Szűkítés


Kiválasztott Címke

diplomaosztó

Minden Címke 726


Jelenleg 20 bejegyzés található diplomaosztó cimkével

A NETK-s hallgatók is átvették diplomájukat

  • fokep
  • dsc8109 2
  • dsc8110 2
  • dsc8159 2
  • dsc8189 2
  • dsc8195 2
  • dsc8211 2
  • dsc8259 2
  • dsc8260 2
  • dsc8261 2
  • dsc8749 2
  • dsc8764 2
  • dsc8892 2
  • dsc8945 2
 • Előző
 • Következő

Az egyetemi évek egyik legszebb pillanata, amikor a végzett hallgatók átvehetik az oklevelüket, elismerve benne az évek kitartó és fáradtságos munkáját. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az elmúlt hét során számos diplomaosztó ünnepséget tartott, a hét végeztével a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatói vehették át diplomájukat. Az oklevélátadó ünnepséget az egyetemi hagyományokhoz híven a Ludovika főépület Szent László Kápolnájában tartották.

A tanítók kitárják az ajtót, belépnünk magunknak kell rajta - idézte Dr. Nagy Judit r. ezredes, nemzetközi rektorhelyettes a kínai közmondást, kiemelve hogy szerinte ezt az ajtót sikerült kitárni a NETK oktatóinak a hallgatók előtt. Ismertette, hogy az NKE a megalakulása óta hatalmas fejlődésen ment keresztül: „A fejlődés egyik mérföldköve volt a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar megalapulása” - mondta. A rektorhelyettes kiemelte, hogy az NKE intézményfejlesztési tervének egyik fő prioritása a nemzetköziesítés, amelynek tükrében az egyetem fő missziója, hogy az együttműködés egyetemévé váljon. „Egyetemünknek a hazai és nemzetközi képzési és kutatási együttműködésekben kell lennie a legjobb partnernek. Nemzetközi oldalról a víziónk, hogy a világ vezető egyetemeivel szövetségben aktív részese legyünk a nemzetközi felsőoktatási és tudományos kapcsolatoknak” - világított rá Nagy Judit. Felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt évek során az egyetem rendkívül aktívan haladt ezen az úton a nemzetközi tudástranszfer és hálózatépítés jegyében. Ennek egyik főbb letéteményese az NETK. A Ludovika Campus projekt fejlesztése kapcsán ismertette, hogy tovább folytatódott az oktatási épület, sport- és szolgáltató központok, valamint az RTK speciális kiképzőközpontjának építése: „Ezzel egy olyan egyetemi város születik, amely az eljövendő generációk számára a haza szolgálatának, védelmének, szeretetének és a közjó iránti elkötelezettségének emblematikus intézménye, közszolgálati akadémiája lesz” - emelte ki. Nagy Judit beszéde végén köszönetet mondott a kar oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak és az őket támogató családoknak.

Takács Szabolcs Ferenc európai uniós ügyekért felelős államtitkár beszédében visszaemlékezett, hogy legutóbb a NETK alapításánál volt jelen személyesen kari ünnepségen. Kiemelte, hogy az alapítással egy időben jött létre az ő államtitkársága is: „Mind a ketten gyerekcipőben jártunk, az élet megedzett minket.” Az államtitkár ismertette, hogy az elmúlt két évben, különbözőbb szinteken erős együttműködés alakult ki a kormány intézményrendszere és az egyetem között, beleértve az államtitkárságot is. „Önök egy olyan időpontban veszik át a diplomájukat, amikor a világ forrong” – hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a hallgatók tanulmányainak egyik fő célja, hogy ne csak Európát, hanem az egész világot megértsék. „Ismernünk kell a szűkebb és tágabb környezetünket, hogy olyanná alakítsuk, amilyennek mi is szeretnénk látni” - világított rá. Az államtitkár kifejtette, hogy jelenleg az Európa Unió egy új út keresése előtt áll, egy olyan válsággal kell szembenéznie, amelyre minél előbb megfelelő megoldást kell találnia. „Ezek a megoldások maguktól nem születnek meg! Kellene hozzá az emberek: egészen a politikai elit szintjétől a hétköznapi élet munkáját végző emberekig. Ebbe beletartoznak az olyan fiatal és ambiciózus emberek, mint maguk, akiknek megvan a tudásuk ahhoz, hogy ezt a közös jövőt úgy alakítsák, ahogy mindannyiunk érdeke megkívánja” – fordult a hallgatókhoz. Ünnepi beszéde végén Takács Szabolcs Ferenc ígéretet tett arra, hogy a Kormány illetékes intézményei és az államtitkárság továbbra is nyitott lesz a jövőben a közös együttműködésre, az egyetem és a hallgatók támogatására.

Dr. Koller Boglárka, az NETK dékánja kiemelte, hogy ez az első alkalom, hogy dékánként diplomát adhat át a kar hallgatóinak. Beszédében értékelte az elmúlt egy évet: a kar átesett egy sikeres akkreditáción, aktív tudományos diákköri munka folyt a NETK-n, számos nemzetközi tudományos versenyen kiemelkedően szerepelt a kar, illetve több kötetet is publikáltak. Kiemelte, hogy az intézményben nyáron sincs megállás a tudományos életben, hiszen két nyári egyetemmel is készülnek a NETK-n. A képzésfejlesztéssel kapcsolatban Koller Boglárka felhívta a figyelmet, hogy hatalmas mérföldköveken vannak túl: elindult a nemzetközi tanulmányok mesterszak, valamint a legtöbb képzés mintatanterve megújult, emellett dolgoznak egy emberi jogok és identitás politika angol nyelvű mesterszak indításán is. Ismertette, hogy számos nemzetközi konferencia és delegáció volt jelen a karon az elmúlt évek során. „Ezek a közös eredmények nem önmagukban állnak, hanem Önökért, hallgatókért voltak és vannak. Ezek az eredmények csak Önökkel együtt értelmezhetőek” – fordult a hallgatókhoz a dékán. Beszédében Koller Boglárka egy mesével is meglepte a diplomásokat, amelynek tanulságával kívánt sikeres karriert és életpályát a hallgatóknak.

Az események 54 hallgató vehette át az oklevelét biztonság- és védelempolitikai, valamint nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon, továbbá international public service relations, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, és nemzetközi biztonság és védelempolitikai mesterképzési szakon. Az ünnepség alkalmával az egyetem és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az évek során elvégzett tudományos, közösségi és tanulmányi eredményekért is díjazta a hallgatókat. A Pro Juventute díjat Fekete Gréta, az Egyetemi szakmai díjat Tóth Máté, végül az Egyetemi közösségi díjat Simon Annamária vehette át, aki a hagyományokhoz híven a hallgatótársai nevében ünnepi válaszbeszédben mondott köszönetet az egyetemnek, a karnak, a támogató családnak és barátoknak.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: NETK, diplomaosztó, 2017

Diplomaátadó ünnepséget tartott az NBI

  • fokep
  • dsc6328 2
  • dsc6329 2
  • dsc6335 2
  • dsc6340 2
  • dsc6547 2
  • dsc6552 2
  • dsc6575 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának Szent László kápolnájában 33 hallgató vehette át nemzetbiztonsági végzettségét igazoló okmányát. „Erős állam nem képzelhető el erős szolgálatok nélkül. Az az állam, amely nem készül a holnapra, nem tervez előre, könnyen veszélybe sodorhatja magát és közösségét” – mondta Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora.

Patyi András ünnepi beszédében kifejtette, hogy az NKE-t gyakran becézik „zászlóshajónak”, amelyet 5 éve bocsájtottak a magyar felsőoktatás hullámzó tengerére: „Az elmúlt évek sok hánykolódást, vihart és nehézséget hoztak. Önök, végzett hallgatók miatt nem süllyedhetünk el. Az a személyes áldozat, amelyet a tanulással és tudásgyarapítással hoznak, azt érdemli, hogy az egyetem mindent megtegyen a fennmaradásért” – köszönte meg a rektor a hallgatók kitartó munkáját. Kiemelte, hogy az egyetem sok fejlődésen ment át az elmúlt évek során, azonban a legfontosabb fejlődés mégis a sokszor láthatatlan tudásgenerálásban rejlik. Rávilágított, hogy az NKE újabb 5 évre kapott felsőoktatási minőségi akkreditációt, amelyet komoly átvilágítás előzött meg. Így az egyetem a több évszázados hagyományokkal rendelkező magyar felsőoktatási intézmények közt állta meg a helyét. „Ebből a tudásgyarapítást támogató munkából a Nemzetbiztonsági Intézet is aktívan kiveszi a részét” – mondta.

A Nemzetbiztonsági Intézet munkájával kapcsolatban a rektor kiemelte, hogy ez az egyetem egyik specialitása a felsőoktatási palettán: „Magyarország egyetlen intézménye vagyunk, ahol nyíltan nemzetbiztonsági felkészítés zajlik.” Gondolataiban kifejtette, hogy azok a területek, amelyek az állam működése során fontosak, jelen lesznek az NKE képzési kínálatában, így a nemzetbiztonsági képzés is. A rektor köszönetet mondott a hallgatóknak, a támogató családoknak, az egyetemi oktatóknak és dolgozóknak kitartó munkájukért, valamint az NKE Fenntartói Testületének a türelemért és segítségért, hogy hidat képeznek a kormányzati akarat és az egyetem fejlődése között.

Patyi András és Dr. habil. Resperger István ezredes, a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója adtak át okleveleket az NKE Nemzetbiztonsági Felsővezetői tanfolyamon végzett, valamint a nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakot katonai és polgári specializáción teljesítő hallgatói számára. A kiemelkedő eredménnyel végzett diplomások külön elismerésben részesültek, és emléktárgyat kaptak.

Az ünnepség után Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes mondott pohárköszöntőt, Zrínyi Miklós gondolatait osztotta meg a frissdiplomás hallgatókkal. Ismertette, Zrínyi a felderítés és az éberség fontosságát abban látta, hogy ezzel is csökkentette az ismeretlen tényezők számát. Sokat foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a szerencse tényezője hogyan jelenik meg a hadviselésben. A hadvezér arra jutott, hogyha a számtalan bizonytalansági tényező csökkenthető, akkor a szerencse kijátszható. Zrínyitől gyakran idézett mondása a „Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj rá”. A rektorhelyettes felhívta a figyelmet a második, kevésbé idézett részre: „Hogy a hadra gondot viselhess, szükséges az ellenségedre is viselned gondot. Mit csinál? Mit gondol? Ha ezt nem cselekszed, nem mondható gondviselőnek!” – világított rá a rektorhelyettes a hírszerzés fontosságára. Köszöntője végén Padányi József sok sikert kívánt a végzett hallgatóknak, munkájukban és magánéletükben egyaránt.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: NBI, diplomaosztó, 2017

Átvették oklevelüket a KVI levelező hallgatói

  • fokep
  • dsc3099 2
  • dsc3181 2
  • dsc3193 2
  • dsc3211 2
  • dsc3216 2
  • dsc3217 2
  • dsc3230 2
  • dsc3246 2
  • dsc3251 2
  • dsc3299 2 2
  • dsc3310 2
  • dsc3391 2
  • dsc3403 2
  • dsc3411 2
 • Előző
 • Következő
2017. június 29-én tartotta oklevélátadó ünnepségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete (KVI), amelynek 97 végzős levelező munkarendű hallgatója vehette át a tanulmányaik sikeres befejezését jelentő, végzettségét igazoló okiratot Prof. Patyi Andrástól, az NKE rektorától és Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredestől, a KVI igazgatójától a Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában.

 „A mai rendezvény célja, hogy megünnepeljük a végzős hallgatók kemény munkája eredményeként megérdemelt és átadott oklevelüket. Kiemelendő és külön tiszteletre méltó, hogy a ma oklevelet átvevő, végzős hallgatók levelező munkarendben végezték el tanulmányaikat, ami azt jelenti, hogy a tudás elsajátítását szolgálatban állás, munka mellett sikerült teljesíteniük. Ez nehéz feladat volt, így kétszer annyi megbecsülés és dicséret illeti meg őket” – mondta Prof. Dr. Patyi András köszöntő beszédében. Az NKE rektora kiemelte, az egyetem oktatói és a hallgatók ünneplik ma azon szorgalmas, önfeladó hallgatókat, akik kötelező vizsgáikat teljesítve diplomát szereztek. Az intézményi családi összetartozást kiegészítik a végzős hallgatók hozzátartozói, bensőségessé téve így a tanulmányaikat lezáró pillanatokat. Prof. Dr. Patyi András ünnepi beszédében kifejezte gratulációját a végzős hallgatóknak, köszönetét pedig az őket segítő családtagoknak, hozzátartozóknak, az egyetem oktatóinak, vezetőinek és a kormányzati támogatásnak.

A hagyományoknak megfelelően az ünnepségen elismerések átadására is sor került. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója által alapított „Dr. vitéz Roncsik Jenő” emlékplakett bronz fokozatát a katasztrófavédelem alapképzésében végzett kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenysége elismeréseként Kónya József vette át Prof. Dr. Patyi Andrástól és Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagytól, az OKF főigazgatójától. Kónya József a 2017. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést ért el. Az emlékplakett mellett a végzős hallgató a Védelmi Információs Központ Díszserlegét is átvehette Dr. Ráth Tamás nyugállományú ezredestől tevékenysége elismeréséül.

Az ezüst fokozatot a mesterképzésben végzett kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenysége elismeréseként Tonkó-Horváth Katalin tű. százados kapta, aki a Győr Moson Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humán szolgálat kiemelt főelőadója; 2015-ben kezdte meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem védelmi igazgatás mesterszakán, ahol a végzettek közül az egyik legjobb tanulmányi eredményt érte el.

Az arany fokozatot kiemelkedő oktatói és oktatásszervezési tevékenységének elismeréseként Dr. Gubicza József tűzoltó ezredes kapta, aki 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet megalakulása óta a BM OKF Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetőjeként segíti az oktatásszervezési feladatok végrehajtását, 2014-től az intézet részmunkaidős egyetemi docenseként magas szintű oktatási munkát végez a katasztrófavédelmi műveleti szakterületen, tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a hallgatók katasztrófavédelmi gyakorlati szakmai felkészítéséhez és első tiszti beosztásra történő felkészüléséhez, továbbá az oktatók továbbképzéséhez.

Horváth Hermina tűzoltó őrnagynak, a Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék tanársegédjének a Katasztrófavédelmi Intézet a hallgatók szavazatai és az Intézeti Tanács döntése alapján az Intézet kiváló oktatója címet adományozta.

Cselinácz János tűzoltó főtörzsőrmester, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon végzett hallgató pályázata nyerte el az Intézet „Jó tanuló, jó sportoló 2017” díját.

 „A mai nap szimbolikus jelentőségű, hiszen összegyűltek azok, akik nélkül ma nem lehetnénk itt. Köszönet illeti az egyetem vezetőit, amiért lehetőséget biztosítottak számunkra a továbbképzésre és támogatást nyújtottak a sikerhez vezető úton; családtagjainkat, akik támogattak, segítettek és lelkesítettek a nehéz pillanatokban; tanárainkat, akik bíztató és nevelő gondolatokkal hozzájárultak diplománk értékéhez, saját tudományterületük szeretetével pedig minket is tanulásra serkentettek; hallgatótársainkat, hiszen az összetartás és a csapatmunka hozzájárult egyéni sikereinkhez” - mondta Tonkó-Horváth Katalin tűzoltó százados a végzett hallgatók nevében mondott búcsúbeszédében.

A diplomaosztó ünnepségét a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettje kísérte.


Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Diplomaosztó ünnepség a NETK-n

  • fokep
  • dsc9946 2
  • dsc9953 2
  • dsc9961 2
  • dsc9973 2
  • dsc9976 2
  • dsc9979 2
  • dsc9992 2
  • dsc9995 2
 • Előző
 • Következő

Ünnepélyes keretek közt tartotta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar a 2016/2017. tanév keresztféléves oklevélátadóját a Ludovika főépület falai között. A rendezvényen diplomát vehettek át a kar Biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterszakos, Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakos és International Public Service Relations mesterképzési szakos hallgatói. Mivel a kar képzésein magyar és külföldi hallgatók egyaránt részt vesznek, ezért az egyetemen formabontóan, a NETK magyar és angol nyelven tartotta meg az ünnepségét.

„Nagy örömmel tartok beszédet, azonban az örömbe egy kis szomorúság is vegyül, mivel elveszítjük Önöket, mint hallgatókat” – szólította meg a friss diplomásokat Dr. Koller Boglárka. A NETK dékánja két tanáccsal szolgált útravalóként számukra: „Ugyanolyan szorgalommal folytassák a munkájukat, mint ahogy a karon elvártuk Önöktől, emellett megfelelő alázat legyen a munkájukhoz. Kérdezzék meg saját maguktól, hogy mindent megtettek-e ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák”. Koller Boglárka gratulált és sok sikert kívánt a hallgatóinak, majd a diplomák átadására került sor.

Az ünnepségen 9 fő végzett hallgató vehette át az oklevelét, mondta el ünnepi esküjét a Ludovikán:

Biztonság- és védelempolitikai alapszakon végzett hallgatók:

 • Takács Bence
 • Váradi Gréta Vanessza

Biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szakon végzett hallgató:

 • Barkóczy Dávid Tamás

Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterszakon végzett hallgatók:

 • Ajtai Ferenc
 • Dr. Bokros Attila
 • Boskov Marina
 • Máté Dóra
 • Pácz Laura

International Public Service Relations mesterképzési szakon végzett hallgatók:

 • Frederick Omoyoma Odorige

Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: NETK, diplomaosztó, 2017

Megkapták diplomájukat a honvédtisztjelöltek is

  • fokep
  • dsc 8069 2
  • dsc 8081 2
  • dsc 8104 2
  • dsc 8109 2
  • dsc 9129 2
  • dsc 9135 2
  • dsc 9143 2
  • dsc 9150 2
  • dsc 9157 2
  • dsc 9168 2
  • dsc 9177 2
  • dsc 9187 2
  • dsc 9185 2
  • dsc 9198 2
  • dsc 9204 2
  • dsc 9209 2
  • dsc 9214 2
  • dsc 9234 2
  • dsc 9248 2
  • dsc 9250 2
  • dsc 9264 2
  • dsc 9272 2
  • dsc 9406 2
  • dsc 9425 2
 • Előző
 • Következő

A honvédtisztjelöltek vették át okleveleiket ma délelőtt az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) ünnepi diplomaosztó ünnepségén. A rendezvényen elismerések átadására is sor került, majd a legjobb eredménnyel végzett hallgatók részvételével koszorúzási ünnepséget tartottak az Orczy-kertben.  Az idei tanévben 104-en végeztek a HHK had- és biztonságtechnikai mérnöki, katonai vezetői és katonai gazdálkodási szakjain. Jeles eredménnyel 32-en diplomáztak, közülük 15-en kiváló minősítést is szereztek.

„Önök már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre iratkoztak be és a megújult, négy éves tisztképzésben vettek részt”- szólt a végzett hallgatókhoz Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint a friss diplomásokról az elismerés, a tisztelet és a szeretet hangján lehet csak szólni. Utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy a magyar társadalom a „mi fiaink, mi lányaink”-ként tekinthet a tisztavatás előtt álló fiatalokra.  „Önökre más katonák erejét, életét és sorsát bízza a magyar honvédség” –hangsúlyozta beszédében a rektor, aki szerint mások állampolgári jogait úgy kell megvédeniük majd a most végzetteknek, hogy ezen jogok gyakorlásában sokszor korlátozva lesznek. A hadsereg és a katonák mögött ugyanis már nincs senki. Ahogy a Patyi András fogalmazott, „ahol a hadsereg véget ér, ott az állam is véget ér”.

„A magyar honvédségnek napjainkban számos új kihívással kell szembenéznie, ezért a katonai hívatás is felértékelődött az utóbbi időben” - hangsúlyozta ünnepi beszédében Vargha Tamás. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a tömeges migráció új biztonsági helyzetet teremtett a kontinensen, ezért Európa és Magyarország határai védelemre szorulnak. „Manapság a katonai szolgálat az egyik legszebb és legfeláldozóbb hívatás” – szólt a jelenlévőkhöz Vargha Tamás. A miniszterhelyettes szerint a most végzettek számára az elkövetkező időszak igazi kihívást, valódi megmérettetést, felelősséget, a köz szolgálatát jelenti majd. Ennek sikeres teljesítéséhez pedig szükség lesz azokra az értékekre, - mint például a fegyelem, az alázat, a szorgalom, a kitartás - amelyekkel a honvédtisztjelöltek egyetemi éveik alatt már sokszor találkozhattak.

Válaszbeszédében Miklósi Katalin honvédtisztjelölt felidézte az elmúlt évek szép pillanatait, amely élmények most egyetlen percbe sűrűsödtek be számukra.  Elmondta, hogy rengeteget tanultak az utóbbi négy évben, de ez nemcsak a könyvekből szerzett ismeretekre vonatkozik. „Sokat lestünk el elöljáróinktól, parancsnokainktól az élet dolgairól. Megtanultuk, hogy sokszor nemcsak a pozitív, hanem a negatív példa is példa”- fogalmazott Miklósi Katalin, aki szerint nagy erőpróba áll előttük, amelyhez szükség lesz szüleik, barátaik megértésre, támogatására és szeretetére is.

Boldizsár Gábor ezredes, a HHK dékánja beszédében azt kérte a most végzett hallgatóktól, hogy leendő vezetőként, parancsnokként személyiségükből sugározzák a rájuk bízott katonák irányításához szükséges hitet és erőt. „Legyenek kemények, de ne legyenek kegyetlenek” - hangsúlyozta a dékán, aki szerint a végzettek egyetemi évek alatt megélt kettős élete hamarosan folytatódik, hiszen meg kell felelniük a katonai és a civil elvárásoknak is. „Mindig úgy hozzák meg a döntéseiket, hogy este nyugodt lelkiismerettel tudjanak lefeküdni és reggel tükörbe tudjanak nézni” – mondta Boldizsár Gábor.

Az ünnepségen a végzett hallgatók oklevelet, tiszti zsebkönyvet, hadnagyi vállszalagot és avatási szablyát kaptak az egyetemi és a katonai elöljáróktól. 15 honvédtisztjelölt a „Kiváló tanulmányokért” kitüntető címben részesült, amelyet Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök adott át számukra. Kiemelkedő nevelői és oktatói tevékenységéért Ludovika Gyűrűt vehetett át Benkő Tibortól Dunai Pál alezredes, a HHK Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék egyetemi docense. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példás magatartásáért szintén ebben az elismerésben részesültek Nyíri Klaudia és Fodor Zoltán honvédtisztjelöltek. A HHK „jó tanulója, jó sportolója” címet Böhm Lilla honvédtisztjelölt érdemelte ki. Az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pro Juventute-díját Dudás Gergő, az Egyetemi Közösségi Díjat pedig Hegedűs Ferenc honvédtisztjelöltek vehették át. Az ünnepségen közreműködött a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Budapest Helyőrség Zenekar Nagy Zsolt százados, karmester vezetésével.

„Ez a hivatás egy életre szól” –hangsúlyozta a rendezvényt követő pohárköszöntőjében Benkő Tibor. A Honvéd Vezérkar főnöke emlékeztetett, hogy a most végzettek nem szerződéses katonák, hanem élethívatásként választották ezt a pályát, ami a köz szolgálatát jelenti. A vezérezredes szerint ehhez szükség van az alázatra is, hiszen ezen a pályán nincsenek egyéni, csak szolgálati érdekek és kötelességek. „Egy parancsnok legyen szigorú, következetes, példamutató, de emberséges is” – tette hozzá Benkő Tibor.

Az oklevélátadó ünnepséget követően a kiváló teljesítménnyel diplomázó hallgatók részvételével - a múlt hős katonái előtt tisztelegve - koszorúzást tartottak az Orczy-kertben, a Tiszti hősi emlékműnél és a Ludovika téren, a Világháborús emlékműnél.

A végzett hallgatók augusztus 20-án, az állami ünnepség keretében, a Kossuth téren tesznek tiszti esküt.


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, diplomaosztó, 2016

A jövő közigazgatási szakemberei diplomáztak

  • dsc 4884 2
  • dsc 4248 2
  • dsc 4269 2
  • dsc 4282 2
  • dsc 4286 2
  • dsc 4306 2
  • dsc 4326 2
  • dsc 4341 2
  • dsc 4423 2
  • dsc 4502 2
  • dsc 4516 2
  • dsc 4571 2
  • dsc 4581 2
  • dsc 4656 2
  • dsc 4670 2
  • dsc 4716 2
  • dsc 4784 2
  • dsc 4812 2
  • dsc 4844 2
 • Előző
 • Következő

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) több mint 700 hallgatója vehette át diplomáját a kar hétvégi oklevélátadó ünnepségén. Délelőtt a nappali, délután a levelező munkarendű hallgatók jutottak hozzá a végzettségüket igazoló dokumentumokhoz.

Először szereztek diplomát hallgatók a nemrégiben átalakult Államtudományi és Közigazgatási Karon. Az ÁKK-n igazgatásszervező és nemzetközi igazgatási alapképzésen, valamint európai és nemzetközi igazgatási és közigazgatási mesterképzéseken tanulhattak a most oklevélhez jutók.  „Egy nagyon nehéz munka kezdődik az Önök számára”- szólt a most végzettekhez Prof. Dr. Kiss György. Az ÁKK dékánja elmondta, hogy a friss diplomások nem egyszerűen munkavállalók lesznek, hanem a köz érdekében fognak dolgozni. „Ez a munka nagyon összetett és sok képességet kíván Önöktől, mint például a tisztességet, a kitartást, az alázatot”- fogalmazott Kiss György. A dékán Széchenyi István gondolatait idézte, miszerint „lehetséges, hogy az útra, amelyen járunk, kövek gördülnek. Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy ezekből a kövekből lépcsőt lehet csinálni, hogy továbbhaladhassunk”.

„A végzett hallgatók számára a valódi munka, az igazi szolgálat csak most kezdődik” – fogalmazott ünnepi beszédében Dr. Vidoven Árpád. A Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára elmondta, hogy a magyar kormány 2010-ben döntött úgy, hogy teljesen új alapokra helyezi a közigazgatást. Ennek első mérföldköve volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása azzal a céllal, hogy a közszolgálat legfontosabb területeire egységes rendszerben lehessen képezni szakembereket. „Az egyetem falai közül kikerültek  adhatják az új generációját azon köztisztviselőknek, akik elősegítik a jó állam létrejöttét, amelyen megalakulása óta dolgozik a kormány” – mondta Vidoven Árpád. Az államtitkár azt is megfogalmazta, hogy a közigazgatás megújítása alapvetően az emberen, a köztisztviselőn múlik. Szólt a Ludovika Campus fejlesztéséről is, aminek köszönhetően a 21. század meghatározó tudásközpontjává válhat az egyetem. Vidoven Árpád kifejtette azt is, hogy a jó állammal kapcsolatban megfogalmazott célokhoz és elvárásokhoz a köztisztviselők esetben megfelelő életpályamodellre és ehhez társuló bérezésre is szükség van. A kormány megtette az első lépéseket, amelyeket hamarosan újabbak követnek- tudtuk meg. „A megújuló képzési rendszerben az NKE-nek meghatározó szerepe van, amivel nagyban hozzájárulhat a közszolgálati pálya vonzóbbá válásához”- fogalmazott az államtitkár. Magyary Zoltánt idézve felhívta a figyelmet arra, hogy a közigazgatásban ma is nagy szerepe kell, hogy legyen a személyzeti politikának. Egyrészt össze kell egyeztetni a közigazgatásban résztvevők érdekeit, másrészt pedig a lehető legmagasabb színvonalon dolgozókat kell alkalmazni. „Legyenek büszkék arra, hogy itt végeztek és azt a sok ezer fős közigazgatási szakembergárdát gyarapítják,akiket az egyetem és jogelődjei neveltek ki a köz szolgálatára”  - mondta Vidoven Árpád.

Ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András szólt arról, hogy a kar idén februártól viseli az Államtudományi és Közigazgatási Kar nevet. Az NKE rektora hozzátette, hogy hosszú előkészítő munka vezetett idáig, hogy az államtudomány szó megjelenjen a kar nevében. „Ez pedig azt jelenti, hogy oktató-kutatói tevékenysége középpontjában az államiság áll”- fogalmazott Patyi András. A rektor beszédében szólt a rendszerváltás előtti évtizedekről, amelyekben „eltiltani, eltüntetni igyekeztek az 1945 előtti korszak maradandót alkotó tudósait”. Ilyen volt például Magyary Zoltán vagy a rektor által az ünnepségen részletesebben is méltatott Egyed István. Az 50 éve elhunyt jogtudós, egyetemi tanár szerint a közigazgatás nem tekinthető egyértelműen a törvényhozói hatalom alárendeltjének. „Ha a közigazgatás nem lenne figyelemmel a helyenként és egyénenként eltérő életviszonyokra, teljesen célját tévesztené”- idézte Egyed Istvánt a rektor. Patyi András szerint Egyed István már saját idejében előrelátó módon határozta meg a jó, emberközpontú közigazgatás fogalmát. Egyed István ezt nemcsak az egyén, hanem a nagyobb közösségek szintjén is megfogalmazta, amikor azt írta, hogy „nem kevésbé szabad elhanyagolni a közigazgatás felépítésénél a nemzet egyéniségét, azaz lelki alkatát, jellegét”.  Patyi András a végzett hallgatókhoz szólva elmondta, hogy legyenek jó hivatalnokai, vezetői, közszolgálati tisztviselői a jó magyar közigazgatásnak.

A rendezvényen elismerések átadására is sor került. Prof. Dr. Kiss György dékán Pro Publico Bono elismerést adott át Dr. Imre Miklós egyetemi docensnek, a Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet oktatójának és Szakács Gábor egyetemi docensnek, az Emberi Erőforrás Intézet oktatójának. Dékáni dicsérő oklevelet vehetett át Dr. Orbán Anna egyetemi adjunktus, az Elektronikus Közszolgálati Intézet oktatója és Martonné Csepregi Anikó, a Tanulmányi Osztály előadója. Kari Tanácsi Dicsérő Oklevélben részesült Böszörményi Balázs igazgatásszervező alapképzési szakos hallgató, az ÁKK HÖK Kollégiumi Ügyekért felelős alelnöke. A Kar Kiváló Oktatója Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docens, a Közpénzügyi és Államháztartási Intézet oktatója lett. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság által alapított hallgatói díjat idén Szakos Judit közigazgatási mesterképzési szakos hallgató, a Magyary Zoltán Szakkollégium elnöke érdemelte ki.

Kosztrihán Dávid az EHÖK elnöke hallgatói díjakat adott át az ünnepségen. A Pro Juventute-díjat Mósa Tamás igazgatásszervező alapképzési szakos hallgató, az ÁKK Hallgatói Önkormányzatának elnöke kapta meg. Az Egyetemi Szakmai Díjat Szabó Mátyás igazgatásszervező alapképzési szakos hallgató, az Ostrakon Szakkollégium elnökhelyettese vehette át. Az Egyetemi Közösségi Díjat Lukács Dávid közigazgatási mesterképzési szakos hallgató érdemelte ki. A hallgatók szavazatai alapján az év tanárának Dr. Méhes Tamás adjunktust, a Civilisztikai Intézet oktatóját választották meg. A Közigazgatás-tudományi Egyesület, a Kollégiumi Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat által alapított Józsi-Tóth Gergő Kollégiumi Közösségi Díjat Fazekas Gergő igazgatásszervező alapképzési szakos hallgató vehette át.

A diplomaosztó délutáni részében több mint 250 levelező munkarendben végzett hallgató vehetett át oklevelet. Az ünnepség szónokai ezúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a munka mellett végzett sikeres tanulmányok még nagyobb tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.

  • dsc 4913 2
  • dsc 4923 2
  • dsc 4933 2
  • dsc 4947 2
  • dsc 4967 2
  • dsc 4994 2
  • dsc 5031 2
  • dsc 5046 2
  • dsc 5057 2
  • dsc 5116 2
  • dsc 5123 2
  • dsc 5170 2
  • dsc 5173 2
  • dsc 5181 2
  • dsc 5196 2
  • dsc 5225 2
  • dsc 5265 2
  • dsc 5295 2
  • dsc 5307 2
  • dsc 5310 2
  • dsc 5350 2
 • Előző
 • Következő
Megosztás a Facebook-on

Cimkék: diplomaosztó, ÁKK, 2016

Oklevélátadó a VTKI-n

  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
 • Előző
 • Következő

Az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés, Elektronikus információbiztonsági vezető, Integritás tanácsadó, Közszolgálati protokoll, Média- és közszolgálati kommunikáció, Szociális igazgatás, Választási igazgatás és Vámigazgatás szakirányú továbbképzési szakjain több mint 180-an végeztek, közülük  több mint 100-an személyesen vették át ma oklevelüket az egyetem Ménesi úti campusán.

Az ünnepségen először dr. Janza Frigyes, ny.r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár köszöntötte az egybegyűlteket. „Az esemény azért is nagy jelentőségű az NKE életében, mert az egy, már meglévő felsőfokú végzettségre épülő képzés utolsó lépése” – fogalmazott az elöljáró, hiszen a kurzusok során nem általános jellegű, hanem konkrét, ágazati ismeretekkel gazdagodnak a jelentkezők. Annak ellenére, hogy az NKE megbízható tudásanyagot ad át számukra, a diploma felelősséggel is jár: a szakmai jártasság megszerzése mindenki számára egyéni feladat. Janza Frigyes arra figyelmeztetett, hogy „tanulni továbbra is kell, mert csak azáltal lehet kivívni azt a tiszteletet, ami mindenkit megillet, aki a köz szolgálatában, a köz érdekében dolgozik.”

Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszédében elmondta, hogy a képzés hatékonysága már az év során megmutatkozott. A második szemeszter nem csak, hogy jobb vizsgajegyekkel zárult, hanem a tanulókon érezhető volt egyfajta attitűdváltozás is, amely visszatükrözi az egyetem közszolgálattal kapcsolatos célkitűzéseit. Pálffy Ilona ugyanakkor üdvözölte a tényt, hogy a következő évtől uniós források bevonásával várhatóan tovább csökkennek majd a szakirányú továbbképzések díjai.

Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyetteseként szintén a köz szolgálatának folyamatáról beszélt. Mint mondta, „a közszolgálat az emberi működés legmagasabb szintje; egy olyan élethelyzet, amikor a közérdek megelőzi az egyéni érdekeket.” A közszolgálat abban tér el a politika és a versenyszféra világától, hogy az alkalmazottak élete nem a versengésről és a kompetícióról, hanem a kooperációról szól. Nem véletlen jelenik meg az NKE krédójában az sem, hogy az együttműködés egyetemévé kíván válni. Kis Norbert így összegzett: „az evolúció során sem mindig a legjobb, vagy a leggyorsabb érvényesül, hanem az, aki legjobban működött együtt környezetével. Nem „win”, hanem „win-win” szituációra kell törekednünk.”

Az NKE intézményfejlesztési tervében és küldetésében a közszolgálati utánpótlásképzés biztosítása mellett kiemelt hangsúlyt kap a közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer működtetése, amely mára a közigazgatás átalakításának egyik legmarkánsabb elemévé vált. Ennek bázisa az egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézetében van, amely mintegy 70 ezer közszolgálati tisztviselő továbbképzését szervezi és koordinálja évente.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: VTKI, diplomaosztó, 2016

Újabb diplomások a HHK-n

  • fokep
  • dsc 1495 2
  • dsc 1501 2
  • dsc 2173 2
  • dsc 2177 2
  • dsc 2179 2
  • dsc 2199 2
  • dsc 2276 2
 • Előző
 • Következő

A Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam 13 hallgatója, a Katonai Vezetői Mesterképzési Szak 19 tanulója, a Katonai Műveleti Logisztikai Mesterképzési Szak 10 végzőse, a Katonai Üzemeltetés Mesterképzési Szak 8 növendéke és a Közlekedésmérnöki Alapképzési Szak 2 tanulója ünnepélyes keretek között vehette át diplomáját  ma reggel  a Ludovika főépület kápolnájában. Az egybegyűlteket elsőként prof. dr. Padányi József m.dandártábornok, az egyetem tudományos rektorhelyettese köszöntötte; üdvözlő sorainak ismertetése előtt azonban arra kérte a közönséget, hogy néma főhajtással emlékezzenek meg azokról a tűzszerész bajtársakról, akik az elmúlt héten életüket áldozták a hazáért.

A dandártábornok a kétezerötszáz évvel ezelőtt született Szun-Ce munkássága nyomán összefoglalta azokat a tulajdonságokat, amelyek a jó vezetőt jellemzik. A Hadvezetés művészete című írás alapján a mindenkori vezetővel szembeni első és legfontosabb elvárás a bölcsesség, így az előnyök és hátrányok mérlegelésének képessége. A jó elöljáró ugyanakkor megbízható és következetes mind a kiképzés, mind a vezetés során, emberséges, bátor, szigorú és felkészült. A hadvezérekre gondolván Zrínyi Miklós évszázadokkal később ezt a listát egyetlen kívánalommal egészítette még ki: fontos, hogy a vezető rendelkezzen „hadi értelemmel” is, ami a tudás és a tapasztalat olyan dinamikus egységét jelenti, amely együtt jár az arányok megtalálására és megtartására való képességgel. Padányi József később szintén Zrínyi szavaival intette felelősségre a végzetteket: „Kapitány, azért adták kezedbe a hadat, hogy gondot viselj reá!”

Az ünnepség kitüntetések, diplomák átadásával folytatódott. „Primus inter Pares” címet és emléktárgyat kapott dr. Tamási Béla ezredes, míg elismerő oklevélben részesült Guettaf Youcef ezredes és Wang Gang alezredes. Emléktárgyat kapott Vokla János ezredes, Dominek Attila alezredes és Giuseppe Cacciaguerra alezredes.

A végzősök részéről a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyamon kiemelkedő tanulmányi eredménnyel végzett dr. Tamási Béla ezredes köszöntötte az egybegyűlteket, s mondott köszönetet az oktatók és az egyetem felé. Kollégáit így bíztatta: „vállaljuk büszkén a megszerzett diplomákat és tudjuk, hogy munkánk során a valóság a legjobb és a legtöbb, mit visszaadhatunk.”

Az esemény az Algériai Demokratikus és Nép Köztársaság Nagykövetének nevében beszédet mondó Ali Achoui első tanácsadó méltató szavaival zárult.

Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szilágyi Dénes


Az oklevelek átvételéről készült képeket itt tekinthetik meg
 

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, diplomaosztó, 2016

Újabb szakemberek erősítik a nemzetbiztonságot

  • dsc 1198 2
  • dsc 0824 2
  • dsc 0852 2
  • dsc 0858 2
  • dsc 1171 2
  • dsc 1182 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet (NBI) 37 levelezős hallgatója vehetett át diplomát az intézmény szerdai oklevélátadó ünnepségén, a Ludovika Főépület kápolnájában. Az NBI képzésein - a megalakulása óta eltelt több mint 4 évben- mintegy százan diplomáztak.  

A nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek jelenlétében megtartott oklevélátadó ünnepség elején a résztvevők egyperces néma felállással emlékeztek meg a napokban, szolgálatteljesítés közben elhunyt tűzszerész katonákról. „A karközi intézményként működő Nemzetbiztonsági Intézet a hivatásrendek közötti integráció és együttműködés nagyon jó példája” mondta ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint az egyetemen tanuló civil, katonai, rendészeti és terrorelhárítási hivatásrendhez tartozó szakemberek a valós életben sokszor közös erőfeszítéssel oldják meg feladataikat. A rektor szólt arról, hogy a most végzettek elsősorban a hírszerzés témaköréből szereztek fontos ismereteket tanulmányaik során. Szerinte a hírszerzés komoly múltra tekint vissza Magyarországon is, alapját pedig a katonai felderítést adta. Patyi András felhívta a figyelmet arra, hogy már az ókori Kínában is foglalkoztak a hírszerzés tudományával, amely Szun-ce híres művében, A háború művészetében is kiemelt figyelmet kap.  Ebben is szó van arról, hogy a hírszerzőknek kifinomultnak kell lenni, amihez társulnia kell az elmélyültségnek, hogy valaki igazán jó szakember legyen ezen a területen.

A Nemzetbiztonsági Intézet a korábbi katonai nemzetbiztonsági tanszék bázisán alakult meg, még 2012 elején. Kezdetben kettő, ma már három tanszéken történik az oktatás katonai, polgári és terror-elhárítási specializációval.  A rendezvényen az intézet 37 hallgatója vehette át oklevelét Prof. Dr. Patyi András rektortól és Dr. habil Resperger István ezredestől, az intézet igazgatójától. A legjobban teljesítő hallgatók külön elismerésben részesültek.

Pohárköszöntőjében Dr. Boldizsár Gábor ezredes szólt arról, hogy a most végzett hallgatók munkájára is nagy szükség van az ország békéjének és biztonságának megőrzésében. „A megváltozott világ azonban elvezetett oda, hogy napjaink konfliktusaiban a látható és a láthatatlan munkavégzés határai összemosódjanak és a feladatok egy helyen jelenjenek meg, akár határainkon belül is”- mondta a HHK dékánja, aki beszéde végén megköszönte a végzős hallgatóknak a szolgálatot. 


Szöveg: Szöőr Ádám
Fotó: Szilágyi Dénes

 

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: NBI, diplomaosztó, 2016

A társadalom megbecsüli a tiszteket - 156 hallgató kapott oklevelet a Ludovikán

  • dsc 9321 2 2
  • dsc 9327 2 2
  • dsc 9342 2 2
  • dsc 0290 2 2
  • dsc 0301 2 2
  • dsc 0306 2 2
  • dsc 0308 2 2
  • dsc 0342 2 2
 • Előző
 • Következő

„A jól képzett, szakszerűen eljáró, pontos, fegyelmezett munkaerő mindenütt nagy kincs”- fogalmazott Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, az ünnepség elöljárója a Ludovikán, a rendészeti vezető mesterképzés és a levelező munkarendű BA szakok oklevél-átadási ünnepségén, aki útravalóul ezeket a gondolatokat kötötte csokorba: „Életük könyvében egy fejezetet befejezettnek tekinthetnek, holnaptól egy új megírásába kezdhetnek, immár diplomásként. Tűzzenek ki célokat maguk elé, a pillanatnyi kedvezőbbnek tűnő lehetőségek ellenére se térjenek le a kitűzött útról, legyenek kitartóak és állhatatosak. A bachelor képzés keretében végzett hallgatóknak lehetőségük van a továbbtanulásra a mesterképzésben, a mesterfokozatottal rendelkezők pedig jelentkezhetnek a Prof. Dr. Kerezsi Klára vezette Rendészettudományi Doktori Iskolába. A rektorhelyettes a végzett hallgatók figyelmébe ajánlotta az Alumni – öregdiák programot, majd az NKE jelmondatával zárta gondolatait: „A Haza szolgálatában!”

„Az idén negyvenöt éves rendőrtisztképzés hajnalán a képzés még teljes mértékben úgynevezett zárt beiskolázású volt. Elsősorban a rendőrség hivatásos tiszthelyettesi állományának biztosított lehetőséget. A magyar felsőoktatáshoz igazodó igény csak később, a nyolcvanas években fogalmazódott meg- ezzel a rendőrtisztképzés a rendvédelmi szakmai tapasztalatokkal nem rendelkező fiatalok számára is elérhetővé vált. Ez így igaz napjainkban is, amikor a rendészeti felsőoktatás már nem főiskolai, hanem egyetemi keretek között zajlik”- fogalmazott Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, az RTK oktatási dékánhelyettese, a rendezvény levezető elnöke.

„A tisztekre nagyobb felelősség hárul, hiszen nagyszámú alárendeltet vezethetnek, akikről gondoskodniuk kell. A társadalom megbecsüli a tiszteket, legyenek Önök is becsületesek”- hangoztatta Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője.

2016-ben a levelező munkarendű alapképzésben 83 hallgató kapott oklevelet a Rendészettudományi Karon, akik  bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, büntetés-végrehajtási, vám- és jövedéki igazgatási. határrendészeti, migrációs, biztonsági szakirányokon tanultak. A migrációs szakirányon 3, a biztonsági szakirányon 13 hallgató szerzett diplomát. Hatan kiváló eredménnyel végeztek. A rendészeti vezető mesterszakon 73 fő vette kézbe az oklevelét rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző és szervezett bűnözés elleni specializációkon.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: RTK, diplomaosztó, 2016

Az egyetemi kiválóság a hallgatókban lakozik

  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
  • RTK alapszakos oklevelatado
 • Előző
 • Következő

Az NKE Rendészettudományi Kar 229 alapszakos végzős hallgatója vehetett át oklevelet a Ludovika Főépület kápolnájában tartott ünnepségen. Közülük 162-en kerülnek a rendőrséghez, míg a többiek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Büntetés-végrehajtási Szervezet és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tisztjei lesznek.

Az a misszió, amire az NKE vállalkozott, nem könnyű feladat, hiszen néhány év alatt kell egy érettségizett fiatalból egy határozott, céltudatos, értékek által vezérelt embert faragni - fogalmazott ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint az egyetemi, az oktatói és a kiképzői feladatok egyszerre vannak jelen az intézmény életében, ennek sikeres teljesítéséhez pedig elengedhetetlen a külső támogatás. Patyi András beszédben köszönetet mondott a belügyi vezetésnek, és külön kiemelte Dr. Janza Frigyes ny. vezérőrnagy munkáját, aki szellemi vezetőként nagyban hozzájárult az egyetem létrehozásához, majd a Fenntartói Testület tagjaként annak működtetéséhez. A rektor szólt arról, hogy az NKE egy tavaly közzétett felsőoktatási rangsor alapján már a harmadik legjobb intézmény az országban. Szerinte azonban az egyetemi kiválóságot igazából nem is a professzorok és a publikációk száma, vagy az épületek mennyisége és szépsége határozza meg, hanem az kizárólag a hallgatókban lakozik. Abban a tudásban, amit megszereztek és azokban a képességekben, amire szert tettek tanulmányaik során. Patyi András elmondta: az intézmény arra törekszik, hogy „aki egyszer itt tanult, lehetőleg legközelebb is ezt az intézményt válassza, ha tovább akarja fejleszteni tudását, képességeit”.  A rektor szólt arról is, hogy a rendészeti tevékenység egy szakadatlan mérlegelési folyamat, ezért a most végzett hallgatókat a mérlegelés művészeinek is lehet tekinteni. „Kívánom Önöknek, hogy legyenek boldog emberek, mert ez a legfontosabb – fejezte be ünnepi gondolatait Patyi András.

„Közel 45 évvel ezelőtt, 1971. szeptember 1-jén a rendészeti felsőoktatás első intézményeként azzal a céllal kezdte meg működését a Rendőrtiszti Főiskola, hogy egy képzettebb rendőrtiszti állományt biztosítson, amely hatékonyan képes fellépni az egyre modernizálódó bűnözéssel szemben”– mondta beszédében Dr. Hautzinger Zoltán. Az RTK oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény levezető elnöke hozzátette: „az eltelt években nemcsak a bűnelkövetők módszerei terén, hanem a rendészeti felsőoktatásban is minőségi változás következett be. 2012 óta mér nem főiskola, hanem egyetemi kar felelős az egyes rendvédelmi szervek tisztjeinek, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kormánytisztviselőinek képzéséért”.

A mintegy 230 végzett hallgató Prof. Dr. Patyi András rektortól és Dr. habil Boda József vezérőrnagytól, a Rendészettudományi Kar dékánjától, valamint a megrendelő szervek vezetőitől vehette át az oklevelet. A rendezvényen elismerések átadására is sor került.  Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelmi felsőoktatás területén kimagasló munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatók elismerésére Dr. Vitéz Roncsik Jenő- emlékplakettet adományozott.  Az emlékplakett bronz fokozatú elismerését Kovács Krisztina tűzoltó hallgató, az ezüst fokozatú elismerését pedig Haskó György tű. alezredes érdemelte ki. Az emlékplakett arany fokozatú elismerésében Dr. habil. Restás Ágoston ny. tűzoltó alezredes, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) tanszékvezetője és Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó ezredest, a KVI volt oktatója részesült. Az NKE és a Védelmi Információs Központ Közhasznú Alapítvány (VIK) oktatási és tudományos együttműködési megállapodása alapján „VIK Aranygyűrűt” kapott Balogh Zsolt tű. főtörzsőrmester.

A rendezvényen átadták a „jó tanuló, jó sportoló” díjat is, amelyet Szabó Bettina, az RTK végzős hallgatója vehetett át. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nevében Kosztrihán Dávid elnök adott át elismeréseket. A Pro Juventute Díjat Sass Vivien, az Egyetemi Közösségi Díjat Osztermann Viktor, míg az Egyetemi Szakmai Díjat Meczkó Alexandra vehette át.

„Önök úgy lesznek útra engedve, hogy a társadalom szinte minden rétegének bizalma ott van a tarsolyukban. Feleljenek meg ennek a bizalomnak!” - mondta pohárköszöntőjében Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy. Az NKE Fenntartói Testület tagja hangsúlyozta, hogy a kötelesség, a becsület és a haza szolgálata azok az értékek, amiket érdemes mindig szem előtt tartani a szolgálati munka során is. „De csak akkor lesznek képesek mások vezetésére, ha először megtanulják önmagukat uralni”- szólt a végzett hallgatókhoz a tábornok.

A 229 oklevelet szerzett alapszakos hallgatóból idén 162 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó (52 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (31 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (27 fő), közrendvédelmi (24 fő) és határrendészeti (15 fő) szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (21 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (4 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (32 fő) tisztje lesz. A migrációs szakirányon 10 fő kapott oklevelet.  Idén nyolc hallgató fejezte be tanulmányait kiváló eredménnyel.


A tisztavató ünnepségre június 26-án (vasárnap), reggel 9 órától kerül sor a Budai Várban, a Kapisztrán téren.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes és Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: RTK, diplomaosztó, 2016

Megkezdődtek a diplomaosztók

  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
 • Előző
 • Következő

Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) 105, levelező munkarendben végzett hallgatója vehette át diplomáját az egyetem Hungária körúti campusán rendezett oklevélátadó ünnepségén. Az eseményen elhangzott, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül a KVI-n a legmagasabb a tudományos fokozattal rendelkező oktatók-kutatók aránya.

Megkezdődött az idei diplomaosztók sora a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Elsőként a Katasztrófavédelmi Intézet alap és mesterképzésein végzett, levelező munkarendű hallgatók vehették át oklevelüket. „Most először kapnak diplomát azok, akik már a 2013-ban indult, új katasztrófavédelem alapszakon kezdték meg tanulmányaikat” - mondta ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora elmondta, hogy a KVI az egyetemmel párhuzamosan, 2012 januárjában kezdte meg működését, és azóta egyre magasabb színvonalon látják el feladatukat. Olyannyira, hogy az egyetem szervezeti egységei közül itt a legmagasabb a tudományos fokozattal rendelkező oktatók-kutatók aránya (több mint 80 százalék) és jelenleg hét habilitált oktatója is van a KVI-nek. Patyi András szerint az eredményes munkavégzéshez jelentősen hozzájárult a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatékony támogatása, és az intézet rendkívül elkötelezett személyi állománya. „A KVI szakmai tudományos munkáját példaként lehetet állítani a többi kar és intézet elé”- hangsúlyozta a rektor. Az intézetben az új katasztrófavédelmi alapszakon három szakirány közül választhatnak a hallgatók: katasztrófavédelmi műveleti szakirány, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány, iparbiztonsági szakirány. Beszédében Patyi András kiemelte azt is, hogy az NKE ma már az ország harmadik legjobb egyeteme, ezért is lehetnek büszkék a most végzett hallgatók is arra, hogy itt tanulhattak. „Ne feledkezzenek meg az egyetemről, az itt tanultakról és örömmel, jó érzésekkel gondoljanak vissza ránk”- zárta beszédét Patyi András.

A végzett hallgatók nevében Markos Zoltán tű. ezredes köszönt el az alma matertől. Szólt arról, hogy közülük sokan a tanulás mellett már dolgoztak is, különböző beosztásokban. Hangsúlyozta a gyakorlati oktatás fontos szerepét és a közös közszolgálati gyakorlatokon való részvételt, ami mindenképpen maradandó élményt adott számukra. „Kovácsoljunk igazi tudást a megszerzett ismereteinkből, nemcsak a magunk, hanem a haza szolgálata érdekében”- szólt a végzettekhez Markos Zoltán.

A 105 végzett hallgatónak Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, főigazgató jelenlétében Prof Dr. Patyi András rektor és Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, intézetigazgató adta át az okleveleket.

A rendezvényen elismerés átadásra is sor került: a KVI kiváló oktatója címet a hallgatók vélemény alapján Dr. Dobor József tű. alezredes, egyetemi adjunktus érdemelte ki. 


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: KVI, diplomaosztó, 2016

Régi idők tanúi

  • dsc 9708 2
  • dsc 9684 2
  • dsc 9677 2
  • dsc 0489 2
  • dsc 0429 2
  • dsc 0405 2
  • dsc 0395 2
  • dsc 0386 2
  • dsc 0379 2
  • dsc 0359 2
  • dsc 0370 2
  • dsc 0353 2
  • dsc 0343 2
  • dsc 0331 2
  • dsc 0324 2
  • dsc 0320 2
 • Előző
 • Következő

Mintegy 200 egykori honvédtiszt vehetett át díszoklevelet és díszemléklapot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campus kápolnájában rendezett jubileumi ünnepségen. Az 50, 60, 65 és 75 évvel ezelőtt végzettek a rendezvényt követően koszorúzáson és faültetésen is részt vettek. 

A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémián 75 éve, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és az Egyesített Tiszti Iskolán 50 éve végzetteket Boldizsár Gábor ezredes köszöntötte. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja elmondta: a katonai pálya nemcsak egy munka, hanem egy nagyon speciális hivatás, ami felkészült, szaktudással és elhivatottsággal rendelkező embereket igényel. Az ezredes emlékeztetett arra, hogy a jelenlévők közül többen még a második világháborúban is harcoltak és ezzel teljesítették az esküjükben is vállalt kötelezettségüket a haza szolgálata iránt. „Az 50 évvel ezelőtt végzettek pedig egy olyan korban voltak hivatásos katonák, parancsnokok, amikor a harmadik világháború kirobbanása, a világ megsemmisülése volt a tét” – tette hozzá Boldizsár Gábor, aki szerint a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges eszközök rövidebb távon beszerezhetőek, míg a képzett katonai vezető egy hosszú, kitartó nevelő és oktató munka eredménye. A HHK dékánja megköszönte a jelenlévők szolgálatait és azt a sok tudást, tapasztalatot, amit átadtak a későbbi generációknak. „Az Önöktől kapott iránymutatás is szükséges ahhoz, hogy fel tudjuk nevelni a következő nemzedéket, amelynek szintén az lesz a feladata, hogy Magyarország függetlenségét minden külső ellenséggel szemben megvédje” – mondta Boldizsár Gábor. 

Az 50 éve végzettek nevében Szabó János nyugállományú vezérőrnagy szólt a jelenlévőkhöz. Az Egyesített Tiszti Iskolegykori növendéke elmondta, hogy ők háromszor is tettek katonai esküt: 1961-ben, a sorkatonai képzés után, 1965-ben, a tisztavatáskor és 1989 októberében, a köztársaság kikiáltásakor. Tudtuk, hogy katonának lenni becsületbeli ügyet jelentfelelős gondolkodást, a hivatás szeretetét és a beosztottakról való gondoskodást.”

Szentkirályi Frigyes nyugállományú ezredest 75 évvel ezelőtt 191 bajtárásával együtt avatták tisztté a Ludovika Akadémián. A most 96 éves egykori ludovikás elmondta: évfolyamuk átélte szinte a teljes huszadik századot, amely „a magyarság számára sok kínt és fájdalmat okozott.” Ilyen volt a két elvesztett világháború és az azokat lezáró békediktátumok, amelyek alapvetően befolyásolták az ország jövőbeni lehetőségeit. „Alapvető változást hozott a nemzet életében az 1989-90-es rendszerváltozás, amely jó néhány korábbi bajunkra orvosságot jelentett, de újakat is hozott, amelyek megoldása jövő feladata lesz.” Az ezredes beszédében felelevenítette a tiszti avatásuk időszakát, amikor Európában már háború folyt, de Magyarország még nem volt közvetlenül érintve abban. Szentkirályi Frigyes szerint hazánk bátor cselekedetre szánta el magát, amikor a németek és oroszok által megszállt Lengyelországból érkezőknek menedéket nyújtott. Fél évszázad múlva ismét határt nyitottunk, akkor a kelet-németeknek, akik így kockázatmentesen tudtak eljutni nyugati rokonaikhoz"- tette hozzá. 

Az egykori ludovikás szólt arról is, hogy az 1940-ben végzett évfolyamuk teljes állománya részt vett a második világháborúban, amelynek megismerhették szörnyű velejáróit: a pusztítást, a keserveket, az aggódást, a félelmet, a mentális és fizikai sérelmeket. „Legnagyobb fájdalmunk azonban a hősi halált halt bajtársaink elvesztése volt, akikre mind a mai napig büszkék vagyunk” – tette hozzá a nyugállományú ezredes, aki elmondta azt is, hogy a hősi halott bajtársaemlékét  1952 óta emléktábla őrzi a Ludovika Főépület Hősök Folyosóján. Szentkirályi Frigyes optimista az ország jövőjét illetően, hiszen a sok nehézség ellenére talpon tudott maradni a magyarság. „Szeretném, ha megvalósulna egy széles demokrácián alapuló jóléti társadalom” – fogalmazta meg álmait az egykori ludovikás. 

A Kilián György Repülő Tiszti Iskolán, a Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskolán, valamint a fegyvernemi tiszti iskolákon 50, 60 és 65 éve végzettek is a Ludovika Főépület kápolnájában vehették át díszemléklapjukat. Prof. Dr. SzendIstván ezredes, a HHK dékánhelyettese elmondta: a jelenlévők a tisztté avatásukat követően olyan időszakban lettek a honvédség harcászati szintű vezetői, amikor az adott geopolitikai helyzet miatt a Magyar Néphadsereg a minőségi és mennyiségi fejlesztés korszakába lépett. „A katonai iskolák a magyar fegyveres erő számára olyan kiváló tiszteket adtak, akik a következő évtizedekben a legmagasabb katonai beosztásokat is betöltve, gerincét adták a hadseregnek” – tette hozzá a dékánhelyettes, aki szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, ha átvitt értelemben is, de jogutódja azoknak az „alma matereknek”, amelyekben a most jubiláló honvédtisztek végeztek. 

Közöttük van Kositzky Attila nyugalmazott altábornagy is, aki beszédében azokról az elődökről emlékezett meg, akik kiváló példaképekké váltak számukra. Ilyen volt a többi között Petróczy István százados, az Osztrák-Magyar Monarchia hegyivadásza, aki 105 évvel ezelőtt az első magyar hadirepülős tiszt volt. „A bajtárs repülős tisztek között meg kell emlékeznünk a kivégzett Kiss Zoltán ejtőernyős századosról, valamint a légi harcban elesett Magyar Sándor főhadnagyról is”- tette hozzá Kositzky Attila, aki 29 repülőgép típussal összesen 43 évig repült, ami alatt 3369 órát töltött a levegőben

A most díszoklevelet kapott nyugalmazott honvédtisztekről és főtisztekről a Bonum Publicum novemberi számában olvashatnak részletesebben. 

 

Szöveg: Szöőr Ádám


"Ők lesznek a nemzet pallosa" – diplomaosztó a HHK-n

  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
  • HHK diplomaátadó 2015
 • Előző
 • Következő

94 honvédtisztjelölt hallgató vehette át oklevelét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar augusztus 17-i diplomaosztó ünnepségén. A rendezvényen részt vett Hende Csaba honvédelmi miniszter és Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök is. A diplomát szerzett hallgatók az augusztus 20-i állami ünnepségen teszik le a tiszti esküt.

„A most végzett hallgatók az Alaptörvényben meghatározott katonai jellegű feladatok végrehajtására, az alkotmány közvetlen érvényesítésére készültek fel és állnak készen” - mondta köszöntőjében Prof. Dr. Patyi András. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora szerint a bátorság és a kitartás is lehet olyan hatású, mint a nyers erő.  „A történelem során ahol magyar katona harcolt, ott mindenki láthatta, hogy bátorsággal és tudással a nagyobb sereg is legyőzhető”- tette hozzá Patyi András.

Az NKE rektora szólt arról is, hogy a katonai szolgálat olykor egymással szöges ellentétben álló képességeket is megkövetel a szereplőktől. Patyi András ilyennek nevezte a többi között a rendezettség fenntartásának és a rendetlenség kezelésének képességét, a fegyver és a gondolat egyforma erejű használatát. „A katona egész életében látszólag kibékíthetetlen ellentéteket old fel: pusztít és épít, rombol és teremt”- tette hozzá a rektor.

Patyi András szerint nemes, nehéz, de értelemmel és lelkesedéssel teli nemzeti hivatás a katonai pálya. „Legyenek büszkék az itt megszerzett tudásra, legyenek egymás barátai a sírig, mindvégig a hazát szolgálva” – szólt a honvédtisztjelöltekhez az NKE rektora.   

Ünnepi beszédében Hende Csaba utalt arra, hogy hamarosan egy újabb fejezet zárul le a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Ludovika Zászlóalj közös történetében. A honvédelmi miniszter szerint a most végzett hallgatók a tudás megszerzése mellett megtapasztalhatták a jó ügyért dolgozó, az egymásért küzdő közösség érzését. „Büszkék lehettek az elért eredményitekre, legalább annyira, mint amennyire mi is büszkék vagyunk rátok” – szólt a honvédtisztjelöltekhez Hende Csaba.

A honvédelmi tárca vezetője szerint a most végzettek jobb kondíciókkal vágnak neki a katonai tiszti pályának, mint az elődeik. „A tiszti eskü letétele után azonban megint újoncok lesztek, tiszta lappal indultok és megkezdődik valódi karrieretek” – tette hozzá Hende Csaba.

A miniszter bátor és elkötelezett tetteket vár a most végzett hallgatóktól, hiszen Magyarország több évezredes történelme bebizonyította, hogy az ország csak akkor maradhat meg, ha van hadserege, honvédsége. „Egy-egy levert szabadságharc is többet ért, mint az önfeladás” – tette hozzá Hende Csaba, aki szerint a most végzettek lesznek a pallosa a magyar államnak, a haza és a nemzet védelmének.  

A miniszter beszédében kitért a július elsejétől bevezetett új életpálya modellre, amelynek eredményeképpen 2019. január elsejéig összesen átlagosan 50 százalékkal emelkedik a katonák illetménye.

A rendezvényen Dr. Boldizsár Gábor ezredes is szólt a megjelentekhez. A HHK dékánja kiemelte, hogy egy statikus úton járnak majd a most végzettek is, amely esetében az akaraton, erőn, tudáson és elkötelezettségen múlik, ki milyen messzire jut rajta.   

„Minden a fejekben dől el: ha kitartanak, ha akarják, akkor meg tudják csinálni” – tette hozzá Boldizsár Gábor, aki szerint csak fegyelmezett, összeszokott, erős és jól vezetett csapat tud megfelelni az újabbnál újabb kihívásoknak.  

Az ünnepségen a honvédtisztjelöltek Benkő Tibor vezérezredestől a Honvéd Vezérkar főnöktől hadnagyi váll-szalagozót, Hende Csaba honvédelmi minisztertől pedig avatási szablyát vehettek át. A „kiváló tanulmányokért” kitüntető cím arany fokozatát 13-an érdemelték ki. Kiemelkedő nevelői és oktatói tevékenységéért Ludovika Gyűrűt vehetett át Benkő Tibor vezérezredestől Dr. habil. Gyarmati József alezredes, egyetemi docens, a HHK Katonai Logisztikai Intézet, Haditechnikai Tanszék vezetője. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példás magatartásáért szintén Ludovika Gyűrűt vehettek át Czippán Dávid és Gömör Réka honvédtisztjelöltek. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pro Juventute Díját Dusa Markó, az Egyetemi Szakmai Díjat Szegedi Péter, az Egyetemi Közösségi Díjat pedig Szatmári András Zoltán honvédtisztjelölt kapta meg.

A rendezvényt követő fogadáson Benkő Tibor vezérezredes mondott pohárköszöntőt. A Honvéd Vezérkar főnök szerint az a fontos, hogy a most végzettek a jövőben is mindig a legjobb tudásuk szerint végezzék a feladatukat. „Nagyon fontos, hogy a bajtársak, a beosztottak mindig érezzék, hogy Önök törődnek velük” – tette hozzá a vezérezredes, aki szigorú, de következetes és példamutató magatartást vár el az ifjú tisztektől.

Az oklevélátadón a katonai vezető szakon (45 fő), a had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon (36 fő) és a katonai gazdálkodási szakon (13 fő) végzettek vehették kézbe diplomájukat. A 94 hallgató között 9 hölgy is található, többségük a had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon folyatta tanulmányait.  A most végzettek közül legtöbben – összesen 19-en – a katonai vezető szak lövész szakirányára jártak.


Szöveg: Szöőr Ádám 

Cimkék: HHK, diplomaosztó, 2015

Diplomaosztó a HHK-n

  • Diplomaosztó 2015 HHK

94 honvédtisztjelölt hallgató veheti át oklevelét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar augusztus 17-i diplomaosztó ünnepségén. A rendezvényen részt vesz Hende Csaba honvédelmi miniszter és Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök is. Az esemény főpróbáját augusztus 13-án tartották a szervezők. 

Az oklevélátadón a katonai vezető szakon (45 fő), a had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon (36 fő) és a katonai gazdálkodási szakon (13 fő) végzettek vehetik kézbe diplomájukat. A 94 hallgató között 9 hölgy is található, többségük a had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon folyatta tanulmányait. A most végzettek közül legtöbben – összesen 19-en – a katonai vezető szak lövész szakirányára jártak.

Az augusztus 17-i ünnepségen, amely 10 órától kezdődik a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Hende Csaba honvédelmi miniszter mellett beszédet mond Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora is. A rendezvényen az oklevelek mellett sor kerül a hadnagyi vállszalagok és a tiszti szablyák átadására, valamint a legjobb eredménnyel végzettek külön elismerésekben részesülnek majd. 

Cimkék: HHK, diplomaosztó, 2015

„A teljesítményorientált fiataloké a jövő”

  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
  • KTK diplomaosztó
 • Előző
 • Következő

Nem a közszolgálatban eltöltött idő, hanem a teljesítmény lesz a karrier meghatározó eleme a közigazgatásban - hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának szombati diplomaosztó rendezvényén. A Kongresszusi Központban megtartott ünnepségen több mint 450 frissen végzett hallgató vehette át a végzettséget igazoló oklevelet.

„Önök a kötelességüket teljesítették, szorgalmukkal és tehetségükkel a szükséges tudást megszerezték” – ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét Prof. Dr. Kiss György. A KTK dékánja elmondta: a diplomaosztóval a végzős hallgatók életének egy része végérvényesen lezárul és elkezdődik valamilyen új és ismeretlen élet. A kar vezetője hangsúlyozta, hogy jelentős változásoknak lehettünk tanúi Magyarországon az elmúlt években, hiszen komoly elmaradást kellett pótolnia az államnak. Kiss György beszélt arról is, hogy korábban megváltoztathatatlannak tűnő intézmények omlottak össze és értékek alakultak át. „A józanság és az ítélőképesség megtartása nagyon fontos feladata a most végzetteknek, akik jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a polgárok ismét bízzanak az állam működésében” – tette hozzá a dékán, aki szerint a diplomát szerzettek bölcsessége, életszeretete és jövőbeni munkájuk által erősödő tapasztalata az ország épülésére szolgál majd.

„Akik ezt a hivatást választották, egy rendkívül sokszínű, változatos világba kerülnek, amely nagy fegyelmezettséget, empátiát, komoly elméleti és gyakorlati tudást ad Önöknek”- szólt a végzett hallgatókhoz beszédében Kovács Zoltán. A Miniszterelnökség területi közigazgatásáért felelős államtitkára szerint a most diplomát szerzett fiatalok egyik fontos feladata a jó állam barátságos arcának megjelenítése lesz. Az ünnepi beszédben elhangzott, hogy a közigazgatás korszakos váltásban van, amelynek része egy új életpálya kialakítása. Nem a közszolgálatban eltöltött idő, hanem a teljesítmény lesz a karrier meghatározó eleme. „Jó képességű, a világot ismerő, teljesítményorientált fiatalokra szeretnénk alapítani a jövőt” - tette hozzá az államtitkár.

Ünnepi beszédének első részében Magyary Zoltán életét idézte fel Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora elmondta, hogy a magyar közigazgatás-tudomány egyik meghatározó személyiségének megállapításai, gondolatai mind a mai napig érvényesek. Ilyen például az, hogy az állam szolgálatában állóknak a jogszabályok bizonyos fokú ismerete, és az adott szakterület ismerete mellett, önismeretre is szükségük van. Az intézmény rektora szólt arról is, hogy a hozzátartozók türelme és támogatása nélkülözhetetlen a hallgatók számára. Beszédében Patyi András is kitért a közigazgatás jogszabályi környezetének gyors változására, amely szerinte nem új, hanem évtizedek óta meglévő jelenség. Szerinte a szabályok mellett az általuk létrehozott rendszerek és az azt kiszolgáló eszközök is gyakran változnak „A változásokat és a változás képességét is át kell adni a hallgatóknak, amiben az oktatóknak kiemelt szerepük van” – köszönte meg kollégái munkáját is Patyi András. Az NKE rektora arra kérte a végzetteket, hogy munkájuk során a közigazgatási szakemberhez méltó magatartást tanúsítsanak és szeressék a hívatásukat.

A rendezvényen kari és hallgatói elismerések átadására is sor került. Magyary Zoltán-emlékérmet vehetett át Prof. Dr. Tamás András, Pro Publico Bono kitüntetést pedig Dr. Takács Albert. Dékáni Dicsérő Oklevélben részesült Dr. Téglási András és Bialné Cserei Erika. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság megosztott hallgatói díját Moravcsik Dóra és Moravcsik Eszter kapta meg, míg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által alapított „Pro Juventute” Díjat Brecsok Anna Ágnes vehette át. Balázs Ágnes Egyetemi Szakmai Díjban, míg Papp Gergő Egyetemi Közösségi Díjban részesült. Az év tanára Méhes Tamás, a civilisztikai tanszék adjunktusa lett. A Közigazgatás-tudományi Egyesület, a Kollégiumi Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat által alapított Józsi-Tóth Gergő Kollégiumi Közösségi Díjat Major Gábor, az egyesület elnöke adta át Szánti Gábornak.


Szöveg: Szöőr Ádám


Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján

  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 2
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 1
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 4
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 3
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 5
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 6
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 7
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 8
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 9
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 10
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 11
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 12
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 13
  • Oklevelek és elismerések a HHK diplomaosztóján 14
 • Előző
 • Következő

160-an vehették át oklevelüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán (HHK) rendezett pénteki diplomaosztó ünnepségen. A Magyar Honvédség legmagasabb rangú vezetőinek részvételével megtartott rendezvényen a legkiválóbb végzős hallgatók külön elismerésben is részesültek. 

A HHK, a Nemzetbiztonsági Intézet és a Katasztrófavédelmi Intézet idei oklevélátadó ünnepségét megtisztelte jelenlétével Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Fucsku Sándor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnokságának vezetője és Boros Bánk Levente, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke, az egyetem Fenntartói Testületének tagja is. Ünnepi beszédében Prof. Dr. Padányi József dandártábornok felidézte a 2011-es évet, amikor megtörtént a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalapítása. „A mai nap is annak az integrációs erőfeszítésnek az eredményét tükrözi, amely az egyetem létrehozásának kimondott, deklarált célja volt”- mondta el az NKE tudományos rektorhelyettese. Padányi József szólt a zászló –mint jelkép- szerepéről, amely több ezer éves múltra tekint vissza. „A zászlónak gyakorlati célja mellett volt egy magasztos üzenete is: tartozni valahova, része lenni egy csapatnak” – fogalmazott a dandártábornok. Padányi József felhívta a most végzettek figyelmét az egyetemi zászlón szereplő jelmondatra: a Haza szolgálatában. „Önök, amikor kilépnek az egyetem kapuján, kérem, mindig emlékezzenek erre a jelmondatra” – tette hozzá.

A rendezvényen a HHK (54 fő), a Katasztrófavédelmi Intézet (82 fő) és a Nemzetbiztonsági Intézet (22 fő) alap- és mesterszakjain, valamint a felsőfokú vezetőképző tanfolyamon (15 fő) végzett hallgatók vehették át az oklevelüket az egyetem, a kar és az intézetek vezetőitől.

A tanulmányaik alatt a legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatók külön elismerésben is részesültek.

A HHK dékánja, Dr. Boldizsár Gábor Primus Inter Pares címet és emléktárgyat adományozott Kajári Ferenc alezredesnek, a felsőfokú vezetőképző tanfolyam végzős hallgatójának. Szintén a tanfolyam hallgatójaként emléktárgyat vehetett át Benkő Tibor vezérezredestől Gerőfi Szilárd ezredes, valamint Fucsku Sándor vezérőrnagytól Könczöl Ferenc alezredes. Katonai nemzetbiztonsági különdíjban részesültek Hegyi Márton és Szalontai Gábor őrnagyok, akik az elismerést Dezső Sándor dandártábornoktól, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettesétől vehették át.

Az ünnepségen Dr. Boda József rendőr vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja tárgyjutalmat adott át Füsi Péter alezredesnek és Várhelyi Kingának.  Szintén tárgyjutalomban részesült Eck Gábor rendőr alezredes, aki Keszthelyi József ezredestől, a Terrorelhárítási Központ felderítési igazgatójától vehette át az elismerést. A rendezvényen Muhoray Árpád ny. vezérőrnagy aranygyűrűt adományozott Mádai Gábor őrnagynak.


Szöveg: Szöőr Ádám

Cimkék: HHK, diplomaosztó, 2015

150-en tettek tiszti esküt a Várban

  • RTK tisztavatás - 5
  • RTK tisztavatás -1
  • RTK tisztavatás -2
  • RTK tisztavatás -3
  • RTK tisztavatás -4
  • RTK tisztavatás -6
  • RTK tisztavatás -7
  • RTK tisztavatás -8
  • RTK tisztavatás -9
  • RTK tisztavatás -10
  • RTK tisztavatás -11
  • RTK tisztavatás -12
  • RTK tisztavatás -13
  • RTK tisztavatás -14
  • RTK tisztavatás -15
  • RTK tisztavatás -16
  • RTK tisztavatás -17
  • RTK tisztavatás -18
  • RTK tisztavatás -19
  • RTK tisztavatás -20
  • RTK tisztavatás -21
  • RTK tisztavatás -22
  • RTK tisztavatás -23
  • RTK tisztavatás -24
  • RTK tisztavatás -26
  • RTK tisztavatás -26
  • RTK tisztavatás -27
  • RTK tisztavatás -28
  • RTK tisztavatás -29
  • RTK tisztavatás -30
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 150 végzett hallgatója a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Pintér Sándor belügyminiszter és a tábornoki kar jelenlétében tette le az esküt a hétvégén. A belügyi tárca vezetője beszédében a többi között szólt a július elsejétől hatályba lépő rendvédelmi életpályamodellről, amely erkölcsi és anyagi megbecsülést is hoz a hivatásos állomány tagjainak.  

„Esküt tett tisztek! Köszöntöm Önöket sorainkban. Vártuk Önöket, számítunk Önökre!” - ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét Pintér Sándor. A belügyminiszter elmondta, hogy Európa határain a világ forrong, polgárháborúk dúlnak, terrorcselekmények sokaságát követik el. Az események egy újkori népvándorlást indítottak el, amely elérte Magyarországot is, ez pedig felértékeli a rend és a társadalmi béke fontosságát. Ezért is van nagy szükség a most végzett tisztek szaktudására, szolgálatkészségére - tette hozzá a belügyi tárca vezetője.

A hivatásos állománynak egyszerre kell biztosítania az ország biztonságát és minden itt élő jogát. A rendészeti állomány képzésének jogi és szakmai hátterét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja- hangsúlyozta a belügyminiszter. Pintér Sándor kiemelte a hivatásos állományról szóló, július elsejével hatályba lépő törvény fontosságát is. Ez nemcsak segít, hanem erkölcsileg és anyagilag is elismeri az állomány teljesítményét- tette hozzá a belügyi tárca vezetője. Kiemelte, hogy a következő hónaptól új illetményrendszer lép hatályba, amely 2019. január elsejéig, átlagosan 50 százalékos illetményemelkedést biztosít a rendvédelmi dolgozóknak. „Elvárom a most esküt tett tisztektől, hogy tudásukkal, frissen szerzett ismereteikkel vegyenek részt az ország fejlesztésében”- fogalmazott Pintér Sándor.

Az idei tisztavatási ünnepségen az első olyan végzős évfolyam tett esküt, amely már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdte meg tanulmányait, 2012 szeptemberében. A katasztrófavédelmi szakirány rendészeti igazgatási szakán most végeztek utoljára hallgatók, mert az egyetem önálló katasztrófavédelem szakot alapított, ahol már két évfolyamon oktatják a jövő tisztjeit. Idén szereztek viszont első alkalommal oklevelet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára felkészített szakemberek, akikre a jelenlegi migrációs helyzetben kiemelt feladat hárul majd.

A Rendészettudományi Karról (RTK) idén 103 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó (34 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (12 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (14 fő), közrendvédelmi (13 fő) és határrendészeti (17 fő) szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (24 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (12 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (11 fő) tisztje lesz.

Az NKE megalakulása óta a hagyományos rendészeti tisztképzés megújult. Az RTK képzései továbbra is a nagyon népszerűek, egyes szakokra közel tízszeres a túljelentkezés. A hat szemeszteres alapképzés (BA) belügyi alapmodullal kezdődik, amely biztosítja, hogy a rendészeti hivatásos állományba lépők egységesen sajátítsák el a közös ismeretanyagot. Az egyetem mind a négy karán, így a RTK-n is, már két évvel ezelőtt létrejött az „egységes egyetemi közös modul”, amely a majdani átjárhatóságot biztosítja a hivatásrendek között.

A hallgatók a képzés során elméleti és gyakorlati tudást szereznek, amelyet a rendészeti szerveknél töltött szakmai gyakorlatokon tudnak elmélyíteni, ha a szükség úgy hozza, a veszélyhelyzet kezelésének feladataiban is részt vesznek. Az RTK arra is figyelmet fordít, hogy a hallgatók elsajátítsák a rendészeti szervek tisztjeitől elvárt magasabb erkölcsi értékeket, magatartásformákat, és azokat magukénak vallják.

A végzett hallgatók a diploma megszerzése után tiszti kinevezést kapnak és a rendészeti szerveknél végzettségüknek megfelelő beosztásokat töltenek be. Három év gyakorlatban töltött idő után felvételizhetnek a rendészeti vezető mesterképzésre, vagy specializálódhatnak a kar valamely továbbképzési szakán.

Az NKE-n zajló tudatos intézményfejlesztés eredményeként idén szeptemberben megkezdi működését az RTK-n a Magatartástudományi Intézet és a Kriminalisztikai Intézet is. Ez a két kutatóműhely biztosítja a szervezeti kereteket ahhoz, hogy a jövő magyar bűnüldözői a nemzetközi színvonalnak megfelelő legkorszerűbb tudást sajátíthassák el.

A tisztavatásról interjúkkal színesített részletes összeállítást a Bonum Publicum egyetemi magazin júniusi számában olvashatnak majd.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes és Szöőr Ádám

Cimkék: RTK, diplomaosztó, 2015

Oklevélátadó ünnepség

  • RTK Oklevélátadó
  • RTK Oklevélátadó
  • RTK Oklevélátadó
  • RTK Oklevélátadó
  • RTK Oklevélátadó
  • RTK Oklevélátadó
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 162 végzős hallgatója kapott oklevelet a Ludovika Kápolnájában. A Rendészettudományi Karról idén 103 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó (34 fő), gazdaságvédelmi nyomozó (12 fő), igazgatásrendészeti (13 fő), közlekedésrendészeti (14 fő), közrendvédelmi (13 fő) és határrendészeti (17 fő) szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (24 fő), a Büntetés-végrehajtási Szervezet (12 fő) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (11 fő) tisztje lesz.

Első alkalommal kaptak oklevelet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára felkészített szakemberek. A migrációs szakirányon 11, a biztonsági szakirányon 1 fő kapott oklevelet. Nyolc hallgató kiváló eredménnyel fejezte be tanulmányait. Prof. Dr. Patyi András rektor, Dr. habil Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja és a rendvédelmi szervek képviselői adták át az okleveleket és a kinevezési okiratokat.

„185 évvel ezelőtt azzal a céllal tették le e szent hely alapkövét, hogy Magyarország fiait és utódait felkészítsék arra, hogy ne csak erővel, hanem annál hathatósabban, tudománnyal is tudjanak a hazáért, az ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harcolni. Mindezek tudatában nincs is méltóbb helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek arra, hogy a Rendészettudományi Kar diplomára érdemes hallgatóit ünnepélyes keretek között köszöntse” – hangoztatta Dr. Hautzinger Zoltán, mb. oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, a rendezvény levezető elnöke.

„Jó érzés ilyen sok tiszta, nyílt, bátor, értelmes és tiszta tekintetet látni. A jelenlévő végzősök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre iratkoztak be, ebben az épületben kezdték el a tanulmányaikat, mint első Ludovikás évfolyam”- fogalmazott Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, az ünnepség elöljárója a diplomák és a kinevezési okmányok átadása után. Majd hozzátette: „az egyetem oktatói azon dolgoztak, hogy életük célja helyes legyen. A köz és a nemzet szolgálata, a rend védelme a leghelyesebb célok közé tartozik. Bízom benne, hogy a Kápolnában található két szent király, Szent  István és Szent László képe bizalmat és hitet is kölcsönöz jövendő karrierjükhöz” – fejezte be ünnepi gondolatait Prof. Dr. Patyi András.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja, dr. habil Boda József vezérőrnagy az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak javaslatát figyelembe véve, a tanévben végzett kimagasló munkája, példamutató magatartása, szakmai eredményei és tudományos tevékenysége elismeréséül, mellyel hozzájárult a kar és az egyetem hírnevének öregbítéséhez, a KAR KIVÁLÓ OKTATÓJA címet adományozta Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagynak.

Majd átadta A „Rendészettudományi Kar Kratochwill Ferenc – díjas szakasza” elismerést a rendészeti igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirány III./13. számú szakaszának képviselőinek, Joó Bálintnak, a szakasz osztályfőnökének és Takács Barbara hallgatónak, a szakasz parancsnokának.

Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a katasztrófák elleni védekezés, a tűz elleni védekezés, a tűzoltó, polgári védelmi és iparbiztonsági felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végző oktatók, oktatásszervezők, tudományos kutatók és a kiváló eredménnyel végzett hallgatók legjobbjainak elismerésére oklevelet és „Dr. Vitéz Roncsik Jenő” emlékplakettet adományozott.  Az emlékplakett bronz fokozatú elismerésében részesítette Tatorján Anna tű. századost, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét és Takács Barbarát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet közszolgálati ösztöndíjas hallgatóját.

Az emlékplakett ezüst fokozatú elismerésében részesítette Varga Ferenc tű. dandártábornokot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját és Fülep Zoltán tű. ezredest, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztály főosztályvezetőjét.

Az emlékplakett arany fokozatú elismerésében részesítette Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagyot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet igazgatóját és Diriczi Miklós tű. ezredest, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgató-helyettesét.

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány dr. Győri László r. őrnagyot a rendvédelmi szerveknél eltöltött 15 év, Dr. Budaházi Árpádot 10 év alkalmazási jogviszonyban eltöltött idő alatt kifejtett eredményes tevékenységük elismeréséül dicséretben és jutalomban részesítette.

A Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Sass Vivien Egyetemi Szakmai Díjat adott át Felegyi Júlia Zsuzsanna hallgatónak. A Pro Juventute Díjat Vesszős Gergely, az Egyetemi Közösségi Díjat Lipták Ferenc érdemelte ki. Mindhárman kitartó munkájukkal és odaadásukkal hozzájárultak a közösségi értékek megőrzéséhez.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület tagja pohárköszöntőjében hangsúlyozta: a tekintetek arról árulkodnak, hogy a tisztjelöltek megtanultak szembenézni az élet bármely kihívásával, a kézfogásuk akaratot, erőt jelzett. Majd ezeket a gondolatokat adta útravalóul: „a rendvédelmi szervek tisztjeiként embertársaik érdekében törvényesen, igazságosan, méltányosan és célszerűen intézkedjenek, esküjükhöz és fogadalmukhoz maradjanak hűek életük végéig.”

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: RTK, diplomaosztó, 2015

42. tisztavató ünnepségére készül az RTK

  • tisztavatasra keszulve

A korábbi évek hagyományainak folytatásaként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara idén is a Budai Várban tartja tisztavatási ünnepségét, melyre megkezdődött a felkészülés, a végzős évfolyam díszzászlóaljjá alakult.

 A végzett hallgatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Pintér Sándor belügyminiszter és a tábornoki kar jelenlétében teszik le a tiszti esküt, akik tiszti kinevezést kapnak és a rendészeti szerveknél végzettségüknek megfelelő beosztásokat töltenek be. A Rendészettudományi Kar és jogelődje, a Rendőrtiszti Főiskola a 42. tisztavató ünnepséget rendezi meg idén, tizenhetedszer a várban.

Az előkészületekről, a múltról, a jelenről, érzésekről, megható és emlékezetes pillanatokról Vitéz Cserhalmi Pál ny. r. ezredes, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, Kallós András r. alezredes, Prof. Dr. Blaskó Béla, ny. r. vezérőrnagy, Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy és Vetter Dániel r. hadnagy osztotta meg gondolatait az olvasókkal. 

Milyen emlékei vannak a tisztavatásokról?

Vitéz Cserhalmi Pál: 1983-ban lettem a Rendőrtiszti Főiskola kollégiumparancsnoka, nevelője. Az életem fontos eseménye volt, amikor 1989-ben a Magyar Huszár és Lovas Hagyományőrző Társaság alapító tagja lettem, a tisztavatóra ezért huszárruhában érkezem idén is, mert úgy vélem, a hagyományőrzés  szabadságot és méltóságot ad. A hitvallásom a következő: a ló előnye tenger, a bölcsnek ló való, mert lóvá tesz az ember és emberré tesz a ló. Száz lovas könyvem van és lovaglókardom, csizmám, sarkantyúm is. Azt vallom, hogy minden tisztnek meg kell tanulnia lovagolni, mert tartást ad. 11 éven keresztül voltam a vezénylőtiszt a tisztavatókon. Az elsőt még a Rendőrtiszti Főiskola alakuló terén tartottuk. Dános Valér volt akkor az RTF parancsnoka, az ő kérése volt, hogy legyen külső helyszínen a rendezvény. Mindig nagyon jelentős esemény volt, az állam vezetése számára is. 1994-ben merült fel, hogy a Budai Várban legyen az avatás, hiszen a vár mindig szimbólum az ország életében.

Prof. Dr. Sárkány István: 2006-tól 2011-ig vettem részt az intézmény vezetőjeként, a főiskola rektoraként a tisztavatókon, oktatóként összesen 41 alkalommal, ugyanakkor a hallgatók csak egyszer élik át ezt a mindannyiuk számára maradandó élményt. Köztudottan a legimpozánsabb esemény, külsőségekben és tartalmában is.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter: 15 tisztavatón vettem részt, dékánként három alkalommal. A hallgatók három éves munkájának, eredményességének a visszacsatolása ez a nap. Felsorakozva ott állnak a rendvédelmi szakterület vezetői előtt, ez azt jelenti, hogy számítanak a munkájukra és a jelenlétükkel is elismerik a három éves erőfeszítésüket. A végzősök arcán minden alkalommal feszültséggel teli boldogság tükröződik. A tisztavatás komoly szakmai visszacsatolás az egyetem és a kar számára is.

Prof. Dr. Blaskó Béla: Több, mint harminc tisztavatón vettem részt, ebből kilenc alkalommal az elöljárót kísértem, mint a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatója Minden évben örömmel töltött el, hogy jelentős számú, szakmailag kiválóan képzett tehetséges fiatalt adhattunk át a szakmának. Ezt a meggyőződésemet az elmúlt évtizedekben csak megerősítette az a tény, hogy a kar végzett hallgatóinak jelentős része sikeres karriert futott be.

Kallós András: 2004. óta vagyok a tisztavatás vezénylő parancsnoka. A többéves rutin ellenére, minden évben alaposan és lelkiismeretesen készülünk arra, hogy a végzett hallgatóink az ország és a rendészeti szervek vezetői, történelmi jelképeink, valamint szüleik és hozzátartozóik előtt  tegyenek ünnepélyes esküt. A végzős évfolyam díszzászlóaljjá alakul a tisztavatási felkészülés első napján, általában öt nappal, az utóbbi két évben egy héttel a tisztavatást megelőzően. Ez az idő nagyon rövid, hiszen egyrészt teljesen új összetételben gyakorolnak a díszszakaszok, más rendezőelvek alapján kell összeállítanunk a hallgatókat, másrészt, a rendelkezésre álló napok alatt a diplomaátadó ünnepség és a rendészeti szervek „befogadó” ünnepsége is fontos esemény. A díszzászlóaljnak magasság szerint kell csökkennie jobbról balra és elölről hátra. A női szakaszokat külön díszszakaszba szervezzük. Az eskütétel a tisztavatási ünnepség fénypontja. Az esküt tevő hallgatók a vezénylő parancsnok vezényszavára három ujjukat esküre emelve ismétlik az eskü szövegét az előolvasó hallgató után. Az 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 3. számú melléklete tartalmazza a fegyveres szerv hivatásos állományának eskü szövegét: „Én.................................becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom; hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!

Vetter Dániel: 2013-ban lezárult egy szakasz az életemben. Igazi nagy büszkésséggel töltött el, hogy ott voltak a családtagjaim és az állami vezetők is. Minden évben részt vettünk a tisztavató biztosításában, az járt a fejünkben, hogy egyszer mi is ott állunk majd az Oroszlános Udvarban. Számos dologra kellett figyelnünk, a felkészülés napjai alapot adtak arra, hogy megfelelő színvonalon hajtsuk végre a díszelgést. Az egész évfolyam általa nagyon jól összekovácsolódott.

Mi okozta a legnagyobb nehézséget az állomány felkészítésében?

Vitéz Cserhalmi Pál: Az állómunkára a legnehezebb megtanítani a hallgatót, arra, hogy mozdulatlanul álljon. Különböző praktikákat tanítottam számukra, mint a levegővétel, lábujjmozgatás és kértem, hogy ne egy helyre fókuszáljanak mereven. Külön nehézséget okozott a karddal való tisztelgés és alaki fogások gyakoroltatása. Díszmenetben a régi magyar alaki szabályzatra tértünk vissza, mert korábban szovjet típusú díszmenet volt rendszerben.

Prof. Dr. Sárkány István: Az állomány alaki tevékenysége összhangjának a kialakítása. Minden évben megfelelően voltak felkészítve, kifogástalanul hajtották végre a díszmenetet. A tisztavató napján kulcsfontosságú, hogy reggel megfelelően étkezzenek, fontos a megfelelő folyadékbevitel, ugyanis előfordulhatnak rosszullétek, amelyek a felfokozott állapotból is adódhatnak.

Kallós András: A tisztavatás felkészülését is vezető vezénylő parancsnoknak a záróvizsgák nehézségein túljutott hallgatókat egy embert próbáló feladat a tisztavatási ünnepségre való felkészítés.  Lelkesíteni kell őket, fegyelmezni, fel kell vállalni esetenként egyes, az alaki feladatokat nem megfelelő szinten végrehajtó hallgatókkal történő többletgyakorlást.

Melyek voltak a felkészítés érdekesebb pillanatai?

Vitéz Cserhalmi Pál: Egyszer kilencven lányt avattunk, külön női század volt. Egyes oszlopba, amikor felsorakoztak, a lányoktól azt kértem, hogy a kisujjukat érintsék egymáshoz, ezzel érjék el a megfelelő térközt. Fontos szabály, hogy a nyakkendőjük az övig érjen, a nyakkendőtűjük a két zseb között legyen.

Prof. Dr. Sárkány István: Egy ízben előfordult, hogy a miniszter érkezése előtt két perccel érkezett csak meg az állomány a térre, egy busz lerobbanása miatt. A bevonulás akkor sietősre sikeredett. Nem mindennapi élmény a csillogó tekintetű, könnyes szemű, meghatódott arcokat látni. A hallgatók ugyanis az alapkiképzés pillanatától fogva azt várják, hogy egyenruhában ott állhassanak az Oroszlános udvarban.

Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Cimkék: RTK, diplomaosztó, 2015