Szűkítés


Kiválasztott Címke

Katasztrófavédelem

Minden Címke 726


Jelenleg 5 bejegyzés található Katasztrófavédelem cimkével

„Jó állam – modern katasztrófavédelem”

  • fokep
  • dsc9853 2
  • dsc9858 2
  • dsc9866 2
  • dsc9869 2
  • dsc9874 2
  • dsc9900 2
 • Előző
 • Következő

Katasztrófavédelem 2016 címmel tartott nemzetközi tudományos konferenciát november 16-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete. Idén is a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részét képezte az esemény, amelyre négy kontinensről érkeztek a résztvevők.

Amint Dr. habil. Endrődi István, egyetemi docens, a Katasztrófavédelmi Intézet mb. igazgatója megnyitó beszédében kifejtette, a katasztrófavédelem legfőbb célja a megelőzés, amelynek része az oktatás. Ezen a vonalon továbbhaladva Jaczkovics Péter tű. ezredes, a BM OKF veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, mb. főigazgató-helyettes képviseletében tartotta meg előadásait a katasztrófavédelem tevékenységeiről, a közeljövő feladatairól, valamint a HUNOR mentőszervezet operatív képességeiről.

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő a mentő tűzvédelem elmúlt időszaki tevékenységeit és eredményeit ismertette a hallgatóság számára, akik között a katasztrófavédelem szervezetéből érkezett érdeklődőket valamint nappali és levelező rendszerben tanuló BSc, MSc és PhD- hallgatókat is találhattunk hazánkból és külföldről is.

A megelőzési, a jó állam vezérfonalán vitte tovább saját szakterületének átfogó ismertetését Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, a BM OKF megelőzési és engedélyezési szolgálatvezetője, valamint Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, kritikus infrastruktúra koordinációs főosztályvezető.

A konferencián Ausztráliából, a Dél-Afrikai Köztársaságból, Brazíliából, Romániából és Szlovákiából vettek részt jeles előadók. Az első idegen nyelvű előadást Lobo Ferreira Bruna Carolina brazil katasztrófa-pszichológus tartotta, aki a katasztrófahelyzeteket követő a lelki egészség biztosításáról beszélt.

Prof. Eng. Alexandru Ozunu a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem dékánjának képviseletében Dr. Török Zoltán egyetemi adjunktus tartotta meg angol nyelvű előadását a romániai katasztrófavédelmi rendszer működéséről, jogi alapjairól, a közelmúlt változásairól.

A magyarországi műveletirányítás hazai bevezetéséről, jelenlegi működéséről és a közeljövőben tervezett változásokról Dr. Hesz József tű. ezredes, egyetemi docens tájékoztatta részletesen a hallgatóságot.

Szlovákia katasztrófavédelmi technikai eszközrendszerét Dr. Andrea Majlingová ismertette a Zólyomi Műszaki Egyetemről külön kiemelve az árvizek elleni védekezéshez használható megoldásaikat, különös tekintettel a közelmúlt Európai Uniós forrásból történt eszközeikre.

Steve Jenkins, az ausztrál Veszélyhelyzeti Szolgálat Intézetének igazgatója valamint Peter Schar a szervezet titkára a távoli ország katasztrófavédelmi feladatairól, a rendelkezésre álló lehetőségeiről számolt be részletesen.

A Dél-afrikai Köztársaság katasztrófavédelmi kihívásairól, a magyarországitól eltérő lehetőségeiről és megoldásairól tudhattak meg a jelenlévők többet Prof. Dr. Andries Jordaantől, a Free State Egyetem Katasztrófavédelmi, Kiképző és Oktató Központjának igazgatójától.

A magyar nyelvű előadások sorát folytatva az e-learning lehetőségeiről és a tűzoltók oktatásába való integrálásáról tartott előadást Dicse Jenő, a SkillDict eLearning Solution-tól.

Dr. jur. Nováky Mónika tű. alezredes, egyetemi tanársegéd a katasztrófavédelmi szempontokat szem előtt tartva a migráció fogalmát, annak hazai hatásait és az ezzel kapcsolatosan jelentkező feladatokat ismertette.

