Szűkítés


Kiválasztott Címke

tanulmánykötet

Minden Címke 726


Jelenleg 1 bejegyzés található tanulmánykötet cimkével

Antikorrupció és integritás

    • Tanulmánykötet

Antikorrupció és integritás


„A korrupciót kiirtani nem lehet, de megelőzésére és megnehezítésére, a szigorú büntetés kilátásba helyezésén túl számos eszköz van. Az NKE – mint kiemelt állami egyetem, azaz oktatási intézmény – fegyvere az oktatás és a nevelés, amelynek egyik legfontosabb célja a kötelesség-kultusz kialakítása a hallgatókban”- mondta Prof. Dr. Patyi András akorrupcióellenes világnap alkalmából rendezett konferencián, csütörtökön Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora kiemelte az NKE alapvető feladatának tekinti, hogy képzési és kutatási tevékenysége révén hozzájáruljon a korrupció elleni harc és a megelőzés sikerességéhez. A rendezvényen bemutatták az egyetem Antikorrupció és integritás című tanulmánykötetét is, amelyet az NKE a Belügyminisztérium és a Nemzeti Védelmi Szolgálat együttműködésével készített el.

Patyi András előadásában kihangsúlyozta, az egyetem részben az oktatás és a nevelés eszközével igyekszik a jövendő közszolgákat a jó úton tartani. „Szolgálatba lépésük előtt az oktatási-nevelési környezetnek döntő hatása van arra, milyen szemlélettel érkeznek az állami szolgálatba”- mondta. Hozzátette, a hallgatók fiatal felnőttként otthonról hozott mintákkal érkeznek az egyetemre, de koruk miatt még lehet rájuk hatni. Kérdés, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy egy fiatal felnőtt személyiségében a feltétel nélküli tisztesség erényét erősítsük úgy, hogy az legalább egy életre szóljon.

Az NKE rektora szerint ebben a folyamatban fontos az ismeretanyag, amelyet megértenek és megtanulnak: az alaptörvény értékrendje, a hivatásrend joga, a büntetőjog, a nemzeti érdek, a törvényesség, a hivatásetika értékei, az ellenőrző rezsimek működése és hatékonysága. Mindez szükséges, de messze nem elégséges, mert a közszolgálatba lépve ugyanis eljöhet a megkísértés pillanata. Ez ellen egy ellenszer van: ha az ember lelkébe bele van égetve mintegy belső törvényként a NEM, SOHA törvénye.

Az NKE egyike azon kevés felsőoktatási intézményeknek, amely missziójának nemcsak az oktatást és kutatást, de a nevelést is tekinti. „A nevelés mindenekelőtt azt jelenti, hogy a tisztesség belső parancsát törekszünk hallgatóinkban megedzeni, úgy, hogy az egy életre kitartson. Ennek egyetlen valóban hatékony módja van: a személyes példamutatás. Minden tanítás valódi hatás nélkül marad, ha a hallgatót nem olyan vezetői, parancsnok környezet, oktató személyiségek és hallgatótársak veszik körbe, akiktől azt a személyes példát látja, hogy minden körülmények között tisztességesnek kell maradni”- mondta, majd hozzátette: „a személyes tartást integritásnak is nevezzük, amely értékalapú szemléletet, értékvezérelt egyéni gondolkodást jelent. Magyary Zoltán szavaival a közszolga a „teljes személyiségével” gyakorolja hivatását”.

Patyi András szólt arról is, hogy a hivatásos pályára készülő hallgatók nevelésében kiemelten fontos a kötelességtudatra való nevelés. „Kiemelkedő szerepe van a kötelességről alkotott felfogásnak, a kötelesség-kultusznak. Miközben kultuszról teszek említést, lényeges, hogy ennek racionális magva van. Az állami szolgálat önmaga kötelességek rendszere, önként vállalt többlet a közösséggel, a nemzettel szemben.” Az NKE rektora kiemelte, hogy ez hatványozottan igaz a hivatásos állományúakra vonatkozóan. Hozzátette, hogy a közszolgálat nagy ágazatai kizárólag a kötelességüket teljesítő tagjaik útján maradhatnak fent, maradhatnak épek és hatékonyak. A hivatásos pályára készülő hallgatók nevelésében ezért kiemelten fontos a kötelességre, kötelesség tiszteletére, kötelességtudatra és annak tudatosságára nevelésnek. Tudniuk kell, sejtjeikben kell érezniük, hogy a személyes kötelességszegésük a rendszer, a szervezet egészét sodorja­–olykor alig orvosolható– veszélybe. Ennek a tudásnak az elsajátítására nem elég egy vagy két tantárgy, ehhez az oktatási szemlélet és a nevelői attitűd intakt jellege is elengedhetetlen. „Amikor tehát a korrupció elleni küzdelem felsőoktatási feladatairól beszélünk, különösen a hivatásos tisztek felkészítésével kapcsolatban, elsősorban az oktatók-nevelők felkészítése, jó karban tartása, személyes példamutató képességének fenntartása kerül szóba. Ennek tudatosan választott és használt eszköze, hogy az NKE hivatásos képzéseiben magas arányban vesznek részt az egyetemre vezényelt hivatásos dolgozók.”

Az NKE rektora beszédében kiemelte, hogy a közszolgálati szervezet szerepe is nagyon fontos a korrupcióval szembeni immunitás elérésében. Az egyetem ebben a fejlesztésben komoly szerepet vállal: 2013 óta közel kilencezer tisztviselő és közigazgatási vezető részére szervezett integritás tréninget. Az integritás tanácsadók szakirányú továbbképzésében már három évfolyam végzett. Az EU 2014-es antikorrupciós jelentése és az OECD 2015-ös országjelentése is méltatta azt, hogy Magyarország a közszolgálat integritás képzésére ilyen nagy hangsúlyt helyez. Külön kiemelték ezek a jelentések annak fontosságát, hogy az integritásról szóló tudás az NKE-n koncentrálódik: tudásbázis jön létre kutatásokkal, nemzetközi gyakorlatokkal, elemzésekkel, képzéssel, amelyek arra is felkészítenek, hogy a követendő és védendő értékek és a közérdek sem jelentkezik mindig tiszta és egyértelmű formában. Az értékkonfliktusok tudatosításában és ezáltal megoldásában az új hivatásetikai normarendszerek is segítenek, valamint az a kutatómunka, amit az NKE is végez.

Ennek eredményeként született meg az Antikorrupció és integritás tanulmánykötet, amelynek elsődleges célja, hogy a témával kapcsolatban az NGO-k, és a nemzetközi szervezetek érzületméréseit is figyelembe véve mutassa be a magyar antikorrupciós helyzetet. A könyv képet ad arról milyen módon méri az Európai Unió és az OECD a tagállami antikorrupció eredményességét, mit jelent a korrupció elleni küzdelem integritás alapú szemlélete, valamint a nyílt kormányzást előtérbe állító megközelítés. A könyv kitér az NKE az integritásoktatásának részleteire, a Nemzeti Védelmi Szolgálat korrupcióelleni megelőzési tevékenységére, a korrupció-ellenesség és integritás szerepére a rendészeti tisztképzésben, a rendőri korrupció kezelésének módjaira, javaslataira, valamint beszámol az OECD által is elismert, az egyetem által elkészített Jó Állam Jelentés módszertanáról és a transzparencia -és integritáskutatásban résztvevő szakértők tapasztalatairól is. A jelentés kormányzati teljesítményértékelő indikátorrendszerén keresztül mérhető eredményt tud felmutatni a korrupció elleni harc stratégiai célkitűzéseit illetően.

Megosztás a Facebook-on