Szűkítés


Kiválasztott Címke

december

Minden Címke 726


Jelenleg 29 bejegyzés található december cimkével

Mentorok is segítették az NKE-t

  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
  • mentorkollegium_2015_december
 • Előző
 • Következő

Ma már az NKE portfóliójába illeszkedő valamennyi szakterület képviselteti magát az intézmény mentori kollégiumában- hangzott el a testület utolsó, év végi ülésén. A Mentorok Kollégiumát még év elején azért hozta létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hogy a tagok szakértő javaslataikkal segítsék az NKE fejlődését.
 

A testület egykori tagjára, a novemberben elhunyt Simonné Dr. Berta Krisztinára, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárára egyperces néma felállással emlékeztek a kollégiumi tagok az ülés kezdetén. Ezt követően a testület elnöke, Gazsó L. Ferenc tekintett vissza a Mentori Kollégium első évére. Beszámolt arról, hogy megtörtént a képzési portfólió szakterületenkénti helyzetértékelése, valamint ajánlást fogadott el a testület posztgraduális képzések fejlesztéséről és elindításáról. Emellett az idei évben tájékoztató hangzott el a Mentorok Kollégiuma ülésein az Intézményfejlesztési Terv fontosabb irányairól, a Közigazgatás-és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) tervezés helyzetéről, a privatizáció történetével kapcsolatos kutatási projektjavaslatról, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvényeiről. Gazsó L. Ferenc eredményesnek ítélte a testület ez évi munkáját, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy vannak még „tartalékok”, elsősorban az öntevékenység területén.

Tovább gyarapodott az egyetem idén is - értékelt beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora kiemelte a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) mint az intézmény negyedik karának elindítását. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a NETK minél hamarabb létrehozza a kar karakteréhez illő szervezeti, működési, oktatási és tudományos kultúrát. Patyi András jelentős eredménynek tartja azt is, hogy az Oktatási Hivatal a napokban nyilvántartásba vette a NKE Rendészettudományi  Doktori Iskoláját, amellyel immáron négyre nőtt az intézmény doktori iskoláinak száma. A 2016-os évet illetően megjegyezte: számára továbbra is az lesz a legfontosabb, hogy mi történik a tantermekben. Azaz miből és hogy tanít az oktató, milyen tudást ad át és milyet kér vissza a hallgatóktól. „ Annak a tudásnak van igazán súlya, amit a szakma is hitelesít. Ebben lehet nagy szerepe a Mentorok Kollégiumának” – hangsúlyozta Patyi András. A rektor szerint ezért is fontos, hogy a testület tagjaitól folyamatos visszajelzéseket kapjon az egyetem. Szólt arról a két nagy KÖFOP- projektről is, amelyek a következő években az egyetem berkein belül valósulhat majd meg. Ezek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a közszolgálati továbbképzések színvonala magasabb szintre emelkedjen és az egyetemi oktatási-kutatási fejlesztések is hatékonyabbak legyenek. A következő év kiemelt feladatának nevezte Patyi András a tervezett államtudományi mesterszak teljes képzési dokumentációjának kidolgozását. Reményei szerint az öt éves, doktori címmel záruló mesterszak 2017-ben indulhat el az NKE-n. A rektor szerint a képzésekben jelenleg egyfajta hiány mutatkozik a közpénz és államháztartás, valamint a vezetés tudás területén. A képzésfejlesztés jövő évi felülvizsgálatakor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni – tette hozzá Patyi András.

A Mentorok Kollégiuma idén öt alkalommal ülésezett, összesen 47 szakember tagja a testületnek.


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on


Emlékezés hőseinkre Karácsony Havában

  • szugyi zoltan
  • gyakorlat
 • Előző
 • Következő

Ennek az évnek a nyarán, László napon már huszonötödik alkalommal gyűlt össze egy kis csapat Letkésen, hogy megemlékezzen a Szent László hadosztály itt harcolt és elesett katonáiról. Ezek a meghitt kis ünnepségek segítenek megőrizni hajdanvolt elődeink emlékét, akik konok elszántsággal küzdöttek a félelmetes túlerejű szovjet csapatokkal szemben.

Karácsony a szeretet és a béke ünnepe. De 1944 decembere véres és könyörtelen harcokat hozott a hónapok óta Magyarország területén harcoló honvédeknek.

A Budapestért vívott gigantikus csata során a szovjet Vörös Hadsereg 2. Ukrán Frontja december elején azt a feladatot kapta, hogy északi irányból kezdje meg Budapest bekerítését és ennek során foglalják el az Ipolyságot. Ez a sikeres művelet az Ipoly, majd a Garam folyókon való átkelés után lehetőséget adott volna egy Nyitra főirányban történő előretörésre és egy Pozsony felé mért csapás előkészítésére is. A hadművelet fő erejét a 7. gárdahadsereg és a 6. gárda-harckocsi hadsereg képezte, melyek december 20-án egy merész támadással Léváig törtek előre elfoglalva az Ipolyságot. Ezzel együtt a szovjet gépesített erők birtokba vették Szobot, Márianosztrát és Letkést is, sőt Helembánál már hídfőt is foglaltak az Ipoly jobb partján.

A váratlan és kemény támadás a német Dél Hadseregcsoport kettévágásával fenyegetett, ezért mindent meg kellett tenni a szovjet siker megakadályozására. A német hadvezetés kétségbeejtő helyzetbe került. Erőiket meg kellett osztani az északról támadó 2. Ukrán Front, és a Margit-vonal Balaton és Dél-Buda közti szakaszát fenyegető 3. Ukrán Front erői között.

A kényszer hatására a Margit-vonalból kivonták a 3., a 6. és a 8. páncéloshadosztályok zömét, és ezek mintegy 128 páncélossal ellentámadást indítottak az előretörő szovjet erők megállítására.

A német offenzíva nyomán elkeseredett páncélos csata alakult ki az Ipoly folyón túli területen, melyben mindkét fél nagy veszteségeket szenvedett, de a szovjet erőfölény meghátrálásra kényszerítette a német-magyar erőket. A német hadsereget ekkor már nagyban „gyötörte” az a tény, hogy egy-egy korlátozott művelethez elegendő harcjárművet tudtak összeszedni, de a kísérő gyalogságban, a háború ebben a szakaszában már mindig hiányt szenvedtek. Ezért került sor ebben a támadásban a Szent László hadosztály bevetésére is.

A Szent László hadosztályt a mai napig egy sajátos nimbusz lengi körül, és ugyanakkor sok félreértés is. 1944. október 12-én elrendelt felállításával egy elit hadosztálynak szánták, amely végül két zászlóaljas ezredekből állt fel. Fő erejét a 1. ejtőernyős ezred, a 2. gránátos ezred és a 3. repülő lövészezred adta. A 3. ezred különös elnevezést az eredményezte, hogy ide kerület a légierő gép nélkül maradt hajózó és földi személyzete. A hadosztály rendelkezett még egy felderítőosztállyal, hadosztály közvetlen tüzérséggel és híradózászlóaljjal, valamint utászzászlóaljjal. A hadosztály harcedzett állományát, az ejtőernyősöket és a tüzéreket, már a hadosztályuk kötelékén kívül hamar harcba küldték. Az ejtőernyősök Isaszegnél, Kéthelynél, Csepelen és Fóton nagyszerűen küzdöttek a Vörös Hadsereg ellen, a tüzérek Isaszegnél és Tápiószentgyörgynél bizonyították bátorságukat. A hadosztály együttes bevetésére az Ipolyságból támadó szovjet erők feltartóztatására indított hadművelet adott alkalmat. Eljött a dicsőség és rettenet hete – harc a legyőzhetetlen ellenség ellen. A hadosztály egységeit sebtében szedték össze aktuális bevetési helyeikről, így a II. ejtőernyős zászlóaljat Fótról dobták át az Ipoly bal partján fekvő Letkésre, ahová december 19-én érkeztek meg. Feladatuk a helység elfoglalása és az átkelő biztosítása volt, hogy a folyó bal partján rekedt német-magyar erők vissza tudjanak vonulni a bekerítés elöl. Az Ipolyszalka felől Letkésre vonuló ejtőernyősök meglepve tapasztalták, hogy a szovjet előőrsök már bent vannak Letkésen és az él már a hídon van! A zászlóaljparancsnok,Sanna Henrik főhadnagy azonnal elrendelte a menetből történő ellentámadást, ami úgy megzavarta a szovjet csapatokat, hogy vesztség nélkül sikerült még a települést is visszafoglalni.

A Letkést elfoglaló ejtőernyősöknek, majd az utánuk, a leváltásukra beérkező repülőlövész-ezred I. zászlóaljának következő feladata az volt, hogy tartsák a községet és a hídfőállást.

A részenként beérkező hadosztály védelmi vonala Nagybörzsönytől a Duna vonaláig húzódott észak-déli irányban. Ezen belül fő feladata végül is a letkési hídfő kimélyítése lett, hogy ezzel biztosítsák a német LVII. páncélos hadtest elvonulását. A magyar csapatok a Letkéstől 2-3 kilométernyi távolságban lévő uralgó pontokon megvetették a lábukat egy kiterjedt hídfőt létre hozva. A kezdeti sikerek után ez véres elhárító harcokat eredményezett a túlerejű szovjet csapatok ellen. A rendkívül heves összecsapások – melyek gyakran kézitusába torkolltak – folyamatosan folytak a hídfő minden szakaszán. A szovjet csapatok mindent megtettek a magyar térnyerés felszámolására, amire a „Szent Lászlósok” legtöbbször ellenlökéssel feleltek.

A Vörös Hadsereg anyagi-technikai fölénye folyamatosan szorította vissza a magyarokat, akik nem tudták pótolni a veszteségeiket, amíg ez a szovjet oldalon nem okozott ekkora problémát.

A Letkés körüli harcok fő súlya a repülőlövészeket terhelte, akiknek I. zászlóalja december 24-re elveszítette tisztjei 80, legénységének 70 százalékát! Az elkeseredetten védekező repülőlövészek végül is Szentestén, éjfél körül adták fel a letkési hídfőt a híd felrobbantásával.

A védelmi vonal többi szakaszán sem volt jobb a helyzet.A szovjetek folyamatos nyomás alatt tartották a magyar védvonalat. Különösen vad és hullámzó harc alakult ki Helemba birtoklásáért, melyben a gránátos ezred II. zászlóalja nagyon kitüntette magát. A szovjet fölény végül 25-én kiszorította a gránátosokat Helembáról, akik az attól keletre lévő Garamkövesdre vonultak és 27-ig elszántan védték az itt lévő hidat.

A Szent László hadosztály leharcolt alakulatai innét főként az Ipoly, még magyar kézen lévő vonalának védelmét kapták feladatul, de a folyamatos szovjet támadások miatt már 25-én általános visszavonulást kellett elrendelni.

A hadosztály roncsai harcolva vonultak vissza a Garam felé, hogy azon átkelve annak jobb partján megkapaszkodjanak. A szovjet előretörés olyan gyors volt, hogy 27-én a visszavonulókat néha megelőzték, ezzel teljesen be is kerítették őket.

A harcolva visszavonulás végleg megpecsételte a Szent László hadosztály itt harcoló katonáinak sorsát. A két folyót elválasztó pár kilométeres sávon a hadosztály gyakorlatilag felmorzsolódott és csak töredékei érték el a Garam jobb partját.

A Szent László hadosztály az Ipoly mintegy 12 kilométeres szakaszának védelmét kapta feladatul a német vezetéstől, hogy biztosítsák a visszavonulást. A nem teljes harcértékű hadosztály a legmesszebbmenőkig teljesítette a parancsot, gyakorlatilag a megsemmisülésig.

Talán a legnagyobb elismerést a fogságba esett Sanna Henriket kihallgató szovjet őrnagy nyilvánította ki, aki amikor meg tudta, hogy kivel áll szemben megütötte a magyar tisztet, majd ezt kiabálta neki: „Három hadosztályunkat tartotta fel egy hétig a nyomorult zászlóaljával!” Ezután kezet nyújtott Sannának és gratulált neki...

A karácsony szent ünnepe 1944-ben egybeesett a magyar vitézség és bátorság legszebb megnyilvánulásainak a harctéren. Emlékezzünk hát rájuk a nagy elődökre, akik végsőkig kitartottak a parancs mellett, óriási veszteséget szenvedve és örök dicsőséget szerezve.

A hadosztály parancsnoka, Szügyi Zoltán ezredes december 22-én intézkedésében így szólította meg katonáit: „… Kemény súlyos lesz a harc, mely ránk vár, de fogainkat összeszorítva védjük elkeseredetten minden talpalatnyi földet, hogy majdan nyugodt lelkiismerettel nézhessünk gyermekeink szemébe, akik számonkérik tőlünk Hazánkat. Ezt a Hazát eleink ezer éven át megvédték, mi sem lehetünk eleinknél hitványabbak.”

Visszatekintve, a Szent László hadosztály katonáinak nyugodt lehet a lelkiismerete. Méltók voltak legnagyobb eleikhez, saját tetteikkel szereztek örök jogot a magyar katona hősök panteonjába. Legenda született 1944 karácsonyán.

Megosztás a Facebook-on


Antikorrupció és integritás

  • Tanulmánykötet

Antikorrupció és integritás


„A korrupciót kiirtani nem lehet, de megelőzésére és megnehezítésére, a szigorú büntetés kilátásba helyezésén túl számos eszköz van. Az NKE – mint kiemelt állami egyetem, azaz oktatási intézmény – fegyvere az oktatás és a nevelés, amelynek egyik legfontosabb célja a kötelesség-kultusz kialakítása a hallgatókban”- mondta Prof. Dr. Patyi András akorrupcióellenes világnap alkalmából rendezett konferencián, csütörtökön Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora kiemelte az NKE alapvető feladatának tekinti, hogy képzési és kutatási tevékenysége révén hozzájáruljon a korrupció elleni harc és a megelőzés sikerességéhez. A rendezvényen bemutatták az egyetem Antikorrupció és integritás című tanulmánykötetét is, amelyet az NKE a Belügyminisztérium és a Nemzeti Védelmi Szolgálat együttműködésével készített el.

Patyi András előadásában kihangsúlyozta, az egyetem részben az oktatás és a nevelés eszközével igyekszik a jövendő közszolgákat a jó úton tartani. „Szolgálatba lépésük előtt az oktatási-nevelési környezetnek döntő hatása van arra, milyen szemlélettel érkeznek az állami szolgálatba”- mondta. Hozzátette, a hallgatók fiatal felnőttként otthonról hozott mintákkal érkeznek az egyetemre, de koruk miatt még lehet rájuk hatni. Kérdés, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy egy fiatal felnőtt személyiségében a feltétel nélküli tisztesség erényét erősítsük úgy, hogy az legalább egy életre szóljon.

Az NKE rektora szerint ebben a folyamatban fontos az ismeretanyag, amelyet megértenek és megtanulnak: az alaptörvény értékrendje, a hivatásrend joga, a büntetőjog, a nemzeti érdek, a törvényesség, a hivatásetika értékei, az ellenőrző rezsimek működése és hatékonysága. Mindez szükséges, de messze nem elégséges, mert a közszolgálatba lépve ugyanis eljöhet a megkísértés pillanata. Ez ellen egy ellenszer van: ha az ember lelkébe bele van égetve mintegy belső törvényként a NEM, SOHA törvénye.

Az NKE egyike azon kevés felsőoktatási intézményeknek, amely missziójának nemcsak az oktatást és kutatást, de a nevelést is tekinti. „A nevelés mindenekelőtt azt jelenti, hogy a tisztesség belső parancsát törekszünk hallgatóinkban megedzeni, úgy, hogy az egy életre kitartson. Ennek egyetlen valóban hatékony módja van: a személyes példamutatás. Minden tanítás valódi hatás nélkül marad, ha a hallgatót nem olyan vezetői, parancsnok környezet, oktató személyiségek és hallgatótársak veszik körbe, akiktől azt a személyes példát látja, hogy minden körülmények között tisztességesnek kell maradni”- mondta, majd hozzátette: „a személyes tartást integritásnak is nevezzük, amely értékalapú szemléletet, értékvezérelt egyéni gondolkodást jelent. Magyary Zoltán szavaival a közszolga a „teljes személyiségével” gyakorolja hivatását”.

Patyi András szólt arról is, hogy a hivatásos pályára készülő hallgatók nevelésében kiemelten fontos a kötelességtudatra való nevelés. „Kiemelkedő szerepe van a kötelességről alkotott felfogásnak, a kötelesség-kultusznak. Miközben kultuszról teszek említést, lényeges, hogy ennek racionális magva van. Az állami szolgálat önmaga kötelességek rendszere, önként vállalt többlet a közösséggel, a nemzettel szemben.” Az NKE rektora kiemelte, hogy ez hatványozottan igaz a hivatásos állományúakra vonatkozóan. Hozzátette, hogy a közszolgálat nagy ágazatai kizárólag a kötelességüket teljesítő tagjaik útján maradhatnak fent, maradhatnak épek és hatékonyak. A hivatásos pályára készülő hallgatók nevelésében ezért kiemelten fontos a kötelességre, kötelesség tiszteletére, kötelességtudatra és annak tudatosságára nevelésnek. Tudniuk kell, sejtjeikben kell érezniük, hogy a személyes kötelességszegésük a rendszer, a szervezet egészét sodorja­–olykor alig orvosolható– veszélybe. Ennek a tudásnak az elsajátítására nem elég egy vagy két tantárgy, ehhez az oktatási szemlélet és a nevelői attitűd intakt jellege is elengedhetetlen. „Amikor tehát a korrupció elleni küzdelem felsőoktatási feladatairól beszélünk, különösen a hivatásos tisztek felkészítésével kapcsolatban, elsősorban az oktatók-nevelők felkészítése, jó karban tartása, személyes példamutató képességének fenntartása kerül szóba. Ennek tudatosan választott és használt eszköze, hogy az NKE hivatásos képzéseiben magas arányban vesznek részt az egyetemre vezényelt hivatásos dolgozók.”

Az NKE rektora beszédében kiemelte, hogy a közszolgálati szervezet szerepe is nagyon fontos a korrupcióval szembeni immunitás elérésében. Az egyetem ebben a fejlesztésben komoly szerepet vállal: 2013 óta közel kilencezer tisztviselő és közigazgatási vezető részére szervezett integritás tréninget. Az integritás tanácsadók szakirányú továbbképzésében már három évfolyam végzett. Az EU 2014-es antikorrupciós jelentése és az OECD 2015-ös országjelentése is méltatta azt, hogy Magyarország a közszolgálat integritás képzésére ilyen nagy hangsúlyt helyez. Külön kiemelték ezek a jelentések annak fontosságát, hogy az integritásról szóló tudás az NKE-n koncentrálódik: tudásbázis jön létre kutatásokkal, nemzetközi gyakorlatokkal, elemzésekkel, képzéssel, amelyek arra is felkészítenek, hogy a követendő és védendő értékek és a közérdek sem jelentkezik mindig tiszta és egyértelmű formában. Az értékkonfliktusok tudatosításában és ezáltal megoldásában az új hivatásetikai normarendszerek is segítenek, valamint az a kutatómunka, amit az NKE is végez.

Ennek eredményeként született meg az Antikorrupció és integritás tanulmánykötet, amelynek elsődleges célja, hogy a témával kapcsolatban az NGO-k, és a nemzetközi szervezetek érzületméréseit is figyelembe véve mutassa be a magyar antikorrupciós helyzetet. A könyv képet ad arról milyen módon méri az Európai Unió és az OECD a tagállami antikorrupció eredményességét, mit jelent a korrupció elleni küzdelem integritás alapú szemlélete, valamint a nyílt kormányzást előtérbe állító megközelítés. A könyv kitér az NKE az integritásoktatásának részleteire, a Nemzeti Védelmi Szolgálat korrupcióelleni megelőzési tevékenységére, a korrupció-ellenesség és integritás szerepére a rendészeti tisztképzésben, a rendőri korrupció kezelésének módjaira, javaslataira, valamint beszámol az OECD által is elismert, az egyetem által elkészített Jó Állam Jelentés módszertanáról és a transzparencia -és integritáskutatásban résztvevő szakértők tapasztalatairól is. A jelentés kormányzati teljesítményértékelő indikátorrendszerén keresztül mérhető eredményt tud felmutatni a korrupció elleni harc stratégiai célkitűzéseit illetően.

Megosztás a Facebook-on


Karácsonyi adománygyűjtés

  • Karácsonyi adománygyűjtés
  • Karácsonyi adománygyűjtés
  • Karácsonyi adománygyűjtés
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén is csatlakozott a hagyományos, év végi jótékonysági adománygyűjtésekhez. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat, az Ostrakon Szakkollégiummal, a Magyary Zoltán Szakkollégiummal, a SoReCa Étteremmel és a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesülettel karöltve nehéz sorsú gyerekek részére gyűjt ajándékokat.

Az adományok felajánlására az egyetem minden kampuszán december 18-ig van lehetőség. Az adakozók a Ludovika Főépület Zsibongójában, a KTK aulájában, az RTK V-ös épületében, a HHK XII-es épületében és az Orczy úti Kollégium portáján található dobozokban helyezhetik el adományaikat. 

Az így felajánlott plüssállatok, könyvek, csokoládék az első akció keretén belül a Debreceni Reménysugár Otthon közel hatvan kisgyermekéhez jutottak el. A továbbiakban a Fóti Gyermekváros lakói és a Kesztyűgyár Közösségi Ház gyermekei sem maradnak ajándék nélkül. 

Az akció további részletei: 

https://www.facebook.com/events/1724919041078004/

Megosztás a Facebook-on


Sokadik generációs radikalizáció

  • migracios workshop
  • migracios workshop
  • migracios workshop
  • migracios workshop
  • migracios workshop
  • migracios workshop
 • Előző
 • Következő

Migrációkutató workshopot rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Századvég Alapítvánnyal karöltve. Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese az esemény nyitóbeszédében elmondta, a hasonló rendezvényeknek azért van nagy szerepük, mert a migrációs problémák megoldása az együttműködésben és az aktív párbeszédben rejlik.

A délelőtti szekción Sántha Hanga, a Migrációkutató Intézet kutatója, Yassin Ekdahl pszichológus, Svédország kulturális minisztériumának delegáltja és Morten Hjørnholm szociológus, a dán Börtön- és Pártfogó Felügyelői Szolgálat munkatársa vett részt előadóként, Kovács István moderálása mellett, aki az Alapjogokért Központot képviselte. Elhangzott, hogy a mindenkori menekültek sikeres integrációjához három dolog szükséges: a befogadó társadalom felkészültsége, a menekültek hajlandósága, és a megfelelő átfutási idő. Gyakran csak a második, harmadik nemzedék esetében beszélhetünk teljes beolvadásról, ám pont ez az a generáció, amely könnyen válhat a radikális eszmék követőjévé gyökértelensége révén. Mint azt Yashim Ekdahl megjegyezte, a migrációnak sajnos ritkán vizsgálják pszichológiai aspektusait, holott az identitásválság súlyosan korlátozza a társadalmi fejlődést. A dán modell, mint arra Morten Hjørnholm is rámutatott, alkalmas lehet a feszültség feloldására, hiszen a közösség erejével hat a probléma forrására, szem előtt tartva az érintett egyének érdekeit.

A délutáni szekcióban Speidl Bianka a Migrációkutató Intézet vezető kutatója előadásában elmondta, hogy mivel nyugaton a vallási tapasztalat individualizálódik, az egyén kerül a fókuszba, a közösségben megélt iszlámot, amelyet a helyi kultúrák is formáltak, felváltja magánszférába szorult "egyéni" vallásosság. Az iszlám hitre áttétérö európaiak esetében pedig ez a saját kultúrából adódó örökség. A muszlim fiatalok nem tudnak kapcsolódi a szülők vallási gyakorlatához, az ő hitük individualizált, nyugati módon megélt iszlám, ami különbözik a kibocsátó területek számos kulturális elemmel gazdagított iszlámjától. Ez a vallásoság más fogózkodók híján a szöveg szószerinti értelmezésébe kapaszkodik, ami fogékonnyá teszi a vahhábita szalafita értelmezés iránt, amely irányzat dzsihádizmus "előszobája". A radikalizálódás eszközei az önjelölt imámok, és az internet, az angol nyelv használata, valamint a fiatalok számára vonzó előadásmód, amely specifikus problémáik ismeretéről tanúskodik. Az önjelölt, gyűlöletkeltő propagandát folytató imámok vallásilag nem képzettek, hanem dzsihádista-szalafita aktivisták. A propaganda "megszólító" videókkal kezdödik, amelyeket bárki megnézhet, és mert nem agresszívak, nem adnak okot a betiltásra. Azonban, akik ezek alapján bejelentkeznek egy adott weboldalon, már regisztrációval és csettroomokban folytathatják az ideológiával való ismerkedést. Az internetes hittérítés és toborzás tehát gyakorlatilag elkülöníthetetlen.

Muhanad Seloom iraki származású, Londonban élő kriminológus, terrorizmus szakértő a menekültválság és az "Iszlám Állam" harcosai beszivárgásának összefüggéseivel kezdte előadását. Hangsúlyozta, hogy bár a harcosok a menekülők tömegének csak elenyésző százalékát alkotják, az általuk jelentett veszélyt nem szabad alábecsülni, amint azt a párizsi terrortámadás is bizonyítja. Hozzátette, hogy jelentős az Euróbába érkező síita radikálisok száma is, akik rekreáció céljából érkeznek. Ők egyelőre nem ellenségesek Európával, ám ez bármely pillanatban megváltozhat, amint az érdemi közel-keleti rendezés napirendre kerül, amelynek során a síita érdekeket fenyegetve érzik. Az "Iszlám Állam" elleni harcot ott kell megkezdeni, ahol a szervezet gyökerei vannak: Irakban. Hiszen, az ottani immár 13 éves konfliktus adja a táptalaját a terrorszervezetnek. Az iraki rendszer reformja nélkül szervezet jelenléte folyamatos veszélyt fog jelenteni. Seloom felhívta a figyelmet az európai diplomáciai nyomásgyakorlás jelentőségére és eddigi hiányára. Szíria és Irak népe várakozással tekint Európára a helyzet megoldásában, mert abban a térségben Európával kapcsolatban nincs neheztelés az emberekben, valamint Európa gazdasági súlya is megkövetelné az ennek megfelelő diplomáciai aktivitást. Az iraki szakértő külön említette a kurd autonóm területtel való együttműködésben rejlő lehetőséget és azt, hogy ez a török- EU viszonyt sem rendítené meg, hiszen Ankara és Erbil között gazdasági okokból szoros és jó az együttműködés.
 
Megosztás a Facebook-on


Koszovó rászolgált az Uniós tagságra

  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
  • hashim thaci a ludovikan
 • Előző
 • Következő

Egy nagyon európai év van a hátunk mögött – fogalmazott az NKE Dísztermében Hashim Thaci, a Koszovói Köztársaság külügyminisztere. „Koszovó euro-atlanti törekvései” c. előadásában Thaci kiemelte, hogy az elmúlt esztendőben nem csak aláírták az Európai Unió stabilizációs és társulási egyezményét, hanem határ-megállapodást kötöttek Montenegróval, Macedóniával és Albániával is, Szerbiával pedig tovább folynak a tárgyalások. A tolerancián és együttműködésen alapuló diplomáciai párbeszéd azt mutatja, Koszovónak igenis az Unióban a helye – fogalmazott a miniszterelnök. „Azt szeretnénk, hogy az Unió úgy kezeljen minket, mint bármely más országot a régióban. Ennek érdekében kivárunk és hajlandók vagyunk a kompromisszumokra is.” Noha a felvételi folyamat hosszú, az ország már elindult a csatlakozás útján. Koszovó ugyanakkor partnerként tekint a NATO-ra is, tagja az ISIS ellen harcoló nemzetközi koalíciónak, és tevékenyen harcol a szélsőséges eszmék terjedésével, illetve a terrorizmussal szemben.

Az eseményen jelen lévő Schőberl Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet főigazgatója, Koszovó helyzetét elemezve kijelentette, hogy az integráció érzékeny téma még akkor is, ha Magyarország támogatja Koszovó EU-s törekvéseit. Úgy vélte, a sok megoldatlan ügy hátráltatja a balkán államait, s a téma sokkal összetettebb, mint első látásra tűnik.

Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese a migrációs kérdés kapcsán hangsúlyozta Koszovó szerepét. Hashim Thaci elmondta, jóllehet országa korábban kiindulópontja volt az illegális migránsoknak, mára a politikai helyzet tisztázásával azon vannak, hogy a korábban elmenekülteket minél hamarabb visszaintegrálják a társadalomba. Ami az országon átfolyó illegális menekültáradatot illeti, Thaci úgy fogalmazott: résen kell lenni. Koszovó elhatárolódik a szélsőséges gondolatoktól, ezek aktív támogatása pedig akár 5-15 évig terjedő fogházbüntetéssel is sújtható a helyi törvények fényében.


Szöveg: Pétery Dorottya

Megosztás a Facebook-on


Szervezeti változások az NKE-n

  • Ludovika

A negyedik évét kezdő NKE három, alapítástól meglévő kara egy újabbal bővül: 2015. februártól megkezdi működését a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. A nemzetközi jellegű képzések és az ehhez kapcsolódó kutatási munkák színtere az eddigiekben a Nemzetközi Intézet volt, mely az új kar létrejöttével párhuzamosan megszűnik. Az új szervezeti egység elsősorban a nemzetközi karrierre készülő hallgatók képzését látja majd el, így az NKE a megújuló diplomataképzés egyik meghatározó központjává válhat. A kar dékánjának kiválasztása pályázat útján történik, amely jelenleg is zajlik.

Az állami humántőke reform részeként a Kormány 1602/2014. (XI. 4.) Kormányhatározatában döntött az NKE államtudományi egyetemmé válásáról. Az egyetem a feladathoz kapcsolódóan létrehozta az Államtudományi Intézetet, amely a fejlesztés tartalmi részét hivatott biztosítani.

Bővül a karközi intézetként, zárt beiskolázási rendszerben működő Nemzetbiztonsági Intézet is: januártól a jelenlegi két tanszék mellett (Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék, Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék) Terrorelhárítási Tanszék is működik majd a szervezeti egységben.

Részben változik a rektorhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint száma is: 2015. január elsejétől a rektorhelyettesi pozíciók száma négyről háromra csökken.

A tudományos rektorhelyettesi portfólió kiegészül a jelenlegi, önmagában is igen jelentős feladatkör mellett egyes korábbi stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettesi feladatokkal (a kutatásfejlesztési és innovációs stratégia kidolgozása, az Egyetem fejlesztési terveinek végrehajtását szolgáló belső kutatásfejlesztési és kiválósági pályázati rendszer kidolgozása, a minőségügyi feladatok, valamint az egyetemi tudományos kiadványok és a kiadói tevékenység tervezésének összehangolása és irányítása). A Nemzetbiztonsági Intézet felügyelete is átkerül a tudományos rektorhelyettes feladatkörébe.

A továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes feladatkörében – a jelenleg meglévők mellett – kerülnek meghatározásra az egyetem nemzetközi együttműködéseivel kapcsolatos feladatok. Az oktatási rektorhelyettes feladatköre alapvetően változatlan marad.

Az egyetem stratégiai tervezésének és a fejlesztésének irányításáért ezentúl közvetlenül a rektor felel. E feladatok hatékony végrehajtása érdekében a Rektori Hivatalon belül Fejlesztési Program Igazgatóság működik január 1-től.

A Közigazgatás-tudományi Kar nemrég megüresedett dékáni posztjára prof. dr. Kiss György, a Kar Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet Közszolgálati Jogi Tanszékének egyetemi tanára kapott megbízást.

A szervezeti változásoktól egy rugalmasabb, a változásokhoz és a fejlesztésekhez jobban alkalmazkodó egyetemi irányítást vár az NKE vezetése és a Fenntartói Testület is. 


Cimkék: december, 2014

Karácsonyi ünnepség a Ludovikán

  • Karácsonyi ünnepség a Ludovikán
  • Karácsonyi ünnepség a Ludovikán
  • Karácsonyi ünnepség a Ludovikán
  • Karácsonyi ünnepség a Ludovikán
  • Karácsonyi ünnepség a Ludovikán
  • Karácsonyi ünnepség a Ludovikán
 • Előző
 • Következő

Bensőséges hangulatú rendezvényen búcsúztatták a hamarosan véget érő 2014-es évet a meghívott vendégek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai a Ludovika Főépület kápolnájában.

A december 22-i karácsonyi ünnepség alaphangulatát Ó. Szabó István, Jászai Mari-díjas színművész adta meg, aki Nyírő József: Most már jöhetsz, Jézuska című novelláját adta elő. Ezt követően Prof. Dr. Patyi András köszöntötte a jelenlévőket. Az NKE rektora hangsúlyozta, hogy ez az első karácsonyi ünnepség a március végén átadott, egykori Ludovika Akadémia épületében, amelynek szellemisége jelen van a mindennapokban is. Patyi András megköszönte a jelenlévők egész éves munkáját, amellyel hozzájárultak az NKE fejlődéséhez.

A rendezvény ezután a szentegyházi gyermekfilharmónia közel egy órás karácsonyi műsorával folytatódott. A Haáz Sándor karmester által vezetett 140 fős székelyruhás gyermek énekkar és fúvós-vonós zenekar a székelyföldi Szentegyháza város büszkesége. A Magyar Örökség – díjas együttesnek nem ez volt az első magyarországi fellépése, hiszen többször szerepeltek már a magyar Parlamentben és Magyarország legszebb székesegyházaiban is, valamint egyre gyakrabban kapnak felkérést külföldi fellépésre is.

Műsorukkal a Ludovikán is nagy sikert arattak, az előadás végén a jelenlévők percekig tartó tapssal köszönték meg a gyermekeknek és karmesterüknek a nagyszerű előadást. A rendezvény ezt követően a Díszteremben folytatódott, ahol Dr. Janza Frigyes nyugalmazott vezérőrnagy, az egyetem Fenntartói Testületének ügyvivője mondott pohárköszöntőt. 

Cimkék: december, 2014

Heti Gondolat: Pál apostol

  • Luca Giordano: Pál apostol megtérése

„Legyen bár prófétáló tehetségem,

Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,

Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,

Ha szeretet nincs bennem,

Mit sem érek.”

Pál apostol első levele a korintusiakhoz

(A szeretet himnusza, Biblia, Újszövetség, 1Kor 13.3)


Kedves Olvasók!


Néhány hónapja már, hogy itt az egyetemi honlapon minden héten egy-egy gondolatot ajánlottam figyelmükbe. Ezek olykor kapcsolódtak az adott hét egyetemi eseményeihez, vagy valamilyen történelmi évfordulóhoz, olykor nem.

A december 22-én kezdődő hét a Karácsony hete. Hívőnek és nem hívőnek a keresztény világban a legnagyobb ünnepek egyike. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden olvasónak, a honlap minden rendszeres vagy alkalmi követőjének békés és boldog karácsonyi ünnepeket kívánjak. Pál apostol idézett néhány sorát nem csak a karácsonyi időszak közeledtére gondolva, hanem az azt megelőző és követő névtelen hétköznapokra is figyelve ajánlom Önöknek.

A boldog karácsony mellett sikerekben gazdag, boldog új évet is kívánok mindnyájunknak!


                                                                                                                                                                 Prof. Dr. Patyi András

                                                                                                                                                                                rektor


Pál apostol vagy Szent Pál (kb. 5 – 67. június 29.) a világ felé nyitott diaszpóra-zsidóságból származott. Gyaníthatóan a középső társadalmi szinthez tartozott, jól beszélt görögül, ismerte a hellén műveltséget. Származása Jézus minden tanítványánál alkalmasabbá tette, hogy a legkülönbözőbb felfogású és képzettségű emberek nyelvére lefordítsa az evangéliumot, a nemzetek apostola lett.

Bizonyos mértékig megértette a sztoikus fogalmakat, ismerte a pogány kultúrákat és a kezdődő gnózist. Pált tulajdonképpen Saulnak hívták, mint a Benjamin törzséből való első királyt; de már születésekor megkapta a római Pál (Paulus) nevet is, ami azt jelenti: ‚a kürt szája’, vagy ‚az ő szájuk’, avagy ‚csodás kiválasztott’, vagy ‚a kiválasztás csodája’. Avagy Paulus a paulából származik, ami héberül ‚nyugalom’, latinul pedig ‚kicsiny’. Nevében hordozta tehát azt a hat kiváltságot, mely a próféták között is kivételessé tette.

Életéről kevés információnk van. Egyetlen dátumot sem lehet pontosan meghatározni.

A Törvényért és az atyai hagyományokért égő buzgólkodása a keresztények üldözőjévé tette. A szigorú zsidó törvénytiszteletet védelmezte a Törvénytől való szabadsággal szemben. Nemcsak egy keresztre feszített Messiás ,,botrányáról” volt szó, hanem arról a kérdésről, hogy a Törvény érvényes útja-e az üdvözülésnek. A Törvény vagy Jézus Krisztus? - ez lett életének döntő kérdése. A damaszkuszi úton, látomásban megjelent neki Jézus. A látomás hatására az addig keresztényeket üldözőből hívő lett. Megismerkedett Jézus tanításával, és ettől kezdve ugyanolyan hévvel hirdette az új tanítást, mint ahogy addig üldözte. Pál számára a pogányok is hivatalosak a hit útjára.

A Szeretet himnusza, tulajdonképpen Jézus egyetlen festménye, hiszen az első korinthusi levél hamarabb íródott, mint bármelyik evangélium. Pál apostol Jézusról a szeretet 15 csodálatos jelzőjével, 15 ecsetvonással rajzol képet.

Pál akkor tért meg és lett az ősegyház tagja, amikor az kezdett elszakadni a választott néptől, s hozzálátott a birodalom pogány népeinek misszionálásához. Pál a Törvénytől függetlenné vált új irányzat teológusa és előharcosa lett. Személyiségének megértésében döntő az a tény, hogy tudatosan a zsidóság szigorú irányzatához, a farizeizmushoz csatlakozott, és sok kortársánál buzgóbban ragaszkodott hozzá. Nevéhez három missziói út fűződik (az első útjára Barnabással, a másodikra Szilásszal, a harmadikra pedig egyedül ment). Pál próbálta ellenfeleit megérteni és meggyőzni, ami nem mindig sikerült.

Néhol azt találjuk, hogy Pál kisebb Péternél, néhol pedig, hogy nagyobb, vagy egyenlő. Valójában kisebb a méltóságban, nagyobb a prédikálásban, és egyenlő a szentségben.

Pál súlyt helyezett arra, hogy hangoztassa az üdvösség jelenvalóságát, Istennek a világhoz fordulását, de a ,,már” mellé odaállította a ,,még nem”-et, a megváltás jövőbeliségét. A keresztény lét paradoxonának így találta meg a feloldását: megváltás a veszélyeztetettségben, szabadság a megkötöttségben, élet a halálban és Isten a történelemben. A keresztény minden remény ellenére él a reményben

Gondolkodásmódjára jellemző a világosság és a kérdésfeltevés radikalizmusa. Pál fölemésztette magát ,,az ige terjesztésében”.

Pál életének végső szakaszáról a pásztorlevelek adataiból kapunk felvilágosítást A Rómaiakhoz írott levél teológiai végrendelete lett. Egyes adatokat - mindenekelőtt életének utolsó és mindenképpen legjelentősebb évtizedéről - leveleiből és az Apostolok Cselekedeteiből tudhatunk. A levelei azonban az apostol egyéniségének, hitének és gondolkodásának megragadó képét nyújtják. Az Apostolok Cselekedetei szerint Pál, mint a római állam foglya érkezett Rómába. Mi lett missziós terveiből, nem tudjuk. Halálának idejére vonatkozóan is meg kell elégednünk a találgatásokkal. Első római fogságából még kiszabadult, de második bebörtönzése kivégzéssel végződött - régi hagyomány szerint 67-ben, de talán már 66-ban Néró idejében.

Egy régi legenda szól arról, hogy azon a helyen, ahol szent feje a földre hullt, három forrás fakadt. Mély értelmű jelképe ez annak az élet-folyamnak, amely Pálon át a világba áradt.

http://scriptures.lds.org/hu/biblemaps/13

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_apostol

http://www.katolikus.hu/szentek/szent95.html

http://magyar-irodalom.elte.hu/erdy-kodex/html/dolgozatok/Palrol.html

http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/

Pál apostol élete

http://www.tananyag.almasi.hu/farkase/biblia/oldalak/szeret-himn.htm

http://hu.wikipedia.org/wiki/Damaszkuszi_%C3%BAt

Pál apostol misszionáriusi utazásai:

  • Pál apostol misszionáriusi utazásai
Cimkék: december, 2014

Ifj. Gróf Andrássy Gyula és az I. világháború

  • Ifj. Gróf Andrássy Gyula és az I. világháború
  • Ifj. Gróf Andrássy Gyula és az I. világháború
  • Ifj. Gróf Andrássy Gyula és az I. világháború
  • Ifj. Gróf Andrássy Gyula és az I. világháború
  • Ifj. Gróf Andrássy Gyula és az I. világháború
 • Előző
 • Következő

„Az alapítvány életében nagyon fontos a mai tudományos ülés, ahol az első nagy világégésre emlékezünk, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy méltóak legyünk az alapítvány névadójához, Ifj. Gróf Andrássy Gyulához. Alapítványunk elsődleges célja az, hogy létrehozza a Budapest központú, független, posztgraduális nemzetközi diplomata és politikusképző akadémiáját.” – mondta  köszöntőjében Dr. Szeiler Erika ügyvéd, az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány alapító-kurátora az „Ifj. Gróf Andrássy Gyula és az I. világháború” című konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület Kápolnájában. Az esemény fővédnöke Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt.      

Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a Nagy Háború kitörése óta eltelt száz év elegendő lehet ahhoz, hogy okosabbnak higgyük magunkat és részletekbe menően is megemlékezzünk az I. világháború történéseiről. Hozzáfűzte, hogy a nagy összefüggések ismerete segíthet a részletek megismerésében és ez a konferencia nagyban hozzájárul ahhoz, hogy még jobban megismerjük a száz évvel ezelőtti események folyamatait, motivációit, részleteit.

Prof. Dr. Mezey Barna, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a „Kivételes hatalomról szóló, 1912. évi LXIII. törvénycikkről” tartott előadást. A háború esetére szóló kivételes intézkedésekre vonatkozó törvényről Mezey Barna elmondta, hogy alapvetően arról szól, hogy hogyan lehet szolgálni kivételes állapotban a nemzeti érdekeket, a katonai érdekeket és a közrend érdekeit úgy, hogy a lehető legkevesebb sérelem érje az emberi jogokat. Az ELTE rektora szerint a kivételes hatalomról szóló törvénynek az óriási jelentősége abban áll, hogy annak bevezetése ellenére sem sérültek az alkotmány rendelkezései. Hozzáfűzte, hogy a szóban forgó törvény hihetetlenül nagy terhet rakott úgymond a közigazgatási apparátusra, a rendvédelmi és rendészeti szervekre.

 Patyi Gergely, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára az I. világháború idején felvetődő közjogi kérdésekről beszélt. Elmondta, hogy a Nagy Háború alatt megszülettek a választójogi reformelképzelések, de ezek nem emelkedtek törvényerőre, vagy ha igen, a háború miatt már nem vezették be azokat. Az államtitkár hozzáfűzte, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország nem volt önálló nemzetközi jogalany, és felmerül a kérdés, hogy vajon megmenthető lett volna-e ez a többnemzetiségű államalakulat, ha nem következik be a háború. Talán a jól időzített, átgondolt reformokkal igen.  

A konferencián előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők a többi között a háború és a béke kérdéseiről Ifj. Gróf Andrássy Gyula gondolkodásának szemszögéből, az I. világháború idejére jellemző sajtópolitikájáról, gazdasági helyzetről, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának okairól.

Dr. Holló József, nyugalmazott altábornagy, az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumának tagja zárszavában a következőket mondta: „Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula foglalkozott a társadalom problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, a hadügyi és művészeti kérdésekkel, vagyis személyében egyidejűleg volt kül-, bel-, társadalom- és gazdaságpolitikus, történész, kicsit hadtudós, heraldikus, jogfilozófus és a kultúra támogatója.”     

A rendezvényen közreműködött a Magyar Honvédség Légierő zenekara Veszprém, akik az I. világháború katonadalaiból és népi énekeiből adtak ízelítőt a résztvevőknek. A konferencia részeként  a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum „Négy év vérben és vasban” című vándorkiállítását tekinthették meg az érdeklődők.  

Cimkék: december, 2014

Mezőségi táncok a Fölszállott a Páván

  • Fölszállott a Páva
  • Fölszállott a Páva
  • Fölszállott a Páva
  • Fölszállott a Páva
  • Fölszállott a Páva
 • Előző
 • Következő

Harmadik alkalommal rendezték meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zsibongójában a közmédia és az NKE közös szervezésében a Fölszállott a Páva című népzenei és néptánc programsorozatot. Ezúttal az erdélyi Mezőség mutatkozott be a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes és az Üver zenekar jóvoltából, akik a Fölszállott a Páva című televíziós tehetségkutató műsor második évadának döntősei és közönség kedvencei voltak. A műsor házigazdája ezúttal is a népzenei és néptánc tehetségkutató első évada szólótánc kategóriájának győztese, Berecz István volt.

Benő Barna, a Bekecs néptáncegyüttes vezetője mutatta be Erdély jellegzetes tájegységét, a Mezőséget az érdeklődőknek, amelynek néptánc kultúrája igen színes és változatos. Benő Barna elmondta, hogy a Mezőséget északon a Nagy-Szamos, északkeleten a Sajó patak, keleten és délen a Maros, délnyugaton az Aranyos folyó, nyugaton pedig a Kis-Szamos határolja, amely főként erdő nélküli dombság és mintegy háromszáz falu alkotja. Négy nagy tájegységre bontható, az Észak- Mezőségre, Belső-Mezőségre, Dél-Mezőségre és Kelet-Mezőségre. A tájegység jellegzetes táncairól a következőket mondta a néptáncegyüttes vezetője: „Az erdélyi táncok ezeréves tánckultúránkat őrzik, a középkortól egészen a modern korig, hiszen megtalálható itt a reneszánsz, az újkor verbunkja, sőt a XIX. század polgári, német eredetű táncok is.” 

 A Bekecs Néptáncegyüttes műsorában szerepeltek mezőmadarasi, mezőszopori, válaszúti táncok, amelyeket úgy válogattak össze az előadók, hogy néhány mezőségi falu jellegzetes táncából adjanak ízelítőt a közönségnek. A tájegységre jellemző táncok közül Benő Barna felsorolt néhányat a közönségnek a teljesség igénye nélkül. Ezek a vonulós táncok, a lassú forgatós, a lassú cigánytánc, a szökő, a csárdás, a gyors csárdás, a korcsos, a négyes,a sűrű, a ritka és a lassú legényes, valamint a verbunk.  

Dénes Károly, az Üver zenekar nagybőgőse, a mezőségi zene sajátosságairól beszélt a résztvevőknek. Elmondta: igazából a zene nyersessége az, ami megfogja az embert, például az, amikor a bőgő úgymond „recseg”. Hozzáfűzte, hogy a zenekar hegedűből, brácsából és nagybőgőből áll, amelyet az „erdélyi trió” elnevezéssel illetnek, azért, mert az előbb említett három hangszer adja a zenekar alapját. Ezek néha kiegészülnek a cimbalommal a székely Mezőségben, például Boncidán.  

A hagyományokhoz híven a táncbemutatót követően a közönség is kipróbálhatta a mezőségi tánclépéseket. A Fölszállott a Páva jövőre folytatódik tovább, ahol újabb tájegységek népzenei és néptánc kultúráját ismerhetik meg a műfaj szerelmesei. 


Tanúsítványokat adtak át az NKE-n

  • Bejárható Magyarország
  • Bejárható Magyarország
  • Bejárható Magyarország
  • Bejárható Magyarország
 • Előző
 • Következő

Huszonkilencen vehették át a „Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor” elnevezésű képzés teljesítéséről szóló tanúsítványt Dr. Princzinger Pétertől, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet igazgatójától az NKE Ludovika Főépületében. Az eseményen Prof. Dr. Padányi József, az NKE stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese, megbízott tudományos rektorhelyettes mondott köszöntőt, aki közreműködött a képzési program kidolgozásában.

Az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet által szervezett, októberben indult úgynevezett pilot képzési program a Bejárható Magyarország Keretprogramban kitűzött célok megvalósítását szolgálta, így a természetben történő, környezetbarát szabadidős tevékenységek feltételeinek javítását, a turizmus- valamint a gazdaság fejlesztését, továbbá az oktatási és képzésfejlesztési tevékenységeket. A projekt egy leendő közszolgálati továbbképzési programnak a kísérlete volt. A célja az volt, hogy az első, úgynevezett pilot szakaszban résztvevők visszajelzései alapján korrigálják és korszerűsítsék a képzési programot, amelyet a tervek szerint 2015. január végére vennének fel a minősített közszolgálati programok jegyzékébe.

Princzinger Péter honlapunknak elmondta, hogy a most lezárult képzés tapasztalatai azt mutatják, hogy a jövőben a gyakorlati oktatásra kell majd nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez azt jelenti, hogy a programba beépítenének úgynevezett természetjárási terepgyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak a Bejárható Magyarországhoz kapcsolódó alapvető készségek elsajátításához. „Akik most átvették a tanúsítványt még nem kapnak pontokat a továbbképzési rendszerben, ugyanis ez egy kísérleti képzési program volt. Az utánuk következő tanulócsoportok viszont a programminősítési eljárást követően a kötelezően megszerzendő 128 pontból 16 pontot kaphatnak majd, ha sikeresen elvégzik ezt a képzést.” – jelentette ki Princzinger Péter.   

A tíz alkalomból álló továbbképzés témái között szerepelt többi között a lovas, gyalogos, kerékpáros, vitorlás, folyami és evezős természetjárás, turisztikai igazgatás, környezetvédelmi igazgatás, valamint szervezet-, illetve közösségfejlesztés. A kísérleti képzési programban közalkalmazottak, köztisztviselők és a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek munkatársai vettek részt. A képzés tananyaga az NKE ÁROP-2.2.21-2013-0001 "Tudásalapú Közszolgálati előmenetel" elnevezésű projekt keretében készült el.


Cimkék: december, 2014

Austerlitz Napja

  • Austerlitz Napja
  • Austerlitz Napja
  • Austerlitz Napja
  • Austerlitz Napja
  • Austerlitz Napja
 • Előző
 • Következő

Az NKE HHK Hadtörténeti, Filozófia és Kultúrtörténeti Tanszéke november végén tanulmányutat szervezett a csehországi Slavkov u Brna (Austerlitz) mellett megrendezett katonai hagyományőrző emlékünnepségre. Bár a tanulmányút csúcspontja az austerlitzi csata (1805. december 2.) újrajátszásának megtekintése volt, az egyetem hallgatói és tanárai számos más programon is részt vettek.

A hadtörténeti túra a brünni Spielberg vár (Špilberk) megtekintésével kezdődött, ahol Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes volt a csoport idegenvezetője. Az elnyomás központjaként elhíresült Spielberg vár a XVII. század óta főként börtönként üzemelt. Itt raboskodott a magyar jakobinus mozgalom, illetve az 1848-49-es szabadságharc több résztvevője. Brünn régi városközpontját és egyházi emlékhelyeit is megtekintette a csoport.

A szombati nap (november 29.) programja az austerlitzi csata köré épült, amely a Zurán domb (Žuráň) meglátogatásával kezdődött, ugyanis itt volt Bonaparte Napóleon tábornok főhadiszállása.  Itt csatlakozott a csoporthoz  Dr. Horváth József, az NKE főtitkára a hagyományőrző honvédvadász csapattal. A magaslaton Csikány Tamás ismertette a hallgatóságnak a csata haditerveit,  és az ütközet főbb eseményeit. Ezt követte a Pratzen dombon (Pracký kopec) levő Béke Síremlék megtekintése, amely a csatában részt vett három császárnak, és az elesett katonáknak állít emléket. Rövid múzeumi látogatás után a csoport tovább ment Austerlitzbe, amelyet ekkorra már megszállt a hagyományőrzők serege. A rendezők kitettek magukért: az autók helyét lovak és szekerek vették át, a hagyományos üzletekét pedig a kézművesek és a vándorárusok.

Bemutatók és interaktív kiállítások vezették fel a délutáni Napóleon-kori hadijátékot, ahol mintegy 900 hagyományőrző vett részt korhű egyenruhában és felszerelésben, lovasokkal, ágyúkkal kiegészülve. Az eseményre több tízezren voltak kíváncsiak. A hatfontos ágyú és a zászlóaljak sortüze gondoskodott arról, hogy a látogató átérezze az austerlitzi csata hevét.

Az egyetem csoportja a hadijáték után az egykori csatatér melletti Tellnitz (Telnice) községbe látogatott. A faluban két kopjafa és egy emlékhely tanúskodik az itt elesett székely katonák szomorú történetéről. Az NKE nevében Horváth József főtitkár és Csikány Tamás ezredes helyezett el koszorút, a résztvevő hallgatók pedig gyertyákkal rakták körbe a kopjafákat. A székely vendégekkel való közös vacsora és beszélgetés után a község határában álló síremlékhez vonult a csoport, ahol a székely himnusz kíséretében rótták le tiszteletüket a méltó elődök előtt, ezt követően Kozma Klementina katonadalokat énekelt.  

A csoport megállt Olmützben is, ahol megtekintették a város magyar vonatkozású emlékhelyeit (Bolyai János emléktábla, érseki palota). Az NKE hallgatói a felejthetetlen élményt nyújtó tanulmányútért köszönetüket fejezik ki az egyetemnek, Csikány Tamás ezredesnek, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Egyesületének és a székely hagyományőrzőknek, akik páratlan hangulatot kölcsönöztek az együtt töltött néhány órának.

Cimkék: HHK, december, 2014

A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van

  • A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van
  • A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van
  • A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van
  • A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van
  • A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van
  • A poligráfos vizsgálat és ami mögötte van
 • Előző
 • Következő

Az idei év utolsó Ludovika Szabadegyetem előadásán Dr. Budaházi Árpád százados, az NKE RTK Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszékének adjunktusa beszélt a poligráfos vizsgálattal kapcsolatos hitekről és tévhitekről. Budaházi Árpád hangsúlyozta, hogy vannak, akik a poligráfban, vagy ahogy a köznyelvben hívják, a hazugságvizsgáló gépben a csodaszert látják, mások viszont kételkednek benne, és óva intenek az alkalmazásától. Érdemes megvizsgálni, hogy van-e alapjuk a műszerrel kapcsolatban elterjedt hiteknek és tévhiteknek.

A poligráfos vizsgálat történetéről az előadó elmondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok a poligráf szülőhazája, amelynek végleges formája Leonarde Keeler nevéhez fűződik. Magyarországon az 1970-es évek végén a titkosszolgálat kezdte el alkalmazni a poligráfot, majd az 1980-as évek elejétől már a nyílt büntetőeljárásban is igénybe vették. Hazánkban a nyomozó hatóság kezdetben emberölési ügyekben vette igénybe a poligráfot. A vizsgálattal érintett bűncselekmények köre mára már kiszélesedett, szinte minden ügytípusnál alkalmazható. A poligráfot elsősorban arra a célra használják, hogy azonosítsák az elkövetőt, vagyis azt vizsgálják, hogy a gyanúsított őszintén tagadja-e a bűncselekmény elkövetését. A vizsgálat gyakran olyan tárgyi bizonyítékokhoz is elvezetheti a hatóságot, amelyeknek a létéről nem volt tudomása.

Az előadáson elhangzott, hogy a poligráf alkalmazása a lelepleződés következményeitől való félelem által kiváltott reakciókra, testi változásokra épít. A közhiedelemmel ellentétben a műszer önmagában nem alkalmas arra, hogy mérje a vizsgált személy válaszainak őszinteségét. Ezt ugyanis a szaktanácsadó állapítja meg azokból a poligráfos adatokból, amelyek a feltett kérdések által kiváltott élettani változásokat jelzik.

Azzal kapcsolatban, hogy manipulálható-e a poligráfos vizsgálat, Budaházi Árpád elmondta, hogy a műszer megbízhatóságát csökkenthetik az olyan technikák, amelyek a poligráfos vizsgáló félrevezetésére irányulnak. A „nemmel” válaszoló alany azt próbálja elérni, hogy feleletét annak ellenére „nemnek” vélje a szaktanácsadó, hogy az valójában „igen”. A manipuláció felismerése, leleplezése, illetve kivédése olyan feladat, amelyre a szaktanácsadók képzése során is nagy hangsúlyt helyeznek. Akadnak azonban olyanok, akik képesek észrevétlenül manipulálni a poligráfos vizsgálat eredményét. Számos olyan technika terjedt el, amely alkalmas lehet arra, hogy megtévessze a szaktanácsadót. Ilyen például a nyelv megharapása, a végbél záróizmának erőteljes összeszorítása, a cipőbe helyezett rajzszöggel fájdalom okozása, a lélegzet visszatartása, valamint a színtelen körömlakk alkalmazása az ujjhegyen, amely csökkenti a bőr elektromos feszültségét. A poligráfos vizsgálatokat végző hazai szaktanácsadók szerint a mai korszerű műszerekkel ezek a technikák könnyen felismerhetőek, kivédhetőek.

 Budaházi Árpád kiemelte, hogy hazánkban a poligráfos vizsgálat az elmúlt több mint három évtized alatt számos ügyben hozott gyors eredményt, de ennek ellenére nem csodaszer, és a poligráfos vizsgálatot végző szaktanácsadó sem tévedhetetlen. Éppen ezért jónak mondható az a bírósági gyakorlat, amely önmagában a poligráfos vizsgálat eredményének nem tulajdonít nagy jelentőséget, és úgy tekint rá, mint egy bizonyítékra a sok közül. A poligráfos vizsgálat beleegyezéshez kötött, ha valaki nem vállalja, az nem jelent terhelő bizonyítékot rá nézve. A poligráf előnye, hogy segít meghatározni a nyomozás irányait, és a bíróságra is megnyugtató hatással van, ha a poligráfos vizsgálat eredménye egy újabb érv lehet a bűnösség megállapítása mellett vagy ellen.

Budaházi Árpád előadásával véget ért a Ludovika Szabadegyetem idei programsorozata. Az előadásokat alkalmanként több mint százan hallgatták meg. Az Egyetem elismerő oklevelekkel díjazta mindazokat a résztvevőket, akik szorgalmasan látogatták a rendezvényeket és jó eredménnyel töltötték ki az előadások témáiban összeállított teszteket. Az okleveleket Prof. Dr. Padányi József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese, megbízott tudományos rektorhelyettes adta át. Akik nem tudtak részt venni a programsorozaton, az előadásokról készített videó felvételeket megtekinthetik az egyetem honlapján, ahol az előadók diasorai, illetve a tesztek megoldásai is megtalálhatóak. http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/szabadegyetem


Otthonában köszöntötték a 99 éves ludovikás alezredest

  • vitéz békei Koós Ottó
  • vitéz békei Koós Ottót
  • vitéz békei Koós Ottó
  • p1460607
 • Előző
 • Következő
Otthonában köszöntötte kilencvenkilencedik születésnapján vitéz békei Koós Ottót, egykori ludovikás tisztet Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes és Nagy László nyugalmazott ezredes. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai fontosnak tartják a Ludovika Akadémián végzett egykori tisztek életútjának megismerését.  
 
Vitéz békei Koós Ottót 1938-ban avatták hadnaggyá, részt vett a II. világháború harcaiban, ott volt a doni ütközetnél is. Tizenkét év hadifogság után Magyarországon évekig nehéz körülmények között élt, rehabilitációjára csak a rendszerváltás után került sor. 
 
A megpróbáltatásokról azt nyilatkozta: elviselésükhöz az erőt az "asszonyok asszonya", azaz a felesége adta, aki kivárta a hadifogság hosszú éveit. Valamint az istenhit, mely a gyakori holtpontokon élete során rendre átsegítette.
A magyar királyi százados kalandos életével a Bonum Publicum egyetemi folyóirat decemberi számának olvasói részletesebben is megismerkedhetnek. 
 
Cimkék: december, 2014

Heti gondolat: Nelson Mandela

  • Nelson Mandela

„Egy demokratikus és szabad állam képe lebegett mindig a szemem előtt, amelyben mindenki harmóniában él együtt és mindenkinek egyenlő lehetőség adatik meg. Remélem, meg fogom élni ennek az eszmének a megvalósulását, de ha szükséges, kész vagyok meghalni érte.”

Nelson Mandela


Kedves Olvasó!

December 10-én az Emberi Jogok napját ünnepeljük világszerte, Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát ezen a napon fogadta el az ENSZ közgyűlése 1948-ban. Írásba foglalták azokat a jogokat, melyek mindent embert egyenlően megilletnek születésüktől fogva. Annak ellenére, hogy több állam nyilatkozatai megfogalmazták már az alapvető törvényi szabályozásokat ezen a téren, ez a deklaráció egységesítette a világ független államaiban élő állampolgárok eredendő jogait. Ehhez a naphoz kapcsolódóan ajánlom figyelmükbe Nelson Mandela gondolatát.

                                                                                                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

Nelson Mandela (1918. július 18. – 2013. december 05.) egy thembu törzsfőnök fiaként látta meg a napvilágot Rolihlahla Mandela néven. A Dél-afrikai Köztársaság első színes bőrű elnöke volt. Világszerte a szabadság és egyenlőség jelképe, apartheid-, vagyis faji megkülönböztetés ellenes tevékenysége miatt 18 évet töltött börtönben.

Nyugati típusú nevelésben részesült 9 éves korától, amikor apja halála után Thembu fővárosába került az ország kormányzójának gyámsága alá. Afrika történelmét első kézből, a hivatalos látogatásokra érkező öregebb törzsfőnököktől hallhatta, tanításaik szerint az őslakosok viszonylagos békés életet folytattak a fehér emberek megjelenéséig. A felsőoktatásból diáktüntetéseken való részvétele miatt zárták ki, később a Wiwatersradi Egyetemen mégis sikerült befejezni jogi tanulmányait. 1944-ben lépett be a feketék jogaiért küzdő ANC-be (African National Congress). Hittek benne, hogy a csoportot át kell szervezni, ugyanis az eddigi eszközök hatástalannak bizonyultak; a bojkott, sztrájk és társadalmi engedetlenség lettek az új formái hangjuk hallatásának.

Ennek a szervezetnek lett 1952-ben az elnökhelyettese a transvaali egység elnökeként. 1955-ben népi kongresszus szervezésében vett részt, melynek keretein belül szövetségre lépett az ANC, a Színesbőrűek Kongresszusa, a Dél-ázsiai Kongresszus és a fehérek Demokratikus Kongresszusa. Az eseményen elfogadták a szabadságjogi chartát, amely kimondta, hogy a hatalmat osztály- vagy bőrszín-különbség nélkül Dél-Afrika egész népének kell átadni. A kormány még hathatósabb elnyomással válaszolt és 1956 decemberében letartóztatta a Kongresszusi Szövetség 156 vezetőjét, köztük Mandelát is. Hendrik F. Verwoerd miniszterelnök az apartheid eltörlését követelő ENSZ-határozat ellenére a fehér uralom fenntartása mellett döntött, és törvényen kívül helyezte az ANC-t. Mandela egyre inkább úgy látta, hogy a fokozódó zsarnokság ellen harcolni kell. Illegalitásba vonult, és Umkhonto we Sizwe (Nemzet Lándzsája) néven gerilla- illetve szabotázsakciókra képes földalatti katonai szervezetet hozott létre, amelynek ő lett a főparancsnoka.

1964-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. A Fokváros melletti hírhedt Robben-szigeten tartották fogva. Mandela volt a 466. fogoly 1964-ben - tisztelői ma is „46664-es fogoly”-ként utalnak rá időnként, s a Nelson Mandela Alapítvány is ezt használja webcímként. Második felesége, Winnie az ANC karizmatikus alakjává nőtt férje börtönévei alatt. Börtönévei alatt megküzdött a tuberkolózissal és a rendkívül rossz bánásmóddal is, hiszen fekete politikai fogolyként a börtönmunkák közül is csak a legsilányabbat kaphatta. Szabadidejében a Londoni Egyetem levelező tagozatán jogi alapdiplomát szerzett. - „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.” (NM)

A külső és belső nyomás végül elodázhatatlanná tette a reformokat. Mandelát 1990-ben szabadon bocsátották, visszaállt az ANC élére és megígérte követőiknek, hogy a harcot nem adják fel, míg a fekete népesség meg nem kapja a választáshoz való jogot.

1994-ben az ANC nyerte az első demokratikus választásokat, és május 9-én Nelson Mandela lett az új parlament és Dél-Afrika első fekete elnöke. Az ANC vezetői tisztséget 1991 júliusa és 1997 decembere között töltötte be. Államfőként meg kellett oldani a feketék feltörekvő igényeit és a fehérek félelmeinek leküzdését is. A sport iránti elhivatottságukat használta összekötő kapocsként, 1995-ben a Dél-afrikai Köztársaság adott otthont a Rugby Világkupánap. Elnöksége alatt a gazdaság megerősítésében is sikereket könyvelhetett el, új munkahelyeket teremtett, támogatta az építőipart és kiépítették az alapvető egészségbiztosítási rendszert.

Miután kitöltötte elnöki mandátumát, nem indult újra az elnöki posztért, politikailag azonban aktív maradt, számos nyilatkozatot adott ki. Alapítványán keresztül iskolaépítésre gyűjtött és az egészségügy további fejlesztésére, hogy a vidéki területeken is tudják biztosítani a kórházi ellátást. A későbbiekben még burundi polgárháborúban is szerepet vállalt közvetítőként.

Még életében, 1990-ben odaítélték neki a Nemzetközi Lenin-békedíjat, majd 1993-ban a Nobel-békedíjat Frederic Wilhelm de Klerk elnökkel közösen az apartheid eszme leépítésében közrejátszott szerepük elismeréseként. 1994-ben publikálta önéletrajzi ihletésű könyvét: Hosszú út a szabadságig, amit börtönévei alatt titokban jegyzett le.

2004-ben, 85 éves korában diagnosztizáltak nála prosztata rákot, ami után minden közszerepléséről lemondott és szülőfalujába vonult vissza. 2009-ben a születésnapját, július 18-át „Mandela Nap”-pá nevezték ki az egységes béke és a Dél-afrikai vezető örökségének tiszteletére.


„A szabadsághoz nem elég, ha levetjük láncainkat: úgy kell élnünk, hogy tiszteletben tartsuk és elősegítsük mások szabadságát.”


http://hu.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

http://www.biography.com/people/nelson-mandela-9397017

http://hu.globalvoicesonline.org/2013/12/6754

http://www.chahal.com/what-we-can-all-learn-from-nelson-mandela

http://news.nationalgeographic.com/news/201

Cimkék: december, idézet, 2014

Konferencia az adó- és vámszolgálatok együttműködéséről

  • Adó- és vámszolgálatok
  • Adó- és vámszolgálatok
  • Adó- és vámszolgálatok
  • Adó- és vámszolgálatok
  • Adó- és vámszolgálatok
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a NAV közötti együttműködésről is szó esett azon a nemzetközi konferencián, amelyet a Vám Világszervezet budapesti regionális központja és az NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék közösen szervezett. A Ludovika Főépület dísztermében megtartott rendezvényen Dr. Horváth József, az NKE főtitkára beszélt az intézményben zajló adó- és vámtiszti képzésről, valamint a NAV-al való együttműködés bővítésének lehetőségeiről.

Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám és pénzügyőri szakmai szakfőigazgatója az eseményen elmondta, hogy a szervezet fő célja az állami bevételek hatékony beszedése. Szabó Károly szerint ezt szolgálta a vám és adóhatóság 2011-es összevonása, amelynek eredményeként született meg a NAV. Az elmúlt három év az integráció jegyében telt el a szervezetnél, amelynek működését az ésszerűsítés, az egyszerűsítés, a célhoz igazítás jellemzi.  Szabó Károly az ÁFA csalásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a csalók a sokszereplős, határokon átnyúló láncolatokkal próbálják megnehezíteni a visszaélések feltárását, amely a hatóságoknak komoly kihívást jelent.

Dr. Szabó Andrea pénzügyőr alezredes, az NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezetője hangsúlyozta: nem csupán az adóelkerülők üldözésére kell helyezni a hangsúlyt, hanem a jogkövető magatartásra való ösztönzésre is, és beszélni kell az adóhatóság és az adózók együttműködésén alapuló adóztatás kialakításáról is. A tanszékvezető elmondta: a rendezvény jó alkalom arra, hogy évente egy napra együtt legyen a szakma. Ilyenkor az adó, a bűnügyi, a pénzügyőr ág, a felsőoktatás, a tudományos kutatás képviselői, valamint a civil szféra kicserélhetik tapasztalataikat, gondolataikat.

A rendezvényen előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a többi között az adó- és vámhatóságok közti információcseréről, az integrált nemzetközi kapcsolattartásról, a mobillabor-vizsgálatokkal kapcsolatos magyar tapasztalatokról, illetve az adó- és bűnügyi együttműködés új perspektíváiról a NAV szervezetén belül.  


Együttműködés az Európai Rendőrakadémiával

  • CEPOL
  • CEPOL
  • CEPOL
  • CEPOL
  • CEPOL
  • CEPOL
  • CEPOL
  • CEPOL
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem csatlakozik a CEPOL (Európai Rendőrakadémia) által meghirdetett európai uniós rendészeti vezetőképzési programhoz. Az erről szóló megállapodást az NKE részéről Dr. Kovács Gábor, oktatási rektorhelyettes írta alá a november óta Budapesten működő CEPOL központjában.     

Kovács Gábor az aláírási ceremónia után nyilatkozott honlapunknak: „Egyetemünk egyik fő stratégiai célkitűzése a nemzetköziesítés.  Az NKE-n folyó rendészeti mesterképzéshez kapcsolódik a CEPOL képzési programja, amely hét modulból áll és 2015 szeptemberében indul. A programba a 28 uniós tagállam egy-egy delegáltat küldhet. Akik a képzést sikeresen elvégzik, azok egy európai rendészeti mester végzettséget szereznek. Egyetemünkön nem csak a Rendészettudományi Kart vonjuk be ebbe a programba, hanem a Közigazgatás-tudományi Kar, illetve a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatóinak a közreműködésére is számítunk.

A CEPOL az első olyan európai uniós intézmény, amelynek központja Magyarországra költözött és alapvetően oktatásszervezéssel foglalkozik: összehangolja a képzéseket, és biztosítja az ahhoz szükséges feltételeket.

Az Európai Rendőrakadémia támogatja az uniós tagállamok rendvédelmi szervei vezető beosztású tisztjeinek továbbképzését, elsősorban a bűnmegelőzés, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a közrend védelme területén.


Bemutatkozott a Ludovika Huszár Díszszakasz

  • Bemutatkozott a Ludovika Huszár Díszszakasz
  • Bemutatkozott a Ludovika Huszár Díszszakasz
  • Bemutatkozott a Ludovika Huszár Díszszakasz
  • Bemutatkozott a Ludovika Huszár Díszszakasz
  • Bemutatkozott a Ludovika Huszár Díszszakasz
  • Bemutatkozott a Ludovika Huszár Díszszakasz
 • Előző
 • Következő

A Tüzér Nap alkalmából megkoszorúzták a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Egyetemi Campus udvarán álló Szent Borbála szobrot. A tüzérek védőszentjének koszorúzási ünnepségén mutatkozott be először a Ludovika Huszár Díszszakasz.  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesülete pályázaton elnyert támogatásból állította fel az egységet, Dr. Gál András Levente, az NKE díszpolgárnak mentorálásával. 

Székely Tibor, a Ludovika Lovas Szakosztály és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke elmondta: a díszszakaszt az I. Világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából hozta létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Budapesten állomásozó Magyar Királyi 1-es Honvéd Huszárezred emlékére. Pályázati támogatásnak köszönhetően összesen húsz darab, korhű huszár egyenruha készült el, amelyből tizenhat darab legénységi és négy darab pedig tiszti egyenruha. A rendelkezésre álló összegből a legénységi és a tiszti szablyákat is sikerült beszerezni.

Székely Tibor elmondta, hogy a Ludovika Huszár Díszszakasz legközelebb december 7-én Sopronban „áll majd csatasorba”, ahol a lengyelországi Limanova mellett lezajlott csata századik évfordulójára emlékeznek. 1914 decemberében a limanovai csatában az osztrák–magyar csapatok megállították a Krakkó irányába áttörni készülő orosz katonákat.  Az emléknapon részt vesz Dr. Hende Csaba, honvédelmi miniszter is.  

Cimkék: december, 2014

Autonómia törekvések Skóciától Erdélyig

  • Ludovika Szabadegyetem
  • Ludovika Szabadegyetem
 • Előző
 • Következő

Dr. Vizi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszékének egyetemi docense az európai autonómia dilemmákról tartott előadást a Ludovika Szabadegyetemen. Az előadó kiemelte, hogy azok az autonómia problémák, amelyek Skóciától Erdélyig megfigyelhetők, egyértelműen a nemzetállamok kialakulásához köthetők.

Vizi Balázs szerint az „egy nyelv, egy nemzet, egy ország” hármasa alkotja a modern nemzetállamokat, melyek kialakulása a XIX. században válik igazán hangsúlyossá. Amikor 1865-ben létrejött Olaszország, az állam első miniszterelnöke a következőket mondta: „Megcsináltuk Olaszországot, már csak az olaszokat kell megteremteni hozzá.” Ezek az államok, mint például Olaszország, hiába fogalmazták meg magukat nemzeti alapon, mégis nagy különbségek voltak a lakosság nyelvében, szokásaiban, regionális identitásában.

Vizi Balázs Bibó István gondolatait idézte: „Lehet, hogy az I. világháború előtti század igazságtalan volt, és az Osztrák-Magyar Monarchia nem biztosította a népek szabadságát, de nem is ígérte azt. Az I. világháború utáni hatalom viszont azt hirdette, hogy megadja minden nemzetnek az önrendelkezés szabadságát, de ezt az ígéretét nem teljesítette.” Ezért alakult ki később az a helyzet, hogy a II. világháborúhoz vezető út az etnikai és területi revízióval van kikövezve: ezt jól példázza a náci Németország, amely terjeszkedésének első fázisa lényegében arról szól, hogy a németek lakta területeket visszacsatolják. Az I. világháború után tehát hiába tartották az „egy nyelv, egy nemzet, egy ország” elvet követendő példának a nemzetállamok megalakításánál, ezt a gyakorlatban nem tudták megvalósítani és ennek máig ható súlyos következményei vannak.

Az előadáson elhangzott, hogy Skócia és Anglia egyesülése egy olyan közjogi keretben jött létre az 1700-as évek elején, ahol létezett a skót identitás, hiszen volt saját jogrendjük, oktatási rendszerük, egyházuk és ezeket a brit birodalomban tiszteletben tartották.  A skót nemzeti mozgalom az 1920-as években öltött politikai jelleget, de kezdetben nem volt meghatározó szerepe. A skót identitás ugyanis másodlagos volt a brithez képest, mert a skótok elsősorban brit birodalmi polgárnak tekintették magukat.

Nagy-Britannia világhatalmi pozíciójának megszűnésével párhuzamosan megerősödtek a skót nemzeti identitási törekvések. Az igazi nagy lökést a skót nemzeti mozgalmaknak Margaret Thatcher miniszterelnök asszony adta meg, aki intézkedéseivel megnyirbálta a skót érdekképviseletet, és a liberális kapitalizmus támogatásával főként a nehézipari körzeteket sújtotta, amely a skót központoknak számító Glasgow és Edinburgh környékén élőket érintette. A konzervatív kormány bukása után a munkáspárti Tony Blair lett a miniszterelnök Angliában, ekkor szavazta meg a parlament a devolúciós törvényt, a központi hatalmat helyi szintre ruházva át. Tehát létrejött a skót parlament, önálló hatáskörökkel, saját kormánnyal.    

Vizi Balázs az erdélyi autonómia törekvésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a román alkotmány világosan fogalmaz: Románia egységes, oszthatatlan nemzetállam, az államnyelv pedig a román. A magyar kisebbség autonómia igénye 1990 óta folyamatosan napirenden van, és elsősorban a Székelyföldre koncentrálódik. A román politikai elit esetében bármi, ami az autonómia törekvésekhez kapcsolódik, elszakadást, háborút és elsősorban biztonságpolitikai kérdést jelent. Vizi Balázs szerint a román politikai elit semmilyen teret nem akar adni a székelyek területi autonómia igényének.       

A Ludovika Szabadegyetem következő előadása 2014. december 9-én, 18.00 órától lesz a Ludovika Főépületben, ahol Dr. Budaházi Árpád a poligráfos vizsgálat körüli hitekről és tévhitekről beszél az érdeklődőknek.