Szűkítés


Kiválasztott Címke

nemzetközi

Minden Címke 726


Jelenleg 20 bejegyzés található nemzetközi cimkével

Új nemzetközi rektorhelyettes az NKE-n

  • dsc8080 2

November elsejétől Dr. habil Nyikos Györgyi, az Államtudományi és Közigazgatási Kar intézetvezetője tölti be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízott nemzetközi rektorhelyettesi pozícióját.

Az NKE-n az intézmény megalakulásától kezdve egyetemi docensként dolgozó oktató jogi és közgazdasági, valamint EU szakjogászi diplomával, jogi szakvizsgával, PhD-val és habilitációval is rendelkezik. Oktatói munkája mellett több mint húsz éve dolgozik a közigazgatásban a helyi szinttől, a központi kormányzaton át az uniós intézményrendszerig bezárólag különböző pozíciókban. Jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, a magyar EU elnökségi feladatok ellátásában való közreműködés mellett mintegy 4 évig kohéziós szakdiplomataként Brüsszelben is dolgozott.

Több mint 17 éve végez oktatói munkát a felsőoktatásban és a továbbképzésben, az NKE mellett olyan intézményekben is, mint az ELTE Jogi Továbbképző, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Szakterületéhez az EU ismereteken túl a közpénzek felhasználásához kapcsolódó (költségvetés, államháztartás, kohéziós politika közbeszerzés, versenyjog, illetve projektmenedzsment és finanszírozás) témák tartoznak.

Szakmai programjában úgy fogalmazott, hogy „nemzetközi szakmai és tudományos együttműködés kialakítására, illetve erősítésére van szükség az egyetem oktatási és kutatási portfóliójába tartozó területeken mind nemzetközi, mind a külföldi oktatási és tudományos szervezetekkel és műhelyekkel”. Az új nemzetközi rektorhelyettes szerint nagyon fontos a nemzetközi kutatási pályázatokban való részvétel is, ezért még hatékonyabban kell keresni a közös kutatás-fejlesztési lehetőségeket külföldi felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel.

Nyikos Györgyi honlapunknak nyilatkozva elmondta, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja a nemzetközi rektorhelyettesi munkára szóló felkérést és bízik benne, hogy tudása és szakmai tapasztalata hasznosításával hatékonyan tudja majd segíteni az NKE-t feladatainak ellátásában és céljainak elérésében.

Megosztás a Facebook-on


Idegenek a történelem tükrében

  • fokep
  • dsc5092 2
  • dsc5112 2
  • dsc5125 2
  • dsc5129 2
  • dsc5134 2
  • dsc5149 2
  • dsc5159 2
  • dsc5165 2
  • dsc5173 2
 • Előző
 • Következő

Az NKE ÁKK Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet 2017. május 4-7. között nemzetközi konferenciát szervezett, amelynek témája az idegenek jogi megítélése a történelem tükrében: „Der Fremde im Recht. Rechtliche Aspekte der Mobilität, Migration, Asyl und Integration in der Antike“.

A tanácskozást május 4-én Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora nyitotta meg. Az eseményen - a hazai kutatók mellett - 35 külföldi egyetemi tanár, docens, tanársegéd, illetve hallgató tartott előadást azzal a céllal, hogy a migráció, integráció és a menedékjog történeti gyökereit feltárják, a jogintézmények szociális beágyazottságát megvizsgálják, valamint forrásközeli elemzését adják az állam és az individuum komplex viszonyának. A környező országokból Belgrád, Ljubljana, Zágráb és Tartu jogi karai, míg a német felsőoktatásból Bécs, Bochum, Frankfurt a.M., Hamburg, Linz, Magdeburg, München, Trier és Tübingen kiemelkedő jogtörténészei és történészei érkeztek a Ludovikára, hogy legújabb kutatási eredményeiket közösen megvitassák, illetve a nemzetközi együttműködést egyetemünkkel szorosabbra fűzzék. A konferencia a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés“ elnevezésű kiemelt projekt része, az „Európai hagyomány: állam és igazgatás történeti megközelítésben“ Kutatóműhely jóvoltából.


Szöveg: Prof. Dr. Jakab Éva

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Measuring Governance konferencia az NKE-n

  • fokep
  • dsc4194 2
  • dsc4210 2
  • dsc4215 2
  • dsc4225 2
  • dsc4240 2
  • dsc4247 2
  • dsc4268 2
  • dsc4301 2
  • dsc4318 2
  • dsc4321 2
 • Előző
 • Következő
Az Államkutatási és Fejlesztési Intézet idén 2017. május 3-án kiemelt nemzetközi partnerség-építő konferenciát szervezett „Measuring Governance: Theory and Practice” címmel. Az esemény célja az NKE nemzetközi intézményi kapcsolataiban a tudományos diskurzus és a kutatási együttműködés aktivizálása, illetve a Jó Állam kutatások eredményeinek prezentálása céljából nemzetközi megjelenési lehetőség biztosítása. 
 
A konferenciát Dr. Nagy Judit nemzetközi rektorhelyettes nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy az egyetem elkötelezett támogatója a fejlődésnek, amihez elengedhetetlen a részvétel a Jó Állammal kapcsolatos kutatásokban. Fontos, hogy az országok képviselői meg tudják vitatni a különféle nézőpontokat, tapasztalatokat, illetve jó gyakorlatokat cserélni egymással a témában. 
 
A délelőtti szekció első felében Lonti Zsuzsanna, az Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Költségvetési és Közkiadási Részlegének statisztika és mutatók egységének vezetője vitaindító előadásával indult „Measuring Governance in OECD” címmel. Az OECD által készített, 2017 júliusában megjelenő riport címe „Objectives of Government at a Glance”, mely az OECD tagok és partner országaik kormányának működéséről szóló adatokat dolgozza fel. Hogy miért fontos ez a kötet? Mert sokat lehet tanulni egymás jó gyakorlataiból, tapasztalatokat és ötleteket meríteni. Az OECD a kutatásai során a kormányok folyamataira koncentrált, mert ez a kormány „fekete doboza”, ebben áll a lényeg. A szervezet munkája során a részletekre és a hatékony cselekvőképességre koncentrál, és a saját eszközeit használja a kutatásokhoz. A tanulmány először 2009-ben jelent meg, azóta sok változáson esett át. A mostani, ötödik kiadásban fontos szerepet kap az államháztartás, a nyitott kormány témaköre, a közfoglalkoztatás és a közszféra innovációja. Lonti Zsuzsanna ezen a fórumon beszélt először közönségnek erről a kutatásról.
 
