Szűkítés


Kiválasztott Címke

nyári egyetem

Minden Címke 726


Jelenleg 11 bejegyzés található nyári egyetem cimkével

Véget ért a nemzetközi katasztrófavédelmi nyári egyetem

  • dscn6489
  • dscn6466
  • dscn6471
 • Előző
 • Következő

A hét napos rendezvény a romániai Árokalján (Arcalia) került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete (NKE KVI) és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Környezettudományi és Környezetmérnöki Karának közös szervezésében.

A nyári egyetemre öt országból jelentkeztek résztvevők, melynek témája a katasztrófák sújtotta országokban érkező segélycsapatok koordinálása és munkájuk közvetlen irányítása volt. Magyarországról két hallgató, egy BA nappali katasztrófavédelem szakos és egy szakirányú képzésben részt vevő doktorandusz hallgató is részt vett. Az oktatók körét bővítette az NKE KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének vezetője, Dr. habil. Restás Ágoston és Dr. Pántya Péter egyetemi adjunktus.

A hallgatóknak az elméleti és a gyakorlati foglalkozáson, az egymás közötti kommunikációkban angol nyelven kellett megoldaniuk a felmerülő feladatokat. A nyári egyetem programja nem a pihenésről szólt, a reggeli első óráktól a könnyebb napokon is este hét óra után ért véget az oktatás. Mivel gyakorlatorientált program került kialakításra, a csoportok összeállítását követően mindegyik csapat megépítette a saját műveleti bázisát egy erdei tisztáson, ahol egy szituációs külföldi segítségnyújtási kárhelyszíni beavatkozást gyakorolva folyamatos 48 órás jelenlétet, munkavégzést folytattak.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem kezelésében álló Bethlen kastélyban és annak erdősített parkjában zajló helyszíni képzés felelőse Prof. dr. Alexandru Ozunu, a fogadó intézmény dékánja volt. A helyszíni személyes szervezést a kolozsvári partneregyetemről Dr. Stefanescu Lucrina kutató, valamint Dr. Török Zoltán egyetemi adjunktus végezte. Az oktatási, tréneri feladatok fő felelőse Pekka Tiainen szakértő volt Finnországból, aki személyesen is részt vett számos nemzetközi katasztrófa beavatkozás irányításában. A további tréneri feladatokban nagy szerepet vállalt Roman Emil szakértő és más, nagy gyakorlattal rendelkező felsővezető szakember Romániából.

A katasztrófavédelmi nyári egyetemen résztvevő hallgatók és oktatók munkáját az Európai Unió által elismert 4 kredit értékű (ECTS) oklevéllel ismerték el a szervező egyetemek nevében. A magyar hallgatók fáradtan, azonban igen sok elméleti, gyakorlati és idegen nyelvi tapasztalattal érkeztek haza és ezek birtokában kezdhetik meg egyetemi félévüket.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: KVI, nyári egyetem, 2017

Nyári egyetem államról, kormányzásról

  • Nyári egyetem államról
  • Nyári egyetem államról 2
  • Nyári egyetem államról 3
  • Nyári egyetem államról 4
  • Nyári egyetem államról 5
 • Előző
 • Következő

2017. augusztus 21-én vette kezdetét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának, a bochumi Ruhr-Universität jogi karával közösen szervezett nyári egyetemi programja, amelynek megszervezésére a KÖFOP 2.1.2. keretei között, az intézmények közötti együttműködési megállapodás alapján került sor.  Ez az esemény immár a negyedik az NKE által idén megrendezett nyári egyetemek sorában.

Az  Állam és kormányzás történeti összehasonlító kontextusban című témával foglalkozó programban az NKE és a bochumi egyetem 21 hallgatója vesz részt, akiknek az NKE részéről Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens, míg a Ruhr-Universität Bochum részéről Dr. Beke-Martos Judit, a bochumi jogi kar nemzetközi ügyekért felelős központjának igazgatója, az angol nyelvű jogi képzés vezetője, tart előadásokat.

