Szűkítés


Minden Címke 726

5 éves az FT

    • fokep
    • dsc 9212 2
    • dsc 9208 2
    • dsc 9201 2
  • Előző
  • Következő

121. ülését tartotta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testülete (FT), amely szinte napra pontosan 5 évvel ezelőtt alakult meg az NKE fenntartói jogainak gyakorlására.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a 2011. évi XXXVI. törvény hívta életre. Ebben a többi között szerepel az is, hogy az intézmény fenntartói jogait a Fenntartói Testület útján a közigazgatás-fejlesztésért, a rendészetért és a honvédelemért felelős miniszterek közösen gyakorolják. Az FT első, alakuló ülésére 2011. április 14-én került sor a fenntartó miniszterek által delegált tagok kijelölését követően. A miniszterek arról is rendelkeztek, hogy a testületben létrehozzák az ügyvivő intézményét, amely félévenként rotálódik majd a fenntartók között. Az FT első ügyvivője Dr. Kis Norbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) akkori miniszteri biztosa volt, aki jelenleg az NKE rektorhelyetteseként tevékenykedik. Emellett abban is megállapodtak a fenntartó miniszterek, hogy az FT-ben a tagok egyhangú véleményével lehet csak döntést hozni.

Az első időszakban a testület heti rendszerességgel ülésezett és döntött olyan fontos kérdésekről, mint például az FT Hivatal felállítása, az NKE vezetői struktúrája, valamint az egyetemi központi intézeteinek létrehozása. Emellett döntést hozott a leendő intézmény magasabb vezetői személyéről, illetve jóváhagyta az NKE főbb szabályzatait és Alapító Okiratát.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megszűnésével 2014 júliusától már négy fenntartója van az egyetemnek. A KIM helyébe ugyanis az annak szakfeladatait átvevő Igazságügyi Minisztérium illetve a Miniszterelnökség lépett. A négy döntési jogú tag mellett, tanácskozási joggal, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője is jelen van az FT ülésein. A testület szükség szerint, de félévente legalább hatszor ülésezik. Az első két évben (33 és 21) még nagyon gyakran hívták össze az FT-t, azóta az ülésszám némileg csökkent (18 és 18), a testület által hozott határozatok száma viszont növekedett.

Az FT fontos szerepet játszik az NKE életét meghatározó dokumentumok elfogadásában és  jóváhagyásában, így például kiadja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát, elfogadja annak intézményfejlesztési tervét. Emellett jóváhagyja a Szenátus döntéseit olyan kérdésekben, mint például a NKE szervezeti és működési szabályzata, képzési és kutatási programja, költségvetése, valamint fejlesztési elképzelései. De az FT kezdeményezheti a rektor megbízását vagy felmentését, valamint a testület határozza meg a vezetői illetményeket is. Az FT dönt az NKE-re felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról és ellenőrzi az egyetem működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, valamint az intézmény gazdálkodását.

A fenntartó minisztériumok az 5 év alatt több tagot is delegáltak a Fenntartói Testületbe. Ez alól egyedül a Belügyminisztérium kivétel, amelyet mindvégig Dr. Janza Frigyes, ny. r. vezérőrnagy képviselt. A Honvédelmi Minisztérium részéről Dr. Szarka Gábor, Farkas Anikó és Boros Bánk Levente kabinetfőnökök váltották egymást, a HM-et jelenleg Dr. Földváry Gábor helyettes államtitkár képviseli, aki a testület ügyvivője is.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot Dr. Kis Norbert, az NKE létrehozásáért felelős miniszteri biztos képviselte a testületben 2012. január 28-ig, őt Gál András Levente kormánybiztos, majd Dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár követte.

A Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium 2014. június 6-tól fenntartói az egyetemnek, a tárcákat azóta Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár (ME) és  Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár (IM) képviseli az FT-ben. A Külügyminisztérium, majd a Külgazdasági és Külügyminisztérium tanácskozási jogú delegáltjai korábban Prőhle Gergely helyettes államtitkár, Dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár és Dr. Kohut Balázs közigazgatási államtitkár voltak. A tárca képviseletét jelenleg Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár látja el a Fenntartói Testületben. 


Szöveg: Szöőr Ádám

Megosztás a Facebook-on