Vladimir Tokarev, a Russian PresidentialAcademy of National Economy and Public Administration (RANEPA Egyetem) professzora  „The system for efficiency evaluation of managing the socio-economic development of the region by the executive authorities of Saint-Petersburg” címmel tartott előadást kutatásáról, amelyet két kollégájával készített. A kutatás a szentpétervári végrehajtó szervek működését vizsgálta komoly képletek segítségével. A tanulmány legfőbb eredményei közé tartozik az, hogy a szentpétervári szervek a második helyen állnak az országos hatékonysági skálán, és hogy az orosz lakosság egy egy-ötös skálán 4.19 pontra értékeli Vladimir Putin elnökségét. Az orosz kormány szerintük jelenleg 79%-ban hatékonyan végzi a munkáját. 
 
A délelőtti szekció Sir John Elvidge, a skót parlament volt titkára, Dr. Alexander Prosser, a Bécsi University of Economics and Business, és Dr. Csath Magdolna közgazdász, az NKE kutató professzorának előadásaival folytatódott. A délutáni program két szekcióban, többek közt a fenntarthatóság, a gazdasági versenyképesség, a kormányzati szerepvállalás és a hatékony közigazgatás témáival folytatódott. 
 
 
Szöveg: Szigeti Julianna
Fotó: Szilágyi Dénes
 
A konferencia alapját képező két angol nyelvű kiadvány elérhető az alábbi linkeken:
 
Good State and Governance Report 2016:

Measurability of Good State II:
Megosztás a Facebook-on


Jörg Monar, a College of Europe rektorának budapesti látogatása

  • fokep
  • dsc0391 2
  • dsc0419 2
 • Előző
 • Következő

Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkárának meghívására 2017. április 12-én Budapestre látogatott Prof. Dr. Jörg Monar, a College of Europe rektora.

A rektor a budapesti tartózkodása alkalmával ellátogatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is, ahol megbeszélést folytatott Dr. Nagy Judit rektor-helyettessel, valamint Dr. Koller Boglárka dékánnal. A megbeszélés során a felek áttekintették a két intézmény együttműködésének lehetőségeit, valamint egyeztettek azokról a követelményekről, amelyeknek a ma végzős diákok meg kell, hogy feleljenek, annak érdekében, hogy sikeresek lehessenek az Európai Unió kérdéseivel foglalkozó intézményekben, valamint eredményes felvételi vizsgát tegyenek a College of Europe posztgraduális képzéseire.

A rektor találkozott továbbá a 2017/18-as tanévre sikeresen felvételizett magyar fiatalokkal, korábban a College-ban végzett öregdiákokkal, valamint megbeszélést folytatott Takács Szabolcs államtitkárral az európai uniós ügyek aktuális kérdéseiről, kiemelten a Brexitről, a migrációs válságról és az Európai Unió jövőjéről, továbbá a Kormány és az oktatási intézmény jövőbeli együttműködésének a lehetőségeiről.


Forrás: kormany.hu

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


NKE: új nemzetközi rektorhelyettes

  • dsc7490 2

Dr. Nagy Judit egyetemi docens, rendőr ezredes láthatja el április 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettesi feladatait. A négy évre szóló kinevezést Prof. Dr. Patyi András rektor adta át az NKE egyetem napi ünnepségén.

Az NKE-n az intézmény alapítása óta Prof. Dr. Kis Norbert töltötte be a továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettesi pozíciót, amely március 31-ével megszűnt. A közigazgatási továbbképzések, szakirányú képzések és előmeneteli vizsgák rendszere az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) részeként működik tovább, amelynek április 1-jétől Kis Norbert a dékánja. A nemzetközi ügyeket egyetemi vezetői szinten pedig Nagy Judit viszi tovább rektorhelyettesként.

Nagy Judit az NKE létrehozása óta az intézmény oktatója. 2012. október elsejétől egyetemi docens, majd 2013 júliusától mintegy három éven át, először megbízott, majd kinevezett tanszékvezetője a Rendészettudományi Karon (RTK) működő közigazgatási büntetőjogi tanszéknek, tavaly augusztus óta pedig a rendészeti jogi és igazgatási tanszék megbízott vezetője. Közben az RTK tudományos és nemzetközi dékánhelyetteseként is dolgozott egészen a nemzetközi rektorhelyettesi kinevezéséig. Olyan tantárgyak oktatásában vett részt, mint például a nemzetközi és európai közjog, a rendészeti szervek nemzetközi együttműködése vagy a szabálysértési jog. Nagy Judit jogi diplomáját 2002-ben vehette kézhez a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Doktori Iskoláját elvégezve szerzett tudományos fokozatot 2011 júliusában. Pályafutása alatt számos hazai és nemzetközi tudományos projektben vett részt. Kutatási területe az európai büntetőjog, valamint a nemzetközi rendőrségi és igazságügyi együttműködés. Nagy Judit a Rendészettudományi Doktori Iskola oktatója.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


A lengyel KSAP delegációjának látogatása az NKE-n

  • fokep
  • dsc3697 2
 • Előző
 • Következő

A lengyel közszolgálati képzés egyik jeles intézménye, a Lech Kaczynski National School of Public Administration (KSAP) látogatott az NKE-re március elején Dr. Sylwia Ojdyma igazgatóhelyettes vezetésével. A delegációt Prof. Dr. Patyi András rektor fogadta. 

Az 1991-ben létrehozott intézmény feladata olyan köztisztviselők képzése és felkészítése, akik szakértelemmel, politikailag semleges, kompetens, hatékony és kiszámítható módon látják el a rájuk bízott feladatokat. Továbbá célja még olyan közigazgatási szakemberek képzése, akik felelősséggel intézik az ország ügyeit, érzékenyen reagálnak a polgárokat foglalkoztató ügyekre, szakmailag felkészültek és nemzetközi környezetben is tudnak dolgozni. Az intézmény végzett hallgatói automatikusan köztisztviselővé válnak, nem szükséges számukra a szokásos közszolgálati vizsgák letétele.

A delegáció tagjai azzal a céllal érkeztek az NKE-re, hogy megismerkedjenek azokkal a tapasztalatokkal, amelyek az NKE létrehozását indokolták, de a létrehozás óta eltelt időszak eredményeit is érdeklődéssel hallgatták. A magyar delegáció Prof. Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes vezetésével tájékoztatást adott az egyetemről, majd a vendégek is bemutatták az intézményüket. A megbeszélések során kirajzolódtak a magyar és lengyel továbbképzési modell, valamint – ebből fakadóan – az NKE és a KSAP különbözőségei. A lengyel közszolgálat decentralizált jellege miatt (a közigazgatási intézmények önálló költségvetéssel, saját hatáskörükben döntenek a köztisztviselők továbbképzéséről), a KSAP a piaci szereplőkkel versenyezve kínál közszolgálati továbbképzéseket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a lengyel intézmény felépítésében, kapacitásában és volumenében nem követi az NKE közszolgálatban betöltött szerepét.

Az NKE karok képviselőivel folytatott beszélgetés során a delegáció tagjai megismerhették a karokon folyó képzéseket, a tudományos tevékenységet és a legújabb eredményeket. A lengyel fél élénken érdeklődött a közös modulokról, a közös közszolgálati gyakorlatról. Arra is kíváncsiak voltak, hogyan élték meg a korábbi független intézmények, hogy immár egy nagyobb intézmény karaivá váltak.