A nyári egyetemen elsősorban összehasonlító állam- és jogtörténettel foglalkoznak, amelyen a nyugat-európai, magyar valamint Egyesült Államokbeli állam és közigazgatás fejlődési modelljeinek átfogó elemzésére kerül sor. A történeti példák adott esetben válasszal szolgálhatnak a mai államok kormányzati rendszereinek jelenlegi működésére is. A 21. század nyújtotta kihívásokra adott lehetséges megoldások és válaszok, adott esetben a múlt megértéséből, feldolgozásából eredhetnek. Az angol állammodell, a francia monarchia és a német területek állam- és társadalomfejlődése, a fiatalabb, már tapasztalati példákon alapulva létrehozott USA állammodellje és az eltérő társadalmi viszonyokon felépülő közigazgatási szervezetrendszer által szolgáltatott történelmi tanulságok, új kontextusba helyezhetik a mai nyugat-európai, magyar és egyesült államokbeli állam- és közigazgatási rendszerek működését. A jövő döntéshozói, közigazgatási szakemberek és jogászok számára egyaránt kulcsfontosságú, hogy ismerjék és értsék a múltat, hiszen csak így biztosítható a minden szempont figyelembevételével történő megalapozott döntéshozatal.

A nyári egyetemi kurzus külön hangsúlyt fektet az USA állam- és jogrendszerének bemutatására, mivel az itt tanultak részét képezik a bochumi jogi kar által biztosított „Anglo-American Law & Language” okleveles programnak, míg az NKE hallgatói egy angol nyelvű választható tárgynak ismertethetik el a megszerzett krediteket.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: nyári egyetem, 2017

Véget ért a XVIII. Euroatlanti Nyári Egyetem

  • csoportkep kicsi
  • csutortok 2
  • hetfo 2
  • kedd 1
  • kedd 3
  • kedd 4
 • Előző
 • Következő

„A civil-katonai együttműködés tovább csiszolása és a hivatásrendi együttműködés jellemezte a ma véget érő XVIII. Euroatlanti Nyári Egyetemet, amelyen a Magyar Honvédség tisztjei, tisztjelöltjei, számos minisztérium munkatársai, önkormányzati és közigazgatási dolgozók, rendőrök, egyetemi hallgatók, valamint a Katonasuli program tanárai és diákjai vettek részt – összegezte az elmúlt hét tapasztalatait Dr. Tálas Péter, a nyári egyetem vezetője. 20 előadás, 5 panelbeszélgetés és 4 szeminárium, sportprogramok, „Harcosok filmklubja”, „Biztonságpolitikai dühöngő” és az egész héten át zajló csapatverseny tette tartalmassá és színessé a 80 résztvevő számára a programot.”

Az ünnepélyes záró ebéden, egyúttal az Emberi Erőforrások Minisztériuma által is akkreditált képzés diplomaosztóján részt vett Takács Attila dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka, Drót László ezredes, az MH Béketámogató Kiképzőközpont parancsnoka, Dr. Koller József ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis bázisparancsnoka, Sándor Tamás ezredes, az MH vitéz Bertalan Árpád 2. Különleges Rendeltetésű Ezred parancsnoka, Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnok-helyettese, Dr. Tálas Péter, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója, Prof. Dr. Szenes Zoltán, ny. vezérezredes, az NKE NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék oktatója.

A szolnoki helyőrségek mind logisztikai, mind szakmai támogatásukkal segítették a rendezvényt, amely a Magyar Honvédség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésében, az Európai Unió anyagi támogatásával valósulhatott meg a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” c. projekt, ezen belül az NKE SVKK „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és biztonságpolitika meghatározó területein” c. pályázata keretében.

Az ötnapos program során a nyári egyetem szervezői minden napon más-más témát helyeztek az előadások és gyakorlati foglalkozások középpontjába. Ennek eredményeként a hétfői nap a poszt-truth korszak jellemzőire, a hibrid háború sikeres megvívásának feltételeire és napjaink kiberbiztonsági fenyegetéseire; a keddi program a nyugati, míg a szerdai program a keleti stratégiai irány kihívásaira, konfliktusaira fókuszált. A résztvevők előadásokat és panelbeszélgetéseket hallhattak az európai politikai populizmus hátteréről, az Egyesült Államok külpolitikájának átalakulásáról, Európa – és az Európai Unió – jövőjéről, az európai védelempolitika kilátásairól; Oroszországról, Ukrajnáról, Törökországról, az Iszlám Államról; valamint az Európát érintő migrációs folyamatokról és a modern kori terrorizmus jellemzőiről. A pénteki zárónapon az előadók a változó biztonsági környezet kihívásaira adott magyar válaszokat, a magyar NATO-szerepvállalást, illetve a Magyar Honvédség társadalmi kapcsolatainak fejlesztési lehetőségeit értékelték.

