Szűkítés


Kiválasztott Címke

Rendőrségi vezetők látogatása

Minden Címke 726


Jelenleg 1 bejegyzés található Rendőrségi vezetők látogatása cimkével

Rendőrségi vezetők látogatása az NKE-n

  • fokep
  • dsc0779 2
  • dsc0784 2
  • dsc0793 2
  • dsc0798 2
  • dsc0801 2
  • dsc0813 2
 • Előző
 • Következő

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőr-főkapitány vezetésével a rendőrség országos és megyei szintű vezetői tettek látogatást október 25-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE). A rendőri vezetőket az egyetem, különösen a Rendészettudományi Kar (RTK) tevékenységét érintő aktualitásokról Prof. Dr. Patyi András rektor tájékoztatta, majd Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja vezetésével megtekintették az RTK új campusát.

Patyi András rektor előadásában hangsúlyozta, hogy az RTK rendészeti missziója csak szélesebb összefüggésben értelmezhető, ezért magáról az egyetemről is áttekintést nyújtott. Mint mondta, az ENSZ égisze alatt, 10 millió ember megkérdezésével készült Fenntartható fejlődés 2030 című felmérés szerint a válaszolók mintegy kétharmada az emberiség jövője szempontjából a magas szintű oktatást tartotta a legfontosabbnak, még az erőszak és a bűnözés elleni fellépés is csupán az ötödik helyre került.

Patyi András felidézte, hogy az egyetem jogelődjei komoly múlttal rendelkeztek, köztük a legrégebbi a munkáját 1872-ben megkezdő Magyar Királyi Ludovika Akadémia volt. A rektor elmondta, hogy a kormányzatnak fontos az NKE, mert az állam számára alapvető feladatok ellátását végző szervezetek tisztjeit képezi. Ehhez azonban együttműködésre van szükség a hallgatókkal, más egyetemekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, nemzetközi tudományos szervezetekkel, valamint közigazgatási, rendészeti, honvédelmi szervekkel és intézményekkel. Mint a rektor fogalmazott, nemzetközi kapcsolatok nélkül nem képzelhető el egyetem, nem mérhető az egyetem tevékenysége nemzetközi tevékenység nélkül, ezért is kiemelkedően fontos a nemzetközi mobilitási partnerség, az oktatók és a hallgatók rendszeres külföldi tapasztalatszerzése.

 Az RTK tevékenységét bemutatva Patyi András kiemelte, hogy a kar munkatársainak fele hivatásos, ami három szempontból is figyelemre méltó körülmény: egyrészt e munkatársak a rendvédelmi szervek által fizetett, onnan vezényelt személyek, tehát e szerveknek fontos, hogy jelen legyenek a rendészeti felsőoktatásban. Jelenlétük a karon garancia a gyakorlati képzésre; végül pedig azt jelzi, hogy a rendvédelmi szervek állományában vannak olyan munkatársak, akik alkalmasak a felsőoktatásban végzett munkára, mert alkalmassá tették magukat erre. Az NKE rektora beszélt a rendőrtisztképzés aktuális kihívásairól is: mint mondta, cél a leendő hallgatók hatékonyabb kiválasztása; a demográfiai körülményekhez, a fiatalok fizikai és pszichikai állóképességéhez igazodó alapfelkészítés kialakítása. Patyi András ugyancsak fontosnak ítélte a rendészettudomány elismertségének növelését, valamint az angol nyelvű kurzusok elindítását.

Papp Károly azt mondta, hogy az NKE számára oly fontos együttműködés alapvető értéke a rendőri tevékenységnek is, hiszen e munkának széles társadalmi alapokon kell nyugodnia. Az országos rendőr-főkapitány kiemelte: a rendőri pályán is fontos az élethosszig tartó tanulás; ennek érdekében az ORFK alapvető érdeke, hogy folyamatosan magas szintű együttműködés  legyen az NKE és a rendőrség között. Mint mondta, az együttműködés egyik lényeges eleme, hogy az RTK dékánja állandó meghívottja az országos rendőr-főkapitányi értekezletnek.

A rendőri vezetők a továbbiakban Boda József dékán vezetésével megtekintették a Rendészettudományi Kar új campusát,  ahol a leendő rendvédelmi tisztek már új, a kor követelményeinek megfelelő tantermekben és speciális objektumban készülhetnek leendő hivatásukra.


Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on