Az egynapos találkozó végén a felek megállapították, hogy számos lehetőség van a két intézmény közötti együttműködésre. Prof. Dr. Kis Norbert rektorhelyettes javaslatot tett egy magyar-lengyel workshop megtartására közszolgálati etika vagy kiberbiztonsági témakörben. Az NKE Leadership Development Program keretében várják a lengyel kollégákat is. Az NKE a közép- és kelet-európai közszolgálati összehasonlító kutatásokról kíván egy könyvet kiadni, melynek szerkesztő bizottságába egy lengyel kollégát is meg kíván hívni. Felmerült továbbá egy közös MPA program indítása is. A lengyel fél örömmel fogadta a javaslatokat és jó lehetőséget lát arra, hogy ezek megvalósítása a közeljövőben elkezdődjön.


Szöveg: Veres Erzsébet

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton az NKE hallgatói

  • mg 2122
  • mg 2037
  • mg 2144
  • mg 2146
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet három hallgatója is részt vesz–a HUSZÁR közepes kategóriájú városi kutató-mentő csapat tagjaként- az Észtországban, a napokban rendezett EU-MODEX nemzetközi gyakorlaton.

Az észtországi gyakorlat egy földrengés sújtotta országot modellez, ahol a szökőár következtében súlyos károk keletkeztek az infrastruktúrában. A nemzeti erők saját maguk nem képesek megbirkózni az eseményekkel, ezért nemzetközi segítséget kérnek. Erre válaszul küldte hazánk a HUSZÁR közepes kategóriájú csapatot, amelynek tagjai között az NKE három hallgatója is helyet kapott. Molnár Ferenc c. tű tzls, Lóczy Bertalan és Varga Mihály Sebestyén hallgatók megérkezésük után a mentési műveletek koordinációjába kapcsolódtak be. Ennek részeként támogatják a vezetési törzs munkáját és tolmácsolási feladatokat is kapnak.

Az önkéntes mentőszervezet az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport irányelveinek és módszertanának megfelelően képes keresőkutyákkal, műszaki kereső berendezésekkel történő kutatásra, mentésre, vasbeton és acélszerkezetek bontására, kötelekkel végzett speciális műveletekre, valamint veszélyes anyagok kimutatására és elkülönítésére. A HUSZÁR kutató-mentő csapat a gyakorlaton önállóan, valamint az észt, cseh, osztrák és svéd egységekkel együttműködésben is tevékenykedik. Az egymásra épült mentési munkálatok folyamatos koordináció mellett, hat területen történnek. A magyar kontingenst a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese vezeti.

Fotó: Jóri András - BM OKF

Megosztás a Facebook-on


Magyar-kínai konzultáció a nemzetközi biztonságról

  • fokep
  • dsc6913 2
  • dsc6955 2
  • dsc6967 2
  • dsc6976 2
 • Előző
 • Következő

Magas rangú katonai delegáció látogatott a Kínai Népköztársaságból az egyetemre 2016. október 25-én. Li Ji ellentengernagy, nemzetközi főcsoportfőnök-helyettes által vezetett delegációt Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, a Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék egyetemi tanára, Dr. P. Szabó Sándor, a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ igazgatója, valamint Csiki Tamás és Háda Béla, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont kutatói fogadták.

A kínai vendégek tájékoztatást kaptak a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai profiljáról, feladatairól, az egyetemen folyó biztonságpolitikai kutatásokról, majd a felek az aktuális nemzetközi biztonságpolitikai kérdésekről folytattak kötetlen eszmecserét. Míg a vendéglátók az Európát érintő főbb biztonsági kérdéseket és azok összefüggéseit vázolták fel, a kínai delegáció ismertette a délkelet-ázsiai biztonsági helyzetet. A konzultáció során a vendégek különösen a NATO és Európa előtt álló biztonsági kihívások és kockázatok iránt érdeklődtek, különös tekintettel a NATO-orosz viszonyra, illetve a migrációs válságra.

Li admirális tájékoztatta a magyar részvevőket a dél-kínai-tengert érintő biztonságpolitikai fejleményekről, a kínai álláspontról. Külön szólt a tavaly indított kínai haderőreformról, amelynek első szakasza (a felső szintű vezetés és irányítás átalakítása) már befejeződött. Az idén megkezdődött a csapatstruktúra reformja, amelyet majd 2017-ben a támogató rendszerek felülvizsgálata követ. A katonai felsőoktatási rendszer átalakításában a kínai vezetés számít a magyar tapasztalatokra is.

Szöveg: Csizmazia Gábor

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Megérkeztek nemzetközi hallgatóink

  • fokep
  • dsc7547 2
  • dsc7566 2
  • dsc7572 2
  • dsc7578 2
  • dsc7582 2
  • dsc7592 2
  • dsc7611 2
  • dsc7619 2
  • dsc7633 2
  • dsc7638 2
  • dsc7657 2
  • dsc7670 2
  • dsc7717 2
  • dsc7734 2
  • dsc7798 2
  • dsc7819 2
  • dsc7827 2
  • dsc7831 2
  • dsc7857 2
  • dsc7880 2
  • dsc7918 2
  • dsc7922 2
  • dsc7930 2
  • dsc7955 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendkívüli népszerűségre tett szert nemzetközi szinten is: az idei tanév első félévében összesen 76 új hallgató kezdi meg tanulmányait különböző programok keretében.

A nemzetközi hallgatók számára hagyományszerűen megrendezésre került a „Welcome Day” elnevezésű nemzetközi tanévnyitó ceremónia, amely idén szeptember 15-én zajlott a Ludovika dísztermében. Prof. Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntötte elsőként a vendégeket, amelyet a karok dékáni, illetve dékánhelyettesi szintű üdvözlései követtek.

Az egyetem hazai elismertségét tovább fokozza az intézmény iránti folyamatosan növekvő nemzetközi érdeklődés. Miközben továbbra is az Erasmus+ programmal érkeznek a legtöbben, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal és önköltséges formában is évről évre egyre nagyobb számú hallgató kezdi meg mester- és doktori szintű tanulmányait az NKE-n.

