Szűkítés


Kiválasztott Címke

akadémiai elismerés

Minden Címke 726


Jelenleg 1 bejegyzés található akadémiai elismerés cimkével

Újabb akadémiai elismerés

    •  dsc5879 2

Prof. Dr. Halmai Pétert, az NKE tanszékvezetőjét az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya elnökhelyettesévé választották meg a testület májusi tisztújító ülésén.

A Magyar Tudományos Akadémián háromévente történik tisztújítás, erre idén a 188. közgyűlés keretében került sor, amely a felső vezetést és a testületeket érintette. Ezt követte a tudományos osztályok tisztújítása, amelyek közül a gazdaság-és jogtudományok osztályban Halmai Péter, az MTA levelező tagja elnökhelyettesi feladatot kapott. Az NKE egyetemi tanára honlapunk érdeklődésére elmondta, hogy a tudományos osztály az MTA köztestületi struktúrájának alapegysége, amely egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág képviselőit foglalja magában. A többi között figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet, számon tartja a tudományos kutatóhelyeket, tudományos üléseket szervez. Emellett állást foglal a tudományágazata körébe tartozó vagy annak szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésekben és véleményt nyilvánít a tudományágazat területén működő akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek tevékenységéről. Évente legalább kétszer tudományos felolvasó-, illetve vitaülést szervez. Tagjai az adott osztály tudományterületén megválasztott akadémikusok és nem akadémikus közgyűlési képviselők. A tudományos osztály az Alapszabályban meghatározott módon maga választja meg elnökét és elnökhelyettesét. Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya májusi zárt ülésén Lamm Vandát, az MTA rendes tagját választotta a következő három évre osztályelnöknek. Halmai Péter mellett a másik osztályelnök-helyettes Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja lesz az elkövetkező években.

A nemrégiben akadémiai székfoglalóját tartó Halmai Pétert, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tanszékvezetőjét az MTA Doktori Tanácsába is beválasztották az MTA közgyűlésén. A testületnek 22 tagja van, akiket a tudományos osztályok jelölnek. A tanács tagjává az Akadémia hazai tagja vagy az MTA doktora címmel, vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag választható. A Doktori Tanács fő feladata az MTA doktora cím megszerzésére vonatkozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudományetikai felügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedékes döntések meghozatala és a cím odaítélése.


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on