engineering and Technology’s (IET) által összeállított Inspec mérnöktudományi, fizikai és számítástudományi adatbázis és a kiváló ProQuest platform együttműködése segíti a kutatókat, oktatókat és hallgatókat a 16 millió adat optimális kinyerésében. Jól kiegészíti a SciTech Prémium Gyűjteményt.

Periodicals Archive Online: multidiszciplináris retrospektív gyűjtemény több száz folyóirat feldolgozásával 1805 és 2005 között

ProQuest Dissertations & Theses A&I: 4 millió munka, amiből teljes szövegű 2 millió dokumentum

Az adatbázisokat minden egyetemi IP címmel rendelkező olvasó használhatja.
Elérés a search.proquest.com oldalon, vagy közvetlenül.
Új könyveink
  • kep1
  • kep2
  • kep3
  • kep4
  • kep5
  • kep6
  • kep7
  • kep8
  • kep9
  • kep10Adatbázistréning az Egyetemi Központi Könyvtárban

2017. 01. 25-én az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár és az amerikai ProQuest adatbázis szolgáltató cég első alkalommal rendezte meg közös tréningjét a ProQuest adatbázis adminisztrátorok számára a Zrínyi Miklós laktanya Egyetemi Campusán, az INKA Alapítvány informatikai támogatásával.

A tréningen számos neves hazai egyetem és intézet könyvtára képviseltette magát:

 • a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - EISZ Titkárság;
 • a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár;
 • a Semmelweis Egyetem;
 • a Testnevelési Egyetem;
 • az Eszterházy Károly Egyetem;
 • a Budapesti Gazdasági Egyetem kari könyvtárai (KVIK, KVIK Idegenforgalmi szakkönyvtár, KKK, GKZ, PSZK);
 • a MTA Regionális és Közgazdasági Kutató Intézet.

A tréning nyitóakkordjaként Sörény Edina az EKKL főigazgató asszony köszöntötte a megjelenteket, majd Czeglédi Éva a ProQuest cég magyarországi képviseletében ismertette cégük rövid fejlődéstörténetét és bemutatta jelenlegi termékeiket. Ezt követően Stefan Voß a Proquest egyik vezető trénere angol nyelven tartotta meg előadását a jelenlévő 23 fő számára.

A program megtartását követően igény merült fel a további adatbázis tréninget megtartására is.

A programmal kapcsolatos gyors útmutató itt érhető el magyarul és angolul.

A tréning anyaga itt tekinthetők meg.


Képek a tréningről

  • 20170125 105851
  • 20170125 104801
  • 20170125 110028
  • 20170125 103943
  • 20170125 105601
  • 20170125 104401
  • 20170125 104352Képzők képzése az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltárban
Képes beszámoló a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” 4. alprojekt „A Közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése” alprojekt keretében „A tudáshoz jutás elősegítése a modern info-technológiai eszközök, valamint a train to trainer alkalmazásával a közszolgálati szakemberek részére” című (100 fő indikátor) képzések megtartásáról, amiről 195 tanúsítvány került kiadásra.

A szöveges összefoglaló és az oktatási anyagok (prezentációk) itt tekinthetők meg.

  • farkasvolgyi 1
  • farkasvolgyi 2
  • hungaria 2
  • hungaria 3
  • menesi 1
  • menesi 2
  • menesi 3    Országos könyvtárszakmai konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár 2016. november 29-én országos könyvtárszakmai konferenciát szervezett „Oknyomozó Tudomány – Tudományfeltáró Könyvtár” címmel a Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi programsorozatának keretében.

A konferenciánk célja volt, hogy körbe járja a korszerű, 21. századi info-technológia hátteret, a kutatói elvárásokat, a jogi környezet adta lehetőségeket, a könyvtárak tevékenységét a tudomány feltárásában, a tudománymenedzsmentben és a tudományos eredmények disszeminációjában, valamint bemutassa a résztvevők számára a könyvtárosok megváltozott szerepkörét ebben a folyamatosan változó és megújuló társadalmi közegben.

    A konferencián elhangzott előadások prezentációi

Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia: Tudomány és könyvtár a 21. században

Dr. Kenyéri Katalin közigazgatási tanácsadó, Emberi Erőforrások Minisztériuma: Oknyomozás a könyvtári szolgáltatások szerzői jogi akadályai ügyében

Dr. Legeza Dénes szakmai tanácsadó, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala: A szerzői jog az Európai Unióban

Horváth Zoltánné szakértékesítési menedzser, könyvtári tanácsadó, T-Systems: Könyvtári discovery: a digitális adat- és információmenedzsment a könyvtárak és a tudományok együtthatásában

Dr. Keveházi Katalin főigazgató, Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár: A Szegedi Tudományegyetem open access politikája: tudománymenedzsment a Klebelsberg Könyvtárban

Áts József könyvtárigazgató, NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Rendészettudományi Kar Kari Könyvtár: A tudós könyvtárostól az innovatív könyvtárig: a 21. századi könyvtár a tudományos kutatás szolgálatában

Dr. Auer Ádám, egyetemi adjunktus, szervezési igazgató, NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézet: „Gondolatok a könyvtárban” – iránytű nélkül?

  • padanyi k
  • soreny k
  • kroo k
  • kenyeri k
  • legeza k
  • marcsi k
  • ats k
  • auer k
  • kozonseg k
  • kozonseg2 k
  • kozonseg3 k

(A szolgáltatás a képre kattintva érhető el!)

Restaurált könyvek az Egyetemi Központi Könyvtárban


Az Egyetemi Központi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2014-ben két jelentős értékű muzeális művet, egy hadtudományi illetve egy jogtudományi könyvet restauráltatott. A művek megtekinthetőek, illetve helyben használhatóak az Egyetemi Könyvtárban. A fotók a restaurálás előtti és utáni állapotot ábrázolják.

Carl von Plotho: Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814 című műve az EKK Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtárában hozzáférhető.

   
   
   


Huszty István: Jurisprudentia practica seu commentarius novus in jus Hungaricum című műve pedig az EKK Közigazgatás-tudomány Kar Kari Könyvtárában hozzáférhető.