Szűkítés


Kiválasztott Címke

University of North Georgia

Minden Címke 726


Jelenleg 1 bejegyzés található University of North Georgia cimkével

Az NKE-re látogatott az UNG rektora

    • fokep
    •  dsc2650 2
    •  dsc2671 2
  • Előző
  • Következő

2017. június 27-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre látogatott Dr. Bonita Jacobs, a University of North Georgia (UNG) rektora. Mint ismert a két intézmény májusban együttműködési megállapodást írt alá. Ennek megvalósításáról folytattak további tárgyalást Budapesten, amelyen részt vett Prof. Dr. Patyi András rektor, Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes, Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Dr. Nagy Judit r. ezredes nemzetközi rektorhelyettes és Prof. Dr. Kis Norbert, az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja. Bonita Jacobs az egyetem vezetésével történt reggeli stratégiai megbeszélést követően megtekintette a Ludovika Campus helyszíneit, újonnan épülő oktatási egységeit és a Ludovika Főépületet, valamint tárgyalt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar vezetésével is az együttműködés bővítéséről.

A két intézmény közötti kapcsolatfelvétel 2015 októberében kezdődött, amikor az UNG képviselői először látogattak az NKE-re, és kezdeményezték egy kétoldalú együttműködési megállapodás aláírását civil és tisztjelölthallgatók cseréjére, gyakornoki elhelyezésére vonatkozóan. Ezt követően 2016 őszén egy ismételt magyarországi látogatás során az amerikai és a magyar fél az együttműködés kiberbiztonság- és védelem területén történő új lehetőségeiről egyeztetett. Az együttműködés folyamatos megvalósítását segítette az is, hogy Bakos Csaba Attila alezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) tanársegédje a Fulbright ösztöndíj program keretében végez kutatási és oktatási tevékenységet az amerikai partnerintézménynél 2017 júliusáig.  Az együttműködés keretein belül mindkét intézmény a külföldi nyári egyetemeken és szakmai gyakorlatokon való részvételt támogatja és kutatói, oktatói, hallgatói mobilitási lehetőségeket biztosítanak egymásnak. 2017 májusában két amerikai kadét érkezett a HHK-ra a két hónapos csereprogramra, akik egy közös ebéd során számoltak be a vezetőknek személyes tapasztalataikról. A kölcsönösség fenntartása érdekében 2017 augusztusában az NKE HHK két hallgatója utazik az UNG-re, ahol öthetes csereprogramon vesznek részt. Ugyancsak 2017 szeptemberében az UNG-ről érkező hallgató kilenc hetes szakmai gyakorlatot fog teljesíteni az NKE Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában. 

Az UNG egy 2013 januárjában alapított, jogelődjeit tekintve azonban 1873-ra visszamenő múlttal rendelkező felsőoktatási intézmény. Egyike az USA 6 szövetségi szintű felső katonai vezetőképző intézményeinek. Az NKE-hez hasonlóan az UNG öt, eredetileg önálló intézmény integrációja révén jött létre. Rendelkezik civil (körülbelül 80%, 1100 fő) és tisztjelölt hallgatókkal (kb. 750 fő hallgatói dandárban). Több mint 50 alapszakos (például nemzetközi kapcsolatok, politikatudomány, marketing, kommunikáció) és kb. 15 mesterszakos (például büntető igazságszolgáltatás, közigazgatás) képzési programmal rendelkeznek. A kadétok/tisztjelöltek előtt nyitva állnak az alapszakos programok, így szinte kivétel nélkül a katonaként végzett hallgatók egy-két egyéb civil diplomával/végzettséggel is rendelkeznek, mely által versenyképességük a munkaerőpiacon erősebb. Az amerikai haderő több tábornoka végzett az intézményben. A képzéstervezést átfogó megközelítés (comprehensive approach) jellemzi két szempontból is. Egyrészt a katonai és civil képzések párhuzamos folytatása a jellemző, valamint minden hallgató legalább fél évet valamilyen külföldi partnerintézményben gyakorlat keretében tölt el. Az intézmény példaértékű lehet ezen képzéstervezés szempontjából is, valamint a civil és hivatásos értékrend, kultúra tökéletes együttélése szempontjából is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a napokban hirdette meg a „Good Governance Knowledge Transfer Program NUPS – USA” című pályázati felhívást oktatók-kutatók számára. A pályázat célja kiválósági szempontok alapján válogatott oktatók-kutatók kutatási és képzési tapasztalatszerzésének elősegítése az NKE valamelyik Amerikai Egyesült Államokban található partneregyetemén a 2017/2018-as tanévben, valamint az így megszerzett tapasztalatok felhasználása az NKE képzési és közszolgálati továbbképzési programjaiban. A nyertes pályázók négy-hat hónapot tölthetnek el az NKE Egyesült Államokbeli partnerintézményeinek valamelyikén, így például akár a University of North Georgián.


Szöveg: NKI

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on