A jelenlegi félévben 52 cserehallgató érkezett Európából az Erasmus+ program keretein belül, ebben a kategóriában továbbra is Törökország a fő küldő ország, idén azonban Németország és Franciaország került a második helyre. Európán kívüli államokból 24 fő érkezett, számos afrikai és ázsiai kultúrát képviselve. Érkeztek hallgatók többek között Egyiptomból, Etiópiából, Ghánából, Kazahsztánból, Mongóliából, Indiából, Kínából és Oroszországból.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem országos szinten is kiváló eredményeket ért el az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási pályázatokon, vagyis az elsők közt szerepel az Európán kívüli mobilitásra megítélt intézményi támogatások alapján. Ennek köszönhetően, illetve az állami Stipendium Hungaricum ösztöndíj eredményeként az egyetem hallgatói állományának egyre nagyobb részét képezik a külföldi hallgatók, illetve egyre szélesedik a küldő országok köre, valamint növekszik az Európán kívülről érkező hallgatók aránya is. Az egyetem nemzetköziesítési törekvéseinek szerves részét képezi, hogy ezek a hallgatók az Egyetem életének aktív tagjaivá váljanak, így mind a központi és kari szervezeti egységek, mind a különböző hallgatói szervezetek arra törekednek, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen az integrációs folyamat, illetve, hogy bővüljön az elérhető szolgáltatások köre.

Szöveg: Hervai Laura

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Lehetséges együttműködés a University of North Georgia intézményével

  • img 1394
  • img 1465
  • img 1401
  • img 1447
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre látogattak az amerikai University of North Georgia (UNG) képviselői 2016. szeptember 5-6-án, hogy a lehetséges együttműködési területekről tárgyaljanak Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettessel, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK), az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) és a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda képviselőivel.

A Georgia államban található egyetem több tudományterületen nyújt képzési programokat, többek között a hadtudományok, politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok terén, amelyek számos lehetőséget nyújtanak a két intézmény közötti kapcsoltok kialakítására.

Az UNG képviselői elsősorban a kiberbiztonság és kibervédelem témában folytattak egyeztetést az NKE képviselőivel, így Anthony E. Fritchle ny. alezredes, a Globális Kapcsolatok Központ társigazgatója mellett Dr. Bryson Payne, a Kiberműveleti Oktatási Központ igazgatója tett látogatást az intézményben. Az beszélgetések során felmerült az UNG részvétele a 2017 áprilisára tervezett nemzetközi kiberbiztonsági és kibervédelmi kurzusban, egy szimulációs gyakorlat formájában, amelyet az NKE szervez az Európai Biztonsági és Védelmi Akadémia (ESDC) keretein belül.

Az egyeztetések során a hallgatói és oktatói , illetve a szakmai gyakorlati csereprogramok merültek fel elsődleges együttműködési területként, amelyek nem kizárólag kadétokra, hanem civil hallgatókra is kiterjedhetnek. Miután a University of North Georgia katonai oktatási intézményként is működik, így a honvédtisztjelölteket érintő együttműködések kiemelt területei lehetnek egy bilaterális megállapodásnak.

A delegáció tagjai elismerően nyilatkoztak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusairól, infrastruktúrájáról, illetve az intézmény által nyújtott képzésekről. A University of North Georgia képviselői jelentős érdeklődést mutattak a jövőbeni együttműködéssel kapcsolatban, így a sikeres tárgyalásokat követően aláírásra kerülhet egy együttműködési megállapodás a két intézmény között.


Az olasz kapcsolat

  • isag2

Oktatási és kulturális területen működik majd együtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a római Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie. Erről a napokban írtak alá megállapodást az intézmények vezetői.

A római székhelyű Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (Geopolitikai és Történeti Segédtudományok Intézete, ISAG) nemzetközi tudományos intézetként működik a 2010-es alapítása óta. Az ISAG geopolitika kutatásokat folytat, külpolitikai, diplomáciai, szakpolitikai, kulturális és gazdasági témájú hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeket szervez. Az intézet első számú olaszországi felsőoktatási partnere a római Sapienza Egyetem, amellyel közösen geopolitikai és biztonságpolitikai mesterképzéseket tart. Az ISAG tudományos folyóirata a Geopolitica, amelynek legutóbbi tematikus számában Magyarország volt a téma. A kiadványban az NKE több oktatója is publikált olasz nyelven.

Dr. Dario Citati az ISAG Eurázsia Kutatási Programjának igazgatója budapesti látogatása során megismerhette az NKE nemzetközi kapcsolatrendszerét, nemzetközi projektjeit, az Államtudományi és Közigazgatási Kar és a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatási és kutatási tevékenységét, továbbá a Molnár Tamás Kutatóközpont és a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkáját.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: nemzetközi, 2016

Kiberbiztonsági verseny Genfben

  • cyber912 nups team at gcsp

„Az ország veszélyben van. Meg kell érteniük, hogy azonnali intézkedésekre van szükség” – hangzik el egy lelkes, kiberbiztonsággal foglalkozó hallgatótól, majd részletesen elemzi a kialakult helyzetet a szükséges biztonsági intézkedésekkel együtt. A számítógépes incidensekre reagálni képes (CERT és CSIRT) szervezetek értesítése, a megtalált rosszindulatú szoftver (malware) minták azonosítása, azonnali kapcsolatfelvétel az illetékes NATO szervekkel, EUROPOL nyomozás, IP címek valódiságának ellenőrzése... Úgy érezzük magunkat, mintha egy valódi kiberbiztonsági katasztrófa kezelésére összehívott döntéshozó testület ülésére csöppentünk volna. A nemzetközi szinten elismert szakemberekből összeállított zsűri minden érvet feszült figyelemmel hallgat, jegyzetel, miközben a BSc, MSc és PhD hallgatókból álló csapatok prezentálják megoldási javaslataikat.

2016. árpilis 7-8-án Genfben második alkalommal került megrendezésre a jelentős múltra visszatekintő Amerikai Egyesült Államok Atlanti Tanácsa (Atlantic Council) és a világszinten elismert Genfi Biztonságpolitikai Központ (Geneva Centre for Security Policy – GCSP) közös szervezésében a Cyber 9/12 elnevezésű hallgatói verseny. A kihívásra idén 29 finn, lengyel, brit, svéd, svájci, amerikai és magyar egyetemi csapat érkezett. Míg a verseny az Egyesült Államokban több éves múltra tekint vissza, Európában csak tavaly rendezték meg először, azonban már most látható a jelentős fejlődés és érdeklődés, hiszen kétharmadával nőtt a csapatok száma az előző évhez képest. A versenyt több élvonalbeli információbiztonsággal és kiberbiztonsággal foglalkozó vállalat támogatja, és a szervezők a támogatók képviselőivel együttműködve lehetőséget biztosítanak a csapatok számára személyes konzultációra, karrier tanácsadásra és szakmai előadások meghallgatására a GCSP nemrég elkészült székházában.

