Szűkítés


Kiválasztott Címke

pályázat

Minden Címke 726


Jelenleg 8 bejegyzés található pályázat cimkével

Versenyjogi pályázati felhívás

  • 20100806gazdasagi4

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak pályamunkáit is várja a Gazdasági Versenyhivatal, amely „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” címmel hirdet országos tanulmányi versenyt. A tizennyolcadik alkalommal tartandó megmérettetésen nappali tagozatos, alap-és mesterképzésben résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók egyaránt részt vehetnek.

A GVH olyan témákban várja a dolgozatokat, mint például a fogyasztói tudatosság az online térben, a megosztás alapú gazdaság versenyjogi megközelítése, vagy az adatvédelmi jog és a versenyjog lehetséges kapcsolódási pontjai. A verseny résztvevőinek legfeljebb 60 ezer karakterben kell kifejteni véleményüket az adott témáról és lehetőség van arra is, hogy két hallgató közös pályázatot adjon be. A pályamunkákat június 5. –ig kell beadni, az eredményhirdetésre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. A legjobban teljesítők 400-, 300-, és 200 ezer forintos díjazásban részesülnek.


A versenyről további információk az alábbi linken találhatók:

http://www.uni-nke.hu/hallgatoknak/palyazatok/versenyjog-tanulmanyi-verseny

Konkrét ügyben címen lehet érdeklődni.Eredményesen zárult a rektori pályázati eljárás

  • Patyi András, rektor

Lezárult a következő ciklusra szóló rektori pályázati eljárás az NKE-n. A Fenntartói Testület a pénteki ülésén megtárgyalta és támogatta Prof. Dr. Patyi András pályázatát és felkérte a testület ügyvivőjét a kinevezéshez szükséges igazgatási lépések megtételére. A 2019. december 31-éig szóló kinevezést az egyetemet fenntartó miniszterek az oktatásért felelős miniszterrel közösen terjesztik a köztársasági elnök elé. A rektori pályázatot az NKE szenátusa is megvitatta és harminckét igen szavazattal támogatta. Patyi András 2012. január 1-je óta vezeti az egyetemet, jelenlegi megbízatása ez év végén jár le.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: pályázat, rektor, 2016

Támogatjuk a doktoranduszokat

  • doktori esku
Önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszok számára hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A nyertes hallgatók a pályázat révén háromnegyedével csökkenthetik doktori képzési költségüket.
 
A kiírás szerint az elnyerhető támogatás összege a képzési díj 75%-a, de szemeszterenként legfeljebb 100 000 Ft, a támogatás pedig a 2016-17-es tanév két szemeszterére, legfeljebb 25 fő részére ítélhető oda. A pályázaton - ha az egyéb pályázati feltételeknek megfelelnek - akár más egyetem valamely doktori iskolájának önköltséges hallgatói is részt vehetnek, amennyiben kutatásuk kapcsolódik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatási területeinek valamelyikéhez.
 
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy rövid szakmai önéletrajzot, a közvetlen munkahelyi vezető ajánlólevelét; amennyiben a pályázó már megkezdte doktori tanulmányait: publikációs jegyzékét, konferencia-előadások adatait (lehetőleg az MTMT-re alapozva); illetve egy motivációs levelet, amelyben a pályázó bemutatja a választott kutatási témáját, és kifejti elképzeléseit tudományos terveiről, a pályázat időtartamára vállalt tudományos tevékenységéről, létrehozandó tudományos eredményeiről (a futamidő alatt elvárás legalább egy, minimum „B” kategóriás lapban megjelent cikk, valamint a támogatott szemeszterek követelményeinek maradéktalan teljesítése).
 
A pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 8. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina, a Tudományos Ügyek Irodája irodavezetője (, (1) 432 9000/29-799-es mellék) nyújt.
 