Dr. Van Coppenhagen Jan Willem a Dél-afrikai Köztársaság elsődlegesen beavatkozó egészségügyi szolgálatától hasonlította össze országa katasztrófavédelmi szempontú adatait és körülményeit a magyarországi körülményekkel.

Dr. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes, egyetemi adjunktus a katasztrófavédelem jogi szabályozását fejtette ki európai szinten.

A katasztrófavédelmi beavatkozásainak hatékonyságát növelő innovatív megoldásokról készített előadásával járult hozzá a konferenciához Dr. Pántya Péter tű. alezredes, egyetemi adjunktus, a konferencia társ-levezető elnöke.

Az előadások szünetében a jelenlévők személyesen konzultálhattak az előadókkal a tárgyalt területeket érintően. A nemzetközi konferencián poszter szekció is bemutatásra került a levezető elnök, Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes, egyetemi docens levezető elnök részéről. 

Fotó: Dr. Pántya Péter

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Nemzeti Minősítést szerzett az Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat

  • netre 2
  • dsc 2636
  • csapatzaszlo server1 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat az NKE Vihar 2016. április 17-18-ai gyakorlat keretében az alapvető vízkárelhárítási tevékenységéért az egyetemek közül elsőként szerezte meg a Nemzeti Minősítést.

A Nemzeti Minősítő Rendszer egy szakmai minimum követelményrendszer, melynek teljesítése jogosítja fel a mentőcsapatokat arra, hogy lezárt kárterületen beavatkozást végezhessenek. Megszerzéséhez szigorú egészségügyi, szakmai és technikai feltételeknek kell megfelelni a csapatoknak, hogy a kutatási, mentési és kárfelszámolási szakfeladatokban részt vehessenek, illetve az elsődleges beavatkozó erők munkáját szakszerűen segíthessék.

Az egyetem önkéntes hallgatóiból szerveződött csapatnak különböző helyzetekben kellett bizonyítaniuk, hogy felkészültek a különböző veszélyhelyzetek kezelésére. A feladatok végrehajtását minősítő bizottság ellenőrizte. Az NKE csapatata bizonyította rátermettségét a vezetés-irányítás támogatásában, valamint a gyakorlati feladatok végrehajtásban.   Szakszerűen, önállóan, szervezetten dolgoztak, hogy ezentúl az ország bármely területén segítséget nyújthassanak a bajbajutottaknak.

2016. május 3-án rendezett Szent Flórián napi ünnepség keretében Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától a minősítésről szóló oklevelet Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, egyetemi docens, tanszékvezető, az Önkéntes Szolgálat parancsnoka vehette át.


Szöveg: Ambrusz József
Fotó: FKI

Megosztás a Facebook-on


Szakmát művelni alkalmazható tudással

  • dsc 6489 2
  • dsc 6499 2
  • dsc 6509 2
  • dsc 6520 2
  • dsc 6528 2
  • dsc 6547
  • dsc 6553
  • dsc 6557 2
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetnél március 30-án tett látogatást Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója a katasztrófavédelmet érintő változásokról és a fiatal tisztjelöltekkel szemben támasztott szervezeti, társadalmi elvárásokról beszélt a hallgatóságnak rendkívüli parancsnoki óra keretében.


A találkozót Prof. Dr. Bleszity János ny. tűzoltó altábornagy, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója nyitotta meg beszédével, amelyben kiemelte az immár hagyományosnak nevezhető találkozó fontosságát.