A Cyber 9/12 hallgatói verseny jelentőségét az adja, hogy a kiberbiztonságot átfogóan közelítik meg, a képzeletbeli események kapcsán a katonai, rendvédelmi, nemzetközi és közigazgatási ismeretek épp úgy elengedhetetlenek, mint a technikai és a politikai döntéshozatali szakértelem. A csapatoknak tudniuk kell kezelni a médiát, a diplomáciai kapcsolatokat, és érteniük kell a nemzetközi jogi szabályozáshoz. A versenyre benevező csapatok tekintetében a komplex megközelítés és szaktudás tehát elengedhetetlen feltétel.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem négy kara egyformán érintett volt a versenyen való részvételben, hiszen a négy fős csapat (Arany-Bíró Martin (RTK), Beláz Annamária (ÁKK), Keczer Judit (NETK), Simon Gábor (HHK)) összeállításakor fontos szempont volt, hogy a szolgálati ágak és szakterületek egyformán erősítsék a csapat képességeit. Az egyetemi válogatót követően a felkészülés február elején kezdődött el a csapat vezetőjének (Berzsenyi Dániel (NETK-SVKK)) koordinálásával, továbbá Dr. Krasznay Csaba (ÁKK) és Dr. Kiss Attila (ÁKK) nélkülözhetetlen segítségével. A felkészülés számos munkaórát jelentetett elsősorban előadások és konzultációk formájában, ami több száz oldalnyi szakirodalom elsajátításával is együtt járt. Az NKE csapatának négy hallgatója a verseny ideje alatt egyedülálló lehetőséget kapott arra, hogy a nemzetközi élvonalba tartozó szakemberektől első kézből kapjanak információkat a kiberbiztonság aktuális trendjeiről, de a Cyber 9/12 verseny kiemelkedően jó lehetőséget kínált a személyes és szakmai kapcsolatok építésére és ápolására egyaránt. A megszerzett tapasztalatok és élmények tükrében a csapat tagjai és felkészítői bíznak benne, hogy 2017-ben is lesz lehetőségük tudásukat és képességeiket a nemzetközi mezőnyben megméretni.

 

Szöveg: Berzsenyi Dániel

Megosztás a Facebook-on


Németország a Ludovika Nagyköveti Fórumon

  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
  • ludovika nagykoveti szalon 2016_nemetorszag
 • Előző
 • Következő

Abban, hogy a német egység létrejöhetett, Magyarországnak óriási szerepe volt. Természetesen a két ország baráti kapcsolata régebbről datálódik, mint 1989, de a berlini fal leomlása meghatározó pillanat volt mindannyiunk számára – kezdte beszámolóját őexc. Heinz-Peter Behr, Németország magyarországi nagykövete a Ludovika Nagyköveti Fórum márciusi rendezvényén.

A nagykövet elmondása szerint a sorsfordító esemény előre kiszámíthatatlanul következett be, s kizárólag külső segítségre támaszkodva mehetett csak végbe. Nem véletlen, hogy korábban Helmut Kohl is úgy nyilatkozott: az első téglát Magyarország vette ki a berlini falból. Mikor az 1989. augusztus 19-én megrendezett páneurópai piknik alkalmával Bella Árpád határőr alezredes úgy döntött, az ideiglenesen feloldott határzárat kihasználó, mintegy 600 NDK állampolgár nyugatra tartó útját még az érvényben lévő tűzparancs ellenére sem zavarja meg, új fordulatot vett Németország története. Noha a tényleges határnyitásra egészen 1989. szeptember 11-ig kellett várni, a Budapesten és a Balaton térségében rekedt keletnémet állampolgárok sorsa már abban a hónapban jobbra fordult. A nagykövet maga is 20 embert szállásolt el irodájában, a követség pedig két hotellel vette fel a kapcsolatot, hogy napi háromszori étkezést biztosítson a menekülteknek. Egyebek mellett 20 dedikált taxi állt rendelkezésükre, továbbá az állandó orvosi felügyeleten felül pszichológusi segítséget is igényelhettek. Kozma Imre atya támogatása szintén sokat jelentett, aki az akkor még fiatal Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a római katolikus egyház nevében osztott ételt és állított sátrakat. Mikor 1989. november 4-én Gorbacsov látogatást tett az NDK-ban, egyértelmű lett a keletnémet vezetés számára, hogy nem zárkózhat el többé a változtatások elől. Erich Honecker lemondása után az NDK államvezetés előre menekült és Csehszlovákia nyomására kidolgozta a nyugatra utazást szabályozó új javaslatokat. Ezeknek a televíziós ismertetése nyomán tízezrek vonultak ki az utcára, majd pár nap elteltével a két oldalról érkező németek csákánnyal, vésővel és a puszta kezükkel láttak hozzá a berlini fal lebontásához.

Mikor a német egység megszületett, két erősen polarizált állam talált ismét egymásra – jelentette ki a nagykövet. A fejlettségbeli eltérések ugyanakkor máig érezhetők, még annak ellenére is, hogy számtalan felzárkóztató szociális intézkedést vezettek be, így például a szolidaritási adót. Heinz-Peter Behr mindazonáltal kiemelte: érdekes látni, hogy az egyesítést követően az ország nemzeti identitását ma már leginkább az európaiság gondolata határozza meg.

Az előadást követő kerekasztal beszélgetésen dr. Hettyey András és dr. Kiss László egyetértettek abban, hogy Németország valóban sokat köszönhet Magyarországnak, ám úgy vélték, itt az idő, hogy a két ország újabb történelmi jelentőségű cselekedeteket hajtson végre, például a migráció kezelése és a békefenntartás terén.


Szöveg: Pétery Dorottya

Megosztás a Facebook-on


Új vendégprofesszor az NKE-n

  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
  • szenatusi ules_matthew d shank kinevezese
 • Előző
 • Következő

Miután a héten együttműködési megállapodást írt alá Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, és Dr. Matthew D. Shank, a Marymount University elnök-rektora, az egyetem vendégprofesszori címet adományozott a virginiai egyetem vezetőjének. A cím birtokosa olyan külföldi egyetemi oktató lehet, aki akadémiai munkássággal kiemelkedő eredményeket ért el és elkötelezett az Egyetemünkkel való személyes együttműködés iránt. Az adományozási ceremóniára az NKE szenátus március 9-i ülésén került sor.

Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntőjében úgy fogalmazott, a kitüntetés tükrözi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon törekvését, hogy létrehozza az „Együttműködés egyetemét”. Az NKE stratégiai partnerkapcsolatokat épít ki a világ legkiválóbb egyetemeivel, nemcsak az érintett oktatási intézmények fejlesztése céljából, de a közjó előremozdítása és a közszolgálat fejlesztése is közös kiemelt prioritás.

A Marymount Universityvel kötött megállapodás révén meginduló közös munka a tervek szerint főleg a kriminalisztika és a kiberbiztonság szakterületén hoz majd újdonságokat. Shank professzor munkássága igen tanulságos mindenki számára, aki közmenedzsmenttel foglalkozik – mondta Kis Norbert, majd hozzátette, Matthew D. Shank stratégiai tervezéssel, pszichológiával és marketing kommunikációval kapcsolatos szakmai tapasztalatai jól kiegészítik egyetemünk államtudományi és közigazgatás-tudományi fejlesztési törekvéseit.

