Szűkítés


Kiválasztott Címke

hírek

Minden Címke 726


Jelenleg 9 bejegyzés található hírek cimkével

Bábolnán edzőtáboroztak „lovasaink”

  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 1
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 6
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 7
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 5
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 10
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 3
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 11
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 9
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 8
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 4
  • Bábolnán edzőtáborozott a Ludovika Huszár Díszszakasz 2
 • Előző
 • Következő

Hatnapos edzőtáborban vettek részt július végén, Bábolnán a Ludovika Huszár Díszszakasz (LHD) tagjai. Az idén májustól az intézmény sportegyesületének szakosztályaként működő LHD elkötelezett a ludovikás lovas és katonai hagyományok ápolásában.   

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) folyamatosan veszi birtokba a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületeit, a katonai lovas kiképzés egykori fellegvárát. Az intézmény elkötelezett a huszár tradíciók megőrzésében, ezért Gál András Leventének, az egyetem díszpolgárának kezdeményezésére az idei Ludovika Fesztiválon megalakult és az NKE Sportegyesülete szakosztályaként működik a Ludovika Huszár Díszszakasz. Az egység kiemelt feladata, hogy rendszeresen megjelenjen az intézmény rendezvényein és a katonai hagyományőrző eseményeken.  A Díszszakasz a budapesti 1. Honvéd Huszárezred 1914-ben rendszeresített egyenruháját és fegyverzetét viseli, valamint jelvényére is az eredeti, Manno Miltiades által alkotott, „vörös ördög-lovast” ábrázoló embléma került. Zászlaja a Ludovika 1901. május 8-as zászlajának másolata, mint emlékzászló.

Az LHD-nak jelenleg 15 tagja van. Soraikba azok az egyetemi polgárok vagy sportegyesületi tagok kerülhetnek be, akik sikeres felvételi vizsgát tettek. Ennek során a jelentkezőknek számot kell adniuk a lovaglással, a huszár hagyományőrzéssel és a Ludovika történetével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteikről.

A Díszszakasz vezetői – Dr. habil Horváth Tibor parancsnok és Serege Gábor parancsnok-helyettes – különös hangsúlyt fektetnek a tagok szellemi, fizikai és szakmai felkészültségére. A rendszeres lovas edzések mellett edzőtábor is segíti a tagokat lovagló tudásuk fejlesztésében. A Bábolnán eltöltött hat nap alatt Fülöp Sándor, Tuska Pál és Pakscha Karolina edzők irányításával bővíthették eddig megszerzett tudásukat. A huszárok hajnali ébresztővel és fizikai edzéssel indították a napot, majd a napi két edzés során a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok által rendelkezésükre bocsátott shagya arab és angol telivér lovakkal végeztek különböző gyakorlatokat. Emellett a lovaglással kapcsolatos elméleti ismereteket is szerezhettek, valamint a magyar lovassport helyzetéről és a budapesti I. honvéd huszárezred történetéről is hallgathattak előadást. A Bábolnán táborozó LHD huszárait meglátogatta Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes, az NKE Sportegyesület elnöke, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a Magyar Tartalékosok Szövetségének vezetője. Az LHD számára fontos, hogy képességeinek megfelelően hozzájáruljon a huszár és katonai hagyományőrző testületeket tömörítő országos szervezet munkájához, ezért a megalakulást követően kérelmezte is felvételét a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségbe.


Forrás: lovasok.hu

Cimkék: hírek, 2015

Elhunyt Prof. Dr. Szabó Sándor ny. ezredes

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző intézet, Műveleti Támogató Tanszék egyetemi tanára, Prof. Dr. Szabó Sándor nyugállományú ezredes 2015. május 16-án, életének 61. évében, betegség következtében elhunyt.


