Szűkítés


Kiválasztott Címke

jubileum

Minden Címke 726


Jelenleg 2 bejegyzés található jubileum cimkével

Régi idők tanúi

  • dsc 9708 2
  • dsc 9684 2
  • dsc 9677 2
  • dsc 0489 2
  • dsc 0429 2
  • dsc 0405 2
  • dsc 0395 2
  • dsc 0386 2
  • dsc 0379 2
  • dsc 0359 2
  • dsc 0370 2
  • dsc 0353 2
  • dsc 0343 2
  • dsc 0331 2
  • dsc 0324 2
  • dsc 0320 2
 • Előző
 • Következő

Mintegy 200 egykori honvédtiszt vehetett át díszoklevelet és díszemléklapot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campus kápolnájában rendezett jubileumi ünnepségen. Az 50, 60, 65 és 75 évvel ezelőtt végzettek a rendezvényt követően koszorúzáson és faültetésen is részt vettek. 

A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémián 75 éve, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és az Egyesített Tiszti Iskolán 50 éve végzetteket Boldizsár Gábor ezredes köszöntötte. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja elmondta: a katonai pálya nemcsak egy munka, hanem egy nagyon speciális hivatás, ami felkészült, szaktudással és elhivatottsággal rendelkező embereket igényel. Az ezredes emlékeztetett arra, hogy a jelenlévők közül többen még a második világháborúban is harcoltak és ezzel teljesítették az esküjükben is vállalt kötelezettségüket a haza szolgálata iránt. „Az 50 évvel ezelőtt végzettek pedig egy olyan korban voltak hivatásos katonák, parancsnokok, amikor a harmadik világháború kirobbanása, a világ megsemmisülése volt a tét” – tette hozzá Boldizsár Gábor, aki szerint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges eszközök rövidebb távon beszerezhetőek, míg a képzett katonai vezető egy hosszú, kitartó nevelő és oktató munka eredménye. A HHK dékánja megköszönte a jelenlévők szolgálatait és azt a sok tudást, tapasztalatot, amit átadtak a későbbi generációknak. „Az Önöktől kapott iránymutatás is szükséges ahhoz, hogy fel tudjuk nevelni a következő nemzedéket, amelynek szintén az lesz a feladata, hogy Magyarország függetlenségét minden külső ellenséggel szemben megvédje” – mondta Boldizsár Gábor. 

Az 50 éve végzettek nevében Szabó János nyugállományú vezérőrnagy szólt a jelenlévőkhöz. Az Egyesített Tiszti Iskolegykori növendéke elmondta, hogy ők háromszor is tettek katonai esküt: 1961-ben, a sorkatonai képzés után, 1965-ben, a tisztavatáskor és 1989 októberében, a köztársaság kikiáltásakor. Tudtuk, hogy katonának lenni becsületbeli ügyet jelentfelelős gondolkodást, a hivatás szeretetét és a beosztottakról való gondoskodást.”

Szentkirályi Frigyes nyugállományú ezredest 75 évvel ezelőtt 191 bajtárásával együtt avatták tisztté a Ludovika Akadémián. A most 96 éves egykori ludovikás elmondta: évfolyamuk átélte szinte a teljes huszadik századot, amely „a magyarság számára sok kínt és fájdalmat okozott.” Ilyen volt a két elvesztett világháború és az azokat lezáró békediktátumok, amelyek alapvetően befolyásolták az ország jövőbeni lehetőségeit. „Alapvető változást hozott a nemzet életében az 1989-90-es rendszerváltozás, amely jó néhány korábbi bajunkra orvosságot jelentett, de újakat is hozott, amelyek megoldása jövő feladata lesz.” Az ezredes beszédében felelevenítette a tiszti avatásuk időszakát, amikor Európában már háború folyt, de Magyarország még nem volt közvetlenül érintve abban. Szentkirályi Frigyes szerint hazánk bátor cselekedetre szánta el magát, amikor a németek és oroszok által megszállt Lengyelországból érkezőknek menedéket nyújtott. Fél évszázad múlva ismét határt nyitottunk, akkor a kelet-németeknek, akik így kockázatmentesen tudtak eljutni nyugati rokonaikhoz"- tette hozzá. 

