Szűkítés


Kiválasztott Címke

tanévzáró

Minden Címke 726


Jelenleg 3 bejegyzés található tanévzáró cimkével

Tanévzáró elismerésekkel

  • f ak ep
  • dsc9243 2
  • dsc9250 2
  • dsc9253 2
  • dsc9264 2
  • dsc9269 2
  • dsc9274 2
  • dsc9282 2
  • dsc9291 2
  • dsc9300 2
  • dsc9307 2
  • dsc9317 2
  • dsc9322 2
  • dsc9326 2
  • dsc9332 2
  • dsc9347 2
 • Előző
 • Következő

Nehéz, de eredményekben gazdag tanévet zárhat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelynek központi tanévzáró ünnepségén a legjobban teljesítő munkatársak külön elismerésben részesültek.

„Egy igen gazdag tanév van mögöttünk” - mondta ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora a fontosabb eredmények közé sorolta a Víztudományi Kar létrehozását, amely már három nagy intézettel működik Baján. Szólt arról is, hogy az idén több létesítmény is elkészült a Ludovika Campuson, mint például az új oktatási épület, az RTK speciális épülete, valamint a sportközpont nagyobb része. Folyamatosan újul meg az Orczy-park is, amelyben már megtalálható az a szoborkompozíció, amely korábban a Kossuth téren állt. Elhangzott az is, hogy az idei tanévben indult el az egyetem fejlesztése szempontjából fontos, két kiemelt KÖFOP-projekt. „A számos fejlesztés és többletfeladat végzése mellett is egyetemnek kell maradnunk és annak is kell látszanunk”- hangsúlyozta Patyi András. A rektor beszélt a 2013 óta működő továbbképzési rendszerről is, amelynek évente mintegy 100 ezer „ügyfele” van. „Egyetlen kar, az ÁKK kezében van a teljes magyar közigazgatási felsőoktatás”- emelte ki az egyetem első számú vezetője. Patyi András szólt azokról a politikai támadásokról is, amelyek ebben a tanévben érték az egyetemet. „Mivel az NKE az állam életében kiemelt fontosságú egyetem, ezért aki bennünket támad, az az államot támadja” - hangsúlyozta. Patyi András köszönetet mondott minden jelenlévőnek az elvégzett munkájáért és azért a türelemért, amit egész tanévben tanúsítottak. Szerinte fontos, hogy mindenki tartson ki önazonossága mellett, de maximális nyitottsággal álljon a többiek irányába. A rektor szerint ugyanis ezek nélkül nem tudna működni az egyetem. „Egy nemzeti egyetem, egy közszolgálati egyetem és egy egyetem polgárai vagyunk” - emelte ki beszéde végén Patyi András.

Kosztrihán Dávid beszédében elmondta, hogy a sok feladat és leterheltség ellenére példás egyetemi közösség épül az NKE-n. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke szerint hallgatóbarát intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

A tanévzáró ünnepségen az idei tanévben legjobban teljesítő munkatársak külön elismerésben részesültek. Az ÁKK-n Dr. Auer Ádám, a HHK-n Szabó András Miklós főhadnagy, a NETK-n Tischler Zoltán, az RTK-n Bajcsy László, a Víztudományi Karon Dr. Mátrai Ildikó, az Államkutatási és Fejlesztési Intézetben Szabó József, a Nemzetbiztonsági Intézetben Pethő Noémi, míg a Katasztrófavédelmi Intézetben Ambrusz József tű. ezredes lett a tanév embere. Külön díjazták az egyetemi központban dolgozó munkatársakat. Közülük Albert Máté, a Kommunikációs és Marketing Osztály grafikusa és Feketéné Török Róza, a Gazdasági Hivatal munkatársa vehetett át elismerést.

