Szűkítés


Kiválasztott Címke

Könyvbemutató

Minden Címke 726


Jelenleg 16 bejegyzés található Könyvbemutató cimkével

Közös ügyet szolgálunk: a nemzet és a béke javát

  • dsc6403 2
  • dsc6378 2
  • dsc6382 2
  • dsc6398 2
  • dsc6419 2
  • dsc6432 2
  • dsc6445 2
  • dsc6470 2
  • dsc6479 2
  • dsc6490 2
  • dsc6534 2
  • dsc6539 2
  • dsc6559 2
  • dsc6565 2
  • dsc6586 2
 • Előző
 • Következő

A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspöksége a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Széchenyi Dísztermében tartotta meg 2017. október 6-án a „Közös küldetésben - Katona és lelkész az ember és a nemzet szolgálatában” című könyv bemutatóját, ezt megelőzően a résztvevők a Szent László Kápolnában tartott szentmisén emlékeztek meg az aradi vértanúkról.

A könyvbemutatót dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy moderálta. A Zrínyi Kiadó megbízott vezetője Zrínyi Miklós és a magyar irodalom méltatását követően összefoglalta röviden a Kiadó történetét, majd köszönetét fejezte ki mindazok felé, akik tanulmányt írtak a könyvben.

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek bevezetőjében hézagpótló munkának nevezte a tanulmánykötetet, mert nincs hozzá hasonló magyar nyelvű összefoglalás ebben a témában. Történelmi visszatekintés során a metropolita felidézte a tábori lelkészség múltját: már a római korban is lelkészek kísérték a katonákat, újkori eredete a török felszabadító hadjáratokhoz kötődik, kiteljesedéséhez pedig a Rákóczi-szabadságharc, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, az Osztrák-Magyar Monarchia és a két világháború eseményei vezettek. „A rendszerváltás után állhatott újra fel a tábori lelkészség, benne a tábori püspökség. Hiszen közös ügyet szolgálunk: a nemzet és a béke javát” - mondta a kalocsa-kecskeméti érsek. Ezt követően pedig dr. Bábel Balázs Tabódy István 20. századi magyar katonatiszt és pap munkásságát méltatta, aki egykor a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia növendéke volt, a II. világháborúban a hazájáért harcolt, majd koholt vádak áldozataként börtönbe került, ahonnan szabadulva papnövendék lett, élete során végig meghatározó szerepet töltött be az ellenállás oldalán a jó ügyért küzdve. „Katona, és lelkész a nemzet szolgálatában” - méltatta a metropolita, majd az „emberség szép példájá”-nak nevezte életútját.

Dr. Földváry Gábor a könyv tartalma kapcsán elmondta, hogy a katonai és a lelkészi hivatás összefonódására számtalan példa ismert a történelmünkben. „Amikor a politikai főhatalom nem riválisként fenyegetést látott az erős lelkekben, hanem maga is merített ebből az erőből, akkor a legnagyobb megpróbáltatások is leküzdhetőnek bizonyultak, és a közösség, a nemzet végül felül tudott emelkedni az elsőre olykor megoldhatatlannak tűnő nehézségeken is”- mondta. A Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára felidézte azt az áldatlan állapotot, amikor 1950-ben megszüntették a tábori lelkészséget, majd köszönetet mondott az eseményen jelen levő Boros Péter miniszterelnöknek a 61/1994. Korm. rendeletért, amellyel visszaállításra került a tábori lelkészség intézménye. Földváry Gábor a hit és a haza vélelmét biztosító katonaságot és lelkészséget Szent István-i szilárd alapnak nevezte, melyre olyan jövő építhető, amitől nem kell félnünk, s amelyben bízhatunk.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes szerint az, amiről a megjelenő könyv is szól, az egyház és a katonák számára rendfokozattól és beosztástól függetlenül közös küldetés. Célul tűzték ki, hogy visszahozzák a tábori lelkészség lényegét. A Honvéd Vezérkar főnöke szerint jó úton haladnak, hiszen a közös küldetés napjainkban megtestesül a békekiképzésekben, a békemissziók területein vagy a katonáknál, akik a tábori lelkészeknél találják meg azt a szolgálatot, amire várnak. Hogy mit jelent maga a tábori lelkész, arra Benkő Tibor felidézte Kovács Gyula posztumusz hadnagyhoz kapcsolódó emlékét, aki az afganisztáni misszióban esett el, és aki tábori lelkészként odaadóan, áldozatosan kezelte több száz ember problémáját, elhozva így a katonáknak a lelki nyugalmat. A Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte, hogy a közös küldetés szolgálhatja a haza és a nemzet ügyét. Felidézte az aradi vértanúk utolsó gondolatait, melyből kiderül, hogy nem önmagukért, nem önös érdekből éltek és szolgáltak, hanem egy közös ügyért, a nemzet, a nép és a haza szabadságát szolgálták. „Az élet értékét valóban csakis a szolgálata adhatja, amellyel az emberek ügyei felé fordulunk” - fejezte be Benkő Tibor vezérezredes. 

Dr. Holló József altábornagy a könyv bemutatása kapcsán elmondta, hogy a jó szolgálat, a gondoskodás, a szolidaritás, az emberség az egymás iránti tiszteletből ered, amely áthatja a nemzetünk több mint ezeréves örökségét. „Keresztény hitünk lényegéhez tartozik, hogy hitünk elválaszthatatlan az élettől: az élet védelme, a család, az igazságosság, a szolidaritás, a jövőért, a világért, a biztonságért és értékeinkért való felelősség olyan szempontok, amelyek nemcsak önmagukat, a keresztény hívó emberek mindennapjait hatják át, hanem a katonai hivatást hűen betölteni kívánó, a nemzetet és a hazát bátran szolgáló katonák számára is” – mondta a miniszteri biztos. A katonák esküjét Holló József erősebbnek tartja mindennél, mert benne van, hogy az életüket is feláldozzák a nemzetért és a hazáért; ezt a hivatást csak tiszta szívvel, áldozatosan és önfeláldozóan lehet végezni. A nemzet történelméért való felelősség kapcsán a miniszteri biztos kiemelte, hogy valós identitástudatra van szükségünk, melyet, ha vizsgálunk, megállapítjuk, hogy nemzetünk kulturális intézményrendszerét épített szellemi-lelki örökségét egyrészt a történelmi egyházak, másrészt nemzeti hagyományaink, különösen és elfogulatlanul katonai hagyományaink hordozzák, ezért erre nekünk vigyáznunk kell. Holló Józseftől megtudhattuk, hogy azt határozták el, hogy e témában szakavatott hazai és külföldi, egyházi és közéleti személyek, tábori püspökök, katonai lelkészek és rabbik történelmi visszatekintései, esszéi jelennek meg, összesen harminckét szerző tolmácsolásában, azzal a céllal, hogy korosztálytól függetlenül felhívják a figyelmet a közös szolgálat fontosságára. „Tartsa ébren bennünk a hazához, a keresztény örökségünkhöz való hűséget. Jó lenne, ha ez a kötet arra is késztetne minket, hogy megőrizve és továbbépítve a tábori lelkészi szolgálat intézményrendszerét, ne legyünk értéktelenebbek elődeinknél. Nem leszünk”- mondta a miniszteri biztos, majd felsorolta a könyv harminckét szerzőjét.