A nyári egyetem zárásakor Dr. Tálas Péter hangsúlyozta, hogy reméli: az együtt töltött egy hét szakmai programjai nyomán mindenki olyan ismeretekkel gazdagodott, amelyeket mindenki a saját munkahelyén, közvetlen környezetében is hasznosítani tud. A nyári egyetem vezetője végül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a program szervezésében és lebonyolításában. A MH Béketámogató Kiképző Központ teljes állományának, hogy immár ötödik alkalommal is befogadták a nyári egyetemet és az elmúlt napokban igyekeztek minden sajátos, a katonai élet mindennapjaiba nem feltétlenül illeszkedő igényünket kielégíteni. A MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Protokoll, Rekreációs és Kulturális Igazgatóság Kulturális Alosztálya munkatársainak, hogy több hónapnyi szervező és előkésztő munkával lehetővé tették, hogy idén is létrejöjjön ez a minden tekintetben színvonalas rendezvény. Tálas Péter köszönetét fejezte ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársainak, valamint azoknak a fiataloknak is, akik a háttérben végig a programok zökkenőmentes lebonyolításán, valamint a rendezvény promócióján dolgoztak.

Szöveg: Csiki Tamás

Megosztás a Facebook-on


Nagykorúvá vált az Euroatlanti Nyári Egyetem

  • euatlanti

A posztigazság korszak biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata áll a fókuszban a 18. Euroatlanti Nyári Egyetemen, amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégia Védelmi Kutatóközpont az egyik szervezője.

A posztigazság fogalma tavaly robbant be a nemzetközi és a magyar közéletbe az Egyesült Államokban zajló választási kampány és a Brexitről szóló népszavazás kapcsán. A fogalom olyan helyzetet vagy körülményeket ír le, amikor az objektív tények kevésbé hatnak a közvélemény formálását illetően, mint az érzelmek és a személyes meggyőződések. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált, július 28-ig tartó nyári egyetem első napján Dr. Tálas Péter, az NKE SVKK igazgatója tekintette át, hogy a 21. században hogyan alakul a biztonság objektív és szubjektív percepciója. Etl Alex, az NKE HDI doktorandusza szintén a posztigazság korszak kihívásainak tükrében vizsgálta a biztonságiasítás, mint hatalomtechnikai gyakorlat működését. A hibrid háború működését és korlátait tekintette át előadásában Dr. Rácz András, az NKE SVKK kutatója, szintén kiemelt figyelmet fordítva az információs hadviselés szerepére. Dr. Krasznay Csaba, az NKE Kiberbiztonsági Akadémia vezetője a 2017-es zsarolóvírus-támadásokat vizsgálva mutatta be a kiberbiztonság jelenkori kihívásait. A négy előadó közös panelbeszélgetés keretében vizsgálta a posztigazság-korszak kihívásait a saját területén.

A rendezvény megnyitóján részt vett Rolkó Zoltán ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis bázisparancsnok-helyettese, Drót László ezredes, az MH Béketámogató Kiképzőközpont parancsnoka, valamint a társszervező MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság igazgató-helyettese, Gőcze Béla alezredes. A nyári egyetem a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” c. projekt támogatásával valósulhatott meg az NKE SVKK „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és biztonságpolitika meghatározó területein” c. pályázata keretében.


Szöveg: Dr. Rácz András

Fotó: Bauer Kristóf

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: SVKK, nyári egyetem, 2017

Elindult az első V4 nyári egyetem

  • fokep
  • dsc0073 2
  • dsc0082 2
  • dsc0217 2
  • dsc0225 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) szervezésében a V4 és az EU témakörével foglalkozó nyári egyetemmel vette kezdetét az NKE nyári egyetemi időszaka július 17-én.

