Szűkítés


Kiválasztott Címke

kutatás hírek

Minden Címke 726


Jelenleg 1 bejegyzés található kutatás hírek cimkével

Az NKE támogatja doktoranduszait

    • doktori esku

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a doktoranduszok munkájának támogatására pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat tárgya az Egyetem külsős – azaz az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-a szerinti, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló – önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszai számára 50%-os, csökkentett önköltségű doktorandusz helyre, a 2015-16-os tanév két szemeszterére, legfeljebb 20 fő részére.

A pályázat benyújtásának feltételei:

-          a pályázó az Egyetemmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. §-a szerinti, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, valamint

-          a pályázó az Egyetem valamely doktori iskolájának (Hadtudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola) önköltséges képzésben részt vevő hallgatója.

A pályázathoz mellékelni kell:

-          rövid szakmai önéletrajzot,

-          közvetlen vezető ajánló levele,

-          amennyiben a pályázó már megkezdte doktori tanulmányait, publikációs jegyzéket, konferencia-előadások adatait,

-      motivációs levelet, amelyben a pályázó bemutatja a választott kutatási témáját, és kifejti elképzeléseit tudományos terveiről, a pályázat időtartamára vállalt tudományos tevékenységéről, létrehozandó tudományos eredményeiről (elvárás legalább egy, minimum „B” kategóriás lapban megjelent cikk).

A pályázat beérkezésének határideje: 2015. szeptember 23. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati határidő meghosszabbítására.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a közigazgatási, rendészeti, illetve katonai hivatásrendben szolgálatot teljesítő pályázók.

A pályázatokat a rektor a Rektori Tanács véleményének birtokában bírálja el. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30. A sikeres pályázókkal az Egyetem a pályázat időtartamára a felek jogait és kötelezettségeit rögzítő megállapodást köt.

A pályázatot zárt borítékban, „Csökkentett önköltségű doktorandusz helyek” megjelöléssel, két nyomtatott példányban kell benyújtani az Egyetemi Tudományszervező Központnál (1083 Budapest, Ludovika tér 2.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, mb. központvezető (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9108) nyújt.