Szűkítés


Kiválasztott Címke

vihar 2016

Minden Címke 726


Jelenleg 2 bejegyzés található vihar 2016 cimkével

Eredményesen zárult a gyakorlat

  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy karának mintegy 1100 hallgatója vett részt idén a közös modult lezáró közös közszolgálati gyakorlaton. A Vihar 2016 címet viselő kétnapos rendezvényen a szélsőséges időjárás okozta katasztrófahelyzet kapcsán felmerülő feladatokat gyakorolhatták a hallgatók, akik között már a mesterképzésben részt vevők és külföldiek is helyet kaptak.

Az NKE fennállása óta ez már a negyedik közös közszolgálati gyakorlat, amelyet az intézmény a társszervezetekkel együtt szervez, hogy a különböző hivatásrendekhez tartozó hallgatók gyakorolják saját és megismerjék egymás feladatait. Erre azért is van szükség, mert a jövőben  valós helyzetekben is tudni kell majd együtt dolgozni. A korábbi fiktív témájú gyakorlatokkal szemben idén egy valós, megtörtént esetet dolgoztak fel a szervezők: a 2014. december elején a Pilisben és a budai hegyekben történt jégverést.  „A gyakorlat fő célja, hogy az NKE valamennyi alapszakos hallgatója számára kötelező jellegű tantárgyként biztosítsa a saját ismeretek feldolgozását és megértését, valamint a más hivatásrendekkel való együttműködés elsajátítását”- hangsúlyozta a gyakorlatot ismertető tájékoztatón Prof. Dr. Patyi András. Az intézmény rektora kiemelte, hogy a gyakorlat az országos parancsnokságok, a velük együttműködő szervezetek és a minisztériumok támogatása nélkül nem tudott volna megvalósulni. „Azon hallgatók számára, akik elkötelezettségből tanulnak ezen az egyetemen, vélhetően megragadható élményt nyújt ez a gyakorlat”- tette hozzá Patyi András.

Az idei közös közszolgálati gyakorlat során is egy komplex szakmai probléma megoldásán dolgoznak a résztvevők, akik gyakorolják a vezetési funkciókat is. Ami újdonság, hogy már a mesterképzésben résztvevőket és az erasmusos hallgatókat is bevonják a feladatok megvalósításába. Dr. Kovács Gábor dandártábornok, oktatási rektorhelyettes szerint már itt is megfigyelhető egyfajta nemzetköziesedés, hiszen Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Szerbiából is jöttek hallgatók, valamint oktatók a rendezvényre. A külföldi országok gyakorlatából a tervek szerint egy összehasonlító tanulmánykötet is készül, amely újabb elemekkel bővítheti az NKE hallgatóinak ismereteit. A gyakorlatot vezető rektorhelyettes elmondta, hogy olyan mozzanatokat is beépítettek az idei programba, mint például egy börtönből való kitelepítés, idegenrendészeti meghallgatások, a veszélyhelyzeti kommunikáció gyakorlása vagy éppen a katasztrófavédelmi tervek elkészítése. Kiemelte, hogy nagyon jelentős informatikai háttérrel történik a gyakorlat végrehajtása, így például a résztvevők használhatják a veszélyhelyzetekben alkalmazott Marathon THERRA riasztási rendszert és a Robotzsarut is.  

Endrődi István ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet tanszékvezetője elmondta, hogy náluk alakult meg először a magyar felsőoktatásban Önkéntes Polgári Védelmi Szolgálat, amelynek tagjai a Vihar 2016 keretében tesznek nemzeti minősítő vizsgát.

