Szűkítés


Minden Címke 726

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában

2016. május 11-én első alkalommal került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájának szervezésében és a Doktorandusz Önkormányzat közreműködésével a „Doktori kutatások a katonai műszaki tudományokban” elnevezésű tudományos doktorandusz konferencia. A konferencia célja, hogy az elsőéves doktoranduszok, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket és egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt.

A konferenciát Prof. Dr. Kende György, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a doktoranduszoknak minden lehetőséget meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy képességeiket fejleszthessék mindamellett, hogy teljesítik a Doktori Iskola követelményeit és művelik a tudományt. A Doktori Iskola vezetője rávilágított arra, hogy a KMDI törekszik ilyen lehetőségek biztosítására.

A konferencia 4 elkülönített szekcióban zajlott, ahol 16 előadás hangzott el az elsőévesek részéről. Az előadást megelőzően a beküldött tanulmányaikat a felsőbb éves kollégáik kapták meg bírálásra, amiknek a konklúzióit az előadók a prezentációjukat követően hallgathatták meg a fokozattal rendelkező szekcióelnökök bírálataival együtt. A konferencia így segítségére lehetett mind az előéves hallgatóknak, akik ezzel képet kaphattak jelenlegi kutatásuk helyzetéről és a további kutatási irányok lehetőségéről, mind pedig a felsőbb éveseknek egyaránt, akiknek viszont lehetőség adódott egy másik nézőpontból (mint bíráló, és nem mint bírált) megvizsgálni egy kérdéskört, egy témát.

A konferencia zárása a szekcióelnökök értékelésével kezdődött. Kiemelt helyen került megemlítésre minden szekcióelnök részéről, hogy a nap folyamán több tudományos jellegű vita alakult ki és megannyi építő jellegű hozzászólás hangzott el. Általánosan úgy értékelték a nap eseményeit, hogy jelentős épülésükre szolgálhat az elsőévesek számára mindaz, amit tapasztaltak aznap, hiszen az elhangzottak új nézőpontból világítottak rá egy-egy témára, ami jelentősen megváltoztathatja, és természetesen ezzel színesítheti és segítheti egy kutatásuk kimenetelét.

A konferenciát Prof. Dr. Haig Zsolt, a Katonai Műszaki Doktori Iskola helyettese zárta, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen alkalmak jó gyakorlatot jelentenek a doktoranduszoknak a későbbi védésükhöz, kutatásaikban pedig megerősítést nyerhetnek a résztvevők konstruktív javaslatai által.

Szöveg: Kiss Dávid

  • KMDI konferencia 1
  • KMDI konferencia 2
  • KMDI konferencia 3
  • KMDI konferencia 4
  • KMDI konferencia 5
  • KMDI konferencia 6
 • Előző
 • Következő
Cimkék: dök-hírek