A rendezvényen a egyetemi polgárok megtekinthették az elmúlt tanév legérdekesebb pillanatait megörökítő videó összeállítást, „Az én NKE-m” című fotópályázat fotói, valamint a Ludovika Campus fejlesztését bemutató fotó összeállítást.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: tanévzáró, 2017

Tanévet zárt az NKE

  • dsc 3948 2
  • dsc 4171 2
  • dsc 3967 2
  • dsc 3969 2
  • dsc 3973 2
  • dsc 3977 2
  • dsc 3983 2
  • dsc 3991 2
  • dsc 4006 2
  • dsc 4014 2
  • dsc 4040 2
  • dsc 4061 2
  • dsc 4075 2
  • dsc 4085 2
  • dsc 4099 2
  • dsc 4104 2
  • dsc 4118 2
  • dsc 4132 2
  • dsc 4144 2
  • dsc 4155 2
 • Előző
 • Következő

Emléktábla avatással, ünnepi beszédekkel és elismerések átadásával zárta az idei tanévet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Ludovika Főépületben tartott rendezvényen az egyetemi díjak mellett a karok és az intézetek külön-külön is elismerésben részesítették a legjobban teljesítő munkatársaikat.

Tavaly év végén építőipari nívódíjban részesült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépülete. A West Hungária Bau Kft. és Épkar Zrt. konzorciumában, 2014-ben megvalósuló, az egykori Ludovika Akadémia épületének rekonstrukciója a szakma egyik legkiemelkedőbb elismerésében részesült. A díjat az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége tavaly év végi rendezvényén adták át a beruházó és az egyetem képviselőinek. A tanévzáró ünnepség felvezetőjeként a nívódíjjal járó emléktáblát Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. Horváth József, az NKE főtitkára avatta fel.

A tanévzáró ünnepségen a megjelent egyetemi polgárok előtt tartott beszédben a rektor hangsúlyozta, hogy a megszerezhető végtelen tudás ahhoz kell, hogy az egyetemi embereket alázatra szorítsa. „Akkor boldog egy vezető, ha azt mondhatja egy tanév végén, hogy az intézmény munkatársai minden tőlünk telhetőt megtettek a tanév során” - mondta Patyi András. A rektor az elmúlt tanév eredményei kapcsán kiemelte az új intézményfejlesztési terv megalkotását, valamint a KÖFOP-projektek szakmai előkészítését, valamint azok elfogadását. Utóbbinak köszönhetően mintegy 30 milliárdos fejlesztési forráshoz juthat az intézmény. „Ez az a forrás, amire az egyetem alapítása óta vár”- hangsúlyozta a rektor. Az NKE vezetője beszédében utalt arra, hogy ebben a tanévben látott napvilágot az az egyetemi rangsor, amelyen az intézmény a harmadik helyen végzett az ELTE és a Semmelweis Egyetem mögött. Patyi András mérföldkőnek tartja azt is, hogy idén márciusban új könyvkiadóval gazdagodott az egyetem. Beszédében szólt arról is, hogy az államtudományi képzések megindításával tovább bővül majd az egyetem képzési portfóliója. A rektor beszéde végén minden egyetemi dolgozónak köszönetet mondott az idei tanévben végzett munkáért.

Kosztrihán Dávid, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnöke elmondta, hogy az egyetem népszerűsége töretlenül növekszik a fiatalság körében. Ezzel párhuzamosan bővülnek a campus fizikai terei is, hamarosan egy helyen tanulhatnak majd az NKE hallgatói. „Hallgatóink elégedettek, mert jól választottak egyetemet, úgy érzik, hogy megtalálták itt a helyüket” – mondta az EHÖK elnöke.