Prof. Dr. Szabó Sándor ezredes 1976 óta teljesített szolgálatot a Magyar Honvédségben. 1972-ben felvételt nyert a Kossuth Lajos Katonai Főiskola építőgépész műszaki szakára, melynek eredményes befejezését követően, 1976-ban tisztté avatták. Első tiszti beosztásba az orosházi Műszaki Zászlóalj állományába került kinevezésre, lánctalpas úszógépkocsi kiképző szakaszparancsnok beosztásba. 1979-82 között – szintén a zászlóalj állományában – hivatásos tiszthelyettes hallgatói századparancsnokként, majd 1984-ig kiképző főtisztként végezte a hallgatók általános- és szakharcászati kiképzését. 1984-től 1987-ig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia műszaki szakán folytatta egyetemi tanulmányait, amelyet kitüntetéses oklevéllel fejezett be.

1987-ben kapcsolódott be a hazai katonai felsőoktatásba: ekkor került sikeres felvételi eljárás eredményeképpen áthelyezésre az Akadémia Műszaki Tanszékére, oktató beosztásba. 1991-től, eredményes kutatómunkája, valamint tanszéki oktatói, kidolgozói tevékenysége alapján, az Akadémia vezetői a Műszaki Tanszék, tanszékvezető-helyettes beosztás ellátásával bízták meg. 1996-ban az IFOR misszió részeként a Magyar Műszaki Kontingens (Okucani) állományában, hadműveleti főtisztként teljesített külföldi katonai szolgálatot. 1997 és 1998 között vezérkari tanfolyamon vett részt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 2001-ben, az egyetem szervezeti átalakítását követően, a Műszaki Hadműveleti –harcászati Tanszék, valamint a Térképész és Katonaföldrajzi Tanszék összevonásával létrehozott Műszaki és Katonaföldrajzi Tanszék vezetésével bízták meg. 2003-ban, egy újabb szervezeti átalakítás során a Műveleti Támogató Tanszék állományába beépülő Műszaki szakcsoport vezetésére kérték fel. 2004-ben, az egyetem kétkaros átalakítását követően a Bolyai János Katonai Műszaki Karon megalakításra került Katonai Műszaki Tanszék, Továbbképzési szakcsoport vezetését bízták rá.

2007-es szolgálati nyugállományba helyezéséig a Katonai Műszaki Tanszék, tanszékvezető-helyetteseként teljesített szolgálatot.

Oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként 1989-ben egyetemi tanársegéddé, 1991-ben egyetemi adjunktussá, 1992-ben egyetemi docenssé nevezték ki, majd sikeres habilitációját követően a Magyar Köztársaság elnökétől 1996-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. Nyugállományba helyezését követően haláláig a tanszéken további foglalkoztatására közalkalmazottként, a Műveleti Támogató Tanszék egyetemi tanáraként került sor.

Munkásságát, katonai életútját mintegy 74 kitüntetés és dicséret fémjelzi. Többek között a haza és a honvédelem érdekeinek előmozdításában kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként 1982-ben megkapta a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát, 1989-ben a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát. 1994-ben részére ítélték oda „Az Akadémia Kiváló Oktatója” címet. A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatában 2003-ban adományozták részére.

Prof. Dr. Szabó Sándor ny. ezredes katonapedagógusként kiemelkedő szerepet játszott a magas színvonalú katonai szakmai és tudományos képzés, és a hadtudományi kutatás területén. Közel 130 tudományos mű, jegyzet, tanulmány és publikáció fűződik a nevéhez. Fontosabb kutatásai a műszaki támogatás általános elveire, a műszaki technikai eszközökre és a katasztrófák elleni védekezésre összpontosultak. Az egyetem valamennyi képzési formájában voltak tantárgyai, tanítványai. Munkabírását, a tanítás iránti elhivatottságát jelzi, hogy tanévenként 4-500 tanórát tartott a hallgatóságának. Az akadémia oktatójaként haláláig szolgálta hazánk, az egyetem és jogelőd intézményeinek, a magyar és az egyetemes tudományosságnak ügyét.