 „A rendészeti képzések szempontjából is nagy jelentőségű a gyakorlat, mert nagyon jól integrálja a hallgatók eddig megszerzett ismereteit egy egységes rendszerbe, de élő kapcsolatot jelent rendészeti és más hivatásrendbeli szervek között”- mondta tájékoztatójában Dr. Varga János ny. határőr ezredes. Hozzátette, hogy a Rendészettudományi Karról 311 hallgató és 22 oktató vesz részt a gyakorlaton, akik 33 törzsben tevékenyednek. Szerinte az is fontos, hogy a rendezvényen a végrehajtó szervezetek képviselői is részt vesznek, mint például a váci, a gödöllői vagy a balassagyarmati városi rendőrkapitány.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes arról beszélt, hogy a Magyar Honvédség rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy akár extrém körülmények között is nagy kockázatú feladatokat oldjon meg és legyen képes önerejéből megújulni. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja hozzátette: 2012-től, az NKE elindulásától az eltérő filozófiájú, szervezeti kultúrájú hivatásrendek egy oktatási intézményben ismerhetik meg egymás szervezeti sajátosságait, döntéshozatali mechanizmusait, képességeit és korlátait. Az ezredes reméli, hogy a közös közszolgálati gyakorlat folytatódik a jövőben is és tovább bővül annak nemzetközi kapcsolatrendszere.

Dr. Hülvely Lajos alezredes elmondta, hogy az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) 250 másodéves hallgatóval vesz részt a gyakorlaton, amely a közigazgatási modul zárása is egyben. Az ÁKK egyetemi docense hozzátette, hogy hallgatóik a gyakorlaton a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek mellett például a karitatív szervezeteket is képviselik, valamint részt vesznek a védelmi bizottságok munkájában is.

A kétnapos rendezvény résztvevői több helyszínen, így az NKE Hungária körúti campusán, a Ludovika Főépületben és az ócsai gyakorlótéren teljesítették feladataikat. A rendezvényről további részleteket a Bonum Publicum egyetemi magazin májusi számában olvashatnak.

A gyakorlat a KÖFOP 2.1.2 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében valósult meg.


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: vihar 2016, április, 2016

„Viharos” hétkezdés az NKE-n

  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
  • vihar 2016
 • Előző
 • Következő

Több száz résztvevővel elkezdődött hétfőn reggel a Vihar 2016, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem negyedik közös közszolgálati gyakorlata. Idén a szélsőséges időjárás okozta katasztrófahelyzet kapcsán felmerülő feladatokat gyakorolhatják a hallgatók, akik között már a mesterképzésben részt vevők és külföldiek is helyet kapnak. 

A kétnapos rendezvényt Dr. Kovács Gábor dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese nyitotta meg. A gyakorlat vezetője ismertette a legfontosabb célokat és feladatokat, amelynek kapcsán megjegyezte: „a Vihar 2016 jó lehetőség arra, hogy az NKE-n tanuló, a különböző hivatásrendekhez tartozó hallgatók gyakorolják saját és megismerjék egymás feladatait, hiszen később, a valós helyzetekben is tudni kell majd együtt dolgozniuk”. Ennek megfelelően a közös közszolgálati gyakorlaton idén is képviselik magukat a honvéd- és rendőrtisztjelöltek, de a civilek is, mint például az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatói. A mintegy 1100 résztvevő a rendezvény helyszínein, az NKE Hungária körúti campusán, a Ludovika Főépületben és az ócsai gyakorlótéren teljesítik majd a feladataikat, mint például a különleges jogrend bevezetésével és a veszélyhelyzettel kapcsolatos teendőket. Újdonság, hogy idén már a mesterképzésben részt vevő hallgatók is aktívan bekapcsolódnak a gyakorlat végrehajtásába, valamint Szlovákiából is érkeznek résztvevők, akik külön gyakorló törzset alkotnak majd. A többi külföldi vendég számára workshopot tartanak a szervezők, akik idén is számítanak a különböző partnerszervezetek támogatására. Az eseményen az NKE mind a négy karának hallgatói részt vesznek majd, így az összes hivatásrend képviselteti magát.

A tervek szerint a „Vihar 2016” közös közszolgálati gyakorlat kapcsán egy összehasonlító tanulmánykötet is készül, amely a résztvevő külföldi országok gyakorlatát is tartalmazza majd. A rendezvényről további részleteket is olvashatnak majd honlapunkon és a Bonum Publicum egyetemi magazin májusi számában. 


Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: vihar 2016