Bíró László püspök a könyv indulása kapcsán elmondta, hogy kezdetben nem találtak szakirodalmat e témában, ezért elhatározták, hogy írnak egy könyvet, amely erősíti a lelkészek identitását, segíti a honvédelmet a megismerésükben és motivációt is ad a katonai értékek, erkölcsi szilárdság világ elé tárásával. A katonai ordinárius szerint úttörő mű, mely folytatást kíván; tovább kell fogalmazni; ez egy nyitány, ami segíti egymás felé az integrációt, bátorít bennünket, hogy mélyebbről fogalmazzuk meg a közös szolgálatot, hiszen közös cselekvők vagyunk a nemzet szolgálatában. „A Szent László-emlékévben adjuk ki, ez sok mindent jelent. Szent László számunkra a szabolcsi zsinatot is jelenti, ami a nemzet egységéhez járult hozzá. Szolgálja hát ez a könyv is mindnyájunk egységét, akik a nemzetért teszünk. Köszönöm, hogy ezt az egységet művelhetjük közösen. Ugyanakkor az aradi vértanuk ünnepén jelenik meg ez a könyv. Ők a helytállás emberei. Örülnék, ha szolgálná ez a könyv mindannyiunk helytállását” - mondta Bíró László.


Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Könyv a fejlesztéspolitika szolgálatában

  • fokep
  • dsc6577 2
  • dsc6587 2
  • dsc6591 2
  • dsc6607 2
  • dsc6614 2
 • Előző
 • Következő

A fejlesztéspolitikával foglalkozó magyar szakemberek képzését és továbbképzését is segíti az a kiadvány, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutattak be. A könyv részletesebben foglalkozik a 2020-ig szóló uniós költségvetési ciklusban megvalósuló kohéziós politikával.

„A kötet szerzői a fejlesztéspolitika, az európai uniós fejlesztések mindennapi valóságában élnek”- mondta beszédében a könyv bemutatóján Prof. Dr. Patyi András. Az NKE rektora szerint ezért is szolgálja majd jól a kiadvány a fejlesztéspolitikával foglalkozó szakemberek képzését és továbbképzését, amelyet az egyetem valósít meg az idei tanévtől. Szerinte a könyv mögött komoly szellemi fejlesztő tevékenység valósult meg.

„Uniós csatlakozásunk óta mindig visszatérő igény volt, hogy legyen egy olyan képzés, amely a fejlesztéspolitikával foglalkozók szakmai munkáját segíti. A képzésben ennek a kiadványnak fontos szerepe lesz”- fogalmazott Dányi Gábor. Az európai uniós támogatásokért felelős helyettes államtitkár szerint csak jól felkészült szakemberek segítségével tudjuk hazánk érdekeit megfelelően képviselni, érvényesíteni és akár meg is védeni az Európai Bizottsággal kapcsolatos különböző vitákban. A 2014-2020-as költségvetési ciklusban mintegy 25 milliárd euró támogatást használhat fel Magyarország. Dányi Gábor szerint ez nem kevés pénz, amelynek „megszerzéséhez” és megfelelő felhasználásához is szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a most bemutatott könyv és az induló képzés tartalmaz. A helyettes államtitkár reméli, hogy az egyetemen megvalósuló KÖFOP-projektek révén születő eredmények „túlélik” majd magát a projektet is és beépülnek a hazai oktatási-képzési rendszerbe. 

„Egy olyan könyv született meg, amely átfogó jelleggel mutatja be a kohéziós politikát, és több területen lehet majd használni az egyetemen, az oktatásban és a kutatásban is”- fogalmazott Dr. habil Nyikos Györgyi, intézetvezető egyetemi docens. A kiadvány szerkesztője elmondta, hogy a mostani tanévtől fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indul az NKE-n.  A két féléves képzésre kormánytisztviselők, köztisztviselők, vagy állami tisztviselői jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek. „Arra törekszünk, hogy ezek az ismeretek beépüljenek a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, valamint az Államtudományi és Közigazgatási Kar képzési portfóliójába is”- tette hozzá Nyikos Györgyi.

A KÖFOP-2.1.2. projekt keretében megvalósuló kiadvány elektronikusan is elérhető az érdeklődők számára:

http://akfi.uni-nke.hu/uploads/media_items/nke_1724_6_2017_kohezios_politika_2014_2020.original.pdf


Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


A kancellári gépezet

  • fokep
  • dsc0250 2
  • dsc0256 2
  • dsc0156 2 2
  • dsc0169 2 2
  • dsc0185 2 2
  • dsc0189 2 2
  • dsc0201 2 2
  • dsc0205 2 2
  • dsc0231 2 2
 • Előző
 • Következő

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) Németország egyik legmeghatározóbb pártja, amelyre mindig is a pragmatizmus volt a jellemző – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezvényén, amelyen Volker Resing a Kancellári gépezet című könyvét mutatták be az érdeklődőknek, amely a Dialóg Campus Kiadó gondozásában jelent meg.

A német író könyve még 2013-ban jelent meg hazájában, most pedig a magyar nyelvű és némileg kibővített változatot ismerhették meg az olvasók. A Konrad Adenauer Stiftung Alapítvány által támogatott rendezvényen Koller Boglárka egy nagyon fontos könyvnek nevezte a kiadványt, amelynek révén megismerhetjük a német néppárt történetét és működését. A NETK dékánja szerint egy olvasmányos könyvről van szó, így a témában kevésbé jártasak is könnyen emészthető formában ismerkedhetnek meg a CDU-val. Koller Boglárka megjegyezte, hogy a 2013-ban íródott kiadványnak akár folytatása is lehet, hiszen az elmúlt években sok új dolog történt az európai politikában, aminek hatása volt a német belpolitikára is.

„A CDU soha nem volt programpárt, számára az alapelvek fontosabbak voltak, mint az aktuálpolitika”- hangsúlyozta beszédében Frank Spengler. A Konrad Adenauer Alapítvány képviseletvezetője szerint a könyv nagyon jól rámutat arra például, hogy hogyan születnek meg a pártban a legfontosabb döntések, de a CDU fejlődésével és modernizációjával is foglalkozik a szerző. Elhangzott, hogy Volker Resing munkája során a pártdokumentumok jelentős részét is feldolgozta és interjúkat készített a Kereszténydemokrata Unió vezető politikusaival, valamint beszélgetett a párt alapszervezeteivel is. Frank Spengler szerint egy izgalmas és intelligens elemzés született az CDU-ról, amely segíthet a pártok útkeresésében Magyarországon is.

Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke szerint a CDU a második világháború utáni német történelem legsikeresebb pártja, amely csak rövidebb időközökre volt ellenzéki szerepben. Három jelentősebb elnöke is volt - Adenauer, Kohl és Merkel -, akik nemcsak a német, hanem az európai politikára is nagy hatással voltak. Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a jelenlegi német kancellár megítélése a könyv megjelenése óta némileg változott, amiben a tömeges migráció kezelésével kapcsolatos megnyilvánulásai játszanak szerepet. Ez a fajta érzelmi döntés szerinte nem volt korábban jellemző a pártra, amely szinte mindig a racionális megfontolások útját járta. Gulyás Gergely úgy látja, hogy a CDU Angela Merkel elnöksége idején kezdett jelentősebben nyitni a politikai közép felé, de megőrizte például azt a szemléletét, hogy a választókerületekben kell megszervezni a párt életét. Ez azt is jelenti, hogy a CDU a centralizáció helyett azt az utat választotta, melyben a pártvezetőnek kiválasztásában a helyi politikának nagy szerepe van. A bemutatott könyv kapcsán Gulyás Gergely megjegyezte, hogy Volker Resing műve inkább leíró, mintsem igazságkereső lenne.