Temetésére Orosházán kerül sor, az időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Cimkék: hírek, 2015

Aki sokat tett „a könyvtárügyért”

  • Aki sokat tett „a könyvtárügyért”

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség „a könyvtárügyért” kitüntető címet adományozta Bakos Klárának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár főigazgatójának. A május 13-án átvett elismerés a több évtizedes kimagasló szakmai munkának szól, amelynek részeként a kitüntetett 12 évig vezette a Magyar Könyvtárosok Egyesületét is.

Bakos Klára egyetemi könyvtárvezetőként és egyesületi elnökként is rendszeresen részt vett jogszabályok, törvények szakmapolitikai véleményezésében, a könyvtárosok életpályamodelljének jelenleg is zajló kialakításában. A főigazgató honlapunknak elmondta, hogy a kulturális törvény nyilvános könyvtárakról szóló részébe az ő kezdeményezésére került be új elemként a digitális műveltség fejlesztésére vonatkozó igény. Egy tavaly elfogadott kormányrendelet tisztázta a felsőoktatási könyvtárak feladatkörét, a tudásmegosztásban és menedzselésben betöltött szerepüket alapfeladatként határozta meg. „Jó érzés volt látni, hogy az általam megfogalmazott javaslatok is bekerültek a jogszabályba”- tette hozzá Bakos Klára.

A főigazgató beszélt a tavaly óta az NKE-n is működő egyetemi repozitórium-rendszerről (https://ludita.uni-nke.hu/ludita), amely publikációs megjelenési lehetőséget ad a hallgatóknak, az oktatóknak és a kutatóknak. Az elektronikus felületen elérhető rendszer egyik nagy előnye, hogy ezáltal a publikációk teljes szövege hozzáférhetővé vált. „A repozitórium az NKE presztízsét, láthatóságát is jelentősen növeli, hiszen a nemzetközi tudományos szféra így tud a legkönnyebben tudomást szerezni az intézményben folyó munkáról”- véli a főigazgató.

A repozitóriumban a doktori disszertációk, az elektronikus tankönyvek és jegyzetek mellett az egyetemi kiadványban megjelenő cikkek többsége is megtalálható, de például az OTDK-n publikált dolgozatokat is hamarosan elolvashatják majd az érdeklődők.  A repozitórium megléte egyébként ma már a felsőoktatási intézmények akkreditációjakor is fontos tényező – tudtuk meg Bakos Klárától.

Az NKE Központi Könyvtár főigazgatójával készült hosszabb interjút a Bonum Publicum júniusi számában olvashatják majd. 


Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: hírek, 2015

Shanghai-Budapest munkaterv a 2015/2016. tanévre

  • Shanghai-Budapest munkaterv a 2015/2016. tanévre 1
  • Shanghai-Budapest munkaterv a 2015/2016. tanévre 4
  • Shanghai-Budapest munkaterv a 2015/2016. tanévre 5
  • Shanghai-Budapest munkaterv a 2015/2016. tanévre 2
  • Shanghai-Budapest munkaterv a 2015/2016. tanévre 3
 • Előző
 • Következő

2015. május 18-án egyetemünk képviseletében Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes hivatalos látogatás keretében fogadta a Kelet-Kínai Jogi és Politikatudományi Egyetem rektorát, He Qinhua professzort. A Kelet-Kínai Jogi és Politikatudományi Egyetem (Huadong Zhengfa Daxue 华东政法大学, East China University of Political Science and Law) a jogi képzés területén a Kínai Oktatási Minisztérium hivatalos felsőoktatási rangsora szerint az ország legkiválóbb egyetemei közé tartozik.

A két intézmény közötti együttműködés tartalmas múltra tekint vissza. 2014 júniusában közös konferenciát rendeztünk Budapesten „The Way Ahead in Public Service – Chinese and Hungarian Perspectives” címmel, valamint folyatatásként 2014 novemberében Shanghaiban került megrendezésre szakmai találkozó hasonló témában. Az intézmények közötti hallgatói és oktatói mobilitásról szóló szerződés alapján egy hónapon keresztül vendégprofesszorként dolgozott a Kelet-Kínai Jogi és Politikatudományi Egyetemen Kiss Zoltán, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatója, viszonossági alapon pedig egyetemünk fogad egy kínai professzort az őszi szemeszterben.