Dr. habil. Koller Boglárka dékán megnyitó beszédében elmondta, bár a kar még csak 3 éves, de az interdiszciplináris, nemzetközi kapcsolatokat történelemmel, joggal és politológiával vegyítő szemlélet miatt már így is rengeteg elismert kutatás folyik a karon. Kiemelte, a NETK rendkívül népszerű a felvételiző hallgatók körében. „A nemzetközi tanulmányok területe a legjobb eredményekkel rendelkező, idegen nyelveket beszélő hallgatókat versenyezteti meg a bejutásért”-tette hozzá. A dékán szólt a meglévő az International Public Service Relation angol nyelvű mesterszakról is, valamint az új, kidolgozás alatt lévő, identitáspolitikával foglalkozó szintén angol nyelvű mesterképzésről is.

A V4 és EU nyári egyetem koncepcióját és a képzés végén elérendő célokat a kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese ismertette. Dr. Bóka János hangsúlyozta, az egy hétig tartó kurzus különösen aktuális, hiszen Magyarország tölti be a Visegrádi Együttműködés soros elnökségét, amelynek legfőbb témája a visegrádi országok és az EU együttműködése. „A V4-re nagy hangsúly helyeződik napjainkban, ami úgy tűnik megtalálta az együttműködés a szerepét az európai együttműködési hálóban”- mondta. Dr. Bóka János megemlítette, hogy a nyári egyetem előadásai és workshopjai remek alkalmat jelentenek a téma iránt érdeklődő hallgatóknak és kutatóknak egyaránt ahhoz, hogy a Visegrádi Együttműködés megnövekedett jelentőségét, illetve esetleges jövőbeni szerepét megvitassák.

A rendkívül aktuális témákat feldolgozó egy hetes képzést a szlovákiai Bél Mátyás Egyetem, és Páneurópai Egyetem, a cseh Metropolitan Egyetem, és Nyugat-Bohémiai Egyetem illetve a brit Új Biztonsági Kihívások Központjának közreműködésével valósítja meg a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Az angolul zajló eseménynek az Orczy Kollégium ad otthont. Oktatási naponként egy-egy témát dolgoznak fel az előadók és a résztvevők is. Az egy hét során szó lesz többek között a többsebességes Európai Unió kérdéséről, az euroszkepticizmusról, az EU és Oroszország kapcsolatáról és a biztonsági kihívások kérdéseiről, valamint az európai együttműködések formáiról is.

Szöveg: Ondrék József

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Nyári egyetemen a KVI hallgatói

  • dscn7155
  • dscn7181
  • dscn7196
  • dscn7479
  • dscn7462
  • dscn7215
 • Előző
 • Következő

Egy teljes hetet tölthettek el a romániai Árokalján (Arcalia) megrendezett katasztrófavédelmi nyári egyetemen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének (KVI) hallgatói.

Az NKE a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemmel közösen rendezte meg az eseményt, amelyen a résztvevők angol nyelven kommunikáltak és közösen végeztek el különböző gyakorlatokat. Így például maguk is részt vettek egy szimulált katasztrófahelyzetben, ahol egy külföldi országnak kellett segítséget nyújtaniuk. A gyakorlaton részt vettek a Beszterce-Naszód megyei tűzoltóság egységei is, mint például a búvárszolgálat, a veszélyes anyag felderítő és beavatkozó egység, vagy a tűzoltósági mentőszolgálat, így ezekkel is megismerkedhettek a hallgatók. A Babes-Bolyai Tudományegyetem kezelésében álló Bethlen kastélyban zajló helyszíni képzést személyesen Prof. dr. Alexandru Ozunu, a fogadó intézmény dékánja irányította. A rendezvényen részt vett és előadást is tartott az NKE KVI tűzvédelmi és mentésirányítási tanszékének vezetője, Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes, egyetemi docens és Dr. Pántya Péter tű. alezredes, a tanszék egyetemi adjunktusa is.

A katasztrófavédelmi nyári egyetemen résztvevők munkáját oklevéllel ismerték el a szervezők, akik a Babes-Bolyai Tudományegyetem egyik ünnepi honoris causa professzoravató eseményére is meghívták a leendő magyar katasztrófavédőket.

