Szűkítés


Kiválasztott Címke

biztonság- és védelempoilitika

Minden Címke 726


Jelenleg 2 bejegyzés található biztonság- és védelempoilitika cimkével

Folyamatosan fejlődik a Biztonságpolitikai Szakkollégium

  • Kabinetfőnöki látogatás
  • Kabinetfőnöki látogatás
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Biztonságpolitikai Minősített Szakkollégium az elmúlt években folyamatosan fejlődött és sikerrel tett eleget annak a célkitűzésnek, hogy a tanórán kívüli képzés révén növelje tagjai szakmai ismereteit a biztonságpolitikai kérdésekben, és elmélyítse a vonatkozó közszolgálati értékeket - hangzott el Farkas Anikó, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnökének a szervezetnél tett látogatásán. Az idén tízéves szakkollégium idősebb, napjainkban már a közszolgálati területeken munkahellyel bíró tagjai a rendezvényen elmondták, szakmai sikereik nagy részben a szervezetnek, az ott folyó magas szintű szakmai munkának köszönhetőek.

Csuzda Norbert diákbizottsági elnök arról beszélt, hogy az együttlakás feltételeinek további biztosítása és körülményeinek fejlesztése tekinthető jelen pillanatban a legfontosabb olyan feladatnak, amelyhez az eddigi minisztériumi, egyetemi és kari támogatás továbbra is elengedhetetlen marad.

Dr. Kaló József elnök, a szakkollégium jövőre vonatkozó terveivel összefüggésben kifejtette, hogy azokban továbbra is kiemelt szerepet játszik az eddigi magas szintű minőségi munka fenntartása és fejlesztése, valamint a tisztjelöltek, illetve más hazai, határon túli és nemzetközi egyetemek, hasonló kutatóműhelyek felé történő nyitás, amelynek alapjait az eddig megvalósult együttműködések (például a NATO Public Diplomacy Division-nel, a Magyar Atlanti Tanáccsal és a Magyar Hadtudományi Társasággal) teremtették meg.


Válságban az európai védelempolitika?

  • Válságban az európai védelempolitika?
  • Válságban az európai védelempolitika?
  • Válságban az európai védelempolitika?
 • Előző
 • Következő

Az elmúlt években egyre komolyabb kritika fogalmazódik meg Európa államaival szemben azt illetően, hogy nem fordítanak kellő figyelmet és elegendő erőforrást a nemzetközi biztonság fenntartására, a stabilitás fokozására – összességében pedig az ezekhez a feladatokhoz szükséges védelmi, katonai képességek kialakítására, fenntartására. Eközben Európa, szélesebb értelemben a transzatlanti térség gyorsan és dinamikusan változó biztonsági környezetben helyezkedik el, amelyben Európa geopolitikai súlya, stratégiai mozgástere – más térségek felemelkedő hatalmaival összevetve – relatív módon csökken.

A kérdést, miszerint „Válságban van-e az európai védelempolitika?” az Európai Tanács 2013. december 19-20-i, a közös biztonság- és védelempolitika jövőjével foglalkozó csúcstalálkozójára hangolódva november 19-én szakértői konferencián járták körbe a HM Stefánia Palotában.

A tanácskozáson, amelyet a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Protokoll, Rekreációs és Kulturális Igazgatóság Kulturális Alosztálya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjával együttműködve szervezett, a felkért szakértők előadásai saját szakmai, szakértői véleményüket tükrözték, nem tekinthetők valamely állami szervezet hivatalos álláspontjának.

Berzsenyi Dániel bevezető előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa globális kontextusban – más, felemelkedő térségekhez mérve – a következő évtizedekben relatív pozícióvesztést lesz kénytelen elszenvedni szinte valamennyi – társadalmi, gazdasági, politikai, katonai – hatalmi dimenzióban.

Varga Gergely Európa hagyományos szövetségese, az Egyesült Államok külpolitikájában beállt változásokat értékelte az elmúlt két évtized tükrében – rámutatva arra, hogy Európa szerepe várhatóan csökken a Kelet-Ázsia felé orientálódó Amerikai Egyesült Államok számára, ennek hatására pedig Európának többet kell tennie saját biztonságáért és közvetlen biztonsági környezete stabilitásának fenntartásáért.

Balogh István előadásában azt mutatta be, hogy a legerősebb katonai képességekkel rendelkező globális szereplő, az Egyesült Államok is meghatározó belső problémákkal – például a védelmi szférában a gazdasági válság hatására kialakult forrásszűkösséggel – küzd, ami a jelenleg érvényben lévő döntések értelmében drasztikus forráselvonást jelent a következő 10 évre vonatkozóan. Ugyanakkor az ebből eredő súlyos megszorítások perspektivikus hatása csak közép- és hosszú távon fog érvényesülni, kérdéseket vetve fel a védelmi tervezési folyamat megalapozottságával kapcsolatban.

Kiss Péter a NATO-tagállamok politikai szándékainak és katonai képességeinek egységét, koherenciáját – illetve az ezek terén tapasztalható törésvonalakat vizsgálta meg. Kiemelte az eltérő biztonság- és fenyegetettség-percepcióban rejlő alapvető problémákat és a NATO-tagállamok körében a 2008 óta tartó gazdasági válság hatására tapasztalható forrásszűkösség problémáit az egyenlő tehermegosztás, műveleti szerepvállalási hajlandóság és képesség, valamint a politikai szolidaritás szemszögéből.

Csiki Tamás az európai védelempolitika trendjeit és azokat a válaszokat tekintette át, amelyekkel az európai államok az elmúlt évben igyekeztek reagálni a forrásszűkösségre. Előrejelzésében az „európai” (NATO európai pillér, EU) válságkezelési képességek drasztikus csökkenésére hívta fel a figyelmet.

Tálas Péter a konferencia zárásaként a szűkebb térségünk, Kelet-Közép-Európa előtt álló biztonsági kihívások köréből emelte ki a nemzeti, európai és globalizációs integrációs folyamatok egyidejűségéből eredő problémákat, rámutatva arra, hogy a perspektivikusan globális léptékben pozíciót vesztő Európán belül a biztonság és a védelem szempontjából is meghatározó, hogy Kelet-Közép-Európa, benne Magyarország milyen irányban halad.

Az előadások teljes anyaga elolvasható a http://www.biztonsagpolitika.hu/ oldalon.