A cím adományozásával ugyanakkor az NKE szándéka kettős: kifejezni a megbecsülést és előbbre lépni a nemzetköziesítés terén. Patyi András a kinevezés átadásakor hozzátette: az egyetem bízik abban, hogy Shank professzor közreműködésével tovább fejlődik majd a hazai közszolgálati képzés.

Matthew D. Shank az oklevél kézhezvételét követően megköszönte a kitüntetést, majd rövid ismertetőt tartott a Marymount Universityről, valamint az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatási rendszerét érintő menedzsment-jellegű problémákról és kihívásokról.Szöveg: Tózsa Réka
Képek: Szilágyi Dénes

 

Megosztás a Facebook-on


Amerikai egyetemmel kötött megállapodást az NKE

  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel
  • megallapodas a Marymount Universityvel 2
 • Előző
 • Következő

Az egyesült államokbeli Marymount University-vel kötött öt évre szóló együttműködési megállapodást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A kontraktus hétfői aláírásán az immáron partnerként működő intézmények vezetői mellett részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, Colleen Bell amerikai és Szemerkényi Réka magyar nagykövet asszony is.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében is szerepel az a középtávú cél, hogy az NKE Európa és a világ vezető egyetemeivel szövetségben aktív részese legyen a nemzetközi felsőoktatási és tudományos kapcsolatoknak.  Az NKE már számos határon túli magyar és külföldi egyetemmel van szoros együttműködésben, de a transzatlanti kapcsolatok építésének újabb jelentős állomása a Marymount University-vel kötött megállapodás. Ezt hangsúlyozta a megállapodás aláírásakor Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint a magyar intézmény számára ez egy jó lehetőség arra, hogy az oktatók, hallgatók bepillantást nyerjenek az USA felsőoktatási-tudományos világába. „Két sajátos intézmény együttműködése ez, két sajátos tudományterületen” - hangsúlyozta Patyi András. Az együttműködés elsősorban a kriminalisztika és bűnügyi nyomozás, valamint a kibervédelem területére tejed ki, az azokban használt legmodernebb lehetőségekkel ismerkedhetnek meg a partnerek. Mindez segítséget nyújt ahhoz, hogy nemzetközi szempontból is versenyképes, kompatibilis, naprakész tudást és jó gyakorlatokat tudjon beilleszteni képzési programjaiba az NKE.

Patyi András kihangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nemcsak gazdasági, politikai és katonai világhatalom, hanem egy felsőoktatási tudományos világközpont is. A rektor rendkívüli megtiszteltetésnek nevezte, hogy az NKE és a Marymount Egyetem közötti együttműködés hivatalos elindítása ilyen kiemelt állami figyelemben részesül. Megjegyezte: ez is kötelez bennünket arra, hogy ez a megállapodás valódi eredményeket és valódi hasznot hozzon mindkét ország számára.  „Reményeim szerint az magyar-amerikai kapcsolatokban is nagy értéket fog képviselni a két egyetem együttműködése” - véli Matthew D. Shank.  A Marymount University elnöke hangsúlyozta, hogy az FBI-al, a CIA-vel és az NCIS-el való szoros szakmai kapcsolatuk eredményeit jól tudják majd hasznosítani az NKE oktatói és hallgatói is.

„Jobb szervezettség és magasabb tudásszint kell ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk harcolni a bűnözés ellen”- ezt már Pintér Sándor mondta. A magyar belügyminiszter emlékeztetett, hogy korábban is születtek fontos megállapodások a bűnüldözés elméleti hátterének alaposabb megismerésére. Ez a szándék vezetett az osztrákokkal közösen egy közép-európai rendőr-akadémia, az amerikaiakkal együttműködésben pedig a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) létrehozásához. Emellett sikerült elérni, hogy az Európai Rendőr Akadémia (CEPOL) központja 2014 októberétől Budapesten legyen. Pintér Sándor kitért arra is, hogy 2001-ben Budapesten született meg az a nyilatkozat, amely a cyber bűnüldözés ellen szól, és amelynek ma már 42 ország a résztvevője. A belügyminiszter szerint a két egyetem között megkötött együttműködés újabb tudást, újabb lehetőségeket jelent a bűnözés elleni harcban, ami nagyobb biztonságot adhat Magyarországnak, de az USA-nak is.

Mindkét országban nagy hangsúlyt kap az oktatásban a közszolgálatra való felkészülés, ezért nagy lehetőségeket lát az egyetemi együttműködésben Colleen Bell is. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete mind a kriminalisztika, mind pedig a kibervédelem területén hasznos partnerségre számít, ami a két ország kapcsolatrendszerét is tovább fejlesztheti. Kiemelte, hogy a kiberfenyegetés nagy kihívást jelent mindkét nemzet számára nemzetbiztonsági és gazdaságbiztonsági szempontból egyaránt.

„A most megkötött egyetemi megállapodás a két ország akadémiai kapcsolatait is erősíti, amivel csak nyerni tudnak az együttműködő felek”- mondta el köszöntőjében Szemerkényi Réka. A washingtoni magyar nagykövet szerint mindkét ország egyre inkább szembesül az új biztonságpolitikai kihívásokkal, amelyekre hatékony tudományos válaszokat adhat az egyetemi együttműködés. A nagykövet kiemelte, hogy a forenzikus (bűnügyi) tudományok területén elsősorban az USA, míg a kiberbiztonság esetében a magyar fél is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, így kölcsönösen hasznos együttműködésre számít a partnerintézmények között.

A két egyetem vezetője által aláírt megállapodás keretében lehetőség nyílik az oktatók és kutatók mobilitására, közös kutatásokban és szakmai programokban való részvételre, elsősorban a kriminalisztika és a kibervédelem területén. A tudástranszfer a tisztviselők továbbképzési kurzusaiban is megvalósul, hozzájárulva a nemzetközi bűnüldözési gyakorlati együttműködés sikeréhez.

A Marymount University-t 1950-ben alapították, független katolikus intézményként. Számos alapképzést, mesterképzést, és doktori képzést kínál hallgatóinak. A mintegy 3600 hallgatóból álló egyetemi közösség nagyon sokszínű, hiszen mintegy 70 ország diákja tanul az intézményben.
Az egyetem azért is vonzó a fiatalok számára, mert a világ egyik legbefolyásosabb fővárosától, Washingtontól csupán néhány percre található.  A Marymount University-n a többi között egészségügyi és jogi képzésen is részt vehetnek a hallgatók. Az amerikai egyetem nagyon jó kapcsolatot ápol a washingtoni magyar közösséggel is.


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on


A hálózati kormányzás alapja a bizalom

  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
  • Leading Change Executive Forum
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2016 márciusával egy új programsorozat vette kezdetét: a Leading Change Executive Forum elnevezésű nemzetközi rendezvény dr. Robert Kramer védnöksége alatt arra hivatott, hogy újfajta vezetői módszereket mutasson be a szakmai közönség számára. Első előadóként dr. Patrick Kenis, az Antwerp Management School dékánja látogatott az eseménynek otthont adó Orczy úti kollégiumba, ahol a hálózati kormányzás eredményességéről beszélt.

Mint mondta, a tavaly „Reszponzív és elszámoltatható kormányzás” címmel keltezett ENSZ-jelentés egy lényeges pontra világított rá: egy olyan világban, ahol összetett problémákra csak összetett válaszok adhatók, a hagyományos értelemben vett elszámoltathatósági követelmény nem tartható, mivel az egy központi irányító szerv jelenlétét feltételezi. A vertikális szemléletmód helyét egyre inkább átveszi a horizontális gondolkodás, ennek alapja pedig nem más, mint a bizalom.

Mégis mikor beszélhetünk hálózati kormányzásról? – tette fel a kérdést a dékán. Minden olyan esetben, amikor három vagy több jogilag autonóm szervezet közös munkája révén olyan eredmények látnak napvilágot, amelyeket a szervek egyenként nem volnának képesek produkálni. A megnövekedett eredményességnek azonban több előfeltétele is van: az érintett felek megosztják egymás között az információkat, az őt érintő részfeladatokat a legjobb tudásuk szerint végzik, továbbá nem törekednek dominanciára. A folyamathoz hozzátartozik ugyanis az is, hogy a feladat megosztása mellett az elért eredmények is a közösségé maradnak – azokat senki nem sajátíthatja ki. A jól működő hálózat ismérve, hogy szervezett, vagyis tagjai világos protokollt követnek nem túlságosan erős, vagy elnyomó szabályozás mellett, az egységességben a felek végig megtartják sokszínűségüket, illetve elismerik a társak bevonásának létjogosultságát, szükségességét és hatékonyságát – összegzett a szakértő.

Megosztás a Facebook-on


International Welcome Day - megérkeztek nemzetközi hallgatóink

  • dsc 0600 2
  • dsc 0617 2
  • dsc 0658 2
  • dsc 0662 2
  • dsc 0643 2
  • erasmus welcome 3
  • erasmus welcome
  • dsc 0698 2
  • dsc 0679 2
  • erasmus welcome 7
  • erasmus welcome 6
  • dsc 0785
  • dsc 0702 2
  • dsc 0754 2
  • dsc 0760 2
  • dsc 0785 2
  • dsc 0803 2
  • dsc 0815 2
  • dsc 0830 2
  • dsc 0878 2
  • dsc 0904 2
  • Erasmus welcome 1
 • Előző
 • Következő

Az Egyetem a tanév második félévében is az International Welcome Day keretében köszöntötte újonnan érkezett nemzetközi hallgatóit. A tanulmányaikat februárban kezdő Erasmus+ és Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók száma a négy karon meghaladja a hatvan főt, így a 2015/2016 tanév folyamán összesen közel 90 nemzetközi hallgató színesítette az egyetem hallgatói testületét. Ez a létszám jelentős növekedést mutat az előző évekhez képest, amely jól tükrözi az Egyetem növekvő népszerűségét a nemzetközi hallgatók körében.

Ebben a félévben a legtöbb hallgató európai országokból érkezett, többek között Lengyelország, Csehország, Bulgária, Románia, Franciaország, Litvánia, Portugália és Olaszország is képviseltette magát. Emellett egyre nagyobb számban érkeznek hallgatók Európán kívüli területekről, amely részben az Erasmus+ program kiterjesztésének, a Stipendium Hungaricum programnak, illetve nem utolsó sorban az egyre népszerűbb angol nyelven oktatott mesterszak (MIPuS) indulásának köszönhető. A félévben grúz, ecuadori, koreai, kínai és orosz hallgatók kezdték meg tanulmányaikat az új International Public Service Relations mesterszakon.

A program során először a hivatalos köszöntőbeszédekre került sor a Zrínyi teremben, amelyet az új hallgatóknak készített ajándékcsomagok átadása előzött meg. Az ünnepségen elsőként Dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket. Örömét fejezte ki, hogy a mobilitásban részt vevő hallgatók Magyarország harmadik legjobb egyetemét választották fogadó intézményüknek, hiszen itt nem csak egy kiváló hallgatói közösségbe kapcsolódhatnak be, de megismerhetik nemzetünket is. Azt a magyar nemzetet, mely 12 Nobel díjast adott a világnak. Kiemelte, hogy a külföldi hallgatok visszacsatolása a képzés es szolgáltatások minőségével kapcsolatban nagyban hozzájárul majd az egyetem fejlesztéséhez.

Ezt követően Dr. Peres Zsuzsanna, az Államtudományi és Közigazgatási Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese részletezte a bővülő kar sajátosságait és a széles kurzuskínálatot. Dr. Koller Boglárka, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettese örömmel üdvözölte a diákokat a legfiatalabb kar nevében, és biztosította őket arról, hogy náluk mindig nyitott ajtókra találnak.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja hangsúlyozta a katonai képzés fontosságát és a tisztjelöltek felelősségét hazai és nemzetközi fronton is, míg Dr. habil Boda József, a Rendészettudományi Kar dékánja azt is jelezte, hogy szívesen látja a külföldi hallgatókat a kora reggeli futáson, amit orvosolni fog a csodás kilátás a kampuszról. Végül, de nem utolsó sorban Hegedűs Ferenc, az Erasmus Student Network (ESN) elnöke biztosította a diákokat a mentorok folyamatos asszisztenciájáról, a jó hangulatról, és arról, hogy az itt töltött néhány hónap lesz életük legnagyobb kalandja.

A köszöntők után a program a Zsibongóban folytatódott az ESN koordinálásával. A mentorok által szervezett játékos feladatok segítségével megismerkedhettek egymással a magyar és nemzetközi hallgatók, ezáltal segítve későbbi beilleszkedésüket.

Az International Welcome Day hagyománnyá vált az elmúlt félévek során, reméljük, hogy a jövőben is egyre több hallgató fogja Egyetemünket választani külföldi tanulmányai céljául, és hogy a következő eseményeink is hasonlóan nagy érdeklődés mellett és jó hangulatban fognak telni!

Megosztás a Facebook-on


Koszovó rászolgált az Uniós tagságra

  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
 • Előző
 • Következő

Egy nagyon európai év van a hátunk mögött – fogalmazott az NKE Dísztermében Hashim Thaci, a Koszovói Köztársaság külügyminisztere. „Koszovó euro-atlanti törekvései” c. előadásában Thaci kiemelte, hogy az elmúlt esztendőben nem csak aláírták az Európai Unió stabilizációs és társulási egyezményét, hanem határ-megállapodást kötöttek Montenegróval, Macedóniával és Albániával is, Szerbiával pedig tovább folynak a tárgyalások. A tolerancián és együttműködésen alapuló diplomáciai párbeszéd azt mutatja, Koszovónak igenis az Unióban a helye – fogalmazott a miniszterelnök. „Azt szeretnénk, hogy az Unió úgy kezeljen minket, mint bármely más országot a régióban. Ennek érdekében kivárunk és hajlandók vagyunk a kompromisszumokra is.” Noha a felvételi folyamat hosszú, az ország már elindult a csatlakozás útján. Koszovó ugyanakkor partnerként tekint a NATO-ra is, tagja az ISIS ellen harcoló nemzetközi koalíciónak, és tevékenyen harcol a szélsőséges eszmék terjedésével, illetve a terrorizmussal szemben.