Megosztás a Facebook-on


Befejeződött az Euroatlanti Nyári Egyetem

  • mg 4250
  • mg 4166
  • mg 4429
  • mg 4421
 • Előző
 • Következő

Szolnok városa idén immáron negyedik alkalommal adott otthont az Euroatlanti Nyári Egyetemnek, amelynek középpontjában a nemzetközi konfliktusok és a rájuk adható válaszok, illetve a NATO stratégiájának és politikájának értékelése állt. A résztvevőknek emellett lehetőségük nyílt az Ittebei Kiss József MH 86. Szolnok Helikopter Bázis meglátogatására és egy válságkezelő szimulációban való részvételre is. A szakmai programok utáni kikapcsolódást a nyári egyetem egésze alatt folyó csapatversenyek tették színesebbé, ahol a résztvevők a többi között sportversenyeken keresztül mérhették össze rátermettségüket.

Az idén tizenhetedik alkalommal megrendezett Euroatlanti Nyári Egyetem a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának közös együttműködése keretében jöhetett létre. A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központjában megrendezett képzés a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális Alosztályának szervezésében valósult meg július 24-29. között. A Nyári Egyetemen elismert kutatók, a Magyar Honvédség tisztjei és altisztjei, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, doktoranduszai, köztisztviselők és közalkalmazottak, közművelődési és humán szakemberek, a társ fegyveres testületek képviselői, a honvédelem ügye iránt elkötelezett, a KatonaSuli programban résztvevő tanárok valamint a téma iránt érdeklődő – határainkon belüli és határainkon túlról érkező – egyetemisták, főiskolások vettek részt.

A tavalyi évhez hasonlóan az országban egyedülálló Euroatlanti Nyári Egyetem idén is kiemelt figyelmet fordított az Európa biztonsági környezetében kialakult és a kontinenst fenyegető válságokra, valamint azok kezelésére. Ennek szellemében az előadások és szemináriumok során olyan komoly horderejű és aktuális témák kerültek előtérbe, mint a Brexit, a török puccskísérlet, a NATO varsói csúcstalálkozója, az „Iszlám Állam” vagy éppen Oroszország Európa biztonságában betöltött szerepe.

Az ötnapos képzés végén a közel 80 résztvevő a záróünnepség során vehette át oklevelét, amelyet Tálas Péter, a Nyári Egyetem vezetője és a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója, valamint Aulechla József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Rekreációs és Kulturális Igazgatóságának igazgatója adott át. Ezután sor került a csapatversenyek eredményeinek ismertetésére is. A Nyári Egyetem hallgatóiból álló csapatok erőfeszítéseik jutalmaképpen értékes tárgynyereményeket vehettek át.


Szöveg: Budai Ádám 
Fotó: Merész Márton

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: NATO, nyári egyetem, 2016

Euroatlanti Nyári Egyetem

  • mg 3274
  • mg 2925
  • mg 2954
  • mg 2912
  • mg 2888
  • mg 3179
 • Előző
 • Következő

A nemzetközi konfliktusok és a NATO stratégiájának, valamint politikájának értékelése mellett egy válságkezelő szimuláció és a szolnoki helyőrség meglátogatása is szerepel a tizenhetedik Euroatlanti Nyári Egyetem programjai között. A képzés Szolnokon, a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központjában zajlik július 24-29. között. Az egyetemisták, elismert kutatók és a Magyar Honvédség tagjainak találkozója a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának közös együttműködése eredményeképpen valósul meg.

A Magyarországon egyedülálló Euroatlanti Nyári Egyetem előadás- és szemináriumsorozata idén is kiemelt fontosságot tulajdonít az Európa biztonsági környezetében kialakult és a kontinenst fenyegető válságoknak, valamint azok kezelésének. Ilyen most például a Brexit, vagy a török katonai puccskísérlet, amelyek kihívást jelentenek a NATO, az Európai Unió, és benne Magyarország számára is.

A felszólalók közül először Lamos Imre dandártábornok, az MH. 86. Szolnok Helikopter Bázis bázisparancsnoka, helyőrségparancsnok köszöntötte a nyári egyetem résztvevőit és ismertette a bázis történetével, valamint a többi szolnoki katonai támaszponttal kapcsolatos főbb tudnivalókat. Apáti Zoltán ezredes, az MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka beszédében szólt a Béketámogató Kiképző Központ főbb feladatairól és a katonai képzés terén eddig elért nemzetközi sikerekről. A nyári egyetemet dr. Tálas Péter az SVKK igazgatója nyitotta meg, aki kiemelte, hogy az idei rendezvénynek külön hangsúlyt adnak a közelmúlt biztonságpolitikai eseményei, amelyek körülményeiről és a kezelésük lehetőségeiről is szó lesz a képzés során. A megnyitón részt vett Gőcze Béla alezredes az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár igazgató-helyettese is.