Jelen találkozón a két fél oktatási és kutatási tárgyú együttműködésekről folytatott megbeszéléseket, különös tekintettel a közigazgatás-tudomány, a rendészettudomány, a nemzetközi jog és a hadi jog területére. A Kelet-Kínai Jogi és Politikatudományi Egyetem jelezte, hogy egyike azon kevés egyetemnek Kínában, amely angol nyelvű joint jogi masterprogrammal rendelkezik, és szívesen fogad az NKE-ről hallgatókat és oktatókat egyaránt. Folyamatban van a közigazgatási angol nyelvű mesterszak fejlesztése, amely szintén kiváló alapot teremthet a mobilitásra. Potenciális együttműködési terület lehet a rendészeti és migrációs tanulmányok fejlesztésében és kutatásokban való kooperáció, hiszen ez a terület mindkét intézményben kiemelt figyelmet élvez. Szó esett a két intézmény közötti hallgatói és oktatói mobilitás fellendítésének módjáról is, melyhez kiváló segítséget nyújthat a tavasszal benyújtott Erasmus+ mobilitási pályázat is.

Szöveg: Tózsa Réka

Cimkék: hírek, 2015

Megalakult a Ludovika Huszár Díszszakasz

  • Megalakult a Ludovika Huszár Díszszakasz

A  Ludovika Fesztiválon megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület Ludovika Huszár Díszszakasz Szakosztálya (LHD). A Díszszakasz megalapítására kettős alkalom szolgál. Egyrészt a kiemelkedően nagy magyar véráldozatot és magyar katonai hősiességet hozó első világháború 100. évfordulója. Másrészt az a tény, hogy az Egyetem a közelmúltban birtokba vette a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületeit. A Díszszakasz a budapesti 1. Honvéd Huszárezred 1914-ben rendszeresített egyenruháját és fegyverzetét viseli. A Díszszakasz zászlaja a Ludovika 1901. május 8-as zászlajának másolata mint emlékzászló.

Az LHD alapító oklevelét dr. Gál András Levente az NKE díszpolgára, a Ludovika Huszár Díszszakasz alapítója adta át Dr. Kovács Gábor rektorhelyettesnek, az NKE Sportegyesület elnökének; valamint az egység emlékzászlóját Dr. Horváth Tibor ezredesnek, az egység parancsnokának, megőrzésre.
A Díszszakasz Alapító oklevelének értelmében a Díszszakasz célja - és tagjainak feladata -, hogy a ludovikás lovas és katonai hagyományokat elkötelezetten ápolják, megjelenésükkel és viselkedésükkel hozzájáruljanak a Ludovikát is jogelődjének tudó Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlődéséhez és jó híréhez, továbbá a honvédelmi, rendvédelmi és polgári közszolgálati életpályát választó magyar fiatalok egészséges ön- és közmegbecsüléséhez.

A Ludovika Fesztiválon a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtoknak köszönhetően shagya arab lovakon vonulhattak fel a Díszszakasz tagjai az ünnepségen.

Cimkék: hírek, 2015

Száznapos Ünnepség és fesztivál a Ludovikán

  • Fesztivál a Ludovikán 12
  • Fesztivál a Ludovikán 1
  • Fesztivál a Ludovikán 6
  • Fesztivál a Ludovikán 4
  • Fesztivál a Ludovikán 5
  • Fesztivál a Ludovikán 3
  • Fesztivál a Ludovikán 2
  • Fesztivál a Ludovikán 7
  • Fesztivál a Ludovikán 8
  • Fesztivál a Ludovikán 9
  • Fesztivál a Ludovikán 10
  • Fesztivál a Ludovikán 11
  • Fesztivál a Ludovikán 13
  • Fesztivál a Ludovikán 14
  • Fesztivál a Ludovikán 17
  • Fesztivál a Ludovikán 16
  • Fesztivál a Ludovikán 18
  • Fesztivál a Ludovikán 15
 • Előző
 • Következő