A rendezvényen a könyv szerzőjével Hettyey András, a NETK adjunktusa beszélgetett. Ebből kiderült, hogy Volker Resing jól ismeri a német belpolitikát és a CDU-t is. A szerző a CDU-val kapcsolatban kifejtette, hogy továbbra is a társadalom összeiratozásáért küzd a párt, amivel annak érdekét is szolgálja. Szerinte a Kereszténydemokrata Unió tagjai között jelentős számban vannak vallásos emberek, de soha nem volt egyházi párt és nem is hagyta, hogy az egyház beleavatkozzon a politikába. Elmondta, hogy a CDU ereje a pragmatikusság mellett mindig abban rejlett, hogy a középutat kereste és megpróbált néppárt lenni. Ezt az állapot azonban manapság már nem könnyű fenntartani, így egyre nehezebb megmondani, mit hoz számukra a jövő. Resing szerint mindenképpen szükség van valamilyen személyi változásra is, de úgy véli, hogy a következő ciklusban Merkel még meg tudja tartani pozícióját a párton belül is.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Regionális versenyképességi tanulmányok

  • fokep
  • dsc8330 2
  • dsc8332 2
  • dsc8340 2
  • dsc8368 2
 • Előző
 • Következő

A különböző nemzetközi rangsorok szerint Magyarországnak jelentősebb lemaradása van a versenyképesség területén az EU legtöbb tagállamával szemben. Az NKE Jó Államhoz kapcsolódó kutatásainak egyik fontos területe a versenyképességgel kapcsolatos vizsgálatok, elemzések. Ezek egyfajta összegzésének is tekinthető a Regionális Versenyképességi Tanulmányok című kötet, amelynek a héten tartották a bemutatóját.

„Jól működő és átfogó területi politika segítségével létrejöhet egy kiegyensúlyozottabb gazdasági szerkezet, életszínvonal és életminőség, amely csökkenti a perifériáról való elvándorlást” – olvasható a kötet bevezetőjében. A kiadvány a területi versenyképesség javítási lehetőségeit keresi kilenc, a témakört különböző szempontok szerint elemző tanulmányában.

„A területi dimenziók a Jó Állam Jelentésben és a versenyképesség speciális jelentésben is megjelennek, de számos olyan kutatás is folyik az egyetemen, amelyek érintik a területpolitikát” - hangsúlyozta a rendezvényt megnyitó beszédében Dr. Kaiser Tamás. Az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézet tudományos igazgatója szerint mindezek a kutatási eredmények és perspektívák a most bemutatott tanulmánykötetben is megjelennek.

A kötet szerkesztője, Prof. Dr. Csath Magdolna közgazdász elmondta: Magyarország fejlődéséhez, versenyképességének növeléséhez egy kiegyensúlyozottabb, területileg is kiegyenlítettebb gazdasági szerkezetre van szükség. „Jelenleg nincs átfogó regionális fejlesztési stratégiánk” – fogalmazott az NKE egyetemi magántanára, aki szerint például Lengyelországban sokkal hatékonyabban tudják kihasználni az egyes régiók adottságait, sajátosságait.

A tanulmánykötet kapcsán megjegyezte: ez nem stratégia, csak egy elemzés, hogy milyen irányban lenne érdemes elindulnunk, ennek megfelelően komoly problémákra és összefüggésekre is rámutatnak az egyes fejezetek szerzői. Csath Magdolna saját tanulmánya kapcsán elmondta, hogy érdemes lenne Pest megyét leválasztani a Közép-Magyarországi régióról, hiszen külön regionális fejlesztési egységként valószínűleg hatékonyabban tudna fejlődni.

Káposzta József, a Szent István Egyetem dékánja szerint az ország hosszú távú stratégiájának meghatározó eleme a tudás kell, hogy legyen. „A humán erőforrásban rejlő lehetőségekre - az oktatásfejlesztéssel összekapcsolva – lehetne alapoznunk a jövőnket” – tette hozzá a dékán.

A rendezvényen a kötetben megjelenő kilenc tanulmány szerzője egyenként is bemutatta kutatásnak legfontosabb eredményeit. Szó volt a többi között a fővárosi régiók problematikájáról, a regionális versenyképességi különbségekről, a városmarketing használatáról és az energiaigényes gazdasági tevékenységek regionális jellemzőiről.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes


A Csath Magdolnával készített interjúnkat itt tekinthetik meg:

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Könyvbemutató, 2016

Emlékkötettel köszöntötték a „tanárurat”

  • foookeoup
  • dsc9837 2
  • dsc9857 2
  • dsc9864 2
  • dsc9868 2
  • dsc9869 2
  • dsc9884 2
  • dsc9890 2
  • dsc9903 2
  • dsc9926 2
  • dsc9960 2
 • Előző
 • Következő

„Magyarország Európában, Európa a világban”- ez a címe annak az emlékkötetnek, amellyel Prof. Dr. Gazdag Ferencet, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar munkatársát köszöntötték 70. születésnapja alkalmából.

Gazdag Ferenc több évtizede tevékenykedik a felsőoktatásban és a tudományos életben. Dolgozott a Magyar Külügyi Intézetben mint tudományos főmunkatárs, de volt főosztályvezető is a Külügyminisztériumban. 1995-től a történelemtudomány kandidátusa, 2005-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Megalakulása óta az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) munkatársa, nemrégiben az NKE szenátusa professor emeritus címet adományozott számára.

“Mindannyian, akik itt vagyunk, Gazdag tanár úr kutatói-oktatói szellemi hálózatához tartozunk. Jómagam is az Ő “gyermeke” vagyok” – mondta az emlékkötet bemutatóján Dr. habil. Koller Boglárka egyetemi docens, a könyv egyik szerkesztője. A zsúfolásig megtelt teremben, a NETK dékánja személyes hangvételű beszédében szólt arról, hogy számára Gazdag Ferenc testesíti meg azt a professzor típust, amely sajnos már kihalóban van. „Tőle kapjuk meg azt, amire nekünk a tudományos közegben való fejlődéshez szükségünk van: a véleményeket, sokszor kritikákat munkánkkal kapcsolatban”. Koller Boglárka szerint a most 70. születésnapját ünneplő professzor mindig figyel a fiatalabb kollégáira és tanáccsal látja el őket munkájuk során. „Számomra Ő a „tanárúr”, így egybeírva, kisbetűvel”- fogalmazott a dékán, aki továbbra is számít a karon Gazdag Ferenc aktív munkájára.

A 400 oldalas emlékkötet négy nagy fejezetben mutat be olyan fontos témákat, mint például az európai integráció története, Magyarország múltja és jelene a világban, valamint a jövő nemzetközi perspektívái. „Mivel időben és tartalomban is széles spektrumot fognak át az emlékkötetben helyet kapott tanulmányok, így nem volt olyan könnyű feladat megszerkeszteni azt - mondta a rendezvényen Marsai Viktor egyetemi adjunktus, a kiadvány másik szerkesztője. A NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék munkatársa elmondta, hogy összesen 33 tanulmány kapott helyett az emlékkötetben, amely olyan aktualitásokkal is foglalkozik, mint például az európai integráció jövője.