Az egykori ludovikás szólt arról is, hogy az 1940-ben végzett évfolyamuk teljes állománya részt vett a második világháborúban, amelynek megismerhették szörnyű velejáróit: a pusztítást, a keserveket, az aggódást, a félelmet, a mentális és fizikai sérelmeket. „Legnagyobb fájdalmunk azonban a hősi halált halt bajtársaink elvesztése volt, akikre mind a mai napig büszkék vagyunk” – tette hozzá a nyugállományú ezredes, aki elmondta azt is, hogy a hősi halott bajtársaemlékét  1952 óta emléktábla őrzi a Ludovika Főépület Hősök Folyosóján. Szentkirályi Frigyes optimista az ország jövőjét illetően, hiszen a sok nehézség ellenére talpon tudott maradni a magyarság. „Szeretném, ha megvalósulna egy széles demokrácián alapuló jóléti társadalom” – fogalmazta meg álmait az egykori ludovikás. 

A Kilián György Repülő Tiszti Iskolán, a Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskolán, valamint a fegyvernemi tiszti iskolákon 50, 60 és 65 éve végzettek is a Ludovika Főépület kápolnájában vehették át díszemléklapjukat. Prof. Dr. SzendIstván ezredes, a HHK dékánhelyettese elmondta: a jelenlévők a tisztté avatásukat követően olyan időszakban lettek a honvédség harcászati szintű vezetői, amikor az adott geopolitikai helyzet miatt a Magyar Néphadsereg a minőségi és mennyiségi fejlesztés korszakába lépett. „A katonai iskolák a magyar fegyveres erő számára olyan kiváló tiszteket adtak, akik a következő évtizedekben a legmagasabb katonai beosztásokat is betöltve, gerincét adták a hadseregnek” – tette hozzá a dékánhelyettes, aki szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, ha átvitt értelemben is, de jogutódja azoknak az „alma matereknek”, amelyekben a most jubiláló honvédtisztek végeztek. 

Közöttük van Kositzky Attila nyugalmazott altábornagy is, aki beszédében azokról az elődökről emlékezett meg, akik kiváló példaképekké váltak számukra. Ilyen volt a többi között Petróczy István százados, az Osztrák-Magyar Monarchia hegyivadásza, aki 105 évvel ezelőtt az első magyar hadirepülős tiszt volt. „A bajtárs repülős tisztek között meg kell emlékeznünk a kivégzett Kiss Zoltán ejtőernyős századosról, valamint a légi harcban elesett Magyar Sándor főhadnagyról is”- tette hozzá Kositzky Attila, aki 29 repülőgép típussal összesen 43 évig repült, ami alatt 3369 órát töltött a levegőben

A most díszoklevelet kapott nyugalmazott honvédtisztekről és főtisztekről a Bonum Publicum novemberi számában olvashatnak részletesebben. 

 

Szöveg: Szöőr Ádám


Tisztelgés a méltó elődök előtt

  • Jubileumi ünnepség 2014
  • Jubileumi ünnepség 2014
  • Jubileumi ünnepség 2014
  • Jubileumi ünnepség 2014
  • Jubileumi ünnepség 2014
  • Jubileumi ünnepség 2014
  • Jubileumi ünnepség 2014
  • Jubileumi ünnepség 2014
 • Előző
 • Következő

Jubileumi díszoklevél-és díszemléklap-átadó ünnepséget rendeztek szeptember 24-én, 25-én és 26-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület kápolnájában, ahol összesen 271 fő vehette át vas, gyémánt, arany és rubin díszoklevelét, az ötven, hatvan, hetven évvel ezelőtti tisztavatásuk emlékére.

A háromnapos ünnepségsorozat első napján a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, valamint az Egyesített Tiszti Iskolán 50 éve végzettek jubileumi arany díszoklevelet, a Honvéd „Killián György” Repülő Hajózó Tiszti Iskolán 60 éve felavatott tisztek pedig díszemléklapot vehettek át Prof. Dr. Szendy István ezredestől, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási  dékánhelyettesétől. Az eseményen részt vett Dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese, Dr. Danku Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, illetve Dr. habil. Horváth Tibor ezredes, az NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézetének igazgatója.    