A tisztavatást megelőző, úgynevezett Száznapos Ünnepséggel kezdetét vette a VI. Ludovika Fesztivál, amelyet idén először a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezett. A rendezvényen az MH Ludovika Zászlóalj kiváló tanulmányi eredményű, negyedéves honvédtisztjelöltjei részére adtak át elismeréseket. Az Orczy-parkban a látványos katonai, rendészeti és katasztrófavédelmi bemutatók, valamint a katonai hagyományőrző tábor programjai mellett az egyetemi karok által szervezett vetélkedőkön keresztül bepillantást nyerhetnek a látogatók az egyetemen folyó képzésekbe.

A Ludovika Fesztivál immáron hagyományosan a Száznapos Ünnepséggel kezdődött, amelyen elsőként Hende Csaba mondott ünnepi beszédet. A honvédelmi tárca vezetője 101 nagyszerű fiatal nagy napjának nevezte az ünnepséget, amelynek múltja 1924-ig nyúlik vissza, amikor a 18. században megkezdett és 1919-ben megszakadt rendezvényt ismét megtartották a végzős akadémisták tiszteletére. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátravan a hallgatóknak a tisztavatásig. „Azért jöttünk el, hogy köszönetet mondjunk és veletek örüljünk”- fordult a honvédtisztjelöltekhez a miniszter, aki szerint mindenki megállta a helyét, méltán viseli az egyenruháját és emeli a tekintetét a Ludovika csapatzászlajára. „A Száznapos Ünnepség nem csak a honvédtisztjelöltek ünnepe, hanem a magyar államé és az egész nemzeté is” – tette hozzá Hende Csaba. A honvédelmi miniszter beszédében utalt rá, hogy a hamarosan felavatandó tisztjelöltek a magyar embereket szolgálják majd békés és éles helyzetekben, megvédik határainkat, de lehet számítani rájuk természeti és ipari katasztrófák esetén is. „Ma együtt ünnepelhetjük ezeket a fiatalokat és azt a nagyszerű hivatást, amit választottak” – mondta el Hende Csaba, aki bátorságot és jókedvet kívánt a honvédtisztjelölteknek a hátralévő 100 naphoz.

Hende Csaba beszédét követően került sor az elismerések átadására. A Bolyai-vándorkardot és a Bolyai-dísztőrt, a Ludovika-emlékkardot, a Kossuth-dísztőrt, a Repülős dísztőrt és a Hadik András Tanulmányi Vándordíjat dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HHK dékánja, a Kvasz András Repülős Dísztőrt Kovács Bertalan, a békés megyei Kvasz András Repülő- és Ejtőernyős Egyesület elnöke, a Szent László-díjat pedig Schmittné Makray Katalin zászlóanya adta át.

Schmittné Makray Katalint 2011-ben kérték fel a Ludovika Zászlóalj zászlóanyájának, aki mai napig büszke erre a megtisztelő címre. Beszédében elmondta, a zászló számára szent dolog, egy közösség, egy nemzet összetartozásának szimbóluma. Schmittné Makrai Katalin szerint a honvédtisztjelölteknek még sokat kell tenniük azért, hogy kivívják a korábbi ludovikások tiszteletét. „Nem elég elsajátítaniuk a legmodernebb ismereteket, a jellemük, az emberi viselkedésük is példa kell, hogy legyen”- tette hozzá, majd beszélt az általa létrehozott Szent László-díjról is, amit a legtöbb területen helyt álló honvédtisztjelölt nyerhet el.