A teljes pályázati felhívás itt érhető el:
Megosztás a Facebook-on


Poszter verseny a NATO-ról

  • NATO SVKK

Az NKE Doktorandusz önkormányzata, a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubja által kiírt verseny alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen a NATO iránt érdeklődő fiatalok számára kutatásaik és eredményeik széles körben történő ismertetésére. A pályázat teret kíván adni továbbá azon egyetemi polgárok számára is, akik egy ISBN számmal ellátott kiadványban szeretnék publikálni a NATO-t érintő tudományos munkájukat. A szakmai zsűri által a legmagasabb pontszámmal értékelt poszterek kiállításra kerülnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán. A kiállítás megnyitójának tervezett időpontja 2016. június 14., a jelentkezés határideje: 2016. május 22., éjfél. A poszterek beküldésére 2016. június 5-én éjfélig van lehetőség.

A jelentkezést, illetve a posztereket e-mailben a címre lehet küldeni. További információ: Fekete Csanád és Bányász Péter .

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: poszter, pályázat, 2016

Pályázat kutatók számára modern és kortárs eszmetörténet témakörben

  • molnar tamas

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által kihirdetett pályázaton részt vehet mindenki, aki MA, MSc, vagy azzal egyenértékű diplomával rendelkezik, s akinek kutatói munkássága hozzákapcsolható a Molnár Tamás Kutató Központ tevékenységéhez. Minden sikeres pályázó, aki Molnár Tamás munkásságával, a XVIII-XX. század magyar eszmetörténetével, vagy a XVIII-XX. század politikai és társadalmi gondolkodás-történetével foglalkozik, 8 hónapon keresztül havi bruttó 190.000 forintban részesül.

Amellett, hogy a támogatást elnyertek kötelesek részt venni a Molnár Tamás Kutató Központ munkájában, a szponzorációs időszak lezárultával minden ösztöndíjasnak el kell készítenie a pályázatában vállalt, legalább 6 ív terjedelmű tudományos művét. A havi támogatás feltétele a rendszeres kutatási beszámoló készítése.

 A pályázattal kapcsolatban bővebb információk itt érhetők el: 
http://uni-nke.hu/egyetem/egyeb-palyazatok/palyazat-kutatok-szamara-modern-es-kortars-eszmetortenet-temakorben

Megosztás a Facebook-on


Pályázati felhívás PhD doktori képzésre

  • 2015 phd evnyito

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához.

A 2016-os esztendő több szempontból is új dimenziókat nyitott meg a doktori képzés területén. A Magyar Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága 18/2015. számú határozatában támogatta a Rendészettudományi Doktori Iskola létesítését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2016-ban ez a doktori iskola is megkezdi működését. Ugyancsak fontos változás, hogy az Országgyűlés törvényt alkotott a doktori képzés átalakításáról. Ennek értelmében 2016. szeptember 1-jétől változik a képzés időtartama, a megszerzendő kreditek száma és a képzés ütemezése.

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).


Részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájának munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

Ritter Noémi

e-mail: ritter.noemi@uni-nke.hu

tel.: +36 1 432 9000 / 29 739


A pályázat beérkezésének határideje 2016. április 15.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: pályázat, 2016

20 évünk az OECD-ben: hallgatói pályázati felhívás

  • oecd
2016. május 7-én lesz 20 éve, hogy hazánk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagja lett. Ebből az alkalomból a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyarországon akkreditált felsőoktatási intézmények hallgatói részére tanulmányíró pályázatot ír ki. 
 
Tényeken és szakirodalmi elemzéseken alapuló pályaművektől azt várják, hogy átfogóan vagy egy-egy szűkebb szakpolitikai területre fókuszálva mutassák be, Magyarország hogyan élt az OECD tagság nyújtotta lehetőségekkel az elmúlt 20 évben, továbbá hogyan hasznosította az OECD nyújtotta szakpolitikai tudást és ismereteket. Az érdeklődők összesen öt megadott téma közül választhatnak, s pályázni minimum 20, maximum 30 oldalas (egy oldal kb. 3000 karakter), magyar nyelven elkészített tanulmányokkal lehet.
 
 
A tanulmányokat a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. április 15-ig várja az e-mail címen.
Megosztás a Facebook-on


Pályázat PhD doktori képzésre

  • Ludovika főépület

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a közigazgatás, a hon- és a rendvédelmet érintő területen kutató szakembereknek biztosít lehetőséget, valamint készíti fel a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához.

A pályázatról bővebb információ az alábbi linken található:

http://uni-nke.hu/kutatas/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/2015-2016

Cimkék: pályázat