Az eseményen jelen lévő Schőberl Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet főigazgatója, Koszovó helyzetét elemezve kijelentette, hogy az integráció érzékeny téma még akkor is, ha Magyarország támogatja Koszovó EU-s törekvéseit. Úgy vélte, a sok megoldatlan ügy hátráltatja a balkán államait, s a téma sokkal összetettebb, mint első látásra tűnik.

Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese a migrációs kérdés kapcsán hangsúlyozta Koszovó szerepét. Hashim Thaci elmondta, jóllehet országa korábban kiindulópontja volt az illegális migránsoknak, mára a politikai helyzet tisztázásával azon vannak, hogy a korábban elmenekülteket minél hamarabb visszaintegrálják a társadalomba. Ami az országon átfolyó illegális menekültáradatot illeti, Thaci úgy fogalmazott: résen kell lenni. Koszovó elhatárolódik a szélsőséges gondolatoktól, ezek aktív támogatása pedig akár 5-15 évig terjedő fogházbüntetéssel is sújtható a helyi törvények fényében.


Szöveg: Pétery Dorottya

Megosztás a Facebook-on


Magyar-kínai katonai felsőoktatási együttműködésről állapodtak meg Pekingben

  • d trb20151127001
  • d trb20151127002
  • d trb20151127003
  • d trb20151127004
  • d trb20151127005
  • d trb20151127006
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldöttsége hivatalos látogatást tett Kínában  a múlt héten. A prof. dr. Padányi József mk. dandártábornok, tudományos rektorhelyettes vezette delegáció látogatást tett a Kínai Néphadsereg Tudományos Akadémiáján, valamint a Stratégiai Kutatóközpontban Pekingben, továbbá a Nemzetközi Tanulmányok Kutatóintézetében, Sanghajban. A megbeszélések és előadások témái között a nemzetközi biztonság helyzete és Kína szerepe a nemzetközi biztonság megőrzésében, valamint a Magyarország előtt álló biztonsági kihívások és az arra adható válaszok szerepeltek. 

A látogatás záró mozzanata a Kínai Nemzetvédelmi Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti együttműködési megállapodás aláírása volt.  "Az oktatás és a kutatás területén új kapukat nyit a magyar-kínai katonai felsőoktatási együttműködésben ez a megállapodás - mondta Prof. Dr. Padányi József mérnök dandártábornok az MTI-nek. Az NKE tudományos rektorhelyettese hozzátette: a Nemzetvédelmi Egyetem rektorával, Csang Si-po vezérezredessel aláírt dokumentumban foglaltak jelentős, minőségi váltást fejeznek ki a két intézmény viszonyában; új lehetőségek nyílhatnak meg az egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói számára, amelyek elmélyült tapasztalatcserékben ölthetnek formát.

A dandártábornok elmondta: arra számít, hogy hallgatókat küldenek majd egymás egyetemeire rövidebb vagy hosszabb időre, oktatókat delegálhatnak egymáshoz, találkozókat szervezhetnek bizonyos témák megvitatására, vagy mindkét fél részéről fontosnak ítélt közös kutatásokban vehetnek majd részt. Hozzátette: a kutatási projektek témái között szerepelhetnek például olyan "feszítő problémák" is, mint például a kibervédelem, vagy az éghajlatváltozásból adódó kihívások. "Mindkét fél kifejezte abbéli szándékát, eltökéltségét, hogy a következő években aprópénzre, konkrét programokra váltsa a most aláírt dokumentumban szereplő elvi lehetőségeket" - állapította meg Padányi József. Egyúttal úgy vélte, mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemcsak katonai, hanem például jogi, gazdasági és közigazgatási kérdésekkel, képzéssel is foglalkozik, a magyar-kínai intézményi kapcsolatot is egyfajta komplexitás fogja jellemezni.

"A kínai hadsereget és a katonai területeket érintő, most induló reform nagy valószínűséggel érinteni fogja az oktatási területeket is és ebben nekünk igen nagy tapasztalataink vannak, amiket meg tudunk osztani a partnereinkkel" - jegyezte meg Padányi József, utalva arra, hogy Magyarországon az e területet érintő felsőoktatási átalakítást már több lépcsőben véghezvitték.

A kínai hadsereg Nemzetvédelmi Egyeteme a kelet-ázsiai ország legmagasabb szintű katonai tanintézete, ahol a kínai katonai vezetés különböző szintjein szolgálók teljes körét képzik. Körülbelül 2500 hallgatója van, tanfolyami képzésein évente nagyjából 400 külföldi, köztük néhány magyar is megfordul.

A kínai egyetemmel kötött együttműködési megállapodás előkészítése 2013 őszén kezdődött, amikor Patyi András, az NKE rektora Pekingben járt. A mostani megbeszéléseken  egyetemünket prof. dr. Szenes Zoltán, prof. dr. Szendy István és P. Szabó Sándor képviselte. 


Szöveg: MTI

Megosztás a Facebook-on


Kínai kutatók a Nemzetközi Intézetnél

  • dsc 9297
  • dsc 9310
  • dsc 9300
  • dsc 9312
 • Előző
 • Következő

A Kínai Jelenkori Nemzetközi Kapcsolatok Kutatóintézetének delegációja járt múlt héten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetében. A látogatásra egy Magyarország mellett Szerbiát és Csehországot is érintő szakmai kutatói körút keretében került sor, amelynek Budapest volt az első állomása.

A kínaiak négyfős delegációját Feng Zhongping, a kutatóintézet államtitkári rangú alelnöke vezette, aki egyben az Európai Tanulmányok Intézetének vezetője is. A találkozón a kínai delegációt dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes köszöntötte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetése részéről, majd röviden bemutatta az NKE-t és annak nemzetközi intézetét a vendégeknek. Ezt követően a kínai kutatók több mint kétórás konzultációt folytattak a Nemzetközi Intézet Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának, a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ, valamint az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának munkatársaival. A résztvevők véleményt cseréltek az ukrajnai válságról és ebben Oroszország szerepéről. A magyar szakemberek tájékoztatást adtak a magyar gazdaság helyzetéről és a hazánkban zajló politikai reformokról, Magyarország és az EU viszonyáról, illetve a keleti nyitás politikájáról. A kínai delegáció tagjai az orosz-kínai, valamint a kínai-japán kapcsolatokról beszéltek. A konzultáción a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről is véleményt cseréltek a résztvevők.