Szűkítés


Kiválasztott Címke

gyakorlat

Minden Címke 726


Jelenleg 4 bejegyzés található gyakorlat cimkével

A LOCKED SHIELDS gyakorlat főpróbája zajlott a HHK-n

  • p3160124
  • p3160115
 • Előző
 • Következő

2017. március 15-16-án voltak, akik munkával emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Ekkor zajlott ugyanis a tallinni NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) által szervezett „Locked Shields” kiberbiztonsági gyakorlat főpróbája, ún. „Test Run”-ja, amelyen magyar részről a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség felkérésére a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai üzemeltető alapszak, negyedéves, informatikai specializáción tanuló honvédtisztjelöltekből és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Crysys Lab szakértőiből álló közös csapat vett részt. Ez a gyakorlat is igazolta, hogy a civil-katonai együttműködés, a felsőoktatási intézmények közötti szakmai kapcsolat ilyen komoly, nemzetközi keretek között folyó megmérettetéseken is megállja a helyét.

A BME Crysys Lab (https://www.crysys.hu/) csapata az utóbbi években több rangos nemzetközi kiberbiztonsági versenyen is eredményesen szerepelt. 2015-ben első helyezést ért el az egyetemek közötti nemzetközi UCSB iCTF versenyen, valamint 2015-ben és 2016-ban is kijutott a DEFCON CTF döntőjére.

A most lefolytatott gyakorlat egy Tallinnban található számítógép hálózaton, egy ún. virtuális gyakorlótéren zajlott, ahol a NKE-BME közös csapatának több mint 120 számítógépet kellett megvédenie különböző támadásokkal szemben. Ez a hálózat többek között elavult operációs rendszereket, rosszul konfigurált informatikai eszközöket és kártékony kódokkal fertőzött számítógépeket is tartalmazott.

Az informatikai ellenerőt alakító „Red Team” a klasszikusnak számító webes támadások mellett légirányításban használt célrendszereket, drónvezérlőket és ipari irányítási rendszereket (ún. SCADA rendszereket) is célba vett.

A támadásokra való felkészülés, a védekezés megtervezése, valamint az incidensekre való gyors reakció komoly kihívást jelentett. A mély informatikai és technikai ismeretek mellett a feladatok priorizálásának képessége, a párhuzamos feladatvégzés, a jó kommunikációkészség, a monotónia tűrés és a csapatmunka nélkülözhetetlen ezen a szakterületen.

A fizikai térben végzett katonai gyakorlatokhoz hasonlóan a Locked Shields-nek is elsődleges célja, hogy a résztvevők a valósághoz minél jobban hasonlító körülmények között tapasztalják meg az éles helyzetekben várható feladataikat. A kibertérben ez egy kontrollált környezetben, a NATO Kiberbiztonsági Kiválósági Központja által előkészített virtuális infrastruktúrán (ún. Cyber Range-n) valósult meg.

A technikai kihívások mellett a gyakorlaton kiemelt figyelmet kapott az üzemeltetők és a döntéshozók közti kommunikáció. A támadásokról a részvevőknek jelentéseket kellett készíteniük, amelyekben a stratégiai szintet is tájékoztatniuk kellett a felfedett kiberbiztonsági incidensekről, azoknak az esetlegesen nemzetbiztonságot érintő lehetséges kihatásairól. A kibertérben kialakult konfliktusoknál is nagy jelentősége van a média megjelenésnek, így az incidenseket követően a résztevőknek nyilatkozniuk kellett a kialakult kiberhelyzetről a média képviselőinek.

Egyetemünk kiemelt kutatási iránya a kiberbiztonság, amelyre ez évben a KÖFOP 2.1.2. projekt támogatásával Ludovika Kiberbiztonsági Kiemelt Kutatóműhely alakult Prof. Dr. Kovács László ezredes vezetésével. Ennek a műhelynek távlati célja a gyakorlatorientált IT biztonsági képzéshez szükséges humán és technikai feltételek kialakítása az NKE kutatóbázisán.

Köszönet a csapattagoknak, a felkészítést és a részvételt biztosító szakértőknek!


Szöveg: Szabó András főhadnagy

Megosztás a Facebook-on


Nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton az NKE hallgatói

  • mg 2122
  • mg 2037
  • mg 2144
  • mg 2146
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet három hallgatója is részt vesz–a HUSZÁR közepes kategóriájú városi kutató-mentő csapat tagjaként- az Észtországban, a napokban rendezett EU-MODEX nemzetközi gyakorlaton.

Az észtországi gyakorlat egy földrengés sújtotta országot modellez, ahol a szökőár következtében súlyos károk keletkeztek az infrastruktúrában. A nemzeti erők saját maguk nem képesek megbirkózni az eseményekkel, ezért nemzetközi segítséget kérnek. Erre válaszul küldte hazánk a HUSZÁR közepes kategóriájú csapatot, amelynek tagjai között az NKE három hallgatója is helyet kapott. Molnár Ferenc c. tű tzls, Lóczy Bertalan és Varga Mihály Sebestyén hallgatók megérkezésük után a mentési műveletek koordinációjába kapcsolódtak be. Ennek részeként támogatják a vezetési törzs munkáját és tolmácsolási feladatokat is kapnak.

Az önkéntes mentőszervezet az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport irányelveinek és módszertanának megfelelően képes keresőkutyákkal, műszaki kereső berendezésekkel történő kutatásra, mentésre, vasbeton és acélszerkezetek bontására, kötelekkel végzett speciális műveletekre, valamint veszélyes anyagok kimutatására és elkülönítésére. A HUSZÁR kutató-mentő csapat a gyakorlaton önállóan, valamint az észt, cseh, osztrák és svéd egységekkel együttműködésben is tevékenykedik. Az egymásra épült mentési munkálatok folyamatos koordináció mellett, hat területen történnek. A magyar kontingenst a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese vezeti.

Fotó: Jóri András - BM OKF

Megosztás a Facebook-on


Ócsán portyáztak a honvéd tisztjelöltek

  • pa091901
  • pa091804
 • Előző
 • Következő

Komplex harcászati gyakorlatot rendeztek a napokban „Nomád Portya – 2014” elnevezéssel a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj Ócsai Kiképzőbázisán az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara másod-, harmad-, és negyedéves hallgatóinak részvételével.

A gyakorlaton olyan helyzetet szimuláltak a honvéd tisztjelölteknek, amely alkalmat adott az összfegyvernemi harci kötelék támadó harcfeladatainak begyakorlására. A harcászati helyzet mindenben megfelelt az országvédelmi tevékenységekkel szemben támasztott követelményeknek, amelybe beépítették az Afganisztánban és a Balkánon végrehajtott műveletek tapasztalatait is.

Dr. Horváth Tibor ezredes, az NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézet igazgatója a következőket mondta honlapunknak:A gyakorlat célja elsősorban az volt, hogy a különböző szakokon tanuló honvéd tisztjelölt hallgatók begyakorolják  a harcászati helyzetben való  együttműködést. A gyakorlat érdekességét az adja, hogy nem csak katonai vezető szakos hallgatók, hanem logisztikai, valamint az üzemeltető szak hallgatói is részt vettek a gyakorlaton.”

A több mozzanatból álló komplex harcászati foglalkozás során szimulált helyzetben kellett a honvéd tisztjelölti állománynak felkészülni és végrehajtani a támadó harcot a szintén honvéd tisztjelöltekből álló ellenerővel szemben.

A gyakorlatról Schuh Dávid, negyedéves honvéd tisztjelölt hallgató nyilatkozott honlapunknak: „Ez egy összfegyvernemi harc, ami azt jelenti, hogy a lövész, harckocsizó, tüzér és felderítő szakirányon tanuló honvéd tisztjelöltek együtt dolgoztak, mindenki a saját feladatát látta el. A lövész szakos, negyedéves hallgatók pedig parancsnokként tevékenykedtek a gyakorlaton. ”

A gyakorlaton egy három szakaszból álló alegység (század), egy ellenséges szakasz ellen intézett támadást. Az akcióban részt vett egy gépesített szakasz is, amely két BTR-80-as és két BTR-80/A típusú, páncélozott harcjárműből állt ezeket egy T-72-es harckocsi támogatta a szimulált harci helyzetben.  A gyakorlatba egy MI-8-as szállító helikopter is bekapcsolódott, amely légi egészségügyi mentő és evakuációs feladatokat látott el. 

Az ócsai gyakorlat elsődleges célja az volt, hogy a tisztjelöltek az elsajátított elméleti ismereteket átültessék a gyakorlatba. A szimulált harci helyzetek lehetőséget biztosítottak arra, hogy valósághű, úgynevezett összhaderőnemi környezetben fejlesszék a tudásukat és ismereteiket az összfegyvernemi harc területén a hallgatók.

A komplex gyakorlaton az NKE HHK Katonai Vezetőképző Intézetének oktatói mellett közreműködött a MH Ludovika Zászlóalj, az MH Budapest Helyőrség Dandár, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj és az MH Béketámogató Kiképző Központ kijelölt állománya. 

A Nomád Portya - 2014 komplex harcászati gyakorlatot sikeresen teljesítették a honvéd tisztjelöltek, akik összesen 210-en vettek részt a különböző mozzanatokban, amelyek végrehajtásáról a gyakorlat végén értékelést kaptak.

Cimkék: gyakorlat, október, 2014

Ismét a hunorral gyakoroltak a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói

Egy fiktív országban, Hunóriában egy ciklon rövid idő alatt rekordmennyiségű csapadékot hozott, emiatt földcsuszamlás alakult ki és több folyó áradt egyidejűleg - így kezdődik annak az elképzelt katasztrófahelyzetnek a leírása, melyet a múlt héten próbáltak elhárítani, közös erővel egy Hajdúszoboszlón tartott gyakorlaton, az ENSZ megfigyelői előtt a Hunor hivatásos mentőszervezet 52 tagja, valamint Bulgária és Románia mentőcsapatai és műveleti tisztjei, a rendőrség, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Honvédség egyik felderítő alakulata, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Polgári Védelmi Szervezetébe tartozó hallgatók. A főváros közelében lévő víztározók megteltek, a gát fala a megnövekedett nyomás következtében átszakadt, a víz elöntötte a belvárosban lévő lakótelepet, lakó- és középületek dőltek romba. Az utak több helyen járhatatlanná váltak, a heves esőzés következtében a talajvíz megemelkedett, fák dőltek a főváros fő közlekedési útjaira, megbénítva a közlekedést. Nehézségekbe ütközött az alapvető élelmiszerek szállítása, a lakosság ellátása. A helyzetet tovább bonyolította, hogy Hunória, a gyakorlat képzeletbeli színhelyéül szolgáló ország kapcsolata a szomszédos állammal megromlott, mert vitatták egyes határ menti területek hovatartozását. A szomszéd állam katonai erői több helyen megsértették Hunória határait, a támadások mindennapossá váltak. Az ország erői, eszközei nem voltak elegendőek a helyzet kezelésére, ezért Hunória kormánya nemzetközi segítséget kért. A kutató-mentő alakulatokat a zavargásoktól mentes térségben vetették be, ott a hatóságok képesek voltak garantálni a megfelelő közbiztonságot.

A gyakorlat során a katasztrófavédelem hajdúszoboszlói gyakorlóbázisán éles helyzeteket szimulálva embereket mentettek ki "egy többszintes, összedőlt szállodából, romba dőlt lakóépületekből, alagútból", s egy árvíz elleni védekezést szimulálva nyúlgátat is építettek az aradi tűzoltók közreműködésével - ismertette Jackovics Péter tűzoltó ezredes, a Hunor parancsnoka.

Három ország, Magyarország, Románia és Bulgária küldött mentőalakulatot és koordinációs szakértőt Hunória biztonságos térségébe.

A gyakorlaton résztvevők október 17. hajnali 6-tól váltásokban dolgoztak másnap 18:00-ig. A gyakorlat valamennyi kárhelyszínén olyan helyzetet teremtettek a szervezők, amely közvetve vagy közvetlenül a szélsőséges időjáráshoz volt köthető.

Endrődi István tűzoltó ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének tanszékvezetője, egyben a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke a helyszínre látogató Bakondi György tűzoltó altábornagynak, a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjének elmondta: harmincöt másodéves hallgató vesz részt a gyakorlaton, nemcsak elméleti ismereteket szereznek, hanem kiveszik a részüket a tényleges tennivalókból is.

Góra Zoltán tűzoltó dandártábornok a gyakorlat végén elismerő oklevelet adott át a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatóinak.