Szűkítés


Kiválasztott Címke

VTKI

Minden Címke 726


Jelenleg 2 bejegyzés található VTKI cimkével

Intézet átalakítással a közszolgálati továbbképzésért

  • leadership2

A Kormány 2014-ben új alapokra helyezte a közszolgálati továbbképzés rendszerét, amelyben kulcsszerepe volt a képzések fejlesztését, szervezését, megvalósítását, illetve a rendszerszintű informatikai támogatást végző Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, kiemelten a Vezető- és Továbbképzési Intézetnek (VTKI). Az elmúlt években a VTKI bázisán kiépült a kötelező, rendszeres és egységes közigazgatási továbbképzési rendszer. Az intézetben folyó munkának köszönhetően korszerű és gazdag programkínálat, megújult tudástartalmak és korszerű oktatási módszerek várja a köztisztviselőket.

Az VTKI életében komoly kihívást jelent, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) Egyetemünk két kiemelt projektben is nevesítésre került. A KÖFOP-ot az Európai Bizottság határozatban hagyta jóvá, fejlesztései A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása EU tematikus cél elérését biztosítják. A két, egyetemen megvalósuló kiemelt KÖFOP projekten kívül, az NKE további KÖFOP projektek – közszolgálati életpálya rendszer, valamint az antikorrupciós törekvések szakterületeken – sikeres kivitelezésében, mint konzorciumi partner vehet részt. A tisztviselői továbbképzés rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok valamennyi projektben megtalálhatóak, így a projektmegvalósításában a VTKI meghatározó szerepet lát majd el. 2016-2020 között komplex állami- és közszolgálati tudásfejlesztésre kerül sor. A szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberierőforrás-menedzsment rendszer bevezetésének való eleget tétel a VTKI következő éveit alapvetően határozza meg. A közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztésében, a lakosság és a vállalatok adminisztratív tehercsökkentésében, az elektronikus szolgáltatások kiterjesztésében a kompetens tisztviselő jelenti a kritikus humánfaktort. A megfelelőn képzett, motivált tisztviselőik képzéséhez elengedhetetlen az egyéni fejlesztési igényeket szolgáló programok, a korszerű tanulási feltételek és a fejlesztő környezet megléte. Ezek elérését segíti a két KÖFOP projekt. A projektvállalásoknak megfelelően a tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési programkínálat létrehozása kizárólag korszerű tanulási eszközökkel (e-learning képzések, virtuális osztályterem), a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési programokkal (új szakirányú továbbképzésekkel, képesítő képzési programokkal) lehetséges. Mindezek megteremtése a VTKI új küldetése. Az új célok teljesítésének érdekében szükségessé vált a szervezet átalakítása, a feladatok mennyiségéhez igazodó struktúra létrehozása, valamint a céloknak megfelelő, új szemléletű feladatellátás megalapozása.

Az intézet hónapok óta készül a nagy volumenű, országos, a közigazgatás-fejlesztést komplex módon érintő fejlesztési tevékenység megvalósítására, amely a szervezet átalakítását igényelte. 2016. április 1. került elfogadásra a VTKI Szervezeti és Működési Rendje (SzMR). A régi szervezeti struktúra (Igazgatói Iroda, Fejlesztési Központ, Szervezési és Szolgáltatási Központ) átalakításával a korábbi szervezeti egységek egy része megváltozott feladatkörrel és elnevezéssel – így Képzésfejlesztési Központként a fejlesztési területen, és Szervezési Központként a képzésszervezés területén – folytatja munkáját. Új szervezeti egységként megalakult az Oktatási Központ, és önálló központként újjáalakult a Minőségirányítási Központ. Az Igazgatói Iroda megerősítette eddigi működését, a kiemelt fejlesztésekhez kapcsolódó megnövekedett személyügyi ügyfélszolgálati feladatok ellátására pedig megalakult a Személyügyi Iroda. A projektfejlesztési feladatok szakmai koordinációs központjaként létrejött a Projektfejlesztési Központ, amely a KÖFOP projektek támogatási szerződésnek megfelelő szakmai végrehajtását támogatja.

Az intézet tevékenységének célja a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése és megvalósítása érdekében történő kapacitásfejlesztés. A kormányhivatalokkal, területi hatóságokkal, vidéki egyetemekkel és önkormányzatokkal történő együttműködéseken keresztül a VTKI biztosítani kívánja a teljes és arányos országos jelenlétet. A KÖFOP projektek keretében sor kerül a közszolgálati továbbképzési rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, s így, valamennyi megyeszékhelyen biztosítottá válik a helyi igényekhez illeszkedő, és azokat kiszolgáló képzésszervezési kapacitás. Realizálódik a helyben dolgozó, magasan képzett tisztviselők bevonása a képzési programok fejlesztésébe, a tisztviselők oktatásába.

A közszolgálati továbbképzési programok tisztviselők számára történő, minél szélesebb körben történő hozzáférésének biztosítása a Szervezési Központ működésének célja. A közszolgálati továbbképzési rendszerben mintegy 70.000 tisztviselőnek van továbbképzési kötelezettsége, részükről jogos elvárás, hogy a továbbképzési igényeket korszerű felnőttképzési módszertant alapul véve, rugalmasan és a legújabb tudományos eredményekre alapozva elégítsék ki. A Szervezési Központ e törekvéseikben kívánja támogatni a tisztviselőket: ellátja a képzés- és vizsgaszervezési tevékenységet a szakértők, oktatók, képzők, vizsgáztatók, vizsgabiztosok és egyéb közreműködők kiválasztásának, felkészítésének és továbbképzésének szervezését; felel az ügyfélszolgálati tevékenységért, a közigazgatási vizsgarendszerrel, közszolgálati továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti; kapcsolatot épít a közszolgálati továbbképzési és vizsgarendszerben közreműködő társegyetemekkel és a fővárosi, megyei kormányhivatalokkal.

A Képzésfejlesztési Központ tevékenysége az átalakulást követően a továbbképzési programok és a szakirányú továbbképzések fejlesztésére, valamint a fejlesztésben és az oktatásban résztvevők – oktatók, tutorok, trénerek – személyi fejlesztésére koncentrálódik. A tartalomfejlesztés keretében kialakítja a közszolgálati továbbképzési programok képzésfejlesztési terveit, fejleszti a továbbképzési programokat, gondoskodik azok hatályosításáról; fejleszti és aktualizálja a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerét, tananyagát, vizsgakérdéseit; fejleszti a szakirányú továbbképzési szakok képzési programját, tantárgyait, tananyagait. A központ a személyi fejlesztéssel összefüggő feladatai körében kidolgozza az oktatók, szakértők és egyéb közreműködők felkészítésének és továbbképzésének módszertanát és programjait, részt vesz az oktatók, szakértők, egyéb közreműködők kiválasztási kritériumrendszerének meghatározásában, valamint biztosítja azok felkészítését és továbbképzését.

A Képzésfejlesztési Központ szorosan együttműködik az újonnan alakult Oktatási Központtal, amely biztosítja a továbbképzések fejlesztéséhez szükséges oktatói, szakértői erőforrásokat. Az Oktatási Központ 11 kabinetből épül fel, amelyek a közszolgálati szakemberképzés szempontjából olyan kiemelt szakterületeken biztosítanak speciális szaktudást, mint a fenntartható fejlődés, a közszolgálati média és kommunikáció, a közszolgálati informatika, kormányzati tanulmányok, közgazdálkodás és menedzsment, közszolgálati integritás, kormányhivatali és hatósági ügyviteli tanulmányok, közszolgálati kompetenciafejlesztés, fejlesztéspolitika és projektmenedzsment, szociális és pedagógiai tanulmányok, idegen nyelvi tanulmányok).

A Minőségirányítási Központ tevékenyégében ellátja a közszolgálati továbbképzéssel, közigazgatási vizsgarendszerrel kapcsolatos minőségirányítási feladatokat, az intézet minőségirányítási feladatait; a programminősítési és program-nyilvántartási feladatokat; valamint az oktatói-szakértői minőségbiztosítási feladatokat. A szervezeti egység létrehozásának legfőbb indoka, hogy a KÖFOP projektek végrehajtása során az intézet egy olyan új minőséget kíván meghonosítani, amelyben a kompetenciaalapú képzés, illetve a gyakorlati alkalmazhatóság válik a képzések súlypontjává.

A Személyügyi Iroda a KÖFOP projektben megvalósuló humán-erőforrásfejlesztésekhez szakmai támogató hátteret nyújt a személyügyi feladatok előkészítésétől azok végrehajtásáig. Kapcsolatot tart a kiemelt pályázati projektek megvalósításában részt vevő oktatókkal, szakértőkkel, egyéb közreműködőkkel, ellátja a velük kapcsolatos személy-és munkaügyi feladatokat (pl. foglalkoztatási jogviszonyhoz kötődő, információkezelési feladatok, adatszolgáltatások.)

A VTKI által megvalósított KÖFOP szakmai fejlesztési tevékenységek vonatkozásában a központi szakmai koordinációt, az információk nyilvántartását és az ügyek KÖFOP szempontú támogatását a Projektfejlesztési Központ látja el, amely az elsődleges operatív szakmai kapcsolattartó a támogató Miniszterelnökség és a projekt adminisztrációt végző Központi Projektiroda felé.

A KÖFOP projektek sikeres megvalósítása érdekében az intézetben dolgozók létszáma, a jelenlegi 60 főhöz képest a jövőben a jelentősen megemelkedik.


Szöveg: Benedek Mariann

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Bonum Publicum, VTKI, 2016

Oklevélátadó a VTKI-n

  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
  • VTKI diplomaoszto
 • Előző
 • Következő

Az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés, Elektronikus információbiztonsági vezető, Integritás tanácsadó, Közszolgálati protokoll, Média- és közszolgálati kommunikáció, Szociális igazgatás, Választási igazgatás és Vámigazgatás szakirányú továbbképzési szakjain több mint 180-an végeztek, közülük  több mint 100-an személyesen vették át ma oklevelüket az egyetem Ménesi úti campusán.

Az ünnepségen először dr. Janza Frigyes, ny.r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár köszöntötte az egybegyűlteket. „Az esemény azért is nagy jelentőségű az NKE életében, mert az egy, már meglévő felsőfokú végzettségre épülő képzés utolsó lépése” – fogalmazott az elöljáró, hiszen a kurzusok során nem általános jellegű, hanem konkrét, ágazati ismeretekkel gazdagodnak a jelentkezők. Annak ellenére, hogy az NKE megbízható tudásanyagot ad át számukra, a diploma felelősséggel is jár: a szakmai jártasság megszerzése mindenki számára egyéni feladat. Janza Frigyes arra figyelmeztetett, hogy „tanulni továbbra is kell, mert csak azáltal lehet kivívni azt a tiszteletet, ami mindenkit megillet, aki a köz szolgálatában, a köz érdekében dolgozik.”

Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszédében elmondta, hogy a képzés hatékonysága már az év során megmutatkozott. A második szemeszter nem csak, hogy jobb vizsgajegyekkel zárult, hanem a tanulókon érezhető volt egyfajta attitűdváltozás is, amely visszatükrözi az egyetem közszolgálattal kapcsolatos célkitűzéseit. Pálffy Ilona ugyanakkor üdvözölte a tényt, hogy a következő évtől uniós források bevonásával várhatóan tovább csökkennek majd a szakirányú továbbképzések díjai.

Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyetteseként szintén a köz szolgálatának folyamatáról beszélt. Mint mondta, „a közszolgálat az emberi működés legmagasabb szintje; egy olyan élethelyzet, amikor a közérdek megelőzi az egyéni érdekeket.” A közszolgálat abban tér el a politika és a versenyszféra világától, hogy az alkalmazottak élete nem a versengésről és a kompetícióról, hanem a kooperációról szól. Nem véletlen jelenik meg az NKE krédójában az sem, hogy az együttműködés egyetemévé kíván válni. Kis Norbert így összegzett: „az evolúció során sem mindig a legjobb, vagy a leggyorsabb érvényesül, hanem az, aki legjobban működött együtt környezetével. Nem „win”, hanem „win-win” szituációra kell törekednünk.”

Az NKE intézményfejlesztési tervében és küldetésében a közszolgálati utánpótlásképzés biztosítása mellett kiemelt hangsúlyt kap a közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer működtetése, amely mára a közigazgatás átalakításának egyik legmarkánsabb elemévé vált. Ennek bázisa az egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézetében van, amely mintegy 70 ezer közszolgálati tisztviselő továbbképzését szervezi és koordinálja évente.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: VTKI, diplomaosztó, 2016