Szűkítés


Kiválasztott Címke

Nyílt Nap 2015

Minden Címke 726


Jelenleg 3 bejegyzés található Nyílt Nap 2015 cimkével

Nyílt nap a Közigazgatás-tudományi Karon

  • KTK Nyílt nap 2015
  • KTK Nyílt nap 2015
  • KTK Nyílt nap 2015
  • KTK Nyílt nap 2015
  • KTK Nyílt nap 2015
 • Előző
 • Következő

Nagy volt az érdeklődés január 8-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának nyílt napján, ahol a Magyary Zoltán előadó terem zsúfolásig megtelt érdeklődő diákokkal, szülőkkel, kísérő tanárokkal.

Az eseményt Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora nyitotta meg. Előadásában az egyetem eszmeiségének és működésének lényegét hangsúlyozta, miszerint az intézmény nemcsak a saját szakmájukra készíti fel a hallgatókat, hanem olyan tudást ad át, amely elengedhetetlen a közigazgatás működtetéséhez, szervezéséhez, a rendészeti tiszti és a katonatiszti feladatok ellátásához. A képzés arra is kiterjed, hogy a hallgatók a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program irányelveinek megfelelően megismerjék egymás életpályáját és segítse az azok közti átjárhatóság megvalósulását. Különösen izgalmas volt a vendégeknek az, hogy betekintést nyerhettek a Ludovika Campus történetébe, jelenébe és jövőjébe.

Prof. Dr. Kiss György, az NKE-KTK megbízott dékánja arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy az igazgatás eredendően talán az egyik legbonyolultabb tevékenység és a közigazgatás ezért is nagyon fontos feladat, hiszen meghatározza egy adott közösség jólétét, szerkezetét, fejlődését. Hozzáfűzte, a közigazgatás összetettségét jól mutatja a Kar képzésének struktúrája. Az NKE-KTK-n folyó képzés elsődleges célja a hallgatók felkészítése az előttük álló közigazgatási feladatokra és kihívásokra, hogy olyan tudás birtokába kerüljenek, mely képessé teszi őket azok komplex megoldására.

Dr. Szabó Szilvia megbízott oktatási dékánhelyettes arra adott választ, hogy az érdeklődőknek miért érdemes Karunk képzéseit választaniuk. Kiemelte azt, hogy az oktatási portfoliónk a közigazgatás teljes képzési kínálatát biztosítja, az alap és mesterképzés célirányosan készíti fel a hallgatókat, szakmai gyakorlati ismeretekkel együtt. Kihangsúlyozta, hogy az oktatóink hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert szakemberek.

Dr. Fejes Zsuzsanna tudományos és nemzetközi dékánhelyettes ismertette a Karon folyó tudományos és nemzetközi életet, különös tekintettel a kiterjedt nemzetközi intézményi kapcsolatokra. Bemutatta a nyelvi képzést, a kari szakkönytár és a szakkollégiumok által kínált lehetőségeket. Beszélt az intézményi tudományos diákkörök jelentőségéről a kar életében, valamint tájékoztatást adott arról, hogy tavasszal március a kar lesz a házigazdája a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának.

Némethné Kárpáti Nóra tanulmányi osztályvezető részletesen ismertette a felvételi eljárás menetét az intézmény iránt érdeklődő végzős középiskolásoknak. Mósa Tamás, a HÖK elnöke pedig a Karon folyó színes és mozgalmas hallgatói életről beszélt a résztvevőknek.

„Érdekesnek találtam az egyetemről szóló előadásokat, amelyek felkeltették az érdeklődésemet és ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karát jelölöm meg elsőként a jelentkezésemkor.”- nyilatkozta honlapunknak Iván Dóra, aki egy vidéki középiskolából érkezett intézményünkbe.

 A nyílt nap zárásaként az érdeklődők hallgatóink vezetésével megtekinthették a KTK épületét, és a tájékozódás kötetlen beszélgetés keretében zajlott. 


Nagy volt az érdeklődés a HHK nyílt napján

  • HHK Nyílt nap 2015
  • HHK Nyílt nap 2015
  • HHK Nyílt nap 2015
  • HHK Nyílt nap 2015
  • HHK Nyílt nap 2015
  • HHK Nyílt nap 2015
 • Előző
 • Következő
 
 
A békés, boldog élet biztosítására készülnek azok, akik itt tanulnak, egy egyáltalán nem békés világban - mondta Prof. Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (HHK) január 9-i nyílt napján. Az egyetem rektora hozzátette: „Nagyon nehéz út áll azok előtt, akik ezt a hivatást választják, de az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara kellő alapot és felkészülést nyújt hozzá”. Patyi András emlékeztetett: az NKE immár államtudományi egyetem, vagyis azokkal a tudományokkal foglalkozik, melyek egy állam működtetéséhez elengedhetetlenek.
 
A honvédtisztek fegyverrel a kézben, életük kockáztatásával szolgálják a hazájukat - mondta a Boldizsár Gábor ezredes, a kar dékánja. A speciális szaktudás, amit a honvédtisztjelöltek itt szerezhetnek meg, arra készíti fel őket, hogy oda menjenek, ahonnan mindenki menekül - szólt a mintegy 800 érdeklődőhöz a dékán. A háború egy, az emberi élettel nem összeegyeztethető övezet, a katonáknak mégis itt kell szolgálatot teljesíteniük – tette hozzá a dékán, aki szerint a katonák felelőssége óriási: ha feladatuk teljesítése közben elbuknak, a haza is elbukik. 
A tisztjelöltek az itt eltöltött négy év alatt megtanulnak majd vakon bízni társaikban, megismerik, mi az a bajtársiasság – mondta el az ezredes.
 
