Szűkítés


Kiválasztott Címke

nekrológ

Minden Címke 726


Jelenleg 3 bejegyzés található nekrológ cimkével

NEKROLÓG

    • bodrogi

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar dékánja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola vezető helyettese, egyetemi tanár Prof. Dr. Bodrogi László Antal nyugállományú ezredes 2017. július 25-én, életének 73. évében, betegség következtében elhunyt.

Prof. Dr. Bodrogi László Antal ezredes 1967. szeptember 01. óta teljesített hivatásos szolgálatot a Magyar Honvédségben és jogelőd szervezetében. 1963. és 1967. között tanulmányokat folytatott az Egyesített Tiszti Iskolán, melynek eredményes befejezését követően tisztté avatták. Első tiszti beosztásba a szolnoki 16. Műszaki Utász Zászlóalj állományába került kinevezésre, utász-, majd útépítő szakaszparancsnok beosztásba. 1972-től 1976-ig a Kujbisev Katonai Műszaki Akadémián (Moszkva) folytatta egyetemi tanulmányait. 1976. és 1979. között a 9. Gépesített Lövész Hadosztályparancsnokság, műszaki szolgálat, hadműveleti főtiszti beosztását látta el. 1979-től 1982-ig Székesfehérvárott az 5 Hadsereg Parancsnokság tervező főtisztje volt. 1982. és 1989. között Budapesten a Magyar Néphadsereg Műszaki Főnökség hadműveleti főtiszti beosztásban teljesített szolgálatot.

A csapatoknál, a hadosztály-, a hadsereg törzsben és a Honvédelmi Minisztériumban megszerzett ismeretei, tapasztalatai a hazai katonai felsőoktatás területén nagymértékben elősegítette az oktatói és tudományos kutatói munkáját. 1989-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Műszaki Tanszék tanszékvezető helyettese, majd 1990-től a tanszék vezetője. 1994. és 1995. között elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Vezérkari tanfolyamát. 1996-tól a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Műszaki Hadműveleti Harcászati Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár, dékán helyettes. 1998-tól 2003-ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar dékánja volt.

Munkásságát, katonai életútját több tucat kitüntetés és dicséret fémjelzi. Többek között a haza és a honvédelem érdekeinek előmozdításában kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként 1969-ben megkapta a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát, A Kiváló Szolgálatért Érdemrendet két alkalommal is kiérdemelte 1970-ben és 1989-ben. 1980-ban a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát kapta meg. A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát pedig 1984-ben adományozták részére. A katonai pályafutása során elöljárói és parancsnokai javaslatára három alkalommal került soron kívül előléptetésre.

A Magyar Köztársaság Elnöke nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta részére 2003-ban.

Prof. Dr. Bodrogi László Antal ny. ezredes katonapedagógusként kiemelkedő szerepet játszott a magas színvonalú katonai szakmai és tudományos képzés, valamint a hadtudományi kutatás területén. 1999-ben pályázatával elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 2004-ben Zrínyi díjat ítélték meg részére, míg 2005-ben megkapta a Zrínyi gyűrűt is. Fontosabb kutatásai a műszaki támogatás általános elveire, a műszaki zárás módjaira, eszközeire és a katasztrófák elleni védekezésre összpontosultak. Az akadémia oktatójaként, az egyetem polgáraként haláláig szolgálta hazánk, az egyetem és jogelőd intézményeinek, a magyar és az egyetemes tudományosságnak ügyét.

Felejthetetlen halottunktól, egyházi és katonai tiszteletadással 2017. augusztus 15-én (kedd), 11:00 órakor Pásztó Városi temetőjében veszünk végső búcsút.

Cimkék: nekrológ

Nekrológ: Elhunyt Prof. Dr. Molnár Miklós

molnarmiklos keretben 200 301 s

 Molnár Miklós 1964-ben született Budapesten, általános és középiskolai tanulmányait Egerben végezte. 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán „summa cum laude” minősítéssel szerzett jogi diplomát. 1984-től az Államigazgatási Jogi Tanszék demonstrátora, 1987-től tudományos segédmunkatárs, később tanársegéd, 1991-től adjunktus, 1994-től egyetemi docens volt, 2010-ig oktatott az ELTE-n.

1993-ban védte meg a Közigazgatási döntési autonómia néhány elméleti problémája című kandidátusi értekezését, ezzel az állam- és jogtudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett, majd 2000-ben habilitált.

1996–2001-ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, 1999-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék egyetemi docense, 2003-tól egyetemi tanár, majd 2013-ig kutatóprofesszor volt. 2002-től az Országos Választási Bizottság tagjaként, illetve elnök-helyetteseként tevékenykedett 2010-ig.

2002-től a Rendőrtiszti Főiskola tanszékvezető oktatója. 2010-től a Rendőrtiszti Főiskola tudományos és nemzetközi rektor-helyettesi feladatait látta el. 2012. január 1-től 2013 augusztusáig az NKE RTK tudományos és nemzetközi dékán-helyettese.

Kutatási területei a közigazgatási jog és az alkotmányjog számos tárgykörére kiterjedtek, így többek között a választási eljárásjog, valamint a közigazgatástan, illetve a vezetés- és szervezés-tudomány, közigazgatási jogtudomány dogmatikája, a közigazgatási döntés jogi meghatározottsága, közigazgatási jogalkotás, európai közigazgatási jog, továbbá a rendészeti igazgatás és az iparigazgatás. Ki kell emelnünk még a honvédelmi jog és honvédelmi igazgatás területén írt munkáit, komoly fejezetei ezek a magyar védelmi alkotmányosságnak.

