Szűkítés


Kiválasztott Címke

doktorandusz

Minden Címke 726


Jelenleg 3 bejegyzés található doktorandusz cimkével

A Haza Szolgálatában 2016

  • fokep
  • dsc8446 2
  • dsc8463 2
  • dsc8479 2
  • dsc8481 2
  • dsc8486 2
  • dsc8499 2
 • Előző
 • Következő

Nyolc tudományterületen mintegy ötven előadó részvételével rendezték meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a „Haza Szolgálatában 2016” című tudományos konferenciát. A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként megtartott eseményen a doktoranduszok mellett a legjobban teljesítő alap- és a mesterszakos hallgatók is bemutatkozhattak.

Az immáron negyedik alkalommal megszervezett rendezvényen elsősorban az állam és a köz szolgálatával összefüggő kutatásaikat mutatják be a résztvevők. A témakörök között szerepel a többi között a biztonságpolitika, a katasztrófavédelem, a védelmi elektronika és informatika, valamint a közigazgatás- és jogtudomány. A doktoranduszhallgatók mellett már azok az alap- és mesterképzésben résztvevők is bemutatkozhattak, akik a „Tudomány Kapujában” poszterversenyen kiemelkedően szerepeltek.

„Ez a konferencia is jól bizonyítja azt, hogy a kutatások nem önmagukért valók”- mondta köszöntőjében Prof. Dr. Padányi József. Az NKE tudományos rektorhelyettese szerint ez a rendezvény jó lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők másoknak is bemutassák a számukra legkedvesebb kutatási területet. A dandártábornok elmondta, hogy a rendezvényen megjelenő legkülönbözőbb tudományágak mindegyike valamilyen módon kapcsolódik az államtudományhoz, amelynek kutatása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára kiemelt fontosságú feladat. Padányi József felhívta a résztvevők figyelmét azokra a tudományos kiválósági programokra, amelyek a KÖFOP-projektek keretében mintegy 80 doktoranduszhallgatót támogatnak, és amelyhez még lehet csatlakozni.  „Bátran éljenek a vita és a kérdés lehetőségével, hiszen ez viszi előre a tudományt”- zárta köszöntőjét a rektorhelyettes.

Dr. Szilvásy György, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete elnöke szerint, ahogy egy PhD-dolgozat fejlődik az évek során, úgy változott pozitív irányba a doktoranduszkonferencia is. „Nagy örömmel látom, hogy az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók is megjelentek, amely a bemutatkozásuk mellett egyfajta kedvcsináló is lehet számukra”- fogalmazott. Az RTK tanársegédje szólt arról is, hogy a Magyar Tudomány Ünnepén Eötvös József-koszorút vehetett át a Magyar Tudományos Akadémián Finszter Géza professzor, akit a magyar rendészettudomány egyik legnagyobb alakjának nevezett.

A doktorandusz konferencia nyolc szekciójában olyan témákról hallgathattak meg előadást a résztvevők, mint például az elmosódott szavazáselmélet, a fenntartható közbeszerzés, a honvédelmi nevelés új koncepciója, vagy a bűnmegelőzés pedagógiája.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Támogatjuk a doktoranduszokat

  • doktori esku
Önköltséges képzésben részt vevő doktoranduszok számára hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A nyertes hallgatók a pályázat révén háromnegyedével csökkenthetik doktori képzési költségüket.
 
A kiírás szerint az elnyerhető támogatás összege a képzési díj 75%-a, de szemeszterenként legfeljebb 100 000 Ft, a támogatás pedig a 2016-17-es tanév két szemeszterére, legfeljebb 25 fő részére ítélhető oda. A pályázaton - ha az egyéb pályázati feltételeknek megfelelnek - akár más egyetem valamely doktori iskolájának önköltséges hallgatói is részt vehetnek, amennyiben kutatásuk kapcsolódik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatási területeinek valamelyikéhez.
 
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy rövid szakmai önéletrajzot, a közvetlen munkahelyi vezető ajánlólevelét; amennyiben a pályázó már megkezdte doktori tanulmányait: publikációs jegyzékét, konferencia-előadások adatait (lehetőleg az MTMT-re alapozva); illetve egy motivációs levelet, amelyben a pályázó bemutatja a választott kutatási témáját, és kifejti elképzeléseit tudományos terveiről, a pályázat időtartamára vállalt tudományos tevékenységéről, létrehozandó tudományos eredményeiről (a futamidő alatt elvárás legalább egy, minimum „B” kategóriás lapban megjelent cikk, valamint a támogatott szemeszterek követelményeinek maradéktalan teljesítése).
 
A pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 8. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina, a Tudományos Ügyek Irodája irodavezetője (, (1) 432 9000/29-799-es mellék) nyújt.
 
A teljes pályázati felhívás itt érhető el:
Megosztás a Facebook-on


Doktoranduszok és tehetséges fiatalok a Haza szolgálatában

  • 2015 doktorandusz konferencia
  • 2015 doktorandusz konferencia
  • 2015 doktorandusz konferencia
  • 2015 doktorandusz konferencia
  • 2015 doktorandusz konferencia
  • 2015 doktorandusz konferencia
  • 2015 doktorandusz konferencia
 • Előző
 • Következő
2015. november 6-án, immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületével, a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztályával, a Közigazgatás-tudományi Osztályával és a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubjával együttműködésben a „Haza Szolgálatában” elnevezésű tudományos doktorandusz konferenciát. A konferencia célja, hogy az egyetem szellemiségében a három hivatásrend doktoranduszai számára biztosítsa a lehetőséget tudományos előadásaik megtartására és tudományos eredményeik publikálására.
 
A rendezvény idén először került be a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat programjába és idén először vettek részt az előadók között olyan tehetséges BSc-s és MSc-s hallgatókat, akik a Tudomány Kapujában poszterkiállításon és -versenyen a szakmai zsűri megítélése szerint a legjobb pályamunkákat nyújtották be.
A konferenciát Dr. habil. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a tudomány művelésének fontosságát, és az egyetem szellemiségével való szoros összhangot. A doktoranduszoknak sok sikert kívánt mind a konferenciához, mind pedig az elhivatott tudományos életút követéséhez.
 
Szabó Katalin, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagja felhívta a résztvevők figyelmét a pár nappal korábban elfogadott, doktori képzést is érintő, régóta várt, és egyértelműen pozitív hatással bíró reformokra.
Dr. Szilvásy György Péter, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy megalakulásától fogva szorosan együttműködnek a NKE Doktorandusz Önkormányzatával, és az első Haza szolgálatában konferencia óta látványos fejlődés figyelhető meg mind szervezeti, mind szervezési területen is. 
Kiss Dávid, a Doktorandusz Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket, és beszédében kiemelte a szervezet és közvetve a rendezvény fejlődésének mérföldköveit. Az évről-évre immáron hagyománnyá váló doktorandusz konferencia egy tudományos fórum megteremtése mellett célul tűzte ki a doktoranduszok és a hivatásrendek közötti együttműködés elmélyítését, illetve a tehetséges fiatalok tudományos pálya felé orientálását. A szervezet következő évi céljai között megemlítésre került a konferencia nemzetközivé tétele, amely az idei évben már megalapozásra került.
 
Az öt délelőtti és öt délutáni szekcióban, ahol közel 70 előadás hangzott el, változatos témák és változatos tudomány-területek mutatkoztak be. Érdekes előadások hangzottak el a terrorizmus és finanszírozása, a francia integrációs törekvések, Ungvár légoltalma, a szolgálati kutyák alkalmazásának története, a kísérő nélküli kiskorúak magyarországi helyzete, vagy éppen a közszférában tapasztalható motivációs tényezők témájában. 
Külön kiemelendő, hogy 2015-ben első alkalommal két külföldi Phd-hallgató is részt vett a rendezvényen: Mukhwinder Kaur a „Recruitment of women in Indian and Hungarian Armed Forces – a comparative study”, míg Paiman Ramazan Ahmad a „The flow of oil wealth towards establishing a strong economic system in Kurdistan Region of Iraq” című előadásával járult hozzá a konferencia sikeréhez.
 
 
Szöveg: Vajkai Edina
Megosztás a Facebook-on