Mivel a karra felvehető hallgatók számát a Magyar Honvédség határozza meg, gyakorlatilag foglalkoztatási garancia van azok részére, akik becsülettel végig csinálják a négy évet és esküt tesznek - hangzott el. Az, aki sikeresen felvételizik a kar három szakának egyikére és az egyetem hallgatójává válik, egyben a Magyar Honvédség katonája is lesz, a Ludovika Zászlóaljban. Az elsős honvédtisztjelöltek augusztusban három hónapos alapkiképzéssel kezdik meg a felkészülést a katonai pályára.
 
"Itt senki sem fogja a kakaót az ágyba vinni, senki sem fogja kivasalni a nadrágot" - szólt az érdeklődő fiatalokhoz Molnár Zsolt ezredes, a Ludovika Zászlóalj és a Zrínyi Miklós Laktanya parancsnoka. Az ezredes nem titkolta a diákok előtt: a katonai szocializáció, ami rájuk vár, nem egyszerű feladat. Főleg, hogy miközben katonaként élnek, kötött napirend szerint, katonai szolgálatot látnak el otthonukban, a laktanyában, a tanulmányi követelményeknek is meg kell felelniük. „Baráti szeretettel, de katonaként várjuk önöket" - zárta szavait a parancsnok.
 
Prof. Dr. Bleszity János nyugalmazott tűzoltó altábornagy a nyílt napi tájékoztatón elmondta: a Zrínyi kampuszon működik a Katasztrófavédelmi Intézet is, ahol három szakirányon képzik a jövő katasztrófavédelmi szakembereit. A szolgálatokat az elmúlt években teljesen újjászervezték, ma a területen dolgozók mintegy 400 hatósági jogkört látnak el. 2016-ban végeznek az első hallgatók, akik már teljes egészében az új alapképzésben vettek részt, és akkorra megnyílik a lehetőség a továbblépésre is, mesterképzés formájában - mondta a tűzoltó altábornagy.
 
A nyílt napon résztvevő fiatalok számára számos programot kínáltak a szervezők, így a diákok megismerkedhettek a HHK szakjaival, képzéseivel, megtekinthettek egy katonai testnevelési bemutatót, egészségügyi alkalmassági tanácsadáson vehettek részt és a felvételivel kapcsolatos legfontosabb információkat is megkaphatták a kar tanulmányi osztályának munkatársaitól. A pályaválasztás előtt álló diákok olyan modern eszközökkel is megismerkedhettek, mint például az ANDROS F6-A és TELEMAX típusú tűzszerész robot, a DJI Phantom 2 kvadrokopter vagy a Skylark 1 SUAV drón repülőgép. 

Nyílt Napok az NKE-n

  • Nyílt nap az NKE-n
  • Nyílt Nap 2015
 • Előző
 • Következő
Ismét megnyitja kapuit az érdeklődő diákok előtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely mind a négy kampuszán várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Január 8-án a Közigazgatás-tudományi Kar (1118 Budapest, Ménesi út 5.), 9-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest, Hungária körút 9-11.), 16-án pedig a Rendészettudományi Kar (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.) tart nyílt napot, míg a központi rendezvény (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) január 30-án lesz, amikor bemutatkozik a február 1-én induló Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. 
 
Az NKE egyik fő törekvése, hogy államtudományi egyetemmé váljon, erről is beszél majd Prof. Dr. Patyi András rektor, a Közigazgatás-tudományi Kar január 8-i, 11:00-kor kezdődő nyílt napján. A Ménesi út 5. alatt található egyetemi kampuszon tartandó rendezvényen a diákok megismerkedhetnek a kar képzéseivel, a karrierlehetőségekkel, információt kaphatnak az ösztöndíjakról valamint bepillantást nyerhetnek a diákéletbe, bejárhatják az oktatásnak helyt adó épületet is.
 
A nyílt napok sora január 9-én, a Hungária körút 9-11. alatt található Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon (HHK) folytatódik. A katonai pálya iránt érdeklődők - a praktikus információkkal kapcsolatos tájékoztatáson kívül - láthatnak majd testnevelési és alaki bemutatót és részt vehetnek egészségügyi alkalmassági tanácsadáson. A rendezvényen a résztvevők élőben is megtekinthetnek egy beindított T72-es harckocsit és egy tűzszerész robotot, röpül majd többféle drón is és megnyitja kapuit az érdeklődők előtt a kar könyvtára, a szülők pedig külön nekik szóló tájékoztatón vehetnek részt és bemutatkozik a Katasztrófavédelmi Intézet is. Emellett érdekes programnak ígérkezik a lézerlövészet és a makettkiállítás is. A nyílt napon bemutatkoznak a HHK alap- és mesterképzési szakjai is. 
 
Fizikai, egészségügyi, pszichológiai alkalmassági felvételi követelményekről, pályaalkalmassági vizsgálatokkal, felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról is kaphatnak információkat a rendészeti képzések iránt érdeklődők, a Rendészettudományi Kar január 16-i nyílt napján. A Farkasvölgyi út 12. szám alatt található kampuszon rendőrségi eszközök, tonfa- és intézkedéstaktikai bemutató, fizikai alkalmassági gyakorlatok szabályos végrehajtásának megtekintésére, valamint kipróbálására is lehetőség nyílik. A résztvevők ezen a rendezvényen is megismerkedhetnek a Katasztrófavédelmi Intézet képzéseivel.