Az NKE idén először adta át az Egyetem Kiváló oktatója elismerést. Az egyetem címadományozási szabályzata szerint ez annak az oktatónak ítélhető oda, aki korábban már elnyerte a kar kiváló oktatója címet. Az Egyetem Szenátusa május 11-ei ülésén döntött úgy, hogy Prof. Dr. Blaskó Béla nyugállományú rendőr vezérőrnagy részére adományozza az Egyetem Kiváló Oktatója címet. Blaskó Béla a Rendészettudományi Kar büntetőjogi tanszékének oktatója, tavaly novembertől pedig a Rendészettudományi Doktori iskola törzstagja és témavezetője. 1981 óta folyamatosan részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézménye, majd 2012-től a Rendészettudományi Kar munkájában. 1997-től kezdve nyolc éven át látta el a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatói teendőit. 2005-től a Rendészeti Továbbképző és Kutatóintézet igazgatója, majd 2012-től január elsejétől a megalakuló Rendészettudományi Kar büntetőjogi és kriminológiai tanszékének vezetője, a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője, és 2015. június 15.-ig a kar oktatási dékán-helyettese. Tudományos tevékenysége homlokterében az elmúlt években a büntetőjog elmélet egyik alapvető problémakörének, a büntetőjogi bűnösségnek a vizsgálata állt.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén is megjutalmazta azon hallgatóit, akik a tanulásban és a sportban is kiváló eredményeket értek el. A díj elnyeréséhez a hallgatóknak pályázniuk kellett. A pályázaton azok a II., III., és IV. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatók vehettek részt, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez kapcsolódó szakosztályok valamelyikében igazolható sporttevékenységet végeztek, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség, a Belügyminisztérium, és a Honvédelmi Minisztérium bajnokságainak versenyein eredményesen szerepeltek, valamint az utolsó két aktív félév lezárásakor tanulmányi átlaguk számtani középértéke elérte a 3,99- et. Egyetemi szinten egy, karonként egy-egy, a karközi intézetek esetében pedig egy közös díjat ítélt oda a pályázati bizottság. Az egyetemi szintű elismerést Tarnai Katalin, a Rendészettudományi Kar hallgatója, kosárlabdázó vehette át a tanévzáró ünnepségen.

Az NKE és annak karai valamint karközi intézetei külön-külön is díjazták az idén legjobban teljesítő munkatársaikat. Az NKE központi szervezeti egységeinél a tanév embere Dr. Keresztes Judit, az oktatási iroda vezetője és Bakosné Solymosi Annamária, a Gazdasági Hivatal Költségvetési Osztály osztályvezetője lett.

A karok és intézetek tanév emberei:

ÁKFI: Fekete Nóra

KVI: Dezső Alexandra tű. főhadnagy

NBI: Dr. Dobák Imre ezredes

VTKI: Szarvas Márk

ÁKK: Vörös Kinga Borbála

HHK: Ináncsi Andrea őrnagy

NETK: Mészáros Judit alezredes

RTK: Kissné Teleki Fruzsina

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: tanévzáró, 2016

Első teljes évét zárta az NKE a Ludovikán

  • Tanévzáró
  • Tanévzáró
  • Tanévzáró
  • Tanévzáró
  • Tanévzáró
  • Tanévzáró
  • Tanévzáró
 • Előző
 • Következő

„Az egyetem történetében most először tartunk központi tanévzáró ünnepséget, mely kiváló alkalmat teremt arra, hogy visszatekintsünk és elismerésben részesítsük kollégáinkat, támogatóinkat. Az egyetem központja itt kezdte meg működését ebben a tanévben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem történetének tehát ez az első olyan éve, amelyet teljes időtartamban a Ludovikán töltött az egyetemi központ”- hangsúlyozta Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a Szenátus tagjainak, az egyetem és a karok vezetőinek, tanszékvezetőinek, valamint a Ludovika Főépület dolgozóinak a részvételével megrendezett tanévzáró ünnepségen.

A rektor a jövőre vonatkozóan elmondta, hogy a 2016. évi költségvetés tartalmaz egy olyan mértékű beruházási keretösszeget, amely biztosítja az új oktatási épületek és a sportközpont felépítésének a megkezdését, a KTK kollégium az eredeti határidőnek megfelelően szeptembertől beköltözhető lesz.

Majd így folytatta: „A 2014/15. évi tanév egyik legfontosabb eredménye, hogy megalakult az egyetem negyedik kara, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar a Ludovika Főépületében. Ez a tanév sok új egyetemi tanárt is hozott az egyetem falai közé és számos MTA doktor is csatlakozott az intézményünkhöz. Kitűnő professzoraink az egyetem alkalmazottjaként is elnyerték ezt a címet. Az RTK és a KTK élén is új dékán dolgozik, Dr. habil. Boda József és Prof. Dr. Kiss György személyében. Egyik karunk sem tétlenkedik, számos előremutató szervezetfejlesztési lépés történt: a Kriminalisztikai és a Magatartástudományi Intézet létesítése az RTK-n két olyan tudományterületet érint, amelynek magas szintű művelésére nagy szükség van. Az NKE törvény módosításával, az államtudományi mesterképzés nevesítésével a KTK-n új feladatok keletkeznek.”