A képzésen a tavalyihoz hasonlóan, idén is nyolcvanan vesznek részt, így például a Magyar Honvédség tisztjei és altisztjei, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, doktoranduszai. Emellett a nyári egyetem hallgatói között vannak köztisztviselők és közalkalmazottak, közművelődési és humán szakemberek, a társ fegyveres testületek képviselői, a honvédelem ügye iránt elkötelezett, a KatonaSuli programban résztvevő tanárok valamint a téma iránt érdeklődő – határainkon belüli és határainkon túlról érkező – egyetemisták, főiskolások.

A Nyári Egyetem hallgatói a hét végén vizsgát tesznek majd, amelynek során számot adnak megszerzett tudásukról, ám addig is érdekes előadások, beszélgetések, szemináriumok, valamint csapatépítő játékok várnak rájuk. 

Az esemény a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-0001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című projekt keretében valósul meg.

Szöveg: Brassói Ádám
Fotó: Merész Márton

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: NATO, nyári egyetem, 2016

Kisebbségi kérdésekről felsőfokon

  • Nyári Egyetem

Sikeresen zárult a Tom Lantos Intézet, a Middlesex University of London és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös szervezésében megvalósuló III. Global Minority Rights Summer School.

A harmadik alkalommal megrendezett nyári egyetem idén is nagy népszerűségnek örvendett, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy 80 országból 430-an adták le jelentkezésüket. A kiválasztott 30 résztvevő a világ legkülönbözőbb országaiból érkezett Budapestre – Ausztriából, Bangladesből, Belgiumból, Dániából, Etiópiából, Finnországból, Fülöp-szigetekről, Grúziából, Horvátországból, Indiából, Indonéziából, Kínából, Kirgizisztánból, Koszovóból, Lengyelországból, Lettországból, Litvániából, Mexikóból, Montenegróból, Németországból, Olaszországból, Oroszországból, Szerbiából és Ukrajnából.

Az elmúlt hét során a hallgatók az aktuális kisebbségi és migrációs problémák széles körét ismerhették és vitathatták meg, így az Európai Unióba megnövekedett bevándorlás kérdését és ehhez kapcsolódóan a szerb-magyar határon épülő kerítés pro és kontra érveit, a kisebbségek helyzetét a Közel-Keleten, a 2014-es skót függetlenségi népszavazás témakörét, a Krím-félsziget helyzetét, a 20. század határrendezéseinek hatásait és a roma lakosság helyzetét Európában.

Az első két nap előadásai nyilvánosak voltak külső résztvevők számára is, valamint július 22-én sor került a Managing Diversity Through Non-Territorial Autonomy – Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks című angol nyelvű könyv bemutatójára, melynek szerkesztői:  Tove Malloy, a European Centre for Minority Issues igazgatója, Alexander Osipov, a European Centre for Minority Issues főmunkatársa és Vizi Balázs, az NKE Nemzetközi és Eruópa Tanulmányok Karának docense. A neves meghívott előadók mellett a hallgatók is bemutatták a témához kapcsolódó saját kutatási témáikat, többek között szó esett a balti államok orosz nyelvű lakosságáról, a poszt-szovjet területek kisebbségvédelmi politikájáról, a kisebbségi csoportoknak a döntéshozatalban való részvételéről és a közel-keleti, a bangladesi, illetve az indonéziai kisebbségi jogi helyzetről is. Akár csak az ezt megelőző években, a résztvevők most is lehetőséget kapnak, hogy kutatásukat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Acta Humana emberi jogi folyóiratának angol nyelvű különkiadásában publikálják.

A szakmai programok mellett a hallgatók megtekintették Budapest látványosságait egy buszos városnézés keretében. A hét zárásaként egy napos kirándulást tettek a szlovákiai Révkomáromba, ahol a szlovákiai magyar kisebbség helyzetével ismerkedhettek meg, valamint a komáromi Csillag-erődben tett látogatásuk során a II. világháborús roma holokauszt történetét hallgathatták meg és megtekinthették a róla megemlékező emlékművet.