Dr. Tollár Tibor visszaemlékezéssel kezdte meg a parancsnoki órát, felidézve a felsőoktatási intézményekben eltöltött éveket és az itt szerzett tudást. A tavalyi esztendő értékelése során megjegyezte, hogy a beavatkozások szempontjából csendesebb volt a 2015-ös a korábbiaknál, de feladata így is bőven volt a szervezetnek és az állománynak. „Az elmúlt évben lehetőséget kaptunk a 2012 óta végrehajtott változások értékelésére és a tapasztalatok összesítésére, a további feladatok meghatározására” – mondta a főigazgató. Kiemelte a hallgatók számára, hogy a katasztrófavédelem szervezetének életét a változás jellemzi, hiszen a jogszabályi környezet és a környezetünk is folyamatos átalakulásban van. Ezekre a kihívásokra a jövő katasztrófavédelmi tisztjeinek fel kell készülnie, lássák el hivatásukat a tűzoltósági, iparbiztonsági vagy polgári védelmi területen. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő színvonalú képzés is, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen valósul meg. A Katasztrófavédelmi Intézet tanárainak komoly szerepe van abban, hogy az egyetemről kikerülő hallgatók alkalmazható tudással rendelkezzenek.

Az OKF főigazgatója a tavalyi év kihívásainál megemlítette a rendvédelmi szervek mindegyikét érintő és egész Európát foglalkoztató migrációs helyzetet, valamint részletesen beszélt az idei évben várható jelentős mértékű technikai fejlesztésekről.

Zárásként hangsúlyozta a megelőzési szemlélet fontosságát, hiszen hatékony beavatkozás helyett a káresemény megelőzése még hatékonyabb megoldást jelenthet. Felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy a diploma megszerzését követően fel kell készülniük a való élet kihívásaihoz és az ezzel együtt járó felelősséghez.


Szöveg: Ambrusz József

Megosztás a Facebook-on


Egyetemisták a fővárosi tűzoltók mellett

  • 2015 augusztus vihar
  • 2015 augusztus vihar
  • 2015 augusztus vihar
  • 2015 augusztus vihar
  • 2015 augusztus vihar
  • 2015 augusztus vihar
  • 2015 augusztus vihar
  • 2015 augusztus vihar
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet pillérén létrehozott  Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálatának leendő harmadéves hallgatói is részt vettek a múlt heti rendkívüli időjárás következményeinek felszámolásában. A hallgatók a kialakult veszélyhelyzetben a szervezési feladatok során kiválóan teljesítettek.

A hétfő délutáni felhőszakadás miatt mintegy kétezer bejelentés érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Központi Ügyeletére. A vihar miatt a legtöbb bejelentés a fővárosból érkezett, itt ugyanis a belső kerületekben egy óra leforgása alatt több csapadék esett, mint az augusztus havi átlag. Az özönvízszerű esővel érkező lehűlés több helyen is fennakadásokat okozott. A hivatásos tűzoltó erők több kárhelyszínen is folyamatosan mentési munkálatokat végeztek. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a belsőbb kerületekben nem tudta elvezetni a csatornarendszer, így az több helyen utcákat, pincéket, alagsori helyiségeket, mélygarázsokat árasztott el, fennakadásokat okozott a közlekedésben és több ezer lakásban áramkimaradást okozott.  

Az események felszámolását a hivatásos erőkön túl a fővárosban megalakított önkéntes mentőcsoportok is segítették. Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának felkérésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálatának tagjai is részt vettek a törzsfeladatok végrehajtásában. A hallgatók szünidejüket feláldozva két napon keresztül, önkéntes vállalással segítették a hivatásos szerv munkáját, erőn felüli teljesítménnyel. A hallgatók főként a beérkezett jelzések ellenőrzését, adatok pontosítását és a szervezési munkát támogatták.

A hallgatók részvételét Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora engedélyezte és az egyetem vezetői állománya támogatta. A diákok munkájával a hivatásos katasztrófavédelmi szerv elégedett volt.


Képzeletbeli földrengésen gyakoroltak az egyetem katasztrófavédelmi önkéntesei

  • Földrengés Hunoriában
  • Földrengés Hunoriában
  • Földrengés Hunoriában
  • Földrengés Hunoriában
 • Előző
 • Következő
Képzeletbeli földrengés pusztított október 18-án Hunoriában: a három napig tartó mentésnél ott voltak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálatának tagjai is. A hallgatók bebizonyították: a jövőben élesben is képesek lesznek hatékonyan támogatni a Központi Mentőszervezeteket a belföldi bevetéseken.
 