„Egyetemvárosként büszkék vagyunk, hogy otthont adhatunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának”- kezdte beszédét Sára Botond. A Ludovika Fesztivál megrendezését is támogató Józsefváros alpolgármestere utalt arra, hogy becsületbeli ügynek tartja a Ludovikát, már csak azért is, mert nagyapja a második világháború kitörésének évében volt végzős hallgatója a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiának. „A hazáért való tenni akarás és a hazaszeretet érzése az, amit a mai tisztjelöltek is képviselnek” – tette hozzá Sára Botond.

Sári Szabolcs alezredes, az MH Ludovika Zászlóalj megbízott parancsnoka beszédében szólt a Száznapos Ünnepség hagyományáról. „Nem múlhat el május úgy, hogy ne sorakozzunk fel itt és ne vetnék számot a múlttal és ne tekintenénk a jövő felé”- mondta. Az alezredes a honvédtisztjelöltek számára még hátralévő száz nappal kapcsolatban elmondta, hogy öröm és néha keserűség szegélyezi majd ezt az időszakot. „Önök száz, kétszáz, több száz nap múlva is számíthatnak majd egymásra, sorsuk összefonódott, bajtársak lettek - fejezte be beszédét a megbízott parancsnok.

A Ludovika Fesztiválon egész nap látványos programokkal várják az érdeklődőket, mint például a roncsvágással kísért műszaki mentési, a katonai közelharc és a rendőrkutya bemutató, intézkedéstaktikai bemutató. A rendezvényen a Nemzeti közszolgálati Egyetem karai és intézményei is bemutatkoznak, valamint óránkénti épületvezetésre is sor kerül a Ludovika Főépületben. Helyszíni regisztráció mellett ingyenesen látogatható az Orczy Kalandpark is a fesztivál ideje alatt.

Az alábbi honvédtisztjelöltek részesültek elismerésben:

Bolyai-vándorkard

Verbényi Dávid, BSc katonai gazdálkodási alapképzési szak, hadtáp szakirány

Bolyai-dísztőr

Szabó Szilvia, BSc had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, híradó szakirány, katonai információbiztonsági specializáció

Ludovika-emlékkard

Kapcsándi Tamás, BSc katonai vezetői alapképzési szak, lövész szakirány

Kossuth-dísztőr

Szabó Bernadett, BSc katonai vezetői alapképzési szak, harckocsizó szakirány

Repülős dísztőr – Kiss Zsolt, BSc had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak,
repülőműszaki szakirány, fedélzeti rendszerek specializáció, műszer és automatika modul

Hadik András Tanulmányi Vándordíj

H_AN4_HBH161 számú IV. évfolyamos tancsoport, BSc Had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, haditechnikai szakirány, fegyverzettechnikai specializáció

Kvasz András Repülő Dísztőr

Fábián Kristóf

Szent László-díj - Szatmári András Zoltán, IV. évfolyamos BSc had- és biztonságpolitikai mérnöki alapképzési szak, haditechnikai szakirány, fegyverzettechnikai specializáció

Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: hírek, 2015

Kiválóan szerepeltek hallgatóink a Nemzetközi Kínai Nyelvi Versenyen

  • Kiválóan szerepeltek hallgatóink a Nemzetközi Kínai Nyelvi Versenyen

Egy második, egy harmadik helyezést értek el hallgatóink a Chinese Bridge (Hanyu Qiao) Nemzetközi Kínai Nyelvi Verseny magyarországi fordulóján 2015. május 8-án.  A rangos megmérettetésen egyetemi és főiskolai hallgatók mérték össze kínai nyelvtudásukat és Kínával kapcsolatos ismereteik gazdagságát. A verseny évről-évre a magyar-kínai oktatásdiplomácia egyik kiemelkedő eseménye.

A NETK Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központjának hallgatói sikerrel szerepeltek az országos versenyen: Gausz Nóra második, Vass Dóra harmadik helyezést ért el. Vass Dóra emellett a zsűri különdíját is elnyerte.