A Managing Diversity Through Non-Territorial Autonomy – Assessing Advantages, Deficiencies, and Risks című könyvről további információ és megrendelés a következő linken: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198738459.do

Kedvezményes megrendelésről a következő linken találhatnak információt: http://www.ecmi.de/fileadmin/doc/PROFILES_CVs_Publication_Lists/Malloy_et_al_Flyer.pdf

További információk az Acta Humana folyóiratról: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-humana/


Újra Euro-atlanti Nyári Egyetem

  • Nyári Egyetem
  • Nyári Egyetem
 • Előző
 • Következő

Nemzetközi konfliktusok, válságkezelés és a NATO áll a XVI. Euro-atlanti Nyári Egyetem képzésének középpontjában, amely a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös együttműködésében valósul meg. A fiatal értelmiségiek, biztonságpolitikai szakértők és a Magyar Honvédség tagjainak találkozója 2015. július 26. – július 31. között immár harmadik alkalommal zajlik Szolnokon, az MH Béketámogató Kiképző Központban.

Az elmúlt öt évben dinamikusan átalakuló biztonsági környezetünkből egyre több és intenzívebb kihívás éri a NATO-t és az Európai Uniót, amelyekre Magyarországnak is reagálni kell. Így a hazánkban egyedülálló Euro-atlanti Nyári Egyetem előadás- és szemináriumsorozata idén az Európa biztonsági környezetében kialakuló válságokra és azok kezelésére fordít kiemelt figyelmet. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar Főnök helyettes megnyitójában Bonaparte Napóleont idézve méltatta a résztvevőket: „Két valódi hatalom létezik: a kard és a szellem. Hosszú távon azonban a szellem mindig meghódítja a kardot. A nyári egyetem résztvevői ez utóbbi, a szellem hatalmának megszerzésére érkeztek Szolnokra.”

A nyári egyetem ünnepélyes megnyitóján Dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar Főnök helyettes mellett Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere, Dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja, a nyári egyetem szakmai vezetője, Apáti Zoltán, a Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka; Sándor Tamás ezredes, az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj parancsnoka; Rolkó Zoltán ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis bázisparancsnok-helyettese; Dr. Vargha Bálint alezredes, az MH 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj törzsfőnöke; Almási László őrnagy, a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka, míg MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnokának képviseletében Gőcze Béla alezredes, a nyári egyetemet szervező Kulturális és Rekreációs Igazgatóság igazgató-helyettese vett részt.

A résztvevők üdvözlésekor Apáti Zoltán ezredes, a BTKK parancsnoka és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is a város és a Honvédség, Szolnok és a katonák szimbiózisára helyezte a hangsúlyt. Ennek a kölcsönösen előnyös együttélésnek évszázados történelmi háttere van, és mindez idő alatt az a rend, fegyelem és tudatosság, amely ma a Honvédséget is jellemzi, a város civil életébe is kisugárzott, egyúttal pedig értéket közvetít a fiatalság felé.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált nyári egyetem szakmai szervezői – az NKE Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont munkatársai (SVKK) – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is intenzív programot állítottak össze. Az előadások tematikusan rendezettek (július 27, hétfő – „Globális erőviszonyok”, kedd – „Afganisztáni tapasztalat-feldolgozás”, szerda – „Válaszok a közelmúlt válságaira”, csütörtök – „Válságkezelés”, péntek – „Magyar Honvédség”), emellett most is lesz válságkezelés-szimuláció, ami a korábbi nyári egyetem egyik sikerprogramja volt. Ismét lesz  „Harcosok Filmklubja” (az egyetem részvevői választják ki, milyen filmet szeretnének megnézni, és tanulságait szakértőkkel megvitatni), továbbá a „Biztonságpolitikai dühöngő”, ahol az előadások utáni vitákat lehet majd folytatni kötetlen hangulatban.

Az SVKK idén egy friss szakmai kiadvány bemutatásával is igyekszik a hallgatók ismereteit mélyíteni: az „Iszlám Állam” térnyerésére fókuszáló szerdai program részeként N. Rózsa Erzsébet, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tanszékvezetője, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója mutatja be „Az Arab Tavasz – A Közel-Kelet átalakulása című könyvét.

