Szűkítés


Kiválasztott Címke

KVI

Minden Címke 726


Jelenleg 12 bejegyzés található KVI cimkével

Vietnámi vendégek a Katasztrófavédelmi Intézetnél

  • img 5098
  • img 5131
 • Előző
 • Következő

2017. október 2-án a Katasztrófavédelmi Intézethez látogatott a Vietnámi Tűzvédelmi és Mentési Főigazgatóság delegációja Do Minh Dzung vezérőrnagy, főigazgató-helyettes vezetésével.

A vietnámi delegáció tagjai a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság meghívásából tartózkodtak Magyarországon, akik a számukra összeállított szakmai program keretében megtekintették a Magyarországon gyártott tűzoltógépjárműveket és katasztrófavédelmi eszközöket, valamint tájékozódtak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek oktatási, képzési rendszeréről.

A vendégeket Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes intézetigazgató fogadta, aki előadást tartott az intézet egyetemi hivatásrendekkel fenntartott kapcsolatairól, az intézet szervezetéről, a katasztrófavédelmi oktatási portfolióról, az intézeti hallgatók felvételi, oktatási rendjéről, a hallgatók rendvédelmi szocializációjáról, a gyakorlatorientált felkészítés lehetőségeiről.

Ezt követően Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes megbízott igazgató-helyettes tájékoztatta a résztvevőket az intézetnél folyó oktatói-tudományos tevékenységről, a hallgatói tehetséggondozás szerepéről, a doktori PhD képzés feltételeiről és eredményeiről, valamint az intézet nemzetközi kapcsolatairól.

A vietnámi jogi szabályozás megalkotásának támogatása érdekében a delegáció kérésének megfelelően előadás hangzott el Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagytól, aki a hazai veszélyhelyzet-kezelés védelmi igazgatás rendszerében történő végrehajtásának jogi és eljárásrendjét ismertette.

A látogatáson a nyolctagú vietnámi küldöttség vezetője Do Minh Dzung tábornok kijelentette, hogy a két ország hagyományosan jó, több évtizedre visszanyúló baráti kapcsolatot ápol, emellett hangsúlyozta a magyar katasztrófavédelemmel kialakítandó jövőbeli szakmai és gazdasági együttműködés mellett a képzési kooperáció fontosságát is.

Fotó: KVI

Megosztás a Facebook-on


Véget ért a nemzetközi katasztrófavédelmi nyári egyetem

  • dscn6489
  • dscn6466
  • dscn6471
 • Előző
 • Következő

A hét napos rendezvény a romániai Árokalján (Arcalia) került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete (NKE KVI) és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Környezettudományi és Környezetmérnöki Karának közös szervezésében.

A nyári egyetemre öt országból jelentkeztek résztvevők, melynek témája a katasztrófák sújtotta országokban érkező segélycsapatok koordinálása és munkájuk közvetlen irányítása volt. Magyarországról két hallgató, egy BA nappali katasztrófavédelem szakos és egy szakirányú képzésben részt vevő doktorandusz hallgató is részt vett. Az oktatók körét bővítette az NKE KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének vezetője, Dr. habil. Restás Ágoston és Dr. Pántya Péter egyetemi adjunktus.

A hallgatóknak az elméleti és a gyakorlati foglalkozáson, az egymás közötti kommunikációkban angol nyelven kellett megoldaniuk a felmerülő feladatokat. A nyári egyetem programja nem a pihenésről szólt, a reggeli első óráktól a könnyebb napokon is este hét óra után ért véget az oktatás. Mivel gyakorlatorientált program került kialakításra, a csoportok összeállítását követően mindegyik csapat megépítette a saját műveleti bázisát egy erdei tisztáson, ahol egy szituációs külföldi segítségnyújtási kárhelyszíni beavatkozást gyakorolva folyamatos 48 órás jelenlétet, munkavégzést folytattak.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem kezelésében álló Bethlen kastélyban és annak erdősített parkjában zajló helyszíni képzés felelőse Prof. dr. Alexandru Ozunu, a fogadó intézmény dékánja volt. A helyszíni személyes szervezést a kolozsvári partneregyetemről Dr. Stefanescu Lucrina kutató, valamint Dr. Török Zoltán egyetemi adjunktus végezte. Az oktatási, tréneri feladatok fő felelőse Pekka Tiainen szakértő volt Finnországból, aki személyesen is részt vett számos nemzetközi katasztrófa beavatkozás irányításában. A további tréneri feladatokban nagy szerepet vállalt Roman Emil szakértő és más, nagy gyakorlattal rendelkező felsővezető szakember Romániából.