Prof. Dr. Szendy István, a HHK dékánhelyettese ünnepi köszöntőjében elmondta: “egy olyan korosztályt méltatunk, akik nélkül ma nem lenne, nem lehetne honvédség. „

Jubileumi arany díszoklevelet 68-an, míg díszemléklapot 57-en vehetettek át az ünnepségen. Az átadó után a jubilánsok nevében Rába Imre nyugállományú altábornagy mondott válaszbeszédet, aki megköszönte a méltató szavakat. Az ünnepség további részében Danku Csaba helyettes államtitkár, valamint Prof. Dr. Szendy István ezredes, a HHK oktatási dékán helyettese, a jubilánsok nevében pedig Dr. Orosz Zoltán altábornagy és Nagy László Gerő nyugállományú ezredes helyezték el koszorúikat az I. világháborús emlékműnél. Az eseményen az NKE Hungária körúti Campus egyes számú épületének falán új emléktáblát avatott Poroszlai Ákos nyugalmazott alezredes és Prof. Dr. Szabó Miklós nyugalmazott  altábornagy. A táblát a Bolyai János Honvéd Alapítvány azért állíttatta, mert ebben az épületben működött a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia, a Honvéd Hadiakadémia, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, majd pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.


Szeptember 25-én az NKE Ludovika Főépület kápolnájában a Honvéd Hadi Akadémián hatvanöt éve, a Honvéd Akadémián hatvan éve, az Egyesített Tiszti Iskolán ötven éve végzettek jubileumi vas, gyémánt, arany díszoklevelet, a Kilián György Repülő Műszaki Tiszti Iskolán ötven éve, a Kossuth Tüzér Tiszti Iskolán hatvan éve, a Honvéd Vasvári Pál Repülő Szakképző Tiszti Iskolán hatvan éve felavatott tisztek pedig díszemléklapot vehettek át.


A jubileumi díszokleveleket és emléklapokat Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja adta át, aki a következőket mondta a jubilánsoknak:   „Amikor tőlem idősebb, a történelem viharait átélt katonák előtt állok, mindig elszorul a szívem, s mindig arra gondolok, hogy ők bevégezték a szolgálatot, amire felesküdtek ötven, hatvan, hatvanöt évvel ezelőtt, azt teljesítették, teljesen mindegy, hogy milyen volt a politikai helyzet, kik voltak a szövetségesek és mi volt a biztonsági kihívás.”

A jubilánsok nevében Petró István nyugállományú ezredes és Fotul József nyugállományú alezredes mondott válaszbeszédet. A rendezvény folytatásaként a Ludovika téri I. világháborús emlékműnél koszorúztak.

Az esemény a Hungária körúti campuson folytatódott, ahol Bodnár Gyula, Mórocz István és Hegedűs Gyula nyugállományú alezredesek valamint Boldizsár Gábor dékán koszorúzták meg a Zrínyi szobrot.

Az eseménysorozat záró napján az NKE Ludovika Főépület kápolnájában rendezett ünnepségen összesen 51 fő vehetett át rubin díszoklevelet, akiket hetven éve végeztek a Magyar királyi Honvéd Tisztképző Akadémiákon. Az eseményen Dr. Boldizsár Gábor köszöntője és az oklevelek átadása után vitéz Dr. Palágyi Tivadar nyugállományú alezredes mondott válaszbeszédet a jubilánsok nevében. Az eseményen részt vett Dr. Boross Péter egykori miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, valamint Schmittné Makray Katalin asszony, zászlóanya, aki a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjeinek lelki patrónusa. Az ünnepség zárásaként koszorúkat helyeztek el a Hősök folyosóján, majd a Ludovika téren álló I. világháborús emlékműnél. A rendezvényen közreműködött a Magyar Honvédség Légierő Zenekar Veszprém. 

Az ünnepség szervezésében részt vett a Bólyai János Honvéd Alapítvány, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző kara, valamint az Egyetem Alumni Közössége.