A könyvbemutató a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15--2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében valósult meg.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Az alkotmányozás dilemmái

  • fokep
  • dsc7404 2
  • dsc7411 2
  • dsc7430 2
  • dsc7438 2
  • dsc7453 2
  • dsc7466 2
  • dsc7497 2
 • Előző
 • Következő

A magyar alaptörvényről és az alkotmányozással kapcsolatos főbb vitapontokról szól Trócsányi László igazságügyi miniszter 2014-ben megjelent könyve, amelynek bővített, angol nyelvű kiadását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatták be a szakértő közönségnek.

Magyarország Alaptörvénye – amely a magyar jogi hierarchiában a legmagasabb szintű jogforrás – 2012. január elsején lépett hatályba. Megszületésének körülményeit és a benne foglaltak egy részét számos hazai és nemzetközi kritika is kísérte. Trócsányi László, akkori párizsi nagykövet 2014-ben jelentette meg „Az alkotmányozás dilemmái – alkotmányos identitás és európai integráció” – című könyvét, amely olyan fontos témákat érintett, mint például a nemzeti alkotmányos identitás, vagy a jogállamiság kérdésköre. A magyar nyelvű kiadványt hamarosan a francia nyelvre lefordított kiadás követte, most pedig már angolul is olvasható a mű. Az NKE Ludovika Campuson rendezett könyvbemutatón Prof. Dr. Patyi András hangsúlyozta, hogy „nehéz időkben és nehéz idők lenyomataként született meg a könyv”, amelynek angol nyelvű változatának megjelenéséhez az NKE is hozzájárult. Az egyetem rektora hozzátette, hogy így a nemzetközi közvélemény számára is jobban hozzáférhetővé válnak a magyar alkotmányos felfogás és identitás szempontjából lényeges gondolatok, információk.

Az angol nyelvű könyvet Prof. Dr. Paczolay Péter, Magyarország római nagykövete mutatta be. Az Alkotmánybíróság (AB) volt elnöke elmondta, hogy aránylag kevés dokumentum található az Alaptörvény megszületéséről, és az azzal kapcsolatos vitákról, ezért is fontosak azok a könyvek, amelyek ezt a folyamatot mutatják be és értékelik. A tudományos kiadványban szó van a szuverenitásról, a demokráciáról, a jogállamiságról és a hatalommegosztásról, amelyek meghatározzák egy 21. századi, modern európai alkotmány kereteit. „A könyv megfogalmazza azokat a dilemmákat is, amelyek egy európai uniós tagállam alkotmányos kultúrája és nemzetközi elkötelezettsége között feszülnek” – fogalmazott az AB egykori elnöke. Ebben a keretben mutatja be a kötet az Alaptörvény születését, sajátos szerkezetét, majd pedig egyes részelemeit. Paczolay Péter elmondta, hogy a könyvben szó van az Alaptörvény többszöri módosításáról is, amely talán a legtöbb kritikát váltotta ki, még a szakmai közvélemény egy részében is. „Külön fejezet foglalkozik a könyvben azokkal a véleményekkel és kritikákkal is, amelyek a nemzetközi szervezetek, így például a Velencei Bizottság részéről érték az Alaptörvényt” - tette hozzá a nagykövet. Paczolay Péter ennek kapcsán megjegyezte, hogy nem szerencsés, ha a nemzetközi szervezetek szakmai véleményét eszközként használják fel az uniós döntéshozó szervek. A könyv pozitív nemzetközi fogadtatása kapcsán a római nagykövet megjegyezte, hogy az alkotmányozás folyamatában lévő Olaszországban is élénken érdeklődnek a magyar Alaptörvény iránt, így szerinte érdemes lenne a könyv olasz nyelvű kiadását is elkészíteni.

A kiadvány szerzője, Trócsányi László előadásában kifejtette, hogy minden alkotmányt, így a magyar Alaptörvényt is meghatározza az adott korszak és annak szereplői. Magyarországon 25 évnyi sikertelen próbálkozás után, 2011-ben született meg az Alaptörvény, amely napjaink kérdéseire kíván válaszolni. „Minden alkotmánynak megvan az identitása, hogy milyen körülmények között születik meg” – fogalmazott a miniszter.

 A könyv olyan témákat vet fel, mint például a nemzeti alkotmányok szerepe a 21. században, a nemzeti szuverenitást befolyásoló tényezők, vagy a bírói hatalom felértékelődése. Utóbbi az elmúlt évtizedekben általános jelenséggé vált a világban, amelynek révén a bíróságok egyfajta ellenőrző szerepet töltenek be a politikai hatalom felett. „Ezek az alkotmányossággal kapcsolatos régi fogalmak ma már sokszor tejesen mást jelentenek, mint korábban”- tette hozzá Trócsányi László. A szerző szerint az identitás egyfajta válasz a globalizációra, hiszen az identitás egy részének elvesztésekor egyfajta védekező reflex alakul ki a nemzetállamokban.

Trócsányi László elmondta azt is, hogy bár az Alaptörvénnyel kapcsolatos szakmai és politikai viták nagyrészt elcsendesedtek, a problémákkal, dilemmákkal továbbra is foglalkozni kell a jövőben is.

Az esemény a KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés című kiemelt projekt keretében valósult meg.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Ismét hozzáférhető az afrikai terrorszervezetekkel foglalkozó kötet

  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
  • afrikai terrorszervezetek_konyvbemutato
 • Előző
 • Következő

Második kiadásával lépett a nagyközönség elé az a tanulmánykötet, amely az afrikai terroristák világát mutatja be, elsősorban biztonságpolitikai szempontból. Az eredetileg 2015 tavaszán napvilágot látott „Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek” című kiadvány elsősorban a Magyar Honvédség afrikai szolgálatra induló tisztjei és diplomaták számára készült, de olyan pozitív visszhangra talált a külügyi szolgálatban és a különféle egyetemeken, hogy néhány hét alatt minden példánya elfogyott. Reagálván a piaci igényre, a kötetet összeállításáért felelős Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóműhely összefogott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, hogy lehetővé tegye a könyv ismételt publikációját.

„Az egyetem számára egyértelmű volt, hogy a kiadás mögé áll,” – fogalmazott dr. Padányi József dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese, „hiszen olyan témát dolgoz fel, amellyel hallgatóink és kollégáink könnyen testközelbe kerülhetnek.” A militáns vonal azonban nem teljesen egyértelmű: a 64 szervezetet bemutató kötet ugyanis 27 civil és katonai szakember együttes munkájának eredménye. „A könyv olyan kincs, amely nem csak katonák számára jelenthet értéket, hanem gazdasági szakembereknek, orvosoknak, vagy akár turistáknak is” – méltatta a második kiadást megért művet dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök-helyettese a bemutatón.

Dr. Besenyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely vezetője elmondta, az új kiadás nem teljesen egyezik meg az előzővel, hisz frissített átdolgozásról van szó. Az aktualizált kötet gazdagon illusztrált, s a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának köszönhetően térképmellékletekkel kiegészítve kerül majd a jövő héttől bolti forgalomba. Besenyő ezredes hozzátette, a Szegedi Tudományegyetem révén a tanulmányok francia fordítása már folyamatban van, míg az angol nyelvű változat az őszre várható.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Tanulmánykötet a világválság jogi és pénzügyi következményeiről

  • dsc 6169 2
  • dsc 6171 2
  • dsc 6179 2
  • dsc 6182 2
  • dsc 6207 2
  • dsc 6214 2
 • Előző
 • Következő

„A most megjelent könyvet igazán aktuálissá tették a ma reggeli események: Nagy-Britannia döntésének nyomán újfent át kell tekinteni az uniós és a nemzeti rendelkezések összeférhetőségét, továbbá az EU-ból való kilépéssel kapcsolatban meg kell vizsgálni a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét” – fogalmazott dr. Koller Boglárka azon a könyvbemutatón, amelyet július 24-én rendeztek az Orczy úti Kollégium multimédiás termében. A NETK nemzetközi és tudományos dékánhelyettese szerint a „A gazdasági világválság hatása egyes jogi intézményekre Magyarországon és az Európai Unióban” című kötet nem egyszerűen egy újabb könyv a válság értékeléséről, hanem hiánypótló mű azáltal, hogy a válság kérdését egyidejűleg dolgozza fel jogi és közgazdasági szempontból.