A katasztrófavédelmi nyári egyetemen résztvevő hallgatók és oktatók munkáját az Európai Unió által elismert 4 kredit értékű (ECTS) oklevéllel ismerték el a szervező egyetemek nevében. A magyar hallgatók fáradtan, azonban igen sok elméleti, gyakorlati és idegen nyelvi tapasztalattal érkeztek haza és ezek birtokában kezdhetik meg egyetemi félévüket.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: KVI, nyári egyetem, 2017

A Katasztrófavédelmi Intézet tanára Csernobilban

  • dsc 3030
  • dsc 3035 1
  • dsc 3054
  • img 0582
 • Előző
 • Következő

Szakértői látogatást tett Prof. Dr. Pátzay György a Csernobili atomerőműben 2017.május 15-19.között. Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi tanára a World Association of Nuclear Operators (WANO) nemzetközi atomenergiai szervezet felkérésére látogatott el a 31 évvel ezelőtti nukleáris katasztrófa helyszínére. A több napos tanácskozás az erőmű területén található híg radioaktív szennyvizek membrántechnikai kezelésének kialakítására irányult.

A szakértők helyszíni látogatást tettek az erőmű egyes blokkjainál, a német és belga kivitelezésű radioaktív szilárd és folyékony hulladék-feldolgozó üzemeknél, az új acélszarkofágnál valamint az elemzéseket végző laboratóriumoknál. A látogatás végén a szakértők a megújításra vonatkozó módszertani véleményüket átnyújtották az ukrán félnek, amelyről további egyeztetés várható. A szakértői csoport tagjai között ukrán és orosz szakértők, az erőmű részéről az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese és munkatársai voltak jelen.

Pátzay György tavaly a csernobili katasztrófa 30 éves évfordulóján interjút adott a Bonum Publicumnak, amelyet itt olvashatnak: http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bonum-aprilis-2016.original.pdf

Megosztás a Facebook-on


Dékáni látogatás Szlovákiából a Katasztrófavédelmi Intézetnél

  • dscn0399
  • dscn0405
  • dscn0413
 • Előző
 • Következő

2017. április 25-én személyesen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetébe látogatott Prof. Dr. Zdenek Dvorak, a szlovákiai Zsolna Egyetem Biztonsági Mérnöki Karának dékánja.

A látogatócsoport tagjaként érkezett az Intézethez Kataríná Hollá PhD fejlesztési és nemzetközi kapcsolati dékánhelyettes, valamint Mikulas Monosi PhD egyetemi docens, a tűzvédelmi mérnöki tanszékről. A vendégek megtekintették a Katasztrófavédelmi Intézet elhelyezését biztosító Zrínyi kampusz létesítményeit, majd személyesen Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, intézetigazgató fogadta a partner egyetem karának vezetőit.

Az Intézet képviseletében a tárgyaláson részt vett Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, iparbiztonsági tanszékvezető, Dr. Pántya Péter tű. alezredes, egyetemi adjunktus, a tűzvédelmi és mentésirányítási tanszékről, valamint Kuk Enikő egyetemi oktató.

A tárgyalás során a szlovákiai Zsolna Egyetem dékánhelyettese részletesen ismertette a karukon folyó akkreditált képzéseket, így az alapszakokat, a mérnöki és a doktori képzésben szereplő programokat. Bemutatta az egyetemük fejlődésének történetét, oktatási és kutatási portfólióját a nemzetközi kapcsolataikkal együtt.

Vass Gyula tájékozatta a vendégeket a KVI-ben  folyó oktatási és tudományos tevékenységről.

A tárgyaló felek részéről határozott igény mutatkozott a közös kutatások támogatására, publikációk megjelentetésére, a hallgatók és az oktatók cseréjére, valamint a két egyetem között már folyamatban lévő Erasmus+ megállapodás aláírására.

Prof. Dr. Zdenek Dvorak és Vass Gyula tű. ezredes örömüket fejezték ki a sikeres találkozást érintően, és biztosították egymást a jövőben való szorosabb együttműködés adta lehetőségek kiaknázására.


Szöveg: Ambrusz József

Megosztás a Facebook-on


Első tiszti kinevezés a Katasztrófavédelmi Intézetnél

  • mg 8401 cr
  • mg 8473
 • Előző
 • Következő

Újabb tizenhárom fővel gyarapodott a katasztrófavédelem tiszti állománya. A belügyminiszter által aláírt első tiszti kinevezési okmányokat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adta át április 25-én.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kinevezte tűzoltó századossá a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományába Dr. Teknős Lászlót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének tanársegédjét.

Teknős László 2013. júliusa óta lát el oktatói feladatokat az Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszékén. Főképpen a polgári védelmi szakismeretek, a katasztrófavédelmi megelőzés, árvízvédelem és környezetbiztonság tantárgyak keretében készíti fel a katasztrófavédelmi alap-, és mesterképzésben résztvevő hallgatókat.

Az első tiszti kinevezési ünnepségre meghívást kaptak azon katasztrófavédelmi szervezetek vezetői is, ahol az újonnan kinevezettek szolgálatot teljesítenek. Az ünnepi aktusra meghívást kapott Dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének igazgatója, aki elsőként gratulált a századosi rendfokozatot kapott oktatójának.


Szöveg: Ambrusz József

Megosztás a Facebook-on


Minőségi szakmai párbeszéd és tudástranszfer

  • img 7478
  • img 7450
  • img 7492
  • dscn8941
 • Előző
 • Következő

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. második alkalommal, közösen szervezte meg 2017. április 5-én a „Tűzvédelmi Szakmai Nap 2017” című tudományos konferenciát Szentendrén. A Katasztrófavédelmi Intézet rendezvényének keretében a szakmai meghívottakon kívül több hazai felsőoktatási intézmény is képviseltette magát.

A konferenciát a házigazda ÉMI részéről Nyíri Szabolcs műszaki igazgató, a BM OKF részéről Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet részéről pedig Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, igazgató nyitotta meg. A megnyitó során kiemelésre került, hogy a hatékony, tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési és tűzvizsgálati tevékenységben kiemelt szerepe van a szakmai felügyelet, a gyakorlati tapasztalatok, valamint az oktatás szinergiáin alapuló összhangjának. Az ÉMI Nonprofit Kft. eddigi tudományos tevékenységét mutatták be a házigazdák, majd a tűzvizsgálat megújításának jelenlegi helyzetéről Dr. Bérczi László tű. dandártábornok tartott előadást. Fülep Zoltán tű. ezredes a képzés megújításának irányairól, Dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes a tűzoltás és műszaki mentés taktikai alapelveiről, Dicse Jenő, a Skilldict Kft. igazgatója pedig a gyakorlatorientált elektronikus oktató rendszer előnyeiről, a benne rejlő lehetőségekről beszélt a hallgatóságnak. A Paksi Atomerőmű operatív műveletirányítási rendszeréről és a feszültség alatti tűzoltás jellegzetességeiről Schreiner István, az Atomix Kft. tűzoltási és műszaki mentési vezető, a katasztrófavédelem műveletirányítási tapasztalatairól Dr. Hesz József tű. ezredes, főosztályvezető tartott előadást. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részéről a beton tűzállósági kérdéseiről Dr. habil. Lublóy Éva egyetemi docens tartott előadást, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz-, és Katasztrófavédelmi Intézetének részéről pedig Dr. Kerekes Zsuzsa egyetemi docens vezetésével doktoranduszhallgatók az elektromos kábelek tűzvédelmi minősítésével kapcsolatban mutatták be kutatási eredményeiket. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazásának tapasztalatairól Wagner Károly tű. alezredes, az ÉMI tűzvédelmi vizsgálati módszereiről az ÉMI képviselői tartottak előadásokat. A konferenciát gyakorlati bemutató követte, amely során a szóbeli előadásokat kiegészítve a mérési módszerek, elvek és eljárások kerültek bemutatásra. A konferenciát Dr. habil. Restás Ágoston, a KVI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék tanszékvezetője zárta. A rendezvény keretében a hallgatóság megismerkedhetett a szerzők által posztereken bemutatott kutatási eredményeivel is.

