Szűkítés


Kiválasztott Címke

habilitáció

Minden Címke 726


Jelenleg 3 bejegyzés található habilitáció cimkével

Habilitáltak dékánhelyetteseink

  • budai jobagy
  • dsc2730 2
  • dsc2749 2
  • dsc2776 2
  • dsc3190 2
  • dsc3202 2
  • dsc3220 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két dékánhelyettese is sikeresen teljesítette a habilitációs eljárás nyilvános részének követelményeit. Ezzel Dr. Budai Balázs, az ÁKK mb. oktatási dékánhelyettese és Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, a HHK nemzetközi és tudományos dékánhelyettese számára is megnyílt a lehetőség az egyetemi tanári cím megszerzésére.

"A közigazgatási reformok tanulságai"- ez volt a címe Budai Balázs hétfői habilitációs előadásának. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet egyetemi docensének az elektronikus közigazgatás, a közigazgatási modernizáció, a rugalmas foglalkoztatás a közigazgatásban és a csúcstechnológia a közigazgatásban a kutatási területe. Az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetőjének habilitációs vitája a digitális állam hivatali infrastruktúrájának kihívásairól szólt. A habilitációs bíráló bizottság elnöke Prof. Dr. Patyi András rektor volt.

Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Összhaderőnemi Műveleti Tanszék egyetemi docense habilitációs előadásában a felkelés elleni műveletekről értekezett. Az NKE Hadtudományi Doktori Iskola témakiírójának kutatási területe a szövetségi összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata. A dékánhelyettes habilitációs vitájának címe "Clausewitz és a nem-háromsági háború" volt.

A habilitáció, illetve a habilitálás a PhD-tudományos fokozatot követő cím megszerzését jelenti. Az a folyamat, amelynek során a doktori fokozattal rendelkező oktató nyilvános előadásokon tesz tanúbizonyságot oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről és előadókészségéről. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben, valamint az Egyetem Alapító Okiratában foglaltak alapján a társadalomtudományok, valamint a műszaki tudományok tudományterületeken ítél oda habilitált doktor (Dr. habil.) címet. A habilitált doktor cím az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökéhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 28.§[1] szerint az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele a habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat.

A habilitációval kapcsolatban további részletek az egyetem honlapján olvashatóak:

http://uni-nke.hu/kutatas/habilitacio

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: habilitáció, 2017

Újabb habilitációk az NKE-n

  • dsc 9580
  • habilital hautzinger 3 680 383 s
  • dsc2608 2
 • Előző
 • Következő

Ketten is sikeresen teljesítették a habilitációs eljárás követelményeit novemberben az NKE-n, ezzel megnyílt az út számukra az egyetemi tanári kinevezés felé. Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, a Kriminalisztikai Intézet intézetvezetője, a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék tanszékvezetője. Egyetemünkön 2012 óta oktat. Kutatási területei az idegenjog evolúciója és fejlesztési lehetőségei, a katonai büntetőjog fejlesztési irányai, a rendészet büntető eljárásjogi fejlesztési lehetőségei, továbbá a kriminalisztikai azonosítás elmélete. Tudományos vitáját ma tartották a Rendészettudományi Karon "Regularitás és irregularitás a migrációelméletben" témában, majd egy rövid szünetet követően folytatódott az eljárás a habilitációs előadással "A migráció szabályozása és az idegenjog rendszere" címmel. A rendezvényen jelen volt a BORDERPOL részéről Szabó Zoltán ny. hőr. ezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa részéről pedig Dr. Gaál Gyula r. ezredes.

Dr. Wührl Tibor egyetemi docens az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai Intézet műszaki-tudományos intézethelyettese. Több szállal is kötődik egyetemünkhöz, hiszen a Katonai Műszaki Doktori Iskolában szerezte PhD fokozatát, rendszeres résztvevője doktori fokozatszerzési eljárásoknak, valamint a Katonai Műszaki Doktori Iskolában oktatóként is tevékenykedik. Kutatási területe a digitális jelfeldolgozás, valamint a csomagkapcsolt hálózati protokollok. Tudományos vitáját 2016. november 25-én tartották a Hadtudományi és Honvédtiszképző Karon "DSP stabilitás és passzivitás" témában, habilitációs előadását pedig "DSP algoritmusok tervezésének alapjai a robotikában" címmel tartotta meg.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: habilitáció, 2016

Sikeresen habilitáltak

  • habil
  • dsc7082 2
  • dsc7112 2
  • dsc7130 2
  • dsc7134 2
  • dsc7137 2
  • dsc7140 2
  • dsc7145 2
  • dsc7159 2
  • dsc7170 2
  • dsc7172 2
  • dsc7270 2
  • dsc7275 2
  • dsc7280 2
  • dsc7299 2
  • dsc7305 2
  • dsc7310 2
  • fokep
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két oktatója is sikeresen teljesítette a habilitációs eljárás követelményeit. Dr. Boros Anita az ÁKK Általános Közigazgatási Jogi Intézet egyetemi docense és Dr. Koller Boglárka a NETK dékánja számára ezzel megnyílt az út az egyetemi tanári kinevezés előtt. 

Az NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola témavezetőjeként, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkáraként is tevékenykedő Boros Anita kutatási területe a közigazgatási eljárásjog, a közbeszerzések joga, a közigazgatási jog europanizálódása, valamint a közjog és közigazgatás. Hétfői habilitációs előadásában a közigazgatási és hatósági eljárás újraszabályozásáról beszélt, míg az azt követő vitában a hazai közigazgatási eljárás neuralgikus pontjairól volt szó. Az eseményen jelen volt  Seszták Miklós fejlesztési miniszter, Dr. Mihalovics Péter, az NFM kabinetfőnöke, Dr. Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, Bogáti János miniszteri biztos, Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

Koller Boglárka a NETK dékáni feladatai mellett az Európa-tanulmányok tanszék tanszékvezető docense, valamint az NKE Közigazgatás-tudományi és az ELTE Politikatudományi Doktori Iskolák témakiírója is. Kutatói munkájában az Európai integráció történetével és elméleteivel, az uniós kormányzással és szakpolitikákkal, a differenciált integrációval és a nemzeti szupra-, és szubnacionális identitások összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozik. Szerdai habilitációs előadásában az Európai Unióban megjelenő differenciált integráció különböző formáiról szólt, míg az azt követő vitában az EU kihívásai és az arra adott lehetséges válaszok kerültek szóba.

A habilitáció, illetve a habilitálás a PhD-tudományos fokozatot követő cím megszerzését jelenti. Az a folyamat, amelynek során a doktori fokozattal rendelkező oktató nyilvános előadásokon tesz tanúbizonyságot oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről és előadókészségéről. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Felsőoktatási Törvényben, valamint az Egyetem Alapító Okiratában foglaltak alapján a társadalomtudományok, valamint a műszaki tudományok tudományterületeken ítél oda habilitált doktor (Dr. habil.) címet. A habilitált doktor cím az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökéhez benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhető el. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 28.§[1] szerint az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele a habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat.

A habilitációval kapcsolatban további részletek az egyetem honlapján olvashatóak:

http://uni-nke.hu/kutatas/habilitacio

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: habilitáció, 2016