1988 és 2015 között több mint félszáz tudományos publikációja jelent meg, írásai mértékadók, erről tanúskodnak a magas idézettségi mutatók. Két fő művének A közigazgatás döntési szabadsága című monográfiáját és a feleségével (Tabler, Margaret M.) a közigazgatási szerződések kérdéseiről írt tanulmányát tekinthetjük, amelyek együtt több mint 50 független idézést kaptak eddig.

Tagságai a teljesség igénye nélkül: tagja volt az MTA Köztestületének és Közigazgatás-tudományi Bizottságának, a Közigazgatási Szakvizsga Bizottságnak, a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, elnöke az Európai Jogakadémia Hadijogi és Biztonságpolitikai Tagozatának, társelnöke a Regionális- és Önkormányzati Tagozatnak.

Több mint tucatnyi tanulmányúton vett részt Hong-Kong-tól az Amerikai Egyesült Államokig.  Számos kutatást végzett külföldön. Többször működött meghívott kutatóként, illetve vendégprofesszorként különböző külföldi egyetemeken, valamint szakmai műhelyekben, így például Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal Brüsszelben a Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézetben. Egyetemi karrierje során mindvégig oktatott angol nyelven is, itthon és külföldön egyaránt. Nemzetközi elismertsége a fentiek együttes eredménye.

Molnár Tanár Úr fiatalon belevetette magát a tudományos tevékenységbe, hallgató korában aktív demonstrátor volt, majd a diplomával a kezében azonnal megkezdte a meredeken felfelé ívelő, méltán sikeres egyetemi oktatói pályafutását. Legkedvesebb témái közé tartozott a közigazgatási jog dogmatikája. Előadásaiban képes volt egy-egy elméleti kérdést hosszasan, ugyanakkor érdekfeszítő módon, több oldalról megvilágítani. Tudományos karrierje mellett sikeres ügyvédi praxist épített fel, és kamatoztatta a gyakorlatban is kimagasló elméleti felkészültségét és nyelvi képességeit.

Alapos, kimért, szerény, csendes és nyugodt embernek ismertem meg. Az volt az érzésem, hogy nincs az a helyzet vagy felkészületlen vizsgázó, aki ki tudná hozni a sodrából. Felnéztem rá fiatal oktatóként, jólesett, hogy az első pillanattól partnerként kezelt, olyasvalaki volt, akinek a szavára érdemes volt odafigyelni.  Utolsó találkozásaink egyike az NKE RTK-n volt. Második emeleti dékán-helyettesi, csodálatos panorámával rendelkező sarokirodájában ültünk le beszélgetni. Szokás szerint udvarias, előzékeny és érdeklődő volt, átbeszéltük közös ügyeinket és az aktuális történéseket a Szentkirályi utcától a Farkasvölgyi útig.

Az elmúlt három évben azonban aggódtunk Molnár Professzor Úrért, mert csak ritkán kaptunk hírt felőle. Néhány hete azonban örömmel értesültem, hogy júniustól a közigazgatás egyik fontos intézményének szolgálatába állítja tudását, tapasztalatát. Most pedig értetlenül és hitetlenkedve állunk, hogy közben Ő csendben, szó nélkül, fájóan korán távozott.

Isten Veled Professzor Úr, nyugodj békében!


Budapest, 2016. június 3.


Dr. Christián László

PPKE JÁK, NKE RTK

Cimkék: RTK, nekrológ, 2016

Elhunyt Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár

    • simonne dr berta krisztina helyettes allamtitkar 680 460 s

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megrendülten értesült arról, hogy elhunyt  Simonné dr. Berta Krisztina, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára, egyetemünk  elkötelezett támogatója.

Támogatása iránti elismerését fejezte ki az egyetem vezetése 2014. szeptember 8-án, amikor Patyi András rektor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyűrűjét adományozta részére.  Simonné dr. Berta Krisztina jelentős mértékben hozzájárult az NKE hírnevének és tekintélyének növeléséhez. Vezette a jogelőd  Rendőrtiszti Főiskola titkárságát, közel 10 évig vett részt adjunktusként a hallgatók oktatásában és nevelésében. A Külügyminisztérium Konzuli Főosztály vezetőjeként megújította a konzuli képzési rendszert, s helyettes államtitkárként feladata volt a Rendészeti Nemzetközi Oktatási Központ , és ezen keresztül az amerikai-magyar közös irányítás alatt működő ILEA oktatási munkájának felügyelete is. Óraadóként rendszeresen részt vesz az egyetem oktató munkájában, s aktív szerepet vállalt a Nemzetközi Intézet fejlesztésében, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar létrehozásában.  Tagja volt az NKE Mentorok Kollégiumának is.

Simonné dr. Berta Krisztina Várpalotán született 1953. február elsején.  1978-ban jogász végzettséget szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 1971-1972 között a Hungarotex Textilkülkereskedelmi Vállalat, 1972-1978-ban a Shell Rt.külkereskedelmi ügyintézője volt. 1978-1990 között a Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa lett, majd 1990-1997-ben a Belügyminisztérium ügyintézőjeként tevékenykedett. 1997-1998-tól a BM Nemzetközi Főosztály főosztályvezető-helyettese, 1998-2001 között az EU Integráció Irodában, 2001-2006-ig a Belügyminisztérium nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott. 2006-ban a Miniszterelnöki Hivatal terrorizmus ellenes nemzetközi koordinátora lett, majd 2007-2010-ig  Külügyminisztérium Konzuli Főosztály főosztályvezetője, 2010—től a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!

Cimkék: nekrológ, 2015