A rendezvényen részt vettek az intézettel tűzvédelmi szakterületi kapcsolatrendszerben együttműködő egyetemek közül a Szent István Egyetemet, a Budapesti és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet és az Eszterházy Károly Egyetemet képviselő oktatók és doktoranduszhallgatók, az NKE részéről a katasztrófavédelmi alapszak II. és III. éves, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi műveleti szakirányú, nappali és levelezős, valamint a katasztrófavédelmi mesterszak levelezős hallgatói. A konferencián az Erasmus program keretében a Dél Afrikai Katasztrófavédelmi Egyetemről (DiMTEC) és az angliai Lancanshire-i Egyetemről (UCLAN) is jelen voltak doktoranduszhallgatók.

Megosztás a Facebook-on


"Segíteni másokon, legfőbb kötelességünk”

  • dsc 1559
  • dsc 1540
  • dsc 1576
  • dsc 1631
  • dsc 1638
 • Előző
 • Következő

Hagyományoknak megfelelően idén is az ország több helyszínén emlékeztek meg a Polgári Védelem Világnapjáról. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság március 1-jén rendezett ünnepségének keretében emlékezett meg katasztrófák elleni küzdelem társadalmi fontosságáráról. Az ünnepségen az NKE hallgatói is fogadalmat tettek.

Szabó János tűzoltó ezredes, Budapest Főváros Védelmi Bizottság titkár - helyettese mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, hogy nem múlik úgy el egy esztendő, hogy a híradásokban ne tudósítanának súlyos természeti csapásokról. Ezeknél a káreseményeknél kutyás mentőalakulatok, önkéntesek, alpinisták, karitatív szervezetek tagjai együttesen dolgoznak és fontos szereplőként jelennek meg. Beszédében visszaemlékezett a polgári védelem kialakulására, történelmére. Mint mondta, a polgárok oltalmazása reális eszme, ami évtizedek óta fennáll. Magatartás és jellem, ezzel a két szóval jellemezte a szakterületet, amely az állampolgárok megóvása érdekében hatékony szervezési módszereket használ. Beszédét egy idézettel zárta, amelynek egyik jelmondata: „Segíteni másokon, legfőbb kötelességünk”.

Az ünnepi beszédet követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Rendvédelmi Tagozat tisztjelölti hallgatói tették le az Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálatra vonatkozó esküjüket, majd ezt követően a végzős diákok képviselője átadta a csapatzászlót az első éves hallgatóknak.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elismeréseket adott át a katasztrófavédelem területén a fővárosban az elmúlt évben kiemelkedően teljesítőknek, a kormányhivatalok, kerületi önkormányzatok képviselőinek, mentőcsoportok vezetőinek és tagjainak,  továbbá Kónya József és Piros Zoltán hallgatóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet végzőseinek. A hallgatók mellett az NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat feladataira történő felkészítésért elismerést kaptak a Katasztrófavédelmi Intézet oktatói Dr. Schweickhardt Gotthilf alezredes és Dr. Teknős László urak.

Az ünnepségen meghívottként részt vett Dr. habil Vass Gyula tűzoltó ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója, Szarka Csaba ezredes, Budapest Főváros Védelmi Titkárság vezetője,  Dr. habil Endrődi István tűzoltó ezredes,  a Magyar Polgári Védelmi  Szövetség elnöke és Bakai Kristóf,  a  Budapest Mentőszervezet elnöke. Az ünnepség elöljárója Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója volt.

Fotó: FKI 

Megosztás a Facebook-on


Új igazgató a KVI élén

  • vass gyula

Dr. habil Vass Gyula tűzoltó ezredes vezeti mostantól igazgatóként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetét- erről is döntött szerdai ülésén az intézmény szenátusa.