2015-ben a széleskörű érdeklődésnek köszönhetően maximális létszámmal, 80 fővel zajlik a vizsgával záruló képzés, amelyen a Magyar Honvédség tisztjei és altisztjei, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, doktoranduszai, köztisztviselők és közalkalmazottak, közművelődési és humán szakemberek, a társ fegyveres testületek képviselői, a honvédelem ügye iránt elkötelezett, a KatonaSuli programban résztvevő tanárok, valamint a téma iránt érdeklődő – határainkon belüli és határainkon túlról érkező – egyetemisták, főiskolások vesznek részt.


Nyári egyetem a kisebbségi jogokról

  • Nyári Egyetem
  • Nyári Egyetem
  • Nyári Egyetem
  • Nyári Egyetem
  • Nyári Egyetem
  • Nyári Egyetem
 • Előző
 • Következő

Másodszorra rendez kisebbségi jogi nyári egyetemet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Tom Lantos Intézet. A rendezvényt Prof. Dr. Patyi András az NKE rektora, valamint Bíró Anna-Mária, a Tom Lantos Intézet vezetője nyitotta meg.

A különleges nemzetközi képzési program presztízsét növeli, hogy idén először szervezőként csatlakozott a kezdeményezéshez a Middlesex University of London is, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium is támogatást nyújtott a program megvalósításához. A nyári egyetem július 14-től 20-ig tart.

A kisebbségi jogi nyári egyetem indításának 2013-ban az volt a célja, hogy a közép- és kelet-európai régióban legyen egy olyan kisebbségvédelemmel foglalkozó képzés, amely a témában már működő neves nyugat-európai programok mellett hasonló színvonalon elérhető a térségünkben élő érdeklődők számára is.

Tavaly az Államreform Operatív Program támogatásával megtartott képzésre 230-an jelentkeztek. A képzés sikerét mutatja, hogy a jelentkezői létszám 2014-ben már 462-re növekedett. A nyári egyetem előadásaira idén harminchárman ülhetnek be, közülük 15 fő ösztöndíjjal. A kisebbségi jogi nyári egyetemre 96 országból jelentkeztek, hiszen a Külgazdasági és Külügyminisztérium szorgalmazására idén már az Európán kívülről érkező jelentkezők számára is elérhető volt a részvételhez nyújtott ösztöndíj.

A hallgatók az előadásokon felül egy szabadkai kiránduláson is részt vesznek. Az előadások tematikája – többek között – a nemzetközi alkotmányosság és a kisebbségek kapcsolatának, valamint a terjedő nacionalizmus és a kisebbségek viszonyának témaköreire épül.

Brendon O’Leary, a University of Pennsylvania professzora az etnikai konfliktusok elismert szakértője a nagypolitikai összefüggéseket világítja meg. Tove Malloy, az ECMI igazgatója és az Európa Tanács kisebbségi jogi tanácsadója a kisebbségek politikai részvételét vizsgálja előadásában. Vizi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense azt veszi górcső alá, mit tesz az EU a soknyelvűség megőrzéséért, milyen nyelvi jogok illetik meg az EU-tagállamok lakóit. Joshua Castellino, a Middlesex University of London, School of Law dékánja a kisebbség és alkotmányosság közel-keleti aspektusait világítja meg.

Az előadók közül többen beszélnek majd a romák közösségéről, akik Európa "transznacionális" kisebbségének számítanak. Előadások dolgozzák fel a zsidó kisebbség közel-keleti helyzetét, a törökországi kisebbségek körülményeit, valamint az afrikai békefolyamatokat. A kurzus természetesen külön előadásokat szentel a környező országokban élő magyar kisebbség helyzetének elemzésére is.

A nyári egyetemen többek között előadást tart Jennifer Jackson-Preece, a London School of Economics professzora és Bineta Diop, a Femmes Africa Solidarité elnöke. A hallgatók soraiban az európai érdeklődőkön kívül helyet foglalnak majd a téma iránt érdeklődő szakemberek Etiópiából, Egyiptomból, a Fülöp-szigetekről és Srí Lankáról is.