Prof. Dr. Patyi András azt is elmondta évértékelő beszédében, hogy két OTDK-t rendezett meg az egyetem: a Had- és Rendészettudományi Szekcióban társrendezőként vett részt az NKE, és több mint ezer résztvevővel, nyolc jogi kart működtető  egyetem számára szervezték meg az Állam- és Jogtudományi Szekciót. Hosszú kutatómunka eredményeként a Jó Állam Jelentés is elkészült, melyet a kormánytagok a kormányzás alapjának nyilvánítottak. Két és fél év alatt 10 ÁROP-projekt valósult meg az egyetemen, több mint százezer résztvevővel, 1 millió óra jelenléttel, 425 beszerzési eljárással. Ebben a tanévben befejeződött az egyetemi közös modul oktatásának első két éves ciklusa is, mely a hivatásrendi kultúrákról adott át közös ismereteket.

„Megbecsülés nélkül nagyon nehéz munkát végezni, a külső megbecsülést a belső intézményi megbecsülés nélkül nehéz elérni. Az önbecsülés, a missziónk tisztelete alapvető feltétel. A vezetői munka nem vezet sikerre, ha a vezetettek nem támogatják. A parancsnak, utasításnak, intézkedésnek sincs értelme, ha nem hajtják végre. A végrehajtás is akkor igazán jó, ha az belső meggyőződésből, a célokkal való egyetértésből fakad”- ezekkel a gondolatokkal zárta tanévzáró gondolatait az egyetem rektora, majd megköszönte a jelenlévőknek a tanévben végzett munkáját.

Kovács Nóri és zenekarának produkciója után Simon Balázs, az EHÖK elnöke évértékelő beszédében elmondta, hogy a közös egyetemi gólyabál után idén először közös gólyatábort szerveznek. „Közösséget, jövőt építünk, a hallgatókét és az egyetemét is. Olyan közösség működik, amely példát mutat a felsőoktatási intézmények számára. Büszke és hálás vagyok, hogy ehhez az egyetemhez tartozom, mert lendület, kitartás és erő jellemzi”- hangoztatta Simon Balázs.


Címek és díjak:

A Szenátus 5/2015. (VI. 10.) számú határozatával Professor Emerita címet adományozott Prof. Dr. Bolgár Juditnak és Professor Emeritus címet adományozott Prof. Dr. Makó Csabának.

Prof. Dr. Bolgár Judit 1990 óta vállal szerepet a katonai felsőoktatásban, oktatói tevékenységét egyetemünk jogelőd intézményében kezdte és intézményünk Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folytatja jelenleg is. Professzor asszony oktatóként és kutatóként egyaránt országosan elismert szaktekintély a hadtudományok tudományágon belül, a katonapszichológia és a vezetéspszichológia szakterületén. Munkásságát számos magas rangú kitüntetéssel ismerték el, amelyek közül kiemelendő, hogy 2001-ben megkapta a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztje kitüntetést és 2002-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiváló oktatója címet is. Kiemelkedő tudományos teljesítménye, magas színvonalú oktató-nevelő munkája és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki számára a cím adományozásával.

Prof. Dr. Makó Csaba szintén egyetemünk jogelőd intézményében kezdte és kisebb megszakítást követően jelenleg is intézményünkben, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon folytatja oktatói tevékenységét. Professzor úr a Magyar Tudományos Akadémia doktora és tagja, a Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály tudományos tanácsadója. Pályafutása során több hazai felsőoktatási intézmény oktatója és számos külföldi egyetem vendégprofesszora volt. Kiemelkedő tudományos teljesítménye, magas színvonalú oktató-nevelő munkája és aktív tudományszervező, illetve közéleti tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki számára a cím adományozásával.