A Chinese Bridge a világ legnagyobb kínai nyelvi versenye, mely rendszerint több mint hatvan ország több ezer versenyzőjének részvételével zajlik. Az országos selejtezőket a Kínában rendezett elődöntő, illetve döntő követi, melyek heteken át folynak. Az elődöntő és az azt követő döntő Kínában óriási médiaesemény, rendkívül magas nézettségű televíziós showműsor.

Cimkék: hírek, 2015

100 éve tört ki az I. világháború

  • I. világháború

1914. július 28-án üzent hadat az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiának, mellyel kezdetét vette az I. világháború. A négy évig tartó, 15 millió ember halálát okozó világégés többek között az akkori gyarmat- és érdekeltségrendszer újraosztásáért robbant ki. A háború kezdetén a küzdő felek arra számítottak, hogy a rohamosan fejlődő haditechnikának köszönhetően gyorsan befejeződnek a harcok. Nem ez történt: számos hadszíntéren állóháború alakult ki, végső soron az döntött, kinek a hátországa bírja tovább erőforrásokkal.

Az I. világháború vége az Osztrák-Magyar Monarchiát a vesztesek oldalán találta. A trianoni békeszerződés aláírásával Magyarország elveszítette területének kétharmadát. Az I. világháborút lezáró békerendszer igazságtalanságai nagyban hozzájárultak a II. világháború kitöréséhez.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) idén különféle programokkal, rendezvényekkel, pályázatokkal emlékezik meg az évfordulóról. Az NKE nemrég írta ki például azt a pályázatát, melynek keretei között az I. világháborúhoz kapcsolódó relikviákat és történeteket vár az intézmény. A beérkező tárgyakból ősszel kiállítást is tart az egyetem.  

A Bartók Béla és Kodály Zoltán közös munkájaként megjelent, 1916-18. között összegyűjtött 101 katonadalból a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetével együttműködésben az NKE kiválasztott 70, a Nagy Háború inspirálta népdalt. Ezeket a Honvéd Együttes művészei játszották és énekelték fel, a dalok elérhetőek az intézmény honlapján. A katonadal-gyűjtemény bővítésére az egyetem hamarosan pályázatot ír ki.

Az NKE számos tudományos konferenciával is megidézi az egy évszázada lezajlott eseményeket. Tudományos tanácskozáson elevenítették fel például az I. világháború műszaki újításait, valamint a harcok során hősi halált halt műszaki katonák helytállását. Egy másik konferencián az I. világháborúhoz kapcsolódó térképészeti vívmányokról hangzott el előadás, de tanácskozást szenteltek a nagy háború közigazgatási vonatkozásainak is.

November 5-én, a Tudomány napján az Egyetemi Tudományszervező Központ tervei szerint szintén szó lesz az I. világháborúról.

Cimkék: hírek, 2014

Nagy siker volt a Ludovika Fesztivál

  • Ludovika Fesztivál
  • Ludovika Fesztivál első kép főkep
  • Ludovika Fesztivál 13
  • Ludovika Fesztivál 16
  • Ludovika Fesztivál 12
  • Ludovika Fesztivál 3
  • Ludovika Fesztivál 7
  • Ludovika Fesztivál 4
  • Ludovika Fesztivál 6
  • Ludovika Fesztivál 8
  • Ludovika Fesztivál 5
  • Ludovika Fesztivál 9
  • Ludovika Fesztivál 10
  • Ludovika Fesztivál 14
  • Ludovika Fesztivál 17
  • Ludovika Fesztivál 24
  • Ludovika Fesztivál 18
  • Ludovika Fesztivál 20
  • Ludovika Fesztivál 26
  • Ludovika Fesztivál 21
  • Ludovika Fesztivál 22
  • Ludovika Fesztivál 23
  • Ludovika Fesztivál 15
  • Ludovika Fesztivál 2
  • Ludovika Fesztivál 11
  • Ludovika Fesztivál 1
  • Ludovika Fesztivál 19
  • Ludovika Fesztivál 25
  • Ludovika Fesztivál 27
 • Előző
 • Következő

Ötödik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Ludovika Fesztivált. Az MH Ludovika Zászlóalj szervezésében megtartott rendezvénynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy parkja és a felújított Ludovika Főépület adott otthont.

A tisztavatást száz nappal megelőző, ezért 100 napos ünnepségnek nevezett rendezvényen elismeréseket adtak át a legjobb negyedéves honvédtisztjelölteknek. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke ünnepi beszédében utalt arra, hogy rendkívül nagy felelősséget jelent ma hivatásos katonának lenni, akinek meg kell küzdeni a pályán maradásért. Ehhez becsületesen és szorgalmasan kell tanulni, mert csak így lehet karriert építeni a katonai pályán - tette hozzá Benkő Tibor.

Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere beszédében kiemelte, hogy a Ludovika Akadémia egykori épületében, a történelmi falak között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a hazáért szintén tenni vágyó, akaró és tudó hallgatói tanulhatnak.

Molnár Zsolt ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka arra hívta fel a most végzős tisztjelöltek figyelmét, hogy ne feledjék el, kiknek köszönhetik a sikert, így gondoljanak elődeikre, akik példát mutattak, valamint tanáraikra, nevelőikre és természetesen családtagjaikra is.

A díszkard adományozás hagyománya 1992-ben éledt újra, mindig a legkiválóbb végzős hallgatók kaphatták meg az elismeréseket. Idén a Ludovika-emlékkardot Szőllősi Tibor István, a Bolyai-vándorkardot Takács Norbert, a Bolyai-dísztőrt Tungli Borbála, a repülős dísztőrt Horváth Dóra, a Kossuth-dísztőrt Bartha Judit, a Kvasz-dísztőrt Náczi Róbert, a Repülős-dísztőrt pedig a Repülésirányító-légiforgalmi irányító specializáció IV. évfolyamos tancsoportja képviseletében Palik Mátyás honvédtiszt-jelöltek vehették át.

A kétnapos rendezvényen olyan látványos programokra is sor került, mint az ejtőernyős ugrások, a tonfa intézkedéstaktikai bemutató valamint a korhű egyenruhákban és fegyverekkel megjelenített első világháborús csatajelenet. A rendezvényen népszerűek voltak a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóautói, de sokan éltek a lehetőséggel és tekintették meg a Ludovika Főépület történelmi tereit is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói által koordinált épületvezetésen a két nap során több, mint 200-an vettek részt.

A rendezvényen első alkalommal állított a Hadtudományi és Honvédtisztképző -, valamint a Rendészettudományi Kar hallgatói részvételével díszőrséget az Egyetem. A rendezvény részeként szombaton Ludovika Estet tartottak a Főépület Dísztermében, ahol a honvédtiszt-jelölteknek rendeztek táncmulatsággal egybekötött ünnepséget.

„Felemelő érzés azon a helyen ünnepelni, ahol azok a bajtársak tanultak és hozzánk hasonlóan ünnepeltek, akik közül néhányan az avatásuk után adták életüket a hazáért.”- fogalmazott Szőllősi Tibor István IV. éves honvédtiszt-jelölt, immáron a Ludovika Emlékkard büszke tulajdonosa. A Ludovika Est kapcsán egy szintén végzős honvédtiszt-jelölt, Klárik Lejla is a tradíció őrzésének fontosságát és az ünnepélyes hangulatot emelte ki: „A fogadás és a sorfal hatalmas élmény volt! Először és éppen a múltunkat rejtő falak között éreztem úgy, hogy mi vagyunk a legnagyobbak és nemsokára tényleg tisztekké válunk.”

A száznapos ünnepség hagyományát viszi tovább a Ludovika Est is. Ahogyan Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora fogalmazott: „Most már nemcsak Ludovikás múltunk, de Ludovikás jelenünk és jövőnk is van.”

Fotó: Szilágyi Dénes

Cimkék: hírek, 2014