Szűkítés


Kiválasztott Címke

fenntartói testület

Minden Címke 726


Jelenleg 5 bejegyzés található fenntartói testület cimkével

Új ügyvivő az FT élén

  • dsc 7735

Molnár Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium (IM) közigazgatási államtitkára látja el év végéig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület (FT) ügyvivői feladatait.

A testület működéséről a 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik, amely kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait az FT útján a közigazgatás-fejlesztésért, az igazságügyért, a honvédelemért és a rendészetért felelős miniszter közösen gyakorolják. Az ügyvivőt fél évenkénti váltásban adják a fenntartók, az év végéig tartó időszakban ezt a jogot az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja. A Fenntartói Testület jelenlegi tagjai: Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár, ügyvivő (IM), Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár (Miniszterelnökség), Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy (BM), Földváry Gábor helyettes államtitkár (HM). Az FT ülésein állandó tanácskozási jogú meghívottként részt vesz Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára.

Az FT fontos szerepet játszik az NKE életét meghatározó dokumentumok elfogadásában és  jóváhagyásában, így például kiadja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát, elfogadja annak intézményfejlesztési tervét. Emellett jóváhagyja a Szenátus döntéseit olyan kérdésekben, mint például a NKE szervezeti és működési szabályzata, képzési és kutatási programja, költségvetése, valamint fejlesztési elképzelései. De az FT kezdeményezheti a rektor megbízását vagy felmentését, valamint a testület határozza meg a vezetői illetményeket is. Az FT dönt az NKE-re felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról és ellenőrzi az egyetem működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, valamint az intézmény gazdálkodását.

Molnár Zoltán jogi diplomával rendelkezik. 1987-ben kezdett el dolgozni az Igazságügyi Minisztériumban, mint a Törvényelőkészítő Osztály előadója, majd főeladója. Később a Pénzügyminisztériumban főosztályvezető, a Kincstári vagyonigazgatóságon pedig vezérigazgató lett. 2010-ig ügyvédként praktizált, majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, valamint a Nemzeti Eszközkezelő vezérigazgató-helyetteseként tevékenykedett. 2014-ben került vissza az Igazságügyi Minisztériumba, ahol azóta a tárca közigazgatási államtitkára. Két évvel ezelőtt már ellátta az ügyvivői feladatokat. Akkor a Bonum Publicumnak adott interjújában kihangsúlyozta:  „A kormány kiemelt fontosságúnak tartja az NKE munkáját. A jövőben is meg fogja adni a szükséges támogatási forrásokat az egyetemi fejlesztésekhez. Az egyetem szellemi műhelyének a kialakításában segít a kormány, de az egyetem gazdálkodása is kellően racionális, célorientált és takarékos, jó kezekben van”.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Régi-új ügyvivő a Fenntartói Testület élén

  • janza frigyes

Év végéig Dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium megbízottja vezeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületét (FT). Janza Frigyes az FT megalakulása óta vesz részt a testület munkájában, amelyet több alkalommal is vezetett már az elmúlt években. A régi-új ügyvivő irányította testület július 8-án tartotta első ülését.

A Fenntartói Testület működéséről még a 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezett, amely kimondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait az FT útján a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter közösen gyakorolják. Az ügyvivőt fél évenkénti váltásban adják a fenntartók, az év végéig tartó időszakban ezt a jogot a Belügyminisztérium gyakorolja.

Az FT fontos szerepet játszik az NKE életét meghatározó dokumentumok elfogadásában és  jóváhagyásában, így például kiadja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát, elfogadja annak intézményfejlesztési tervét. Emellett jóváhagyja a Szenátus döntéseit olyan kérdésekben, mint például a NKE szervezeti és működési szabályzata, képzési és kutatási programja, költségvetése, valamint fejlesztési elképzelései. De az FT kezdeményezheti a rektor megbízását vagy felmentését, valamint a testület határozza meg a vezetői illetményeket is. Az FT dönt az NKE-re felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról és ellenőrzi az egyetem működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, valamint az intézmény gazdálkodását.

A fenntartó minisztériumok az elmúlt 5 évben több tagot is delegáltak a Fenntartói Testületbe. Ez alól egyedül a Belügyminisztérium kivétel, amelyet mindvégig Dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy képviselt. Az FT jelenlegi tagjai: Dr. Janza Frigyes (BM), Dr. Földváry Gábor (HM), Dr. Molnár Zoltán (IM), Dr. Vidoven Árpád (Miniszterelnökség) és állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz az üléseken Dr. Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára is.

Megosztás a Facebook-on


5 éves az FT

  • fokep
  • dsc 9212 2
  • dsc 9208 2
  • dsc 9201 2
 • Előző
 • Következő

121. ülését tartotta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testülete (FT), amely szinte napra pontosan 5 évvel ezelőtt alakult meg az NKE fenntartói jogainak gyakorlására.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a 2011. évi XXXVI. törvény hívta életre. Ebben a többi között szerepel az is, hogy az intézmény fenntartói jogait a Fenntartói Testület útján a közigazgatás-fejlesztésért, a rendészetért és a honvédelemért felelős miniszterek közösen gyakorolják. Az FT első, alakuló ülésére 2011. április 14-én került sor a fenntartó miniszterek által delegált tagok kijelölését követően. A miniszterek arról is rendelkeztek, hogy a testületben létrehozzák az ügyvivő intézményét, amely félévenként rotálódik majd a fenntartók között. Az FT első ügyvivője Dr. Kis Norbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) akkori miniszteri biztosa volt, aki jelenleg az NKE rektorhelyetteseként tevékenykedik. Emellett abban is megállapodtak a fenntartó miniszterek, hogy az FT-ben a tagok egyhangú véleményével lehet csak döntést hozni.

Az első időszakban a testület heti rendszerességgel ülésezett és döntött olyan fontos kérdésekről, mint például az FT Hivatal felállítása, az NKE vezetői struktúrája, valamint az egyetemi központi intézeteinek létrehozása. Emellett döntést hozott a leendő intézmény magasabb vezetői személyéről, illetve jóváhagyta az NKE főbb szabályzatait és Alapító Okiratát.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megszűnésével 2014 júliusától már négy fenntartója van az egyetemnek. A KIM helyébe ugyanis az annak szakfeladatait átvevő Igazságügyi Minisztérium illetve a Miniszterelnökség lépett. A négy döntési jogú tag mellett, tanácskozási joggal, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője is jelen van az FT ülésein. A testület szükség szerint, de félévente legalább hatszor ülésezik. Az első két évben (33 és 21) még nagyon gyakran hívták össze az FT-t, azóta az ülésszám némileg csökkent (18 és 18), a testület által hozott határozatok száma viszont növekedett.

Az FT fontos szerepet játszik az NKE életét meghatározó dokumentumok elfogadásában és  jóváhagyásában, így például kiadja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát, elfogadja annak intézményfejlesztési tervét. Emellett jóváhagyja a Szenátus döntéseit olyan kérdésekben, mint például a NKE szervezeti és működési szabályzata, képzési és kutatási programja, költségvetése, valamint fejlesztési elképzelései. De az FT kezdeményezheti a rektor megbízását vagy felmentését, valamint a testület határozza meg a vezetői illetményeket is. Az FT dönt az NKE-re felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról és ellenőrzi az egyetem működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, valamint az intézmény gazdálkodását.

A fenntartó minisztériumok az 5 év alatt több tagot is delegáltak a Fenntartói Testületbe. Ez alól egyedül a Belügyminisztérium kivétel, amelyet mindvégig Dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy képviselt. A Honvédelmi Minisztérium részéről Dr. Szarka Gábor, Farkas Anikó és Boros Bánk Levente kabinetfőnökök váltották egymást, a HM-et jelenleg Dr. Földváry Gábor helyettes államtitkár képviseli, aki a testület ügyvivője is.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot Dr. Kis Norbert, az NKE létrehozásáért felelős miniszteri biztos képviselte a testületben 2012. január 28-ig, őt Gál András Levente kormánybiztos, majd Dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár követte.

A Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium 2014. június 6-tól fenntartói az egyetemnek, a tárcákat azóta Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár (ME) és  Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár (IM) képviseli az FT-ben. A Külügyminisztérium, majd a Külgazdasági és Külügyminisztérium tanácskozási jogú delegáltjai korábban Prőhle Gergely helyettes államtitkár, Dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár és Dr. Kohut Balázs közigazgatási államtitkár voltak. A tárca képviseletét jelenleg Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár látja el a Fenntartói Testületben. 


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on


Új ügyvivő az FT élén

  • nke logo

Földváry Gábor, a honvédelmi miniszter kabinetfőnöke látja el június végéig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület (FT) ügyvivői feladatait. Az FT idei első ülését január 15-én tartották, az NKE Ludovika főépületében.


A Fenntartói Testület működéséről a 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik,  amely kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait az FT útján a közigazgatás-fejlesztésért, az igazságügyért, a honvédelemért és a rendészetért felelős miniszter közösen gyakorolják. Az ügyvivőt fél évenkénti váltásban adják a fenntartók, a június végéig tartó időszakban ezt a jogot a Honvédelmi Minisztérium (HM) gyakorolja. A Fenntartói Testület jelenlegi tagjai: Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár (IM), Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár (Miniszterelnökség), Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy (BM), Földváry Gábor kabinetfőnök (HM). Az FT ülésein állandó tanácskozási jogú meghívottként részt vesz Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára.


Földváry Gábor korábban az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) Sportért Felelős Államtitkárságán dolgozott főosztályvezetőként. A Fenntartói Testület új ügyvivőjével készült interjúnkat a Bonum Publicum egyetemi magazin februári számában olvashatják.


Szöveg: Szöőr Ádám


Új ügyvivő a Fenntartói Testület élén

  • fenntartoi testuleti ules
  • fenntartoi testuleti ules
  • fenntartoi testuleti ules
  • fenntartoi testuleti ules
 • Előző
 • Következő

Év végéig Molnár Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára vezeti ügyvivőként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületét (FT). Molnár Zoltán Vidoven Árpádtól, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárától vette át a stafétabotot július elsejétől. Az új felállásban ma tartotta meg első ülését az FT.


A Fenntartói Testület működéséről a 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik,  amely kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait az FT útján a közigazgatás-fejlesztésért, az igazságügyért, a honvédelemért és a rendészetért felelős miniszter közösen gyakorolják. Az ügyvivőt fél évenkénti váltásban adják a fenntartók, az év végéig tartó időszakban ezt a jogot az Igazságügyi Minisztérium (IM) gyakorolja.


Molnár Zoltán szerint az egyetem előtt álló időszak legfontosabb teendői a Ludovika Campus továbbfejlesztése és az államtudományi oktatás beépítése az intézmény képzési rendszerébe. Az államtitkár úgy látja, hogy kormány kiemelt fontosságúnak tartja az NKE munkáját és a jövőben is meg fogja adni a szükséges támogatási forrásokat az egyetemi fejlesztésekhez.

A Fenntartói Testület ügyvivőjével nemrégiben készült interjú a Bonum Publicum egyetemi magazinban. A beszélgetés teljes szövege itt érhető el.

http://uni-nke.hu/hirek/2015/08/06/az-nke-munkaja-kiemelt-fontossagu


Szöveg:Szöőr Ádám