A Szenátus 5/2015. (VI. 10.) számú határozatával magántanári címet adományozott Dr. Béres János vezérőrnagynak, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató helyettesének, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatójának felsőoktatási, illetve tudományos kutatói szakterületen szerzett gyakorlatára, szakterületéhez kapcsolódó rendszeres publikálására tekintettel, valamint szakterületén keresztül nemzetközi kapcsolataiban az Egyetem magas színvonalú képviseletéért.

A Szenátus 5/2015. (VI. 10.) számú határozatával címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Révai Róbert főorvosnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola országosan elismert szaktekintélyű óraadó oktatójának több mint tíz éven át kifejtett oktatói és vizsgáztatói tevékenységéért.

A Szenátus 5/2015. (VI. 10.) számú határozatával címzetes egyetemi docensi címet adományozott Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, megbízott országos katasztrófavédelmi főigazgatónak, Dr. Joó Bálint Ferenc nyugállományú tűzoltó ezredesnek, Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, vám- és pénzügyőri szakfőigazgatónak és Dr. Túrós András nyugalmazott rendőrfőkapitánynak, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének az Egyetemen, illetve a jogelőd intézmények valamelyikében több mint öt éven át kifejtett oktatói és vizsgáztatói tevékenységükért.

A szakterületükön mindannyian országosan elismert szaktekintélynek számítanak. Az adományozott címmel szakmai tevékenységük iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájukkal hozzájárulnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

Az egyetem rektora a tavalyi évben teremtett hagyomány folytatásaként pályázati felhívást tett közzé „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése céljából. A pályázaton I-II-II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, akik hazai vagy nemzetközi sportversenyeken eredményesen szerepelnek és az utolsó 2 aktív félév lezárásakor feltüntetett tanulmányi eredményeinek átlaga legalább 3.99. A díjazás pénzjutalommal, oklevéllel és sportszer vásárlási utalvány átadásával jár.

A 2014/15-ös tanévben beérkezett pályázati anyagokat egy szakmai bíráló bizottság értékelte, és az alábbi döntés született:


Az NKE jó tanulója, jó sportolója” címet kapta:

o    Bencsik Fanni – RTK – Rendészeti igazgatási képzés (úszás)

o    Czippán Dávid – HHK Had- és Biztonságtechnikai mérnök szak (atlétika)

o    Váradi Krisztina - RTK- Bűnügyi Igazgatási képzés (atlétika

Tóth Réka, a Közigazgatás-tudományi Kar hallgatója, a 2013/14-es tanévben elért tanulmányi eredményei és kimagasló sporttevékenysége elismeréseképpen elnyerte a Magyarország Jó Tanulója – Jó Sportolója címet, melyet a közelmúltban vehetett át Balog Zoltán emberi erőforrás minisztertől. Réka ezzel a nagyszerű eredménnyel hozzájárult az egyetem hírnevének öregbítéséhez.

Először a Nemzeti Közszolgálati Egyetem életében „A 2014/15-ös tanév embere” díjak odaítélésére a hallgatói önkormányzatok közreműködésével a kari, az intézeti és az egyetemi központ vezetésének döntése alapján kerül sor, karonként, illetve intézetenként 1-1 fő, illetve a Központ esetében 2 fő részére, a munkatársak kiemelkedő, az egyetem érdekében végzett közösségépítő munkája elismeréseképpen. A díjjal oklevél és emlékplakett jár.


„A 2014/15-ös tanév embere” díjak:

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar : Dr. Horváth Tibor ezredes, a Katonai Vezető Intézet igazgatója

Közigazgatás-tudományi Kar: Prof. Dr. Nemeslaki András, az E-Közszolgálati Fejlesztési Intézet vezetője

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar: Tischler Zoltán, a Tanulmányi Osztály vezetője

Rendészettudományi Kar: Flórián-Szentesi Mónika mb. vagyongazdálkodási osztályvezető

Katasztrófavédelmi Intézet: Dr. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes, a Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék egyetemi tanársegédje

Nemzetbiztonsági Intézet: Korda Renáta, oktatásszervezési referens

Vezető- és Továbbképzési Intézet: Tódor Mónika, képzési koordinátor

o Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Hivatala: Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes, Szalontainé Dr. Czettisch Barbara főtitkár helyettes.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes