Szűkítés


Kiválasztott Címke

Egyetem Napja

Minden Címke 726


Jelenleg 2 bejegyzés található Egyetem Napja cimkével

Ünnepi szenátusi ülést tartott az NKE

  • fokep
  • dsc7607 2
  • dsc7645 2
  • dsc7650 2
  • dsc7659 2
  • dsc7675 2
  • dsc7800 2
  • dsc7818 2 2
  • dsc7932 2
  • dsc8120 2
  • dsc8124 2
 • Előző
 • Következő

Phd és habilitált doktorok tehették le esküjüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepi szenátusi ülésén. Az egyetem napja ötéves jubileumának rendezvénysorozatába illeszkedő ülés során a fogadalomtétel és címek átadása mellett elismerő okleveleket adott át Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora.

Patyi András az egyetemi szenátus elnökeként köszöntötte a habilitáló, PhD doktori címet, valamint egyetemi elismeréseket átvenni készülő kutatókat, szakembereket, egyetemi munkatársakat. „Ez az ünnepi ülés alapvetően a tudományról szól” – emelte ki az NKE rektora, majd kifejtette, hogy ezek a tudományok nem állnak messze a gyakorlattól, hiszen számos közszolgálati vezető vehetett már át oklevelet. Magyary Zoltánt idézve Patyi András kifejtette, hogy a tudomány művelése az egyetemi oktatóknak és kutatóknak a legszemélyesebb tevékenysége kell, hogy legyen, amelyhez elengedhetetlen a tudományos közösség. Az NKE ötéves fennállásával kapcsolatban kiemelte: „A mi szívünket, a mi gondolatainkat igencsak kikerekíti ez az öt év. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek büszkeség, hogy vagyunk, gyarapodunk és ma is gyarapodni fogunk! – mondta Patyi András az oklevelet átvevő kollégáinak.

Az ünnepi szenátusi ülés alkalmával egyetemi elismeréseket vehettek át azok az oktatók és munkatársak, akik munkásságukkal gyarapították az NKE hírnevét. Az egyetem rektorának döntése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűjét vette át Prof. Dr. Kiss György akadémikus, az Államtudományi és Közigazgatási Kar leköszönő dékánja. Az NKE Szenátus döntésével magántanári címet kapott Prof. Em. Dr. Szlávik Lajos, címzetes egyetemi tanári címet Sándorné Dr. Kriszt Éva, továbbá címzetes egyetemi docensi címet adományozott a szenátus Dr. Balla Tibor ezredes, Budai Béla Dénes, Dávid Károly r. dandártábornok, Dr. Fialka György, Hazai Lászlóné dr. ny. nb. dandártábornok, Kalotay Balázs, Keszthelyi Ilona, valamint Dr. Sors László számára. Rektori döntés alapján Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át Bálintné Bagladi Zsuzsanna. Az NKE Szenátusa az Egyetem Kiváló Oktatója posztumusz címet adományozott a néhai Dr. Back Andrásnak, oklevelét özvegye, Dr. Gondos Katalin vette át.

A kitüntetések mellett sor került a habilitált doktori címek átadására és a PhD doktorok avatására. Prof. Dr. Munk Sándor, a habilitációt odaítélő Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke bemutatta az NKE újdonsült habilitált doktorait: Dr. Budai Balázs Benjámin, az ÁKK oktatási dékánhelyettese, Dr. Hautzinger Zoltán Gyula, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese,  Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, valamint Dr. Wührl Tibor tette le habilitációs esküjét az ünnepi szenátusi ülésen.

Budai Balázs az avatottak nevében fejtette ki gondolatait. „Minél magasabb lépcsőt ugrunk meg, annál nagyobb a megkönnyebbülés és a sikerélmény, azonban annál nagyobb a felelősség is” - mondta. Az ÁKK oktatási dékánhelyettese kitért a Phd és a habilitált doktorok, vezető értelmiség feladataira: „Felismeri, segíti, gondozza a tehetségeket, elgondolkodtat, tematizál és megosztja a gondolkodás örömét. Világosságot teremt a sötétben tapogatózóknak. Iskolateremtő is, ahogy mondják” – fejtette ki Budai Balázs. Rávilágított, hogy a tudományos életnek számos indikátorával lehet vizsgálni a tudományos kutatókat, de véleménye szerint a legfontosabb az, hogy az egyetemi katedra után hány hallgató tekint majd vissza az emberre, mint segítő mentorra. 

Az ünnepi szenátusi ülésen az egyetem új PhD doktorokat is avatott. Prof. Dr. Padányi József, az NKE tudományos rektorhelyettese, valamint a tudományos fokozatokat odaítélő Egyetemi Doktori Tanács elnöke ismertette a doktorjelöltek névsorát: Bali Tamás, Benedek Márta, Borszéki Judit Magdolna, Gerencsér Árpád József, Györffy Ágnes, Josef Andreas Karl Ernst, Kardos Sándor István, Kovács István, dr. Nyeste Péter, Rózsa Tibor és Vass György mondta el doktori fogadalmát.

A 10 évvel ezelőtt megkezdett osztrák katonai PhD-képzés részvevőinek nevében a most végzett Josef Andreas Karl Ernst ezredes mondott köszöntő beszédet, megható módon tört magyarsággal, de annál nagyobb lelkesedéssel. Köszönetet mondott a jelenlévő és a tudományos fejlődést támogató családtagoknak, szeretteiknek, kollégáknak és az alma maternek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.

Az ünnepi szenátusi ülés zárásaként Patyi András gratulációját fejezte ki a frissen doktorált és habilitált kollégáinak. „Sok sikert és egészséget kívánok a tudomány fejlődéséért és egyéni karrierútjuk előmozdításáért végzett munkásságukhoz” – mondta, majd egy kéréssel fordult hozzájuk: „Kérem, ne álljanak meg ebben a munkásságukban, ne álljanak meg az úton.”

A témáról bővebben az áprilisi Bonum Publicumban olvashatnak.


Szöveg: Podobni István

Fotó: Szilágyi Dénes

Megosztás a Facebook-on


Egyetem Napja az NKE-n

  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Ünnepi Szenátusi ülés
  • Doktoravatás 2015
  • Doktoravatás 2015
  • Doktoravatás 2015
  • Doktoravatás 2015
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
  • Doktoravatás
 • Előző
 • Következő

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetése, missziója nem egyszerű, mert egymással összefüggő, de nem egyforma területeket kell összekapcsolni a képzés során, például a honvédtisztképzést a rendvédelmi, rendészeti képzéssel vagy a civil képzésekkel. Azt kívánom Önöknek, hogy érezzék át a mai születésnap méltóságát, hiszen egyetemünknek ez az első születésnapja, amelyet ebben az újjászületett szent épületben ünnepelhetünk meg. Ennek az eseménynek különös fényt az ad, hogy az egykori Ludovika Katonai Akadémia újjáépített épületében éppen a honvédelmi minisztert köszönthetjük.” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Prof. Dr. Patyi András az Egyetem Napja ünnepséget, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításának negyedik évfordulója alkalmából rendeztek a Ludovika Főépület Dísztermében.

Hende Csaba honvédelmi miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar tisztképzés mindig is egyet jelentett a nemzeti érdekek szolgálatával és a Ludovika volt az első olyan képző intézmény, amelynek kezdetektől fogva az volt az elsődleges célja, küldetése, hogy a magyarság egészének, a nemzetnek a szolgálatára készítse fel hallgatóit.

A honvédelmi tárca vezetője emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása egyfelől visszatérést jelent a régi értékekhez, másfelől viszont minden tekintetben egy új történet, egy új fejezet kezdete is egyben, amelynek megírásához mindenkire szükség van, aki elkötelezetten tenni akar valamit azért a közösségért, amelyet magyar nemzetnek nevezünk. Az egyetem a magyar állam, a közszolgálat egész rendszerének megújításában fontos szerepet tölt be, hiszen az egységes közszolgálati életpálya elképzelhetetlen lenne az NKE nélkül, amely biztosítja az átjárhatóságot az életpályák között a korszerű képzésekkel, az egyes szakok közötti áthallgatósági lehetőségekkel, átképzésekkel.  

Az ünnepségen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának döntése alapján Professor Emeritus címet kapott Prof. Dr. Finszter Géza, valamint Prof. dr. Sárkány István nyugállományú rendőr vezérőrnagy. Magántanári címet adományoztak Dr. Fellegi Tamás volt fejlesztési miniszternek és Dr. Dános Valér nyugállományú rendőr vezérőrnagynak. Címzetes egyetemi docensi címet kapott Lajtár József büntetésvégrehajtási vezérőrnagy, illetve Dr. Mógor Mária Judit tűzoltó ezredes. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérmét kapta Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet rendőr ezredes. Egyetemért Emlékérem kitüntetésben részesült Dr. Nászné Brózsely Tünde. Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át a rendezvényen Prof. dr. Csikány Tamás ezredes, Dr. Farkas Gábor, Dr. Grósz Zoltán nyugállományú ezredes, Dr. György István, Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes és Klotz Balázs.

Az Egyetem Napján megrendezett ünnepi szenátusi ülésen NKE habilitált doktori címet adott át Prof. Dr. Patyi András Dr. Berek Tamás alezredesnek és Dr. Gyarmati József alezredesnek, továbbá tizenketten kaptak PhD doktori fokozatot.

2011. március 28-án lépett hatályba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapításáról szóló 2011. évi XXXVI. törvény. A törvény kihirdetésének napját 2012-ben nyilvánította az Egyetem Napjává az NKE Fenntartói Testülete.   

Cimkék: Egyetem Napja, 2015