Szűkítés


Minden Címke 726

„Együtt egy hatékonyabb és eredményesebb Doktori Iskoláért”

  • Együtt egy hatékonyabb és eredményesebb Doktori Iskoláért 3
  • Együtt egy hatékonyabb és eredményesebb Doktori Iskoláért 1
  • Együtt egy hatékonyabb és eredményesebb Doktori Iskoláért 2
  • Együtt egy hatékonyabb és eredményesebb Doktori Iskoláért 4
  • Együtt egy hatékonyabb és eredményesebb Doktori Iskoláért 5
  • Együtt egy hatékonyabb és eredményesebb Doktori Iskoláért 6
 • Előző
 • Következő

A DOSz Közigazgatás-tudományi Osztályának kezdeményezése nyomán életre hívott egyeztetés-sorozat második állomására került sor 2015. február 16-án, hétfőn a Doktorandusz Önkormányzat szervezésében. A Ludovika Campuson megrendezett fórumbeszélgetésen részt vett Prof. Dr. Bukovics István, a KDI vezetője, Dr. Paróczai Csilla, a KDI koordinátora és Dr. Szerletics Antal, a KDI titkára.

Bukovics professzor úr először ismertette a Doktori Iskola szabályzatában kezdeményezett változtatásokat, és az oktatók személyét érintő változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a cél az, hogy a különböző kutatási területek vezetését aktív professzorok, lehetőleg akadémiai nagydoktorok lássák el. A képzési tervben nem valósultak meg nagyobb módosítások, a képzési struktúrában pedig az alábbi kategóriákban lehet és kell krediteket szerezni: kötelező kutatói szeminárium, választható kutatói szeminárium, egyéni kutatómunka, publikációs tevékenység, tudományos előadás. A felmerült kérdések segítségével tisztázta, hogy melyik kategóriába milyen típusú tevékenységet lehet elszámolni, és kiemelte a témavezető ezen a téren is betöltött fontos szerepét. Elmondta továbbá, hogy a felvételin beszámított előadások / publikációk elszámolására (mint előzetes tudományos tevékenység) az első félévben van lehetőség oly módon, hogy a beszámított kreditek mértéke a tudományos kutatómunkánál az összes kredit 25%-át (10 kredit) a tudományos előadásnál pedig 30 %-át (6 kredit) nem haladhatja meg. Professzor Úr hangsúlyozta továbbá, hogy évente egyszer minden doktorandusznak kötelező jelleggel részt kell vennie a Doktori Iskola által szervezett kutatói fórumon is. Felmerült kérdésre válaszolva Bukovics úr elmondta, hogy ameddig a Neptun rendszer nincsen pontosan hozzáigazítva a Doktori Iskola követelményeihez, addig az írásos kutatási tervet / beszámolót kell alapul venni, legyen szó a féléves elszámolásról, vagy éppen az abszolutórium kikéréséről.

A doktorandusz oktatási tevékenységét – mindamellett, hogy nem kötelező – a témavezető irányítása mellett a tanszékek szervezik. Változás a vonatkozó szabályzókban, hogy ezentúl nincs olyan kikötés, mely szerint különböző szemeszterekben nem lehet ugyanazokat a tárgyakat tanítani. Azonban amennyiben a doktorandusz szerződéssel végez oktatói tevékenységet (melyre kizárólag BSc szakokon van lehetősége), nem kaphat érte kreditet.  Más karon / esetleg más egyetemen történő oktatói tevékenység a témavezető döntése alapján számolható el.

A Szenátus által 2015. Február 18-án elfogadott Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása szerint minden benyújtott értekezést a Tudományszervező Központ kötelező jelleggel plágium-ellenőrzésnek vet alá. Ezen felül az egyéni felkészülőket érintő fontos változás, hogy a jelentkezéssel, pontosabban a felvétellel egy időben meg kell indítani a fokozatszerzési eljárást.

Ezt követően a megjelent doktoranduszok a doktori képzésüket és a majdani fokozatszerzési eljárásukat érintő vitás kérdésekre kaphattak választ a Doktori Iskola képviselőitől.


VE

Cimkék: dök-hírek, 2015