A januárban megjelent pályázati kiírásra egyetlen érvényes pályázat érkezett, amelyet a Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) intézeti tanácsa korábban már támogatott, mint ahogy most egyhangúlag az NKE szenátusa is. Vass Gyula tűzvédelmi mérnök és okleveles építőmérnök végzettséggel rendelkezik, tudományos fokozatot 2006-ban szerzett a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Habilitált doktorrá tavaly avatták a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amelynek jelenleg is docense, a KVI Iparbiztonsági Tanszékén. Korábban oktatott a Szent István Egyetemen, valamint a szintén jogelőd Rendőrtiszti Főiskolán. 23 éve dolgozik országos hatáskörű szerveknél főosztályvezető pozícióban, emellett 15 éve vesz részt a felsőoktatásban oktatóként, vizsgáztatóként és oktatásszervezőként. Számos szakmai elismerésben részesült pályája során, így megkapta többek között a Szent Flórián Érdemjelet, a Honvédelemért kitüntető Címet, de a vörösiszap-katasztrófa során tanúsított helytállásért is kitüntették. Szakmai pályája során részt vett például az 1996-ban hatályba lépett tűzvédelmi törvény kidolgozásában, a 2001-es Tiszai-árvizet követő újjáépítési és helyreállítási munkák koordinációjában, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos uniós irányelvek (SEVESO) hazai megvalósításában. Irányította a katasztrófavédelem új rendszerének bevezetését szolgáló jogszabályoknak a veszélyes üzemekre és a veszélyes áruk vasúti, belvízi és légi szállítására vonatkozó szabályozásainak kidolgozását. Vass Gyula tavaly júniustól a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálatának vezetője. Itt a tűzmegelőzési és a vízügyi területen végzi a jogszabályi feladatok szakmai irányítását, de részt vesz a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos előkészítő munkákban is. Az új igazgató tagja az NKE katonai műszaki doktori iskolájának, jelenleg is több hallgatónak témavezetője. Rendszeresen publikál az egyetemi és más katasztrófavédelmi folyóiratokba, eddig összesen 113 publikációt jegyez. Részt vett számos szakmai kézikönyv, egyetemi tankönyv és jegyzet kidolgozásában.  

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: http://www.vedelem.hu

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: KVI, Vass Gyula, 2017

Változás a KVI élén

  • KVI
  • KVI - 1
 • Előző
 • Következő

Új vezetője van az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének (KVI). A 65. életévét betöltő Prof. Dr. Bleszity János ny.tű altábornagy helyét Dr. Endrődi István, az intézet tanszékvezetője veszi át, megbízott igazgatóként. Bleszity János azonban professor emeritusként továbbra is részt vesz az NKE életében.

  

Bleszity János az intézet megalakulásától, 2012. január elsejétől irányította a KVI-ben folyó munkát. A felsőoktatásban 1980-tól vett részt, egyik megteremtője a hazai felsőfokú tűzvédelmi szakemberképzésnek. Oktatói tevékenységében kiemelt szerepet játszott az új képzések alapítása és indítása. A KVI igazgatójaként jelentős érdemei voltak az új katasztrófavédelmi alapképzés, valamint az idei tanévtő induló mesterképzés megszervezésében. Mivel idén betöltötte a 65. életévét, így vezetői beosztást tovább már nem vállalhat az egyetemen. Professor Emeritusként azonban továbbra is jelen lesz az intézmény életében, tervei szerint elsősorban a doktori képzés területén fog tevékenykedni. Utódja megbízott igazgatóként Endrődi István ezredes, egyetemi docens, a KVI Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék tanszékvezetője.


„Jó érzésekkel távozom az igazgatói posztról, hiszen az intézet indulásakor vállalt feladataimat teljesítettem és azt érzem, hogy ezt a mintegy 5 éves munkát az egyetem is elismerte”- fogalmazott a pályán több mint négy évtizede dolgozó Bleszity János a mai Rektori Tanács ülésen, ahol az egyetem vezetése nevében Prof. Dr. Patyi András mondott köszönetet mindazért az „értékes és cselekvő” munkáért, amit intézetigazgatóként végzett. A rektor méltatta az altábornagy életútját, és örömét fejezte ki, hogy Professor Emeritusként továbbra is szolgálni fogja az NKE misszióját és azon belül a katasztrófavédelmi képzés ügyét.


