Szűkítés


Kiválasztott Címke

Phd tanévnyitó

Minden Címke 726


Jelenleg 1 bejegyzés található Phd tanévnyitó cimkével

Az NKE-n valós tudományos eredményeket kell felmutatni

  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
  • 2015 phd evnyito
 • Előző
 • Következő

2015. szeptember 23-án tettek fogadalmat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsőéves doktorandusz hallgatói. A Ludovika Főépület dísztermében megtartott ünnepélyes PhD tanévnyitó rendezvényen elsőként Prof. Dr. Patyi András köszöntötte az egyetem új polgárait. Az NKE rektora kiemelte, hogy az előttük álló néhány év felelősséggel jár majd mindannyiuk számára. Patyi András beszédében röviden áttekintette a hazai doktori képzés történetét, majd kihangsúlyozta, hogy a ma elérhető PhD fokozatok nem tévesztendők össze a korábban adományozott doktori címekkel, hiszen az elbíráló testület esetükben nem egy és ugyanaz. A PhD fokozatokat az egyetemek, illetve az azokkal karöltve működő doktori iskolák ítélik oda, nem pedig egy központi tudományos társaság, vagyis a végzett hallgatók munkái nem csak az írójukat, hanem a képző intézményt is minősítik. Arra biztatta a doktoranduszokat, hogy vegyék komolyan kutatásaikat, aktívan vegyenek részt az oktatáson és rendszeresen számoljanak be elért eredményeikről cikkek és konferencia-előadások formájában. Úgy fogalmazott, a hallgatóknak három fő feladatuk van: szélesíteni látókörüket szaktudásuk elmélyítésével párhuzamban, szakmailag megalapozott kutatást kell vezetniük, majd szakdolgozataik téziseit kell megvédeniük a tudományágak képviselői előtt. Hozzátette, az NKE az hely, ahol valós tudományos eredményeket kell felmutatni.

Az ünnepélyes tanévnyitó beszédet követően Prof. Dr. Bukovics István ny. tű. vezérőrnagy, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője üdvözölte az új hallgatókat. Beszédében Pálinkás Józsefet, az MTA korábbi elnökét idézte, aki szerint a tudomány és a tudományos munka team munka és ahhoz, hogy ez megfelelő eredményességgel működjön, egy megfelelő létszám és egy kritikus tömeg szükségeltetik, amelyet az immár harmadik évébe lépő doktori iskola bőséggel teljesít.

Következő felszólalóként Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője, szintén az elmúlt évek eredményeit sorolta, majd hozzátette, történelmileg is kiviláglik, hogy a hadsereg és a katonaság mekkora szerepet játszott a hazai tudományos élet alakulásában. A tudomány művelése, mint mondta, nem csupán egy lehetőség, hanem egy komoly felelősség is egyben.

Erre a gondolatra reflektált Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője is, aki kiemelte, hogy a kutatások óriási gyakorlati jelentőséggel bírnak. Példákat felsorolva demonstrálta, hogy az évek során számos olyan eredmény született, amely konkrét, kézzel fogható technikai eszköz formájában él tovább. Az iskola vezetője arra szólította fel a hallgatókat, hogy használják ki a lehetőségeket, míg a kollégáktól, oktatóktól és témavezetőktől azt kérte, hogy adják meg a lehető legtöbb segítséget a doktoranduszok számára.

A megnyitón utolsóként felszólaló Kiss Dávid, a Doktorandusz Önkormányzat elnökeként szintén az önkormányzat támogatásáról biztosította a frissen esküt tett egyetemi polgárokat.

Az esemény moderátora Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, tudományos rektorhelyettes végül zárásként hasonlóképp az oktatók támogatását kérte, hogy segítsék a doktoranduszok munkáját.


Szöveg: Pétery Dorottya