A könyvre elsőként reflektálva Prof. dr. Harmathy Attila, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály, Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke kifejtette, hogy a jogrendszerekre nézve az első igazi kihívást az első világháború jelentette, hiszen az azt követő gazdasági válság során merültek fel először azok a kérdések, amelyek azt firtatják, hogy a jogalkalmazásnak mennyire kell általános eljárást követnie, s mely esetekben engedhetők meg az eseti viták. Harmathy Attila úgy fogalmazott, „nem elég megállni ott, hogy attól függ, milyen válságról van szó, hanem azt is meg kell vizsgálni, mely területeket érint.” Mint mondta, minden problémát a maga helyén kell kezelni, amely viszont az európai jogalkotást nehezítheti, különösen akkor, ha a nemzeti érdekek ellent mondanak az EU-s gazdasági szempontoknak.

Prof. dr. Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke méltatását úgy kezdte, „a könyv jóval tágabb területet fed le, mint azt a címe sugallja.” A kiadvány létrejöttét örömteli ténynek tartotta, ám felhívta a figyelmet arra, hogy az úgy nevezett válság már korábban megindult folyamatokat fémjelez. Az európai társadalomelöregedése nem újkeletű aggály, mint ahogy a GDP csökkenés, vagy a versenyképesség esésének fenyegetése sem. Az, hogy az Unió most megrendült, az egyenes következménye annak a demokratizálódási folyamatnak, amely nagyobb teret enged a politikai pártoknak, s ehhez mérten ront az uniós döntések reakcióidején. A professzor a politika térnyerésére több példát is hozott, így egyebek mellett azt is, hogy a görögök még úgy is tagjai lehetnek az uniónak, ha nyilvánvaló, hogy hamis gazdasági mutatókkal operálnak.

Dr. Bodzási Balázs, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a kötet kapcsán a tagállamok felelősségének vizsgálatát szorgalmazta. Mint mondta, olyan kérdések tisztázására lenne szükség, mint hogy mi a felelősség mércéje, vagy hogy mikor válik perelhetővé az állam. Úgy vélte, speciális szabályrendszert kéne kialakítani ahelyett, hogy a hatályban lévő Ptk.-hoz nyúlnánk vissza. Kifejtette ugyanakkor azt is, hogy Magyarországnak aktívabban részt kéne vállalnia az EU-s jogalkotásban, mert akkor kevesebb esély lenne arra, hogy számunkra kedvezőtlen irányelvek szülessenek. Huszti Ernő, a kötet egyik szakmai lektora ugyanakkor hozzáfűzte, mindezek mellett komolyabban el kell kezdeni foglalkozni a fizetésképtelenség kezelésével is.

Koller Boglárka, az esemény moderátora, a könyv tartalmát az alábbiakban összegezte: a kötetet indító Marján Attila tanulmány alapvetően politikatudományi nézőpontból íródott; közgazdasági interdiszciplináris megközelítéssel értelmezi az európai krízist. Lentner Csaba tanulmányában a válság szabályozási környezetre gyakorolt hatásait elemzi közgazdasági szempontból. A kötetben ugyanakkor részletesen olvashatunk Gombos Katalintól a válság hatásairól a joggyakorlatra nézve, Józon Mónika elemzéséből kiderül, hogy a tagállami igazságszolgáltatási rendszerek hogyan birkóztak meg a válság által teremtett kihívásokkal, Dezső Attila könyvfejezetéből pedig az derül ki, hogy a közbeszerzésekben hogyan nyílik lehetőség az EU és a tagállamok horizontális politikájának támogatására. Nochta Tibor tanulmánya arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon a gazdasági-pénzügyi krízis válságba sodorja-e a szerződés intézményét, míg Papp Tekla fejezete a gazdasági válság vonatkozásában elemzi a szerződési jog flexibilitását. Auer Ádám fejezete a társaságirányítást vizsgálja a válság hatásainak függvényében, miközben a szerző maga is felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági világválság fogalmának használata önmagában véve problematikus. A kötetet Bóka János tanulmánya zárja, amelyben a fizetésképtelenség új megközelítéséről tudhatnak meg részleteket az Európai Unió ügyei iránt érdeklődő olvasók.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Könyvbemutató, 2016

Magyarország: 1000 év Európában

  • fokep
  • dsc 1315 2
  • dsc 1326 2
  • dsc 1330 2
  • dsc 1354 2
 • Előző
 • Következő

Róma után Budapesten is bemutatatták azt a kötetet, amely a magyar-olasz gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatokkal foglalkozik és több szerzője is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa.

Az olasz parlament alsó házában május 31-én ismerhették meg az érdeklődők a Quaderno di Geopolitica (Geopolitikai füzetek) különszámaként megjelent kiadványt, amely a római Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG) kutatóközpont és a Külügyi és Külgazdasági Intézet közös gondozásában jelent meg. A rendezvényen a szerkesztők mellett részt vett prof. dr. Paczolay Péter, Magyarország római nagykövete, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora is. A budapesti bemutatóra június 7-én kerül sor, ekkor Maria Assunta Accili Sabbatini, Olaszország budapesti nagykövete, Prof. Paczolay Péter, Magyarország római nagykövete, Dr. Dario Citati az ISAG vezető munkatársa és Dr. Mandák Fanni, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, a kötet egyik szerkesztője szólt a kiadványról.

Az „Ungheria: 1000 anni in Europa” címmel, olasz nyelven megjelent, Magyarországgal és a magyar-olasz gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatokkal foglalkozó kötet 21 (11 magyar és 10 olasz) szerző publikációját tartalmazza. A kiadványban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több munkatársának írását is olvasni lehet, így Mandák Fanni mellett Dr. Sasvári Péter az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint Dr. Molnár Anna, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatója is publikált a kötetben.   

Megosztás a Facebook-on


Egy új könyv megjelenése mindig ünnep

  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
  • nemzetbiztonsagi almanach
 • Előző
 • Következő

„Habent sua fata libelli- a könyveknek is megvan a maguk sorsa”- hangoztatta Prof. Dr. Patyi András Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy Szigorúan titkos?! Nemzetbiztonsági almanch című könyvének a Ludovikán megrendezett bemutatóján. Az NKE rektora úgy véli, egy új könyv megjelenése mindig ünnep.  Mint mondta, a téma rendkívül érdekes. „A nemzetbiztonsági tevékenységet - amely minden demokratikus országban szigorú kontroll alatt áll- mindig nagy érdeklődés övezi”- mondta. Hozzátette, hogy a modern kor soha nem látott eszközöket biztosít a megfigyeléshez. „Digitális világunkban az emberek szívesen osztják meg életük legapróbb történéseit is másokkal, melyekből részletes elemzések készülhetnek. Olyan mennyiségű információ és adat szerezhető meg bárkiről, ami rossz kezekbe kerülve komoly veszélyt jelenthet a szabadságra”- mondta Patyi András. A rektor kiemelte, hogy nagyra tartja a tudós tábornok munkáját, aki kitartó és elkötelezett szolgálatteljesítéssel, az NKE második legnagyobb karának elfoglalt vezetőjeként írta meg ezt az átfogó művet. „Ez követendő példa mindannyiunk számára”- mondta, majd gratulált a könyv szerzőjének.