Bleszity János köszönetet mondott a támogatásért. „Szerencsés, hogy a pályámat lezáró öt évet itt tölthettem, mert aktív és értékes munkát tudtam végezni, amire büszke vagyok”- mondta. Hozzátette, hogy amit az egyetem vezetése elmúlt 5 évben tett, az szerinte csodálatra méltó. „Megtiszteltetés hogy most még „csak” a harmadik helyen rangsorolt egyetemnek lehettem dolgozója, és biztos vagyok abban, hogy az NKE még további eredményeket fog elérni.” Utódjának, dr. Endrődi Istvánnak sok sikert kívánt  a munkájához.


A nyugállományú tűzoltó altábornaggyal készített portréinterjúnkat a Bonum Publicum októberi számában olvashatják.


Szöveg: Szöőr Ádám és Horvátth Orsolya

Cimkék: KVI, 2016

Megkezdődtek a diplomaosztók

  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
  • KVI levelezos diplomaoszto
 • Előző
 • Következő

Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) 105, levelező munkarendben végzett hallgatója vehette át diplomáját az egyetem Hungária körúti campusán rendezett oklevélátadó ünnepségén. Az eseményen elhangzott, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül a KVI-n a legmagasabb a tudományos fokozattal rendelkező oktatók-kutatók aránya.

Megkezdődött az idei diplomaosztók sora a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Elsőként a Katasztrófavédelmi Intézet alap és mesterképzésein végzett, levelező munkarendű hallgatók vehették át oklevelüket. „Most először kapnak diplomát azok, akik már a 2013-ban indult, új katasztrófavédelem alapszakon kezdték meg tanulmányaikat” - mondta ünnepi beszédében Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora elmondta, hogy a KVI az egyetemmel párhuzamosan, 2012 januárjában kezdte meg működését, és azóta egyre magasabb színvonalon látják el feladatukat. Olyannyira, hogy az egyetem szervezeti egységei közül itt a legmagasabb a tudományos fokozattal rendelkező oktatók-kutatók aránya (több mint 80 százalék) és jelenleg hét habilitált oktatója is van a KVI-nek. Patyi András szerint az eredményes munkavégzéshez jelentősen hozzájárult a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatékony támogatása, és az intézet rendkívül elkötelezett személyi állománya. „A KVI szakmai tudományos munkáját példaként lehetet állítani a többi kar és intézet elé”- hangsúlyozta a rektor. Az intézetben az új katasztrófavédelmi alapszakon három szakirány közül választhatnak a hallgatók: katasztrófavédelmi műveleti szakirány, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány, iparbiztonsági szakirány. Beszédében Patyi András kiemelte azt is, hogy az NKE ma már az ország harmadik legjobb egyeteme, ezért is lehetnek büszkék a most végzett hallgatók is arra, hogy itt tanulhattak. „Ne feledkezzenek meg az egyetemről, az itt tanultakról és örömmel, jó érzésekkel gondoljanak vissza ránk”- zárta beszédét Patyi András.

A végzett hallgatók nevében Markos Zoltán tű. ezredes köszönt el az alma matertől. Szólt arról, hogy közülük sokan a tanulás mellett már dolgoztak is, különböző beosztásokban. Hangsúlyozta a gyakorlati oktatás fontos szerepét és a közös közszolgálati gyakorlatokon való részvételt, ami mindenképpen maradandó élményt adott számukra. „Kovácsoljunk igazi tudást a megszerzett ismereteinkből, nemcsak a magunk, hanem a haza szolgálata érdekében”- szólt a végzettekhez Markos Zoltán.

A 105 végzett hallgatónak Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, főigazgató jelenlétében Prof Dr. Patyi András rektor és Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy, intézetigazgató adta át az okleveleket.

A rendezvényen elismerés átadásra is sor került: a KVI kiváló oktatója címet a hallgatók vélemény alapján Dr. Dobor József tű. alezredes, egyetemi adjunktus érdemelte ki. 


