Szűkítés


Kiválasztott Címke

tűzvédelmi

Minden Címke 726


Jelenleg 1 bejegyzés található tűzvédelmi cimkével

Minőségi szakmai párbeszéd és tudástranszfer

    • img 7478
    • img 7450
    • img 7492
    • dscn8941
  • Előző
  • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. második alkalommal, közösen szervezte meg 2017. április 5-én a „Tűzvédelmi Szakmai Nap 2017” című tudományos konferenciát Szentendrén. A Katasztrófavédelmi Intézet rendezvényének keretében a szakmai meghívottakon kívül több hazai felsőoktatási intézmény is képviseltette magát.

A konferenciát a házigazda ÉMI részéről Nyíri Szabolcs műszaki igazgató, a BM OKF részéről Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet részéről pedig Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, igazgató nyitotta meg. A megnyitó során kiemelésre került, hogy a hatékony, tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési és tűzvizsgálati tevékenységben kiemelt szerepe van a szakmai felügyelet, a gyakorlati tapasztalatok, valamint az oktatás szinergiáin alapuló összhangjának. Az ÉMI Nonprofit Kft. eddigi tudományos tevékenységét mutatták be a házigazdák, majd a tűzvizsgálat megújításának jelenlegi helyzetéről Dr. Bérczi László tű. dandártábornok tartott előadást. Fülep Zoltán tű. ezredes a képzés megújításának irányairól, Dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes a tűzoltás és műszaki mentés taktikai alapelveiről, Dicse Jenő, a Skilldict Kft. igazgatója pedig a gyakorlatorientált elektronikus oktató rendszer előnyeiről, a benne rejlő lehetőségekről beszélt a hallgatóságnak. A Paksi Atomerőmű operatív műveletirányítási rendszeréről és a feszültség alatti tűzoltás jellegzetességeiről Schreiner István, az Atomix Kft. tűzoltási és műszaki mentési vezető, a katasztrófavédelem műveletirányítási tapasztalatairól Dr. Hesz József tű. ezredes, főosztályvezető tartott előadást. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részéről a beton tűzállósági kérdéseiről Dr. habil. Lublóy Éva egyetemi docens tartott előadást, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz-, és Katasztrófavédelmi Intézetének részéről pedig Dr. Kerekes Zsuzsa egyetemi docens vezetésével doktoranduszhallgatók az elektromos kábelek tűzvédelmi minősítésével kapcsolatban mutatták be kutatási eredményeiket. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazásának tapasztalatairól Wagner Károly tű. alezredes, az ÉMI tűzvédelmi vizsgálati módszereiről az ÉMI képviselői tartottak előadásokat. A konferenciát gyakorlati bemutató követte, amely során a szóbeli előadásokat kiegészítve a mérési módszerek, elvek és eljárások kerültek bemutatásra. A konferenciát Dr. habil. Restás Ágoston, a KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék tanszékvezetője zárta. A rendezvény keretében a hallgatóság megismerkedhetett a szerzők által posztereken bemutatott kutatási eredményeivel is.

A rendezvényen részt vettek az intézettel tűzvédelmi szakterületi kapcsolatrendszerben együttműködő egyetemek közül a Szent István Egyetemet, a Budapesti és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet és az Eszterházy Károly Egyetemet képviselő oktatók és doktoranduszhallgatók, az NKE részéről a katasztrófavédelmi alapszak II. és III. éves, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi műveleti szakirányú, nappali és levelezős, valamint a katasztrófavédelmi mesterszak levelezős hallgatói. A konferencián az Erasmus program keretében a Dél Afrikai Katasztrófavédelmi Egyetemről (DiMTEC) és az angliai Lancanshire-i Egyetemről (UCLAN) is jelen voltak doktoranduszhallgatók.

Megosztás a Facebook-on