Dr. Simicskó István beszédében példaértékűnek nevezte a szerző életútját.  A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy Boda József mindig is elkötelezett volt országunk biztonsága iránt. „Fontosnak tartja, hogy azt az élettapasztalatot és tudást, amelyet eddig megszerzett, átadja azoknak a fiataloknak, akik hasonló indíttatásból vezérelve az NKE-re jelentkeznek”- mondta.  A miniszter szerint Boda tábornok a munkásságával jelentősen gazdagította az egyetem kincsestárát. A könyv hiánypótló, hiszen a biztonságunk érdekében szükség van a titkosszolgálatok munkájára, mindazokra, akik a nemzetünk biztonságáért dolgoznak. „Az emberiséget végigkíséri az információszerzés iránti igény, hiszen a tudáshoz megbízható adatokra van szükség, amelyek segítségével megalapozott döntések születhetnek. Az elhárító tevékenység akkor igazán eredményes, ha észrevehetetlen, miként napjainkban a terrorizmus elleni hatékony fellépés során is”- fejezte be ünnepi gondolatait Dr. Simicskó István.

Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, a könyv szerzője nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy a Ludovika főépületében mutatta be művét. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a könyv létrejöttében segítséget nyújtottak számára, külön is kiemelte Pintér Sándor belügyminiszter, Janza Frigyes nyugállományú rendőr vezérőrnagy biztatását, valamint Parádi József, Parádi Ákos, Botz László, Dobák Imre, Szakály Sándor, Isaszegi János, a Rendészettudományi Kar munkatársai és a családja támogatását.

A „Szigorúan titkos!”? -Nemzetbiztonsági almanch című könyv nyíltan szól a titkos információgyűjtés múltjáról, jelenéről és jövőjéről, melynek megjelenését a 21. században bekövetkezett társadalmi, politikai változások és az informatika területén bekövetkezett robbanásszerű fejlődés nemzetbiztonságot is befolyásoló hatásai tették indokolttá. A mű öt földrész és huszonkét ország nemzetbiztonsági szervezetrendszerét, az egyetemes hírszerzés és elhárítás vázlatos történetét, a titkosszolgálatok szerepét, a szolgálatok felkészítését, az általuk végzett elemző és tudományos munkát ismerteti.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Könyvbemutató, 2016

Hagyományőrök figyelem: hiánypótló mű született

  • udovecz gyorgy
  • dsc 5503 2
  • dsc 5517 2
  • dsc 5527 2
  • dsc 5547 2
  • udovecz gyorgy
 • Előző
 • Következő

„A magyar katona – Öltözködés, felszerelés és fegyverzet 1788-1815” címmel jelent meg Udovecz György harmadik katonai témával foglalkozó összeállítása. A művet március 17-én mutatták be a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Tudós Kávézójában a téma szakértői és a szerző jelenlétében.

A könyvet elsőként dr. Orosz Zoltán altábornagy méltatta. A Honvéd Vezérkar főnökhelyettese üdvözölte a tényt, hogy az írásmű olyan témát dolgoz fel, amelyet korábban senki nem tett meg, hiszen egy olyan korszakot idéz meg, amely kiesett a közgondolkodásból. „A mű a Habsburg-korszakon belül egy olyan időszakról szól, amelyben nem létezett önálló magyar hadsereg. Azt azonban kevesen tudják, hogy még ezekben az években is léteztek magyar alakulatok.” A most nyomtatásba került anyag az ő ruházatukat, felszerelésüket mutatja be, egészen a legapróbb részletekbe menően. A kötet gazdagon illusztrált, nem ritka az olyan oldalpár, amelyen 4 képet is talál az olvasó.

Dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese a hagyományőrzés jelentőségéről beszélve elmondta, a könyv igazi hiánypótló a piacon. Alapos leírásaira támaszkodva minden jelenlegi és leendő hagyományőr bátran beállíthat a szabóhoz, vagy akár az ötvöshöz és benyújthatja rendelését abban a tudatban, hogy valóban korhű kellékekkel fog gazdagodni. Noha a könyv nem tudományos jellegű kiadvány, megkérdőjelezhetetlen a szerző szakértelme és kutatásainak átfogó mivolta.

A kötet alapanyagát javarészt bécsi levéltárak és múzeumok már-már elfeledett gyűjteményei szolgáltatták, miután az anyag Magyarországon gyakorlatilag elérhetetlen – mondta a szerző. Udovecz György hozzátette: a könyv háromévnyi kitartó kutatómunka eredménye, amit olyan kellemetlenségek is tarkítottak, mint hiányos rendeleti közlönyök. Bevett szokás volt ugyanis, hogy az alakulatok ruháját egy-egy mintapéldány alapján készítették el anélkül, hogy pontos leírás született volna róluk.


Szöveg: Pétery Dorottya

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: HHK, Könyvbemutató, 2016

A voltat nézni kegyelmesen

  • dsc 5097 2
  • dsc 5107 2
  • dsc 5120 2
  • dsc 5128 2
 • Előző
 • Következő

A szigetvári vár múltat és jelent összekötő szerepéről is beszélt Móser Zoltán fotográfus a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott rendezvényen, ahol a “A voltat nézni kegyelmesen” című könyvét mutatták be a nagyközönségnek. Az NKE ezzel az eseménnyel kapcsolódott be a Zrínyi Miklós Emlékév programsorozatába.

A Szigetvár 1566 Emlékbizottság által szervezett rendezvényen Prof. Dr. Szörényi László irodalomtörténész nemcsak Szigetvár jelentőségéről beszélt, hanem rávilágított arra is, hogy milyen hatása volt a Zrínyieknek a magyar irodalomra. Dr. Hóvári János, az emlékbizottság elnöke, aki a könyv előszavát jegyzi, szintén beszélt a mű megírásának előzményeiről, illetve emlékeztetett a szigetvári hős történelmi szerepére. Hangsúlyozta, hogy a most bemutatott könyvben található, Prof. Dr. Fodor Pál által írt rövid magyar, horvát, török és angol nyelvű tanulmány összegzi Szigetvár és Zrínyi Miklós jelentőségét és az 1566. évi oszmán hadjáratot.

„Móser Zoltán kalandozása a múlt és a jelen Szigetvárában olyan, mintha valaki szét akarná oszlatni a ködöt, és megmutatni, ha kell leselkedve, ha kell furmányosan, az eltűnő idő időtlenségét. Mert a múlt mégsem múlik el teljesen, töredék cserepei beleépülnek a mába. Sokszor oly ravaszul, hogy nem is tudjuk: itt vannak velünk” – mondta Dr. Hóvári János, majd hozzátette: „jó szem, jó szív és persze sok tudás kell ahhoz, hogy meglássuk a jelenben a múltat”.