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: KVI, diplomaosztó, 2016

OKF vezetői értekezlet a Ludovikán

  • fokep
  • dsc 9547 2
  • dsc 9558 2
  • dsc 9580 2
  • dsc 9590 2
  • dsc 9601 2
 • Előző
 • Következő

Kihelyezett igazgatói értekezletet tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2016. május 27-én az NKE Ludovika főépületében. A megbeszélésen részt vett a katasztrófavédelem teljes felső vezetői állománya, akik beszámolót hallgathattak meg az NKE KVI által gondozott felsőfokú alapképzés gyakorlatorientált, szakma specifikus felkészítésének helyzetéről, a szervezeti szocializáció érdekében tett intézkedésekről és a fejlesztési lehetőségekről.

Az értekezleten Dr. habil Kovács Gábor r.ddtb, oktatási rektorhelyettes köszöntötte a vendégeket. Az eseményen részt vett Prof. Dr. Patyi András is. Az NKE rektora örömét fejezte ki, hogy a Ludovika adhat otthont az igazgatói értekezletnek. Patyi András tájékoztatást adott az egyetemen folyó képzésekről és a folyamatban lévő fejlesztésekről. Elismerően szólt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a szerveivel való együttműködésről. Kiemelte, az NKE 2012. évi megalakulásától működő Katasztrófavédelmi Intézet eredményes munkáját, a folyamatos fejlődést. Példaértékűnek nevezte az oktatók tudományos előmenetelét. "A képzés színvonalának és hatékonyságának egyik legfontosabb megmérettetése a végrehajtó szervek megítélése a végzettek felkészültségéről, a pályaalkalmasságukról és a beválásukról. Ezért meghatározó a területi szervek véleménye, amit feltétlenül figyelembe kell venni" – mondta.

Az értekezlet végén a jelenlévők Dr. Horváth József főtitkár kíséretében megtekintették az épületet és megismerkedtek a Ludovika Campus Projekt beruházással.

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: KVI, értekezlet, 2016

Gyakorlat „füsttel telített, ismeretlen környezetben”

  • Pszichikai felkészítés
  • Pszichikai felkészítés
  • Pszichikai felkészítés
 • Előző
 • Következő

Védőruhában, légzőkészülékkel az arcukon, 8 kilós oxigénpalackkal a hátukon próbálhatták ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem három karának hallgatói, milyen lehet lánglovagnak lenni.

A hallgatók a „hivatásrendek harmonizálása” program keretében látogattak el a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságán található pszichikai kiképzőpályára november 19-én. A létesítményt arra használják, hogy a leendő tűzoltókat pszichikailag felkészítsék azokra a körülményekre, amelyek között dolgozniuk kell majd, de az aktív szolgálatban lévők is itt vesznek részt továbbképzéseken, szinten tartó gyakorlatokon.

A rácsos szerkezetű labirintusban a gyakorlat alatt mintegy 30-40 centiméterre csökkentik a látótávolságot, mondta Dr. Pántya Péter tűzoltó százados, A Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének egyetemi adjunktusa. A pályán a párokban próbálkozó hallgatók szintemelkedésekkel, fel és lefelé vezető létrákkal, belógó tárgyakkal találkozhattak. A gyakorlat résztvevőinek csövek között és csapóajtókon kellett átkúszniuk a próbatétel részeként. 

Bár a létesítmény vezérlőterméből a kiképzők végig figyelemmel kísérték a labirintusban lévők mozgását, a hallgatók csak magukra számíthattak. A feladat annyi volt - ismertette a tűzoltó százados, -, hogy a bejárattól kiindulva meg kellett találniuk a kivezető ajtót. A labirintusban persze elágazások, zsákutcák nehezítették a hallgatók dolgát. A nagyjából tíz próbálkozó átlagban 18 perc alatt teljesítette a feladatot - a légzőkészülék palackjában egyébként fél órára elegendő levegő található.

Veszélyhelyzet esetén a vezérlőteremben ülő szakemberek kapcsolatba tudnak lépni a labirintusban lévőkkel, sőt, akár ki is tudják menteni őket, ha nagy a baj. Bár a kiképzőpályán mindössze 13 Celsius fok volt a hőmérséklet, a feladattal próbálkozó hallgatók mind alaposan kimelegedtek,  mire kijutottak a labirintusból - mondja a százados. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak előreláthatóan legközelebb jövő tavasszal lesz lehetőségük tesztelni a tűzoltók akadálypályáját.