Éjszakai riasztással kezdődött a HUNOR és a HUSZÁR önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet újonc állományának gyakorlata, ahol a két mentőcsapat speciális műszaki mentési és kárelhárítási, valamint életmentési feladatokat hajtott végre. Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt ugyanezen a helyen szerezte meg a két mentőszervezet az ENSZ INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group – Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoport) minősítését: akkortól a HUNOR nehéz, a HUSZÁR pedig közepes kategóriájú városi kutató-mentő csoportnak minősül
 
E két katasztrófavédelmi mentőszervezet munkatársaival együtt végrehajtott mentési gyakorlat során a résztvevők a képzeletbeli Hunoriába indultak segíteni, ahol előző este a Richter-skála szerinti 6,9-es erősségű földrengés történt. Több épület összedőlt, az infrastruktúra megsemmisült, a romok alá emberek szorultak. A képzeletbeli Hunoria nemzetközi segítséget kért, a mentők ennek alapján kapták a riasztást, útjuk a valóságban Hajdúszoboszlóra vezetett.
 
A gyakorlat feltételezése szerinti Hunoriában történt nagy erejű földrengés sújtotta szimulált kárhelyszínein folyamatosan kutatták föl és mentették a sérülteket péntek kora délutántól egészen szombat délig a mentőszervezet egységei. A kiképzőbázison a munka éjjel sem állt le, a csapatok a nagy teljesítményű reflektorok fényénél kutatták, bontották, támasztották, vizsgálták a romokat. Bár a mentőszervezetek riasztására okot adó természeti katasztrófa elképzelt történés volt csupán, a berendezett kárhelyszínek már nagyon is valóságosak voltak.
 
A szervezők a helyzetek beállításánál törekedtek arra, hogy a mentési helyszínek kihívás elé állítsák az egyes szakalegységeket: a gyakorlat egyformán adjon feladatot a keresésben, a mentésben és az egészségügyi ellátásban résztvevőknek. A gyakorlatot a helyszínen figyelemmel kísérte a magyarok mentora, az ENSZ INSARAG munkatársa, a svéd Per-Anders Berthlin.
 
A mentési akcióba bevonták a nemrégiben nemzeti minősítést szerzett Rescue24 támogató egységét és a Fővárosi Vízművek Zrt. víztisztítóját is. A hallgatóinkkal együtt így összesen közel háromszázan gyakorlatoztak. Az irányítási és logisztikai támogatást segítette a Magyar Polgári Védelmi Szövetség is. 
 
A szimulált helyzet szerint a mentőegységek a műveleti bázis közelében egy, a földrengésben rommá omlott lakótelepet találtak. Az akusztikus eszközökkel történő felderítés megmutatta, hogy a romok alatt túlélők vannak. A műszerek után a keresőkutyák vették át a szerepet, hogy pontosítsák a bajba jutottak helyzetét. A sérültek mentése a késő délutáni órákban megkezdődött.
 
A negyvenegy NKE-s hallgató megismerhette, hogyan működik a gyakorlatban a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás. Háromszor nyolcórás váltásokban vettek részt a két mentőcsapat törzsmunkájában, a logisztikai biztosításban, valamennyi vezetési és logisztikai munkafolyamatot megismerték. A hallgatókat mentorként a polgári védelmi főfelügyelők segítették.
 
A végrehajtott feladatok alapján a gyakorlaton való részvételt Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese értékelte. Elismerését és támogatását fejezte ki a hallgatók felé, megköszönte a felkészítésükben résztvevő kiképzők és vezetőik hatékony és eredményes munkáját. 
 
Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerő oklevelet adományozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálata részére, tekintettel arra, hogy képessé vált a Központi Mentőszervezetek belföldi bevetését élesben is támogatni. Az oklevelet Dr. Góra Zoltán tűzoltó dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese nyújtotta át Csíkos Zoltánnak, az Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat hallgatói parancsnokának. 
 
Fotó: Jóri András BM OKF/ NKE KVI