A könyvbemutatón Dr. Gordan Grlić Radman horvát nagykövet is megjelent, aki szólt a horvát-magyar kapcsolatokról és benne a mindkét nép számára egyaránt fontos Zrínyi Miklósról. A rendezvénynek külön aktualitást adott az is, hogy a könyv szerzője, Móser Zoltán egyszerre ünnepelte 70. születésnapját és foghatta kezébe életének 70. kötetét. A fotográfus beszélt a könyv születésének körülményeiről, a fényképezés kihívásairól, valamint a szigetvári vár múltat és jelent összekötő szerepéről. A könyv szerzője egy csáktornyai Zrínyi-udvar XVII. századi kéziratos szakácskönyvében olvasható, Balázs-lév címszó alatti recepthez hasonlította az alkotás folyamatát.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fontosnak tartja a hagyományok őrzését, így a Zrínyi-kultusz ápolását is. Az emlékbizottság tervei szerint szeptember 7-én, a szigetvári vár ostromának 450. évfordulóján egyszerre látogat a városba Áder János magyar, Recep Tayyip Erdogan török és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő.

Megosztás a Facebook-on


Életinterjú egy élet pályájáról

  • dsc 8175 2
  • dsc 8161 2
  • dsc 8167 2
  • dsc 8171 2
  • dsc 8183 2
 • Előző
 • Következő

"A múlt megismerése nagyon nehéz és sokszor lehetetlen"- hangoztatta Prof. Dr. Finszter  Géza, Csepeli György, Méhes Gábor és Marcel Fournier: Egy élet pályája – életútinterjú Szabó Dénes kriminológussal című könyv bemutatóján a Ludovika Főépületében. A kötetet Prof. Dr. Kerezsi Klára, a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője szerkesztette. Az RTK szervezésében megvalósult eseményen Finszter professzor elmondta: „Szabó Dénes egy olyan tudós, akinek a személyiségét minden, a társadalomtudományokkal foglalkozó kutatónak ismernie kell. Egész életében a bűnözés által sújtott társadalmon, az emberiségen, az áldozatokon és az elkövetőkön akart segíteni. A halálbüntetés ellen érvelt annak okán, hogy a tévedés lehetősége bármikor felmerülhet. Az életműve egy egész kriminológiai iskola, melyet alkalmazott kriminológiának is nevezhetünk.” Finszter Géza család- és kalandregénynek nevezte a könyvet. Hangsúlyozta, hogy rendészettudomány nem létezne Magyarországon Szabó Dénes aktív közreműködése, szellemi tevékenysége nélkül.

Csepeli György, a kötet egyik szerzője szerint a rendszerváltás idején elvesztettük az irányt, bizalmatlanság, gyűlölködés szabadult el a világban.  Szabó Dénes mindenkor a szabadságért harcolt, "gyémánt ellenálló képességgel mindkét totalitarizmussal szemben. A jövő irányát reményeim szerint a hozzá hasonló típusú emberek fogják meghatározni."

A nemzetközi kriminológiában óriási szervezőmunkát végzett Szabó professzor Kerezsi Klára szerint, hiszen a világ minden táján dolgozó kriminológusát összefogta. "Párbeszédre késztette, készteti napjainkban az embereket, az ellenérdekű feleket is. A Magyar Kriminológia Társaság sem jött volna létre a közreműködése nélkül. Egyféle módon gondolkodunk a világról, mindig áhítattal hallgattam. Nagyon figyelt másokra, egyetemi oktatói létem során a kezdetektől erre törekedtem jómagam is."

Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes, a rendezvény moderátora Szabó András 1999-ben a Magyar Tudomány című folyóiratában megjelent  recenziójából idézett: Szabó Dénes önálló gondolkodású kanadai-magyar kriminológus és szociológus. Dr. Virányi Gergely ny. határőr dandártábornok végezetül ekként jellemezte: művelt, elegáns és nagyon szerény ember volt egész életében.


Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Könyvbemutató, MTA, RTK, 2016

Középpontban a minőség

  • dsc 7347 2
  • dsc 7354 2
  • dsc 7357 2
  • dsc 7370 2
  • dsc 7380 2
  • dsc 7386 2
 • Előző
 • Következő

A minőségelmélet történetét, módszereit újfajta megközelítésben tárgyalja könyvében prof. dr. Turcsányi Károly, nyugállományú ezredes. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar könyvtárában elérhető kiadványt az egyetemi campus Tudós Kávézójában mutatták be az érdeklődőknek.

„A jövő katonatisztjei számára elengedhetetlenül fontosak az ebben a könyvben megtalálható ismeretek – mondta bevezetőjében prof. dr. Kovács László ezredes. A HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese szerint a jövő kutatása sokszor fontosabb, mint a jelenkor földhözragadt témáinak feldolgozása. Erről szól a minőségelmélet is, amely oktatott tantárgyként ma már a kar képzési kínálatában is megjelenik. Turcsányi Károlyt méltatva elmondta: a professzor több mint 50 éve kezdte a katonai pályáját. Számos felsőoktatási és tudományos társaságnak a tagja, a minőségelmélet egyik hazai tudományos meglapozója.

A könyvet Veress Gábor, a minőségügy szintén neves szakértője mutatta be az érdeklődőknek. Szerinte nincs még egy olyan minőségügyi témával foglalkozó könyv, amelyben annyi pszichológia van, mint Turcsányi professzor művében. A szakmai gondolatok megfogalmazása mellett az ember szerepét hangsúlyosan vizsgálja, de mélyebb gazdasági-társadalmi összefüggésekre is rávilágít a könyv. A kiadvány foglakozik a minőségügy alapfogalmaival, kialakulásával, fejlődésével, a minőségmenedzsment rendszerekkel és a felsőoktatás minőségbiztosításnak kérdéseivel.

Turcsányi Károly beszédében hangoztatta, hogy az emberrel egyidős a minőség fogalma, amelyet Arisztotelész is az emberrel kapcsolatos 10 legfontosabb kategória egyikének tekintett. A 1900-as éveket megelőző évszázadokról azonban kevés a szakirodalom, a könyv ezt a hiányosságot is pótolja.

A mű szerzője kiemelte, hogy a felsőoktatás minőségbiztosítása kapcsán szólni kell a különböző hazai és nemzetközi rangsorokról is, hiszen ezek az intézmények minősítésének egyfajta kísérletei. .”Tisztában kell lennünk azzal, hogy a felsőoktatás többi szereplője hogy áll hozzánk képest. Ez hozzásegít minket jövőbeni céljaink pontosabb meghatározásához” – hangsúlyozta Turcsányi Károly.

A rendezvényen elhangzott, hogy a magyarországi intézmények közül elsőként, két évvel ezelőtt készült el az NKE minőségstratégiája. Ebben az egyetem követendő értékrendjeit is megfogalmazták a szerzők. A stratégiában olyan hagyományos és modern értékek szerepelnek, mint például a pontosság, fegyelmezettség, a profizmus és a csapatmunka. De az NKE-n specifikumnak tekinthető a hazafias nevelés hangsúlyozása is. A célok között szerepel a nemzetköziesedés erősítése, a nemzetstratégia célok elérésében való hangsúlyosabb szerepvállalás és a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban való jelentős előrelépés.

Turcsányi Károly könyve ezen a linken érhető el:

http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10125/minosegelmelet_165x235_screen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Könyvbemutató, 2016

Egy szakasz lezárult és egy új kezdődött el

  • konyvbemutato
  • konyvbemutato
  • konyvbemutato
  • konyvbemutato
  • konyvbemutato
  • konyvbemutato
  • konyvbemutato
 • Előző
 • Következő
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a hely szelleme által áthatott helyen, az egykori Ludovika Akadémia épületében, megbecsülve gondolunk azokra, akik egy kritikus pillanatban képesek voltak a helytállásra 1989-ben” - hangsúlyozta Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára a Visszaemlékezések a vasfüggöny lebontásáról, 1989-2014. című könyv német nyelvű megjelenésének alkalmából, a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata által szervezett könyvbemutatón.
 
Emlékeztetett arra, hogy az első téglát a berlini falból magyarok ütötték ki, amelynek a jelentőségét nem lehet lebecsülni. „Ez a történelmi esemény a magyarok büszkesége kell, hogy legyen. Kerítésbontásról szóló könyvet mutatunk be, miközben a kerítésépítés a téma egész Európában. Ugyanakkor a belső tartalma mindkettőnek teljesen más. A régi kerítés a népeket és ideológiákat elválasztó vonalként működött, a mostani kerítés az etnikai háború jelenségére próbál válaszként szolgálni. Senki nem mondta, hogy a kerítés megoldás, sokkal inkább tüneti kezelés, a kerítés egy szükséges rossz, amely mindig is jelzésértékkel bírt.” Kiemelte: a rendészettel foglalkozók pontosan tudják, hogy mindent békésen megoldani nem lehet. „Néha be kell avatkoznunk az események menetébe ahhoz, hogy megoldás szülessen. Annak a kerítésnek akkor már nem volt funkciója. Idő kell ahhoz, hogy a történelmi igazságokat úgy tárjuk fel, ahogyan azok megtörténtek.” A kerítés az MRTT főtitkára szerint mindig csak lázcsillapítóként funkcionálhat és soha sem gyógyszerként.
 
Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes az NKE vezetése nevében örömét fejezte ki, hogy az egyetem adhatott otthont a rendezvénynek. Az akkor aktuális politikai helyzetre emlékezett és a Győrben, 2013 szeptemberében megrendezett konferenciára, mely az Elektromos Jelző Rendszer és a határzár felszámolásáról szólt. A nemzetköziesítés, a kutatási eredmények átadásának és népszerűsítésének fontosságára hívta fel a figyelmet.
 
A vasfüggöny történetét mintegy száz doboz levéltári anyagból kutatta fel Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár, a kötet egyik szerzője. Véleménye szerint nincs az a hadsereg, amely ellenállna annak a gondolatnak, amelynek eljött az ideje. A vasfüggöny 1948-1990-ig határőrizeti rendszert jelzett, amely a két országot egymástól elzárta. Felidézte: 1948-ban azért valósították meg, mert az illegális határátlépés megnövekedett a nyugati határszakaszon. 
 
A kötete másik szerzője, a Győri Határőr Kerület volt parancsnoka, Vidus Tibor a szabad gondolkodást kizáró vezetés-irányítási rendszer működését elevenítette fel előadásában, amelynek során elmondta, hogy a kerítés modernizációja hatalmas költségekkel járt volna. Felelevenítette az akkor felmerült megoldási lehetőségeket, javaslatokat. „Egy szakasz lezárult és egy új kezdődött el.”
 
A könyv a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata és Határrendészeti Tagozata által 2013 szeptemberében Győrben megrendezett, az Elektromos Jelző Rendszer és a határzár felszámolásáról szóló konferencián elhangzott előadások alapján készült.
 
A kötet szerzői: Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy; Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár; Dr. Németh Miklós volt miniszterelnök; Dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész MDF alapító tag; Prof. Dr. Szakály Sándor történész; Nováky Balázs a Határőrség volt parancsnoka; Vidus Tibor a Győri Határőr Kerület volt parancsnoka.
 
 
Szöveg: Dr. Tóth Nikolett Ágnes
Megosztás a Facebook-on

Cimkék: Könyvbemutató, 2015

Könyvbemutató az NKE-n

  • Konyvbemutato
  • dsc 7483
  • dsc 7523
  • dsc 7528
  • dsc 7531
  • dsc 7548
  • dsc 7578
 • Előző
 • Következő

„Hungarian Public Administration and Administrative Law” címmel jelent meg könyv a magyar közigazgatás –tudomány állapotáról és az elmúlt 25 évéről. A kiadványt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Konferencia termében mutatták be október 30-án.

Az eseményt Dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese nyitotta meg, aki a többi között elmondta, hogy az angol nyelvű kiadvány Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és Dr. Rixer Ádám, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője szerkesztésében jelent meg, amelyhez Dr. Kukorelli István jogtudós professzor írt előszót.

A rektorhelyettes hozzáfűzte: a könyv a Károli Gáspár Református Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésének gyümölcse, amely összesen huszonhárom szerző írásait tartalmazza. A szerzők között vannak rektorok, alkotmánybírók a Kúria elnöke is jegyez egy fejezetet a műben, de számos professzor, docens, akadémiai kollégák írásai is olvashatók a hét részből és tizenkilenc fejezetből álló kiadványban.  „Ennek a könyvnek az elsődleges célja, hogy külföldön, elsősorban akadémiai, szakmai körökben megismerjék a magyar közigazgatás, illetve államrendszer elmúlt 25 évének legfontosabb fejleményeit. „- tette hozzá Kis Norbert.

Prof. Dr. Halász Iván, az NKE tanszékvezető egyetemi tanára a könyvvel kapcsolatban elmondta, hogy egy egységes szempontok szerint szerkesztett írásról van szó, ami tartalmaz tudományos, leíró és vita részeket is. Hangsúlyozta, hogy szerinte több szakma is profitálhat a könyvből, hiszen mindenkinek hasznos, legyen az illető alkotmányjogász vagy kisebbségi jogokkal foglalkozó szakember. Halász Iván szerint a kötet egyik nagy erénye, hogy a legtöbb kérdést történeti kontextusban is bemutatja, főként az elmúlt 25 év szemszögéből, de azért vannak régebbi utalások is, akár a közszolgálati, akár az államszervezeti részre vonatkozóan.

Pálné Dr. Kovács Ilona, a Pécsi Egyetem tanára és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja szerint a könyv a generációváltozást szimbolizálja, hiszen a szerzői főként érett ifjú, vagy középgenerációs tudósok. Kovács Ilona szerint a könyv rendkívül fontos vállalkozás abból a szempontból, hogy lehetőséget ad mind a külföldi, mind a belföldi közigazgatási szakmának megismerni a jelenlegi helyzetet és meg is értetni azt. A Pécsi Egyetem tanára szerint abból a szempontból is kiemelkedő a könyv, hogy a szerzők, illetve a szerkesztők jelentős terjedelmet szántak a magyar közigazgatás-tudomány elmúlt huszonöt évének bemutatására.      

Dr. Baranyai Gábor, a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztos, hiánypótló műnek nevezte a könyvet, ami véleménye szerint kár, hogy nem korábban jelent meg. „Úgy gondolom, hogy a magyar közigazgatás alapvetően európai összehasonlításban is jó minőségű és ez a könyv mindenféle szempontból egy hasznos eszköz ahhoz, hogy tovább tudjuk építeni a közigazgatás-tudományban elért eddigi eredményeket és ezeknek hírét tudjuk vinni a nagyvilágban.”- hangsúlyozta a miniszteri biztos. 

Dr. Kis Norbert a rendezvényen elmondta, hogy az angol nyelvű könyv a néhány éve elhunyt Lőrincz Lajos akadémikusnak lett dedikálva. A neves professzor a közjog és a közigazgatás-tudomány nemzetközileg elismert, iskolateremtő kutatója volt. Az